hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - HP Battery Alert visas innan Windows startar

Det här dokumentet avser HP Notebook-datorer med HP:s UEFI-gränssnitt (Unified Extensible Firmware Interface) från och med slutet av 2008.
Vid start utför HP-verktyget en systemkontroll. När datorn har genomfört den här kontrollen utför verktygen en batterikontroll genom att utvärdera den återstående kapaciteten hos det primära batteriet samt kapaciteten hos eventuella installerade extra batterier.
Uppdatera BIOS till den senaste versionen för att bekräfta att batteriresultatet är korrekt, och sedan köra batteritestet igen från UEFI-inställningar eller HPSA. Mer information om hur du uppdaterar BIOS, finns i supportdokumentet Uppdatera BIOS (notebook-datorer) eller Uppdatera BIOS (stationära datorer) för mer detaljerade anvisningar.
Batteriets lagringskapacitet
Batteriets lagringskapacitet är den mängd energi som batteriet kan lagra för att driva en bärbar enhet som en bärbar dator. Ju lägre batteriets lagringskapacitet är desto kortare tid kan det driva en bärbar enhet. Alla uppladdningsbara batterier förlorar lagringskapacitet med tiden. Denna förlust i lagringskapacitet (åldring) är oåterkallelig och kan inte repareras. Den maximala lagringskapaciteten för ett nytt batteri kan skilja sig rejält från den maximala lagringskapaciteten hos ett batteri efter ett års användning.
Om systemet upptäcker att lagringskapaciteten hos batteriet är mycket låg så visas ett varningsmeddelande:
Bild A:
HP batterilarm
Systemet har upptäckt att lagringskapaciteten hos batteriet nedan är mycket låg.
För optimala prestanda kan detta batteri behöva bytas ut.
Primärt (internt) batteri (601)
ENTER - fortsätt systemstart
Om du vill ha mer information besöker du följande adress: www.hp.com\go\techcenter\startup
Meddelandet visas i 15 sekunder och försvinner sedan när den normala startprocessen fortsätter.
Skillnader mellan meddelanden om det primära batteriet och extra batterier
  • Om Primärt (internt) batteri (601) visas i varningsmeddelandet innebär det att den uppmätta lagringskapaciteten hos det primära (interna) batteriet är mindre än 25 % av den ursprungliga lagringskapaciteten. Numret ”601” betecknar den tillhörande felkoden som registreras i systemloggen.
  • Om Extra (externt) batteri (602) visas i varningsmeddelandet innebär det att den uppmätta lagringskapaciteten hos det extra (externa) batteriet är mindre än 25 % av den ursprungliga lagringskapaciteten. Numret ”602” betecknar den tillhörande felkoden som registreras i systemloggen.
Åtgärda batterivarningsmeddelandet
För att åtgärda en batterivarning ska du köra batteritestet i systemdiagnostikmiljön (F2), och kalibrera batteriet för bästa prestanda.
Få åtkomst till batteritestet i HP Systemdiagnostik genom att starta datorn och omedelbart trycka på tangenten Esc så att startmenyn visas. Tryck på tangenten F2 i Systemdiagnostik och välj sedan alternativet Batteritest.
Vanliga frågor och svar

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...