hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet M1120 flerfunktionsskrivarserie - Lösa problem med bildkvalitet

Utskriftsproblem
Problem med utskriftskvaliteten
Emellanåt kanske du får problem med utskriftskvaliteten. Informationen i följande avsnitt hjälper dig att identifiera och lösa dessa problem.
Allmänna problem med utskriftskvalitet
Följande exempel avbildar papper i storleken Letter som har passerat genom produkten med kortsidan först. Dessa exempel illustrerar problem som skulle beröra alla de sidor som du skriver ut. De ämnen som följer behandlar typiska orsaker och lösningar för vart och ett av dessa exempel.
Problem
Orsak
Lösning
Utskriften är ljus eller matt.
Illustration av utskriftskvalitet
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd media som uppfyller HP:s specifikationer.
Tonerkassetten kan vara defekt. Om du använder en tonerkassett från en annan tillverkare än HP visas inga meddelanden på produktens kontrollpanel.
Byt ut tonerkassetten. Se Tonerkassett.
Om tonerkassetten inte är tom eller nästan tom bör du inspektera tonervalsen för att se om valsen är skadad. Om den är det ska du byta ut tonerkassetten.
Om hela sidan är ljus, är inställningen för utskriftstäthet för låg eller så är EconoMode aktiverat.
Justera utskriftstätheten och inaktivera EconoMode i produktens Egenskaper.
Tonerfläckar visas.
Illustration av utskriftskvalitet
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd media som uppfyller HP:s specifikationer.
Pappersbanan kanske behöver rengöras.
Rengör pappersbanan. Se Rengöra pappersbanan.
Områden med bortfallen text.
Illustration av utskriftskvalitet
Ett medieark kan vara defekt.
Prova att skriva ut igen.
Papperets fuktinnehåll är ojämnt eller så finns det fuktiga fläckar på medieytan.
Försök med ett annat papper, till exempel förstklassigt papper som är avsett för laserskrivare.
Papperet är defekt. Vissa processer som används under tillverkningen kan göra att tonern avvisas på vissa områden.
Tonerkassetten kan vara defekt.
Byt ut tonerkassetten. Se Tonerkassett.
Om felet kvarstår kontaktar du HP:s kundtjänst. Se www.hp.com/support/LJM1120 eller den supportbroschyr som medföljde i produktförpackningen.
Vertikala strimmor eller band visas på sidan.
Illustration av utskriftskvalitet
Tonerkassetten kan vara defekt. Om du använder en tonerkassett från en annan tillverkare än HP visas inga meddelanden på produktens kontrollpanel.
Byt ut tonerkassetten. Se Tonerkassett.
Mängden synlig bakgrundstoner blir oacceptabel.
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd ett annat papper med en lägre basvikt. Se Papper och utskriftsmaterial.
Prioritetsinmatningsfacket kanske inte installerats korrekt.
Kontrollera att prioritetsinmatningsfacket sitter fast ordentligt.
Inställningen för utskriftsdensitet är för hög.
Minska utskriftsdensitetsinställningen genom skrivardrivrutinen. Detta minskar mängden bakgrundsskuggning.
Mycket torra förhållanden (låg fuktighet) kan öka mängden bakgrundsskuggning.
Kontrollera miljön där produkten står.
Tonerkassetten kan vara defekt. Om du använder en tonerkassett från en annan tillverkare än HP visas inga meddelanden på produktens kontrollpanel.
Byt ut tonerkassetten. Se Tonerkassett.
Utsmetad toner visas på mediet.
Illustration av utskriftskvalitet
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd media som uppfyller HP:s specifikationer.
Om utsmetad toner visas på den främre kanten av papperet, är pappersledarna smutsiga, eller så har skräp hopat sig i skrivaren.
Rengör pappersledarna och pappersbanan. Se Rengöra pappersbanan.
Fixeringstemperaturen kan vara för låg.
Kontrollera att rätt medietyp är vald i skrivardrivrutinen.
Använd funktionen för arkivutskrifter för att förbättra tonerfixeringen. Se Arkivutskrift.
Tonern smetas lätt ut vid beröring.
Illustration av utskriftskvalitet
Produkten har inte konfigurerats för utskrift på den typ av media du vill använda.
Välj fliken Papper/kvalitet i skrivardrivrutinen och ange en Papperstyp som överensstämmer med typen av media du använder till utskriften. Utskriftshastigheten kan bli långsammare om du använder tyngre papper.
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd media som uppfyller HP:s specifikationer.
Pappersbanan kanske behöver rengöras.
Rengör pappersbanan. Se Rengöra pappersbanan.
Strömkällan kan vara bristfällig.
Anslut produkten direkt till ett eluttag istället för till ett grenuttag.
Fixeringstemperaturen kan vara för låg.
Använd funktionen för arkivutskrifter för att förbättra tonerfixeringen. Se Arkivutskrift.
Märken visas upprepade gånger med jämna mellanrum på sidan.
Illustration av utskriftskvalitet
Produkten har inte konfigurerats för utskrift på den typ av media du vill använda.
Kontrollera att rätt medietyp är vald i skrivardrivrutinen. Utskriftshastigheten kan bli långsammare om du använder tyngre papper.
Det kan finnas toner på de inre delarna.
Problemet korrigerar vanligen sig självt efter några sidor.
Pappersbanan kanske behöver rengöras.
Rengör pappersbanan. Se Rengöra pappersbanan.
Tonerkassetten kan vara skadad.
Om de upprepade märkena finns på samma punkt på sidan bör du installera en ny HP-tonerkassett. Se Tonerkassett.
Den utskrivna sidan innehåller ojämnt formade tecken.
Illustration av utskriftskvalitet
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd ett annat papper, till exempel förstklassigt papper som är avsett för laserskrivare.
Om tecknen är felaktigt formade och uppvisar ett vågmönster kanske laserskannern behöver service.
Kontrollera om problemet också inträffar på konfigurationssidan. Om det är så, kontakta HP:s kundsupport. Se www.hp.com/support/LJM1120 eller den supportbroschyr som medföljde i produktförpackningen.
Den utskrivna sidan är böjd eller vågig.
Illustration av utskriftskvalitet
Produkten har inte konfigurerats för utskrift på den typ av media du vill använda.
Kontrollera att rätt medietyp är vald i skrivardrivrutinen.
Om problemet kvarstår, väljer du en medietyp med låg fixeringstemperatur, till exempel OH-film eller lätta medier.
Mediet kan ha legat i inmatningsfacket för länge.
Vänd på mediebunten i facket. Prova även att vrida mediet 180° i facket.
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd ett annat papper, till exempel förstklassigt papper som är avsett för laserskrivare.
Både hög temperatur och hög luftfuktighet kan göra att papperet böjer sig.
Kontrollera miljön där produkten står.
Text eller grafik skevas på den utskrivna sidan.
Illustration av utskriftskvalitet
Mediet kanske har lagts i på fel sätt eller så kan inmatningsfacket vara för fullt.
Kontrollera att mediet är korrekt ilagt och att pappersledarna inte ligger an för hårt eller för löst mot pappersbunten. Se Lägga i papper och utskriftsmaterial.
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd ett annat papper, till exempel förstklassigt papper som är avsett för laserskrivare.
Den utskrivna sidan är skrynklig eller veckad.
Illustration av utskriftskvalitet
Mediet kanske har lagts i på fel sätt eller så kan inmatningsfacket vara för fullt.
Vänd pappersbunten i inmatningsfacket, eller prova att rotera pappret 180° i inmatningsfacket.
Kontrollera att mediet är korrekt ilagt och att pappersledarna inte ligger an för hårt eller för löst mot pappersbunten. Se Lägga i papper och utskriftsmaterial.
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd ett annat papper, till exempel förstklassigt papper som är avsett för laserskrivare.
Luftfickor i kuvert kan göra att de skrynklas.
Ta ur kuvertet, platta till det och prova att skriva ut igen.
Toner visas runt de utskrivna tecknen.
Illustration av utskriftskvalitet
Mediet kanske har lagts i felaktigt.
Vänd pappersbunten i facket.
Om stora mängder toner har stänkt ut kring tecknen, fungerar överföringen av toner till papperet inte optimalt.
Använd ett annat papper, till exempel förstklassigt papper som är avsett för laserskrivare.
En bild som visas längst upp på sidan (helt i svart) upprepas längre ned på sidan (i ett grått fält).
Illustration av utskriftskvalitet
Programvaruinställningarna kanske påverkar utskriften.
Ändra tonen (mörk) i det fält där den upprepade bilden visas i programvaran.
Rotera sidan 180° i programvaran så att den ljusare bilden skrivs ut först.
Ordningen på de bilder som ska skrivas ut kan påverka utskriften.
Ändra ordningen för hur bilderna skrivs ut. Ha till exempel en ljusare bild överst på sidan och en mörkare bild längre ned på sidan.
En spänningsstöt kan ha påverkat produkten.
Om defekten uppstår senare i en utskrift, ska du stänga av produkten i 10 minuter och sedan starta den igen och göra om utskriften.
Mediehanteringsproblem
Använd informationen i detta avsnitt när produkten uppvisar problem med mediehantering.
Riktlinjer för utskriftsmedia
 • För att få bästa resultat ska du förvissa dig om att papperet är av god kvalitet och inte har skärmärken, jack, revor, fläckar, lösa partiklar, damm, veck, hål, häftklamrar eller rullade eller böjda kanter.
 • Det blir bäst utskriftskvalitet med en jämn papperstyp. I allmänhet får du bäst resultat med jämnare media. .
 • Om du är osäker på vilken typ av papper du lägger i (till exempel bondpapper eller återvunnet) kan du läsa på etiketten på paketet.
 • Använd inte media som endast utformats för bläckstråleskrivare. Använd media som är avsett för laserskrivare.
 • Använd inte brevhuvudpapper som är tryckta med lågtemperaturbläck, vilket används i vissa typer av termografi.
 • Använd inte brevpapper med relieftryck.
 • Produkten använder värme och tryck för att fixera tonern på papperet. Kontrollera att färgat papper eller förtryckta formulär har ett bläck som är kompatibelt med produktens fixeringstemperatur (200 °C eller 392 °F i 0,1 sekund).
  varning!
Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan orsaka papperstrassel eller skada produkten.
Lösa problem med utskriftsmedia
Följande problem med media orsakar avvikelser i utskriftskvalitet, papperstrassel och kan även skada produkten.
Problem
Orsak
Lösning
Undermålig utskriftskvalitet eller tonervidhäftning
Papperet är för fuktigt, för ojämnt, för tungt eller för slätt, eller så är det präglat eller från en felaktig pappersbunt.
Försök med en annan papperssort, mellan 100 och 250 Sheffield, med 4 till 6 % fuktinnehåll.
Bortfallen text, papperstrassel eller böjt papper
Papperet har förvarats felaktigt.
Förvara papperet på ett plant underlag i dess fuktbevarande omslagspapper.
Papperet varierar från sida till sida.
Vänd på papperet.
Tydlig buktning
Papperet är för fuktigt, har fel kornriktning eller har en kortkornig konstruktion
Använd långkornigt papper.
Papperet varierar från sida till sida.
Vänd på papperet.
Hög fixeringstemperatur buktar pappret.
Aktivera inställningen Mindre buktning.
Tryck på Inställningar på kontrollpanelen, använd pilknapparna och välj Tjänst och tryck sedan på OK. Använd pilknapparna och välj Mindre buktning, tryck på OK, använd pilknapparna och välj och tryck sedan på OK.
Papperstrassel, skada på produkt
Papperet har jack eller perforeringar.
Använd papper som inte har jack eller perforeringar.
Problem med matning
Papperet har trasiga kanter.
Använd förstklassigt papper som utformats för laserskrivare.
Papperet varierar från sida till sida.
Vänd på papperet.
Papperet är för fuktigt, för ojämnt, för tungt eller för slätt, har fel kornriktning eller har en kortkornig konstruktion, eller så är det präglat eller från en felaktig pappersbunt.
Försök med en annan papperssort, mellan 100 och 250 Sheffield, med 4 till 6 % fuktinnehåll.
Använd långkornigt papper.
Utskriften skevas (kröks).
Pappersledarna kan vara felaktigt justerade.
Ta bort allt material från inmatningsfacket, rätta till bunten och lägg sedan i materialet i inmatningsfacket igen. Anpassa pappersledarna till rätt bredd och längd för de media du använder och försök skriva ut igen.
Mer än ett ark matas åt gången.
Mediefacket kan vara för fullt.
Ta bort allt material från facket och lägg sedan i en mindre mängd i facket. Se Lägga i papper och utskriftsmaterial.
Mediet kan vara skrynklat, vikt eller skadat.
Se till att mediet inte är skrynklat, vikt eller skadat. Prova att skriva ut på media från en annan förpackning.
Mediet kan ha blivit fläktat innan det las i.
Lägg i media som inte blivit fläktat. Lös upp bunten genom att vrida pappersbunten.
Mediet kan vara för torrt.
Lägg i nytt papper som lagrats på rätt sätt.
Produkten matar inte media från inmatningsfacket.
Produkten kan vara inställd på manuell matning.
 • Om Manuell matning visas på produktens kontrollpanel trycker du på OK för att starta utskriften.
 • Kontrollera att produkten inte är inställd på manuell matning och starta utskriften på nytt.
Upplockningsvalsen kan vara smutsig eller skadad.
Kontakta HP Kundvård. Se www.hp.com/support/LJM1120 eller den supportbroschyr som medföljde i produktförpackningen.
Papperslängden som angetts för fack 1 är längre än mediet.
Justera papperslängden efter mediet.
Prestandaproblem
Prova tipsen i detta avsnitt om sidor matas ut från produkten men inget är utskrivet på dem, eller när produkten inte skriver ut några sidor.
Problem
Orsak
Lösning
Sidor skrivs ut men de är helt tomma.
Skyddstejpen kanske fortfarande sitter kvar på tonerkassetten.
Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från kassetten.
Dokumentet kanske innehåller tomma sidor.
Kontrollera om innehåll visas på alla sidor i det dokument som du skriver ut.
Det kan vara fel på någon funktion i produkten.
Kontrollera produkten genom att skriva ut en konfigurationssida.
Vissa medietyper kan sakta ned utskriftsjobbet.
Skriv ut på en annan typ av media.
Sidorna skrevs inte ut.
Produkten kanske inte matar fram media korrekt.
Se .
Media kan ha fastnat i produkten.
Ta bort papperet som har fastnat. Se Åtgärda papperstrassel.
USB-kabeln eller nätverkskabeln kan vara defekt eller felaktigt ansluten.
 • Koppla bort kabeln i båda ändarna och återanslut den.
 • Försök skriva ut ett jobb som skrivits ut tidigare.
 • Prova en annan USB- eller nätverkskabel.
Produktens IP-adress kan ha ändrats.
Skriv ut en konfigurationssida från kontrollpanelen. Bekräfta att IP-adressen stämmer med den som visas i dialogrutan Egenskaper.
Produkten kanske inte har angetts som standardskrivare.
Öppna dialogrutan Skrivare eller Skrivare och fax, högerklicka på produkten och klicka sedan på Använd som standardskrivare.
Ett fel kan ha inträffat i produkten.
Se efter om det visas ett felmeddelande på kontrollpanelen. Se Kontrollpanelsmeddelanden.
Produkten kanske är pausad eller offline.
Öppna dialogrutan Skrivare eller Skrivare och fax och kontrollera att produktstatusen är Klar. Om det står att den är pausad högerklickar du på produkten och väljer Fortsätt utskriften.
Produkten kanske inte har ström.
Kontrollera strömsladden och att produkten är påslagen.
Andra produkter körs på datorn.
Produkten kanske inte kan dela USB-porten. Om du har en extern hårddisk eller nätverksswitch som är ansluten till samma port som produkten, kanske den andra enheten stör. För att ansluta och använda produkten ska du koppla bort den andra enheten eller använda två USB-portar på datorn.
Kopieringsproblem
Förebygga kopieringsproblem
Följande är några enkla steg som kan hjälpa dig att förbättra kopiornas kvalitet:
 • Använd original av hög kvalitet.
 • Placera materialet på rätt sätt. Om media läggs i felaktigt kan det matas snett och orsaka oklara bilder och problem med OCR program. Se Lägga i papper och utskriftsmaterial.
 • Använd eller tillverka ett underlagspapper för att skydda dina original.
  obs!
Kontrollera att papperet motsvarar HP:s specifikationer. Om materialet uppfyller HP:s specifikationer, tyder återkommande matningsproblem på att plockvalsen eller avskiljningsstoppen är sliten. Kontakta HP Kundvård. Se www.hp.com/support/LJM1120 eller den supportbroschyr som medföljde i produktförpackningen.
Bildproblem
Problem
Orsak
Lösning
Bilder saknas eller är bleka.
Tonerkassetten kan vara defekt.
Byt ut tonerkassetten. Se Tonerkassett.
Originalet kan vara av dålig kvalitet.
Om originalet är för ljust eller skadat kanske detta inte kan kompenseras på kopian, även om du anpassar kontrasten. Använd om möjligt ett original i bättre skick.
Kontrastinställningarna kanske har angetts felaktigt.
Använd kontrollpanelens knapp för ljusare/mörkare om du vill ändra kontrastinställningen.
Originalet kanske har en färgad bakgrund.
Färgade bakgrunder kan medföra att bilder i förgrunden inte framstår så tydligt eller att bakgrunden får en annan nyans. Använd om möjligt ett originaldokument utan färgad bakgrund.
Vertikala vita eller matta strimmor visas på kopian.
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd media som uppfyller HP:s specifikationer.
Tonerkassetten kan vara defekt.
Byt ut tonerkassetten. Se Tonerkassett.
Oönskade linjer visar på kopian.
Flatbäddsskannern kanske är smutsig.
Rengör flatbäddsskannern. Se Rengöra skannerglaset.
Den fotokänsliga trumman i tonerkassetten kan ha repats.
Installera en ny HP-tonerkassett. Se Tonerkassett.
Svarta punkter eller strimmor visas på kopian.
Det kan finnas bläck, klister, korrigeringsvätska eller andra substanser på skannern.
Rengör flatbäddsskannern. Se Rengöra skannerglaset.
Strömförsörjningen till produkten kan ha varierat.
Skriv ut dokumentet igen.
Kopiorna är för ljusa eller för mörka.
Skrivardrivrutinens eller produktens programvaruinställningar kan vara felaktiga.
Kontrollera att kvalitetsinställningarna är korrekta.
Mer information om att ändra inställningar finns i hjälpen för produktens programvara.
Texten är oklar.
Skrivardrivrutinens eller produktens programvaruinställningar kan vara felaktiga.
Kontrollera att kvalitetsinställningarna är korrekta.
Kontrollera att inställningen EconoMode är inaktiverad.
Mer information om att ändra inställningar finns i hjälpen för produktens programvara.
Mediehanteringsproblem
Problem
Orsak
Lösning
Undermålig utskriftskvalitet eller tonervidhäftning
Papperet är för fuktigt, för ojämnt, för tungt eller för slätt, eller så är det präglat eller från en felaktig pappersbunt.
Försök med en annan papperssort, mellan 100 och 250 Sheffield, med 4 till 6 % fuktinnehåll.
Bortfallen text, papperstrassel eller böjt papper
Papperet har förvarats felaktigt.
Förvara papperet på ett plant underlag i dess fuktbevarande omslagspapper.
Papperet varierar från sida till sida.
Vänd på papperet.
Tydlig buktning
Papperet är för fuktigt, har fel kornriktning eller har en kortkornig konstruktion
Använd långkornigt papper.
Papperet varierar från sida till sida.
Vänd på papperet.
Papperstrassel, skador på papperet
Papperet har jack eller perforeringar.
Använd papper som inte har jack eller perforeringar.
Problem med matning
Papperet har trasiga kanter.
Använd förstklassigt papper som utformats för laserskrivare.
Papperet varierar från sida till sida.
Vänd på papperet.
Papperet är för fuktigt, för ojämnt, för tungt eller för slätt, har fel kornriktning eller har en kortkornig konstruktion, eller så är det präglat eller från en felaktig pappersbunt.
Försök med en annan papperssort, mellan 100 och 250 Sheffield, med 4 till 6 % fuktinnehåll.
Använd långkornigt papper.
Utskriften skevas (kröks).
Pappersledarna kan vara felaktigt justerade.
Ta bort allt material från inmatningsfacket, rätta till bunten och lägg sedan i materialet i inmatningsfacket igen. Anpassa pappersledarna till rätt bredd och längd för de media du använder och försök skriva ut igen.
Mer än ett ark matas åt gången.
Mediefacket kan vara för fullt.
Ta bort en del av mediet ur facket. Se Lägga i papper och utskriftsmaterial.
Mediet kan vara skrynklat, vikt eller skadat.
Se till att mediet inte är skrynklat, vikt eller skadat. Prova att skriva ut på media från en annan förpackning.
Produkten matar inte media från inmatningsfacket.
Produkten kan vara inställd på manuell matning.
 • Om Manuell visas på produktens kontrollpanel trycker du på OK för att starta utskriften.
 • Kontrollera att produkten inte är inställd på manuell matning och starta utskriften på nytt.
Upplockningsvalsen kan vara smutsig eller skadad.
Kontakta HP Kundvård. Se www.hp.com/support/LJM1120 eller den supportbroschyr som medföljde i produktförpackningen.
Papperslängden som angetts för fack 1 är längre än mediet.
Justera papperslängden efter mediet.
Prestandaproblem
Problem
Orsak
Lösning
Ingen kopia kom ut.
Inmatningsfacket kanske är tomt.
Fyll på media i produkten. Se Lägga i papper och utskriftsmaterial för mer information.
Originalet kan ha lagts i felaktigt.
På flatbäddsskannern ska originalet placeras med framsidan nedåt, med det övre vänstra hörnet av dokumentet i hörnet av glaset som anges av ikonen på skannern.
Kopiorna är tomma.
Skyddstejpen kanske inte har tagits bort från tonerkassetten.
Ta bort tonerkassetten från produkten, dra ut förseglingstejpen och installera om tonerkassetten.
Originalet kan ha lagts i felaktigt.
Kontrollera att originalet har placerats rätt på flatbäddsskannern. Framsidan ska vara nedåt och det övre vänstra hörnet av dokumentet i hörnet av glaset som anges av ikonen på skannern.
Materialet kanske inte uppfyller HP:s specifikationer.
Använd media som uppfyller HP:s specifikationer.
Tonerkassetten kan vara defekt.
Byt ut tonerkassetten. Se Tonerkassett.
Kopiornas storlek är förminskad.
Produkten kan vara inställd så att den förminskar den skannade bilden.
Tryck på förminska/förstora på kontrollpanelen och kontrollera att inställningen är Original = 100 %.
Skanningsproblem
Lösa problem med skannade bilder
Problem
Orsak
Lösning
Den skannade bilden är av dålig kvalitet.
Originalet kanske är en kopia av ett fotografi eller en bild.
 • Försök att eliminera mönstren genom att förminska bilden efter skanningen.
 • Skriv ut den skannade bilden för att se om kvaliteten förbättrats.
 • Kontrollera att inställningarna för upplösningen är korrekta för typen av skanningsjobb som du utför. Se Skanningens upplösning och färg.
Den bild som visas på datorskärmen är inte alltid en rättvisande avbildning av kvaliteten på skanningen.
 • Försök anpassa din datorskärms inställningar till att använda mer färger (eller nyanser av grått). Denna anpassning kan du göra genom att öppna Bildskärm på kontrollpanelen i Windows.
 • Försök anpassa inställningarna för upplösningen i skannerprogramvaran. Se Skanningens upplösning och färg.
Originalet kan ha lagts i felaktigt.
Kontrollera att originalet har lagts i korrekt på flatbäddsskannern. Se Lägga i papper och utskriftsmaterial.
Skannern kanske är smutsig.
Rengör skannern. Se Rengöra skannerglaset.
Den grafikinställning som du använder kanske inte lämpar sig för den typ av skanning som du gör.
Prova att ändra grafikinställningarna. Se Skanningens upplösning och färg.
En del av bilden skannades inte.
Originalet kan ha lagts i felaktigt.
Kontrollera att originalet har lagts i korrekt på flatbäddsskannern. Se Läsa in original för skanning.
En färgad bakgrund kan orsaka att bilder i förgrunden inte framstår tillräckligt tydligt.
Prova att anpassa inställningarna innan du skannar originalet, eller förbättra bilden efter att du skannat originalet.
Originalet är för litet.
Den minimistorlek som flatbäddsskannern stöder är 25 x 25 mm (1 x 1 tum).
Mediestorleken är felaktig.
Kontrollera i skannerinställningarna att storleken på det material som matas in är tillräckligt stort för det original som du skannar. .
Skanningen tar för lång tid
Upplösningen eller färgnivån kan vara för högt inställd.
Ändra upplösningen och färginställningarna till de korrekta inställningarna för jobbet. Se Skanningens upplösning och färg.
Programvaran är inställd på att skanna i färg.
Systemstandarden är färg, vilket tar längre tid även vid skanning av ett monokromt original. Om du hämtar en bild genom TWAIN eller WIA, kan du ändra inställningarna så att originalet skannas i gråskala eller svartvitt. Mer information finns i hjälpen för produktens programvara.
Ett utskriftsjobb eller kopieringsjobb sändes innan du försökte skanna.
Om någon sände ett utskriftsjobb eller kopieringsjobb innan du försökte skanna, startar skanningen om skannern är inte upptagen. Men eftersom produkten och skannern delar minne, kanske skanningen går långsammare.
Problem med skanningskvalitet
Förhindra problem med skanningskvalitet
Här följer några enkla tips för att förbättra kvaliteten på kopior och skanningar.
 • Använd original av hög kvalitet.
 • Placera materialet på rätt sätt. Om materialet placeras felaktigt kan det matas snett vilket ger suddiga kopior. Se Lägga i papper och utskriftsmaterial.
 • Justera programvaruinställningarna i enlighet med hur bilden som ska skannas ska användas. Se Skanningens upplösning och färg för mer information.
 • Om produkten ofta matar mer än en sida åt gången kanske avskiljningsstoppen behöver bytas ut. Kontakta HP Kundvård. Se www.hp.com/support/LJM1120 eller den supportbroschyr som medföljde i produktförpackningen.
 • Använd eller tillverka ett underlagspapper för att skydda dina original.
Lösa problem med skanningskvalitet
Problem
Orsak
Lösning
Tomma sidor
Originalet kan ha lagts i upp och ned.
På flatbäddsskannern ska originalet placeras med framsidan nedåt, med det övre vänstra hörnet av dokumentet i hörnet av glaset som anges av ikonen på skannern.
För ljus eller för mörk
Upplösningen och färgnivåerna kan vara felaktigt inställda.
Kontrollera att du har rätt inställningar för upplösning och färg. Se Skanningens upplösning och färg.
Oönskade linjer
Det kan finnas bläck, klister, korrigeringsvätska eller andra substanser på skannern.
Rengör flatbäddsskannerns yta. Se Rengöra skannerglaset.
Svarta punkter eller strimmor
Det kan finnas bläck, klister, korrigeringsvätska eller andra substanser på skannern.
Rengör flatbäddsskannerns yta. Se Rengöra skannerglaset.
Strömförsörjningen till produkten kan ha varierat.
Skriv ut dokumentet igen.
Oklar text
Upplösningsnivåerna kanske är felaktigt inställda.
Kontrollera att inställningarna för upplösning är korrekta. Se Skanningens upplösning och färg.
Optimera och förbättra bildkvaliteten
Checklista för utskriftskvalitet
Allmänna problem med utskriftskvalitet kan lösas med hjälp av följande checklista:
 1. Förvissa dig om att papperet eller utskriftsmaterialet du använder uppfyller specifikationerna. Ett jämnare papper ger i allmänhet bättre resultat.
 2. Om du använder ett speciellt utskriftsmaterial, till exempel etiketter, OH-film, glättat papper eller brevpapper, ska du vara noga med att du skriver ut med rätt typ. Se Ändra skrivardrivrutinen så att den överensstämmer med medietypen och storleken.
 3. Skriv ut en konfigurationssida via produktens kontrollpanel. Om sidan inte skrivs ut korrekt gäller problemet maskinvaran. Kontakta HP Kundvård. Se www.hp.com/support/LJM1120 eller den supportbroschyr som medföljde i produktförpackningen.
 4. Skriv ut en demosida via kontrollpanelen. Om sidan skrivs ut gäller problemet skrivardrivrutinen. Prova att skriva ut från en annan skrivardrivrutin.
 5. Prova att skriva ut från ett annat program. Om sidan skrivs ut korrekt gäller problemet det program som du försökte skriva ut från.
 6. Starta om datorn och produkten och försök sedan skriva ut igen. Om problemet kvarstår går du till .

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...