hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Lösa problem med utskriftskvalitet för HP Photosmart Premium e-All-in-One-skrivarserien (C310)

Detta dokument gäller för skrivarserien HP Photosmart Premium e-All-in-One-skrivarserien (C310).
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
Användning av äkta HP bläckpatroner förhindrar de flesta problem med utskriftskvaliteten, och i vissa fall kan skrivaren också behöva få slutföra den automatiska servicerutinen. Kontrollera pappret och utskriftsinställningarna för att se till att de är rätt för utskriftsjobbet, och rengör patronerna och skrivhuvudet. Tomma eller defekta bläckpatroner kan behöva bytas ut.

Lösning ett: Använd HP:s originalbläckpatroner

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.

Lösning två: Låt den automatiska servicen slutföras

Många problem med utskriftskvalitet med svart bläck, t.ex. svag svart text eller problem med en nyinstallerad svart bläckpatron, kan oftast åtgärdas med hjälp av skrivarens automatiska serviceprocess. Du behöver inte göra någonting. Utskriftskvaliteten bör bli bättre inom några timmar.
Om du inte har tid att vänta kan du dock följa anvisningarna nedan för att felsöka problemet.

Lösning tre: Kontrollera papperet

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att papperet du använder lämpar sig för den aktuella utskriften. I annat fall fyller du på med rätt papperstyp.
obs!
För att köpa papper i USA och Kanada går du till HP:s produkter för hem och hemmakontor.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i produkten.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar bra för utskrift av allmänna textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller foton, ska HP Advanced-fotopapper, som ger bäst resultat, användas.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta på en sval och torr plats. Lägg i 10-20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.
obs!
Olämpligt, skadat papper eller papper som inte stöds kan orsaka vertikala ränder på utskrifterna.
Exempel på horisontella och vertikala ränder på utskriften
Bild: Horisontala ränder på utskriften.
Om utskriften innehåller vågräta linjer eller andra problem med utskriftskvaliteten än vertikala ränder, fortsätter du till nästa steg.
Bild: Vertikala ränder på utskriften.
Byt inte bläckpatronerna om det är vertikala ränder på utskriften. Kontrollera i stället pappret som tidigare beskrivet i detta dokument, eller sök efter ett dokument som tar upp det aktuella problemet. Vertikala ränder i kopior kan ofta rättas till genom rengöring av skannerglaset.
Försök skriva ut igen efter att du följt föregående anvisningar, för att kontrollera att papperet du använder passar för den aktuella utskriften.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsinställningarna

Kontrollera utskriftsinställningarna enligt anvisningarna nedan för att säkerställa att de är lämpliga för utskriften.
 1. I programmet som du försöker skriva ut från klickar du på Arkiv och sedan på Skriv ut. Fönstret Skriv ut öppnas.
 2. Välj din skrivare i rullgardinsmenyn Namn: och klicka på Egenskaper. Fönstret för skrivarens Egenskaper öppnas.
 3. Klicka på fliken Utskriftsgenvägar.
 4. Under Utskriftsgenvägar klickar du på den typ av jobb som du försöker att skriva ut.
  Figur : Fönstret Egenskaper för skrivare med Utskriftsgenvägar markerade
  Bild: Fönstret Egenskaper för skrivare med Utskriftsgenvägar markerade
 5. Granska följande alternativ på högra sidan i skrivarens fönster Egenskaper och gör sedan de ändringar som behövs.
  • Pappersstorlekar: Kontrollera att det valda alternativet motsvarar din pappersstorlek.
  • Papperstyp: Om ett av alternativen stämmer exakt med din papperstyp väljer du detta alternativ.
  • Utskriftskvalitet: Om du inte är nöjd med kvaliteten på utskrifterna ökar du utskriftskvaliteten.
 6. Klicka på fliken Funktioner.
 7. Under Färgalternativ kontrollerar du att Skriv ut som gråskalainte är markerat.
 8. Klicka på OK och sedan på OK igen för att skriva ut dokumentet.

Lösning fem: Kontrollera bläcknivåerna och byt patroner som är tomma eller håller på att ta slut

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera patronernas bläcknivåer med HP Solution Center. Byt ut patroner som är tomma eller håller på att ta slut.
obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
 1. Öppna HP Solution Center:
  • Windows XP: Klicka på Start, Alla program, HP och slutligen på HP Solution Center.
  • Windows Vista eller Windows 7: Klicka på Windows-ikonen (), på Alla program, på HP, och sedan på HP Solution Center.
  HP Solution Center öppnas i ett nytt fönster.
 2. Klicka på Inställningar ().
 3. I området Utskriftsinställningar klickar du på Verktygslåda. Skrivarens verktygslåda öppnas.
 4. Klicka på fliken Beräknad bläcknivå. De beräknade bläcknivåerna visas i en figur på datorn.
  Figur : Grafiken med beräknade bläcknivåer i verktygslådan
  Bild: Grafiken med beräknade bläcknivåer i verktygslådan
 • Om grafiken för bläcknivå visar att bläcknivån är låg eller att bläckpatronerna är tomma och du inte är nöjd med utskriftskvaliteten, ska du byta patronerna nu. Om du vill veta hur du ska installera nya bläckpatroner kan du klicka här.
 • Om bläcknivåindikatorn visar att bläckpatronerna är fulla behöver inte bläckpatronerna bytas. Fortsätt med nästa lösning.

Lösning sex: Skriv ut och utvärdera en diagnostikrapport om utskriftskvalitet

Följ anvisningarna nedan för att skriva ut och utvärdera en diagnostikrapport om utskriftskvalitet.

Steg ett: Skriv ut en diagnostikrapport för utskriftskvalitet

 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. På skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Inställningar () och sedan på Verktyg.
 3. Tryck på Utskriftskvalitetsrapport. Den diagnostiska rapporten om utskriftskvalitet skrivs ut.
  Figur : Exempel på diagnostikrapporten om utskriftskvalitet
  Bild: Diagnostikrapporten om utskriftskvalitet

Steg två: Kontrollera om det finns defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet

Om skrivaren och patronerna fungerar som de ska visas i allmänhet alla färgstaplar, utan ränder och med enhetlig färg tvärs över hela sidan. Den svarta texten på sidan ska inte heller uppvisa några bläckränder.
Se denna tabell för exempel på defekter som kan finnas i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet. Dessa exempel är inte heltäckande, men visar de vanligaste problemen.
Exempel på defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet
Defekt
Exempel
Text med stor teckenstorlek är ojämn i ena änden
Bild som visar ojämn stor text
Oregelbundet randiga eller bleka färgstaplar
Bild som visar randiga eller blekta färgstaplar
Ojämna färgstaplar
Bild som visar ojämna färgstaplar
Färgstaplarna innehåller ränder i en annan färg
Bild som visar färgstaplar med ränder
Färgstaplarna innehåller regelbundna ljusa ränder
Bild som visar vita ränder i färgstaplarna
Ojämna justeringsmönster
Bild som visar ojämna justeringsmönster
 • Om du inte hittar några defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet, fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Om utskrifterna fortfarande är otillfredsställande följer du nedanstående allmänna riktlinjer för utskrift men hoppar över resten av felsökningsstegen i det här dokumentet:
  • Kontrollera att bilden du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats för mycket kan se suddiga eller otydliga ut.
  • Om problemet verkar vara begränsat till ett område i närheten av kanten på utskriften kan du använda den programvara du installerade med skrivaren (eller något annat program) för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
 • Gå vidare till nästa lösning om du hittar ett eller flera problem i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet.

Steg tre: Säkerställ att patronerna är korrekt ventilerade och installerade

Om ventilen på bläckpatronen är tilltäppt eller hindrad, kanske patronen inte fungerar korrekt. Följ de här stegen för att säkerställa att patronerna är korrekt ventilerade och installerade.
 1. Starta skrivaren genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Tryck på fliken på bläckpatronens framsida för att lossa den. Dra patronen uppåt, ut ur patronplatsen.
  Figur : Ta ut patronen ur hållaren.
  Bild: Ta ut patronen ur hållaren.
 4. Kontrollera ventilationsområdet ovanför HP-logotypen överst på patronen.
  Figur : Ventilationsområde ovanpå bläckpatronen
  Bild: Ventilationsområde ovanpå bläckpatronen
 5. Om den orangefärgade fliken fortfarande sitter kvar på bläckpatronen tar du bort den.
  Figur : Orange dragflik
  Bild: Orange dragflik.
 6. Om ventilen är tilltäppt, använder du en rak nål för att försiktigt ta bort överflödigt klister från ventilationshålen.
   Figur : Rengör den tilltäppta ventilen med en nål
   Bild: Rengör den tilltäppta ventilen med en nål.
  1. Igensatt ventil
  2. Med en rak nål, ta försiktigt bort överflödigt klister från ventilationshålen
  3. Ren ventil
 7. Sätt tillbaka bläckpatronen i hållaren med munstycket och kontakterna vända nedåt. Tryck ned bläckpatronen tills den klickar på plats.
  obs!
  Säkerställ att alla patroner sitter i rätt hållare. Matcha ikonens form och bläckfärgen i bläckpatronen med hållaren med samma ikonform och färg.
 8. Upprepa stegen och inspektera ventilationshålen på samtliga bläckpatroner.
 9. Säkerställ att varje bläckpatron sitter ordentligt i sin hållare. För fingret längs patronernas ovansida för att se om någon patron sticker ut och om den gör det, skall du trycka försiktigt tills patronen snäpper på plats.
 10. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka. Skrivarvagnen återgår till skrivarens högra sida.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
 11. Prova att skriva ut igen.

Steg fyra: Installera uppdateringen av den inbyggda programvaran

Se om det finns en uppdatering av den inbyggda programvaran för att lösa problemet:
 1. På skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Inställningar ().
 2. Tryck på Web.
 3. Tryck på skrivaruppdateringar.
 4. Tryck på Sök efter skrivaruppdateringar.
 5. Tryck på Ja för att uppdatera. Uppdateringen kan ta 10 till 20 minuter. Stäng inte av skrivaren förrän uppdateringen är klar. Skrivaren stängs av och startar igen automatiskt.

Steg fem: Rengör skrivhuvudet

Följ nedanstående anvisningar för att rengöra skrivhuvudet med hjälp av ett verktyg.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. På skrivarens kontrollpanel trycker du på ikonen Inställningar och tryck sedan på Verktyg.
 3. Tryck på Rengöra bläckpatroner.
  obs!
  Mekaniskt buller under rengöringsprocessen är normalt. En testsida skrivs ut när rengöringen är klar.
  varning!
Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Undvik problem som kräver rengöring av skrivhuvudet eller som kan skada bläcksystemet, alltid byta bläckpatronerna så snart som möjligt och Stäng alltid av skrivaren med strömknappen.

Steg sex: Justera skrivaren

Följ dessa anvisningar för att justera skrivaren om diagnostikrapporten om utskriftskvalitet identifierade problem.
 1. Öppna HP Solution Center:
  • Windows XP: Klicka på Start, Alla program, HP och slutligen på HP Solution Center.
  • Windows Vista eller Windows 7: Klicka på Windows-ikonen (), på Alla program, på HP, och sedan på HP Solution Center.
  HP Solution Center öppnas i ett nytt fönster.
 2. I HP Solution Center klickar du på Inställningar ().
 3. I området Utskriftsinställningar klickar du på Verktygslåda. Skrivarens verktygslåda öppnas i ett nytt fönster.
 4. Klicka på Justera bläckpatronerna ().
 5. Klicka på Skriv ut sida. Inriktningssidan skrivs ut.

Lösning sju: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet

Om ovanstående åtgärder inte löser problemet byter du ut den defekta bläckpatron som identifieras i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet. Om t.ex. någon av de magentafärgade färgstaplarna är felaktig byter du ut magenta bläckpatronen. Följ nedanstående anvisningar för att byta ut den bläckpatron som orsakar problemet.

Steg ett: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet

 1. Slå på HP-skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Tryck på fliken på bläckpatronens framsida och dra den uppåt och utåt för att ta bort den ur hållaren.
  Figur : Ta bort bläckpatronerna från platsen
  Bild: Ta bort bläckpatronerna från platsen.
    varning!
  Lyft inte upp spärren bredvid skrivarvagnen när du sätter i bläckpatronerna. Då kan bläckpatronerna rubbas ur sin plats och problem med utskriften uppstå. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska kunna installeras korrekt.
  obs!
  Stäng aldrig av skrivaren när bläckpatroner saknas. Var noga med att byta ut bläckpatroner som saknas så snart som möjligt för att undvika problem med utskriftskvaliteten och onödig bläckförbrukning eller skador på bläcksystemet.
 5. Ta ut en bläckpatron ur dess förpackning och dra sedan den orangefärgade dragfliken rakt bakåt.
    varning!
  Se till att ta bort den orangefärgade dragfliken och plastomslaget helt och hållet innan du tar bort det orangefärgade locket i nästa steg. I annat fall kan det läcka ut bläck från bläckpatronen. När du tar bort plastomslaget går pappersetiketten på bläckpatronens översida aningen sönder, något som är nödvändigt för att ordentligt ventilera bläckpatronen.
  Figur : Ta ut den nya bläckpatronen ur plastomslaget
  Bild: Ta ut den nya bläckpatronen ur plastomslaget
 6. Vrid det orangefärgade locket moturs så att det lossnar.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket
  Bild: Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar
 7. Sätt tillbaka bläckpatronen genom att vända den så att bläckpatronens kontakter är riktade mot skrivhuvudet och skjut in den på den tomma bläckpatronplatsen. Tryck ned bläckpatronen med fast hand tills den snäpps fast på plats.
  Se till att färgikonen på bläckpatronen matchar färgikonen på hållaren.
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen när du ska installera bläckpatronerna. Då kan bläckpatronerna rubbas ur sin plats och problem med utskriften uppstå. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska kunna installeras korrekt.
  Figur : Sätt in bläckpatronerna
  Bild: Installera bläckpatronen.
 8. Om bläckpatronen inte knäpps på plats, tar du bort den från vagnen. Böj försiktigt bort fliken från bläckpatronen och sätt sedan tillbaka bläckpatronen i vagnen.
    varning!
  Var noga med att inte böja ut fliken mer än ca 1,27 cm. Om du böjer den för långt kan bläckpatronen skadas eller också lossnar fliken.
   Figur : Böj ut bläckpatronens flik
   Bild: Justera bläckpatronens flik
  1. Böj bort fliken från bläckpatronen
  2. Böj inte fliken mer än ca 1,27 cm
 9. Upprepa proceduren för samtliga bläckpatroner som behöver bytas ut.
 10. Stäng luckan till bläckpatronen.
  När du sätter i en ny bläckpatron uppmanas du att justera bläckpatronerna.
  Figur : Stänger luckan till bläckpatronen
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka

Steg två: Fyll på vanligt papper

 1. Fäll upp utmatningsfacket och håll det öppet.
 2. Skjut pappersbreddstödet till det yttersta läget.
  Figur : Skjut pappersstödet utåt
  Bild: För pappersbreddstödet utåt
 3. Lägg i pappersbunten i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.
  Figur : Fyll på vanligt papper
  Bild: Fyll på vanligt papper
 4. Flytta pappersbreddstödet tills det ligger an mot pappersbunten.
  Figur : Justera pappersbreddstödet efter pappersbredden.
  Bild: Justera pappersbreddstödet så att det ligger an mot pappersbunten.
 5. Fäll ned utmatningsfacket. Dra fackets förlängning mot dig så långt det går. Fäll upp pappersstoppet vid fackets förlängning.
  Figur : Fäll ned utmatningsfacket
  Bild: Fäll ned utmatningsfacket

Steg tre: Justera skrivaren

Fyll på vanligt vitt papper och tryck på OK på skrivarens kontrollpanel. En inriktningssida skrivs automatiskt ut som du kan använda för att justera patronerna.
Figur : Exempel på inriktningssida
Bild: Exempel på inriktningssida
Justera enheten med hjälp av HP Lösningscenter om enheten inte justeras automatiskt.
 1. Öppna HP Solution Center:
  • Windows XP: Klicka på Start, Alla program, HP och slutligen på HP Solution Center.
  • Windows Vista eller Windows 7: Klicka på Windows-ikonen (), på Alla program, på HP, och sedan på HP Solution Center.
  HP Solution Center öppnas i ett nytt fönster.
 2. I HP Solution Center klickar du på Inställningar ().
 3. I området Utskriftsinställningar klickar du på Verktygslåda. Skrivarens verktygslåda öppnas i ett nytt fönster.
 4. Klicka på Justera bläckpatronerna ().
 5. Klicka på Skriv ut sida. Inriktningssidan skrivs ut.

Lösning åtta: Byt ut skrivhuvudet

Om du har genomfört alla felsökningssteg, men fortfarande har problem, ska du byta ut skrivhuvudet.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Dessa steg gäller endast i USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya patroner.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Parts Store (på engelska).
 2. Under Sök efter delar, skriv in CN642A i textrutan Sök enligt artikelnummer.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN642A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Den här informationen gäller endast Asien-Stillahavsområdet.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya patroner. Kontakta HP Kundtjänst om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut.
När du har ersättningsskrivhuvudet går du till Byta ut skrivhuvudet för aktuell skrivare.

Lösning nio: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...