hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Välkommen, Samsungkunder

  Behöver du support för din Samsung skrivare? HP finns här till hjälp! Läs mer

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 3050 All-in-One Printer Series (J610) - Kopiera och skanna: tips och felsökning

Försöker du kopiera eller skanna?
Tips och felsökning vid kopiering
Kopieringstips
 • Kontrollera att originalet ligger med framsidan nedåt längs det främre högra hörnet på glaset.
 • När du kopierar på fotopapper bör du använda ett papper på 10 x 15 cm med avrivningsflik.
 • Om du kopierar ett foto i litet format till fotopapper (10 x 15 cm) ska du kontrollera att fotos långsida ligger längs skannerglasets främre kant.
 • Du får bäst resultat om du rengör skannerglaset och kontrollera att det inte finns något främmande material på det.
Felsökning vid kopiering: Utskriftskvalitet
Om resultatet inte blir som du väntat dig ska du kontrollera att du lagt i originalet på rätt sätt. Det ska ligga med framsidan nedåt med hörnet mot den främre högerkanten. Du får bäst resultat om du rengör skannerglaset och kontrollera att det inte finns något främmande material på det.
Lösning: Rengör glaset.
 1. Stäng av skrivaren, dra ur strömsladden och fäll upp locket.
 2. Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel för glas.
    varning!
  Använd inte slipande rengöringsmedel, aceton, bensen eller koltetraklorid eftersom dessa ämnen kan skada glaset. Låt inte vätska rinna ut på glaset och spreja inte vätska direkt på det. Vätskan kan rinna in under glaset och skada skrivaren.
 3. Torka glaset med en torr, mjuk och luddfri trasa för att undvika fläckar.
 4. Sätt i strömsladden och starta sedan skrivaren.
Felsökning vid kopiering: Kopieringsfel
Om det inte händer något när du försöker kopiera kan du prova med följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den troligaste lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.
Lösning 1: Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 1. Kontrollera om På-knappen på framsidan av skrivaren lyser. Om den inte lyser är skrivaren avstängd. Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till skrivaren och till ett vägguttag. Tryck på På-knappen när du vill slå på skrivaren.
 2. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 2: Se till att originalkopian har placerats rätt på glaset
 1. Placera originalet med den sida du vill kopiera vänd nedåt i det främre högra hörnet av glaset.
  Figur : Bild - Lägg originalet med utskriftssidan nedåt i det främre vänstra hörnet av glaset.
 2. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 3: Vänta tills skrivaren är klar med andra uppgifter.
 1. Kontrollera strömlampan. Om den blinkar är skrivaren upptagen.
  Om skrivaren håller på med någon annan uppgift, som att skriva ut eller skanna, fördröjs kopieringen tills skrivaren är klar med den pågående uppgiften.
 2. Vänta tills den pågående uppgiften är klar och tills strömlampan har slutat blinka.
 3. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 4: Kontrollera att den ilagda papperstypen stöds av skrivaren
 1. Fyll på papper i formatet A4 eller Letter, eller fotopapper i formatet 10 x 15 cm med avrivningsflik i facket.
  Använd inte skrivaren för att kopiera på papper som skrivaren inte stöder.
 2. Gör ett nytt försök att använda skrivaren.
Lösning 5: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Deskjet 3050 All-in-One series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figur : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)
Tips och felsökning vid skanning
Skanningstips
 • Kontrollera att originalet ligger med framsidan nedåt längs det främre högra hörnet på glaset.
 • Du får bäst resultat om du rengör skannerglaset och kontrollera att det inte finns något främmande material på det.
 • Om du skannar via ett trådlöst nätverk och har en brandvägg på datorn kan du behöva konfigurera brandväggen så att den tillåter en anslutning till skrivaren. Om du vill veta mer, gå till HPs center för trådlös utskrift online:
Felsökning vid skanning: Bildkvalitet
Om resultatet inte blir som du väntat dig ska du kontrollera att du lagt i originalet på rätt sätt. Det ska ligga med framsidan nedåt med hörnet mot den främre högerkanten. Du får bäst resultat om du rengör skannerglaset och kontrollera att det inte finns något främmande material på det.
Lösning: Rengör glaset.
 1. Stäng av skrivaren, dra ur strömsladden och fäll upp locket.
 2. Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som är lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel för glas.
    varning!
  Använd inte slipande rengöringsmedel, aceton, bensen eller koltetraklorid eftersom dessa ämnen kan skada glaset. Låt inte vätska rinna ut på glaset och spreja inte vätska direkt på det. Vätskan kan rinna in under glaset och skada skrivaren.
 3. Torka glaset med en torr, mjuk och luddfri trasa för att undvika fläckar.
 4. Sätt i strömsladden och starta sedan skrivaren.
Felsökning vid skanning: Skanningsfel
Om det inte händer något när du försöker skanna kan du prova med följande lösningar. Lösningarna räknas upp i tur och ordning med den troligaste lösningen först. Om den första lösningen inte åtgärdar problemet ska du prova de återstående lösningarna tills problemet är löst.
Lösning 1: Om du skannar via ett trådlöst nätverk ska du aktivera funktionen för trådlös skanning på nytt
 1. Om du förlorat eller återställt den trådlösa anslutningen och försöker skanna från skrivarens frontpanel behöver du aktivera funktionen för trådlös skanning på nytt. Gå till skrivarens kontrollpanel och se om den visar ett felmeddelande som säger Starta skanningen från datorn.
 2. Dubbelklicka på skrivarikonen på datorns skrivbord.
 3. Välj Skanneråtgärder och välj sedan Aktivera skanning till dator.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
 5. Prova att skanna igen.
Lösning 2: Vänta tills skrivaren är klar med andra uppgifter.
 1. Kontrollera strömlampan. Om den blinkar är skrivaren upptagen.
  Om skrivaren håller på med någon annan uppgift, som att skriva ut eller kopiera, fördröjs skanningen tills skrivaren är klar med den pågående uppgiften.
 2. Vänta tills den pågående uppgiften är klar och tills strömlampan har slutat blinka.
 3. Prova att skanna igen.
Lösning 3: Starta om programmet
 1. Stäng och starta om det program som du använde för att skanna.
 2. Prova att skanna igen.
Lösning 4: Stäng alla öppna program
 1. Stäng öppna program.
    obs!
  Detta innefattar även program som körs i bakgrunden, till exempel skärmsläckare och antivirusprogram. Om du avslutar antivirusprogrammet får du inte glömma att starta det igen när du skannat färdigt.
 2. Prova att skanna igen.
Lösning 5: Återställ skrivaren
 1. Stäng av skrivaren och återställ den genom att dra ur strömsladden.
 2. Vänta i ca 60 sekunder innan du ansluter strömsladden igen.
 3. Starta skrivaren.
 4. Prova att skanna igen.
Lösning 6: Kontrollera att skrivaren är ansluten till ström
 1. Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till både skrivaren och strömadaptern, om en sådan medföljde skrivaren.
 2. Anslut strömsladden direkt till ett eluttag.
   Figur : Bild - Kontrollera nätsladdens anslutningar
  1. 1 Enhetens strömanslutning
  2. 2 Strömsladd och adapter (vissa enheter)
  3. 3 Anslutning till eluttag
 3. Kontrollera att skrivaren är påslagen.
 4. Om strömförsörjningen till skrivaren inte fungerar ska du ansluta skrivaren till ett annat eluttag.
 5. Stäng av skrivaren och återställ den genom att dra ur strömsladden.
 6. Vänta i ca 5 sekunder innan du ansluter strömsladden igen.
 7. Starta skrivaren.
 8. Prova att skanna igen.
Lösning 7: Starta om datorn
 1. Stäng alla program och starta om datorn.
 2. Prova att skanna igen.
Lösning 8: Om du använder en USB-anslutning ska du koppla ur och sedan ansluta USB-kabeln igen
 1. Koppla loss USB-kabeln från skrivaren och datorn.
 2. Vänta 5-10 sekunder.
 3. Återanslut USB-kabeln till skrivaren och datorn.
  Figur : Bild - Kontrollera USB-kabeln
    obs!
  Långa USB-kablar kan ha en negativ effekt på prestandan. Verifiera att kabeln inte är längre än 3 meter.
  Kontrollera också att du inte råkat koppla USB-kabeln till Ethernet-porten av misstag. Ethernet-porten är mycket lik USB-porten och USB-kontakten passar i Ethernet-porten.
 4. Prova att skanna igen.
Lösning 9: Om du använder en USB-anslutning kan du prova att använda en annan USB-port på datorn
 1. Om andra USB-enheter är anslutna till datorn ska du koppla loss dessa, förutom tangentbordet och musen.
 2. Om USB-kabeln är ansluten direkt till datorn kan du prova med att koppla den till en annan USB-port på datorn.
 3. Prova att skanna igen.
Lösning 10: Om du använder en USB-hubb, kontrollera att den fungerar som den ska
 1. Koppla ur och återanslut USB-kabeln till hubben och gör ett nytt försök att använda skrivaren.
 2. Stäng av hubben och slå på den igen.
 3. Koppla loss USB-kabeln från hubben och anslut den direkt till datorn.
 4. Prova att skanna igen.
Lösning 11: Avinstallera och installera sedan om HP-skrivaren och dess programvara.
 1. I aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start > Program > HP > HP Deskjet 3050 series > Avinstallera.
 2. När ett meddelande på datorn ber dig att starta om väljer du Klicka här om du vill starta om senare.
 3. Koppla bort skrivaren från datorn och starta om datorn.
    obs!
  Det är viktigt att du kopplar bort skrivaren innan du startar om datorn. Anslut inte skrivaren till datorn förrän du blir ombedd att göra det under ominstallationen.
 4. Sätt i den CD-ROM som medföljde skrivaren i datorns CD-ROM-enhet och starta därefter installationsprogrammet.
    obs!
  Om installationsprogrammet inte visas letar du reda på filen setup.exe på CD-ROM-enheten och dubbelklickar på den.
 5. Följ instruktionerna på skärmen och de installationsanvisningar som följde med skrivaren.
 6. Prova att skanna igen.
Lösning 12: Kontakta HP Support
 1. Om ingen av dessa lösningar var till hjälp erbjuder HP flera olika alternativ för assisterad support för din produkt.
  För att ditt samtal med support ska gå snabbare bör du ha följande information till hands:
  • Produktnamn (HP Deskjet 3050 All-in-One series)
  • Modellnummer (anges på insidan av bläckpatronsluckan)
   Figur : Bild – Lokalisera modellumret
  • Serienummer för skrivaren (en kod på 10 tecken)
   Serienumret står angivet på en etikett på baksidan eller undersidan av skrivaren. Serienumret är den kod på etiketten som består av 10 tecken. Det innehåller siffror och bokstäver men inga streck.
 2. Gå till supportsidan för din skrivare genom att följa länken nedan.
  Välj ditt land/region om du blir uppmanad till det och klicka sedan på Kontakta HP för information om hur du får tillgång till teknisk support.
 3. Besök HPs supportforum och kom i kontakt med andra HP-användare som kan ge synpunkter, tips och svar på frågor om din skrivare. Följ länken nedan för att komma till forumen. (HPs supportforum är kanske inte tillgängliga på alla språk.)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...