hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Sätta tillbaka bläckpatronerna i skrivarserierna HP Deskjet 1000, 2000, 3000, och Deskjet Ink Advantage 2010

Det här dokumentet är för skrivarserierna HP Deskjet 1000, 2000, 3000 och Deskjet Ink Advantage 2010.
Du kan förhindra problem med utskriftskvaliteten genom att byta bläckpatronerna när de har nästan slut eller slut på bläck.

Typ av bläckpatron

Se tabellen nedan för att identifiera rätt bläckpatroner för ditt land/region. Den här tabellen beskriver alla HP Deskjet 1000-, 2000- och 3000-skrivare.
Beskrivning av bläckpatron
Nordamerika och Asiatiska stillahavsområdet (exklusive Indien, Kina, och Indonesien)
Västeuropa
Mellanöstern, Afrika, Latinamerika, och CIS
Kina, Indien och Indonesien
Svart bläckpatron
HP 61 Svart
HP 301 Svart
HP 122 Svart
HP 802 Svart
Färgbläckpatron
HP 61 Trefärgs
HP 301 Trefärgs
HP 122 Trefärgs
HP 802 Trefärgs
Se tabellen nedan för att identifiera rätt bläckpatroner för ditt land/region. Den här tabellen gäller för HP Deskjet Ink Advantage 2010-skrivare.
Beskrivning av bläckpatron
Amerika
Europa
Mellanöstern och Afrika
Asien, m stillahavsregionen
Svart bläckpatron
HP 704 svart
-
-
HP 704 svart
Färgpatron
HP 704 Trefärgs
-
-
HP 704 Trefärgs
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Video som visar hur du byter bläckpatroner

Följande video visar hur du byter bläckpatron.
obs!
Videon visar HP Deskjet 3000. Produktens utsida kanske inte ser likadan ut som din produkt, men stegen är desamma.
.
Om du har problem att se videon eller vill se videon med en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.

Steg ett: Fyll på papper

När du installerar en ny bläckpatron uppmanas du att fylla på papper så att du kan göra en fullständig bläckpatronjustering. Fyll på papper i produkten genom att följa stegen nedan.
 1. Om produkten inte redan är påslagen slår du på den genom att trycka på strömknappen ().
 2. Lyft upp pappersfacket.
  Figur : Lyft upp pappersfacket
  Bild: Lyft inmatningsfacket
 3. Fäll ned utmatningsfacket och dra ut fackets förlängare.
  Figur : Fäll ned utmatningsfacket
  Bild: Fälla ned utmatningsfacket
 4. Skjut pappersledaren för bredd till det yttersta läget.
  Figur : Skjut pappersledaren för bredd
  Bild: Skjut pappersledaren till det yttersta läget
 5. Fyll på nytt, vanligt vitt US Letter- eller A4-papper i facket med kortsidan framåt och utskriftssidan uppåt.
  Figur : Lägg papper i pappersfacket
  Bild: Fylla på papper i facket
 6. Skjut pappersledaren tills den stannar vid papperskanten, utan att papperet böjs.
  Figur : Skjut pappersledaren åt höger
  Bild: Skjuta pappersledaren åt höger

Steg två: Ta bort och byta ut bläckpatronen

 1. Om produkten inte redan är påslagen slår du på den genom att trycka på strömknappen ().
 2. Öppna bläckpatronluckan och vänta tills vagnen stannar mitt i produkten.
  Figur : Öppna bläckpatronshållarens lucka
  Bild: Öppna bläckpatronshållarens lucka
 3. Tryck försiktigt ner den bläckpatron som du vill byta så att den frigörs och dra sedan ut den ur hållaren i riktning emot dig.
  Figur : Ta ut den gamla bläckpatronen
  Bild: Ta ut den gamla bläckpatronen
 4. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur förpackningen
  Bild: Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen
 5. Ta tag i den rosa fliken och dra bort skyddstejpen från den nya bläckpatronen.
  Figur : Ta bort skyddstejpen
  Bild: Använda fliken för att ta bort skyddstejpen
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning. Sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna. Om du gör det kan de täppas till, vilket gör att bläcket fungerar sämre och att den elektriska anslutningen blir dålig.
  Figur : Rör inte de elektriska kontakterna eller bläckmunstyckena
  Bild: Rör ej dessa områden
 6. Skjut in den nya bläckpatronen i hållaren tills den snäpper fast ordentligt.
  Figur : För in bläckpatronen i hållaren
  Bild: Skjuta in bläckpatronen i hållaren
  • Sätt in trefärgspatronen () i den vänstra hållaren
  • Sätt in den svarta patronen () i den högra hållaren
 7. Upprepa ovanstående steg för att byta övriga patroner om det behövs.
 8. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stäng bläckpatronsluckan
  Bild: Stäng bläckpatronsluckan

Steg tre: Justera den nya bläckpatronen

 1. Öppna skrivarprogramvaran.
 2. Dubbelklicka på Skrivaråtgärder och Underhållsåtgärder. HP Toolbox öppnas.
 3. Klicka på fliken Enhetstjänster och sedan på Justera bläckpatronerna. Skrivaren justerar patronerna och skriver sedan ut en justeringssida.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...