hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet 7500A (E910a och E910c) bredformat e-All-in-One-skrivarserie - Ställa in e-All-in-One-enheten för att skicka och ta emot fax

Inledning
I dokumentet beskrivs hur du konfigurerar produkten för att skicka och ta emot fax.
Om ditt land/region finns med i listan nedan, gå till hur du konfigurerar skrivaren för att skicka och ta emot fax för information om hur du ställer in faxen.
Österrike
Tyskland
Portugal
Belgien
Irland
Spanien
Danmark
Italien
Sverige
Finland
Norge
Schweiz
Frankrike
Nederländerna
Storbritannien
Om ditt land/region inte finns med, följer du anvisningarna i det här dokumentet.
Innan du börjar
Innan du ställer in faxtjänsten kontrollerar du att följande åtgärder har vidtagits:
 • Patronerna har installerats.
 • A4-papper har fyllts på i inmatningsfacket.
 • Telefonsladden och adaptern är klara (om de medföljer produkten).
Steg ett: Anslut enheten till telefonlinjen.
Följ anvisningarna i någon av metoderna (beroende på vilken typ av telefonlinje du har) för att ansluta telefonsladden till enheten.
 • Anslut telefonsladden till en separat telefonlinje. Använd den här metoden om du har en separat telefonlinje som inte tar emot några röstsamtal och ingen annan utrustning är ansluten till den linjen.
 • Anslut telefonsladden till en delad telefonlinje med en särskild ringsignalstjänst. Använd den här metoden om du delar telefonlinjen med en annan enhet och telefonlinjen har en särskild ringsignalstjänst.
 • Anslut telefonsladden till en delad telefonlinje med en telefonsvarare. Använd den här metoden om du får både röst- och faxsamtal på samma telefonnummer och samtidigt har en telefonsvarare som svarar på röstsamtal på det här numret.
    varning!
  Om du inte använder den medföljande telefonsladden för att ansluta produkten till ett telefonjack finns det risk för att du inte kan skicka eller ta emot fax. Denna speciella telefonsladd har bara två koppartrådar. Ersätt eventuella fyrtrådiga sladdar med tvåtrådiga. Om du har kvar sladden som medföljde faxen och den är tillräckligt lång ska du använda den.
  Figur : Tvåtrådig telefonsladd
  Bild av tvåtrådig telefonsladd
  Figur : Fyrtrådig telefonsladd
  Bild av fyrtrådig telefonsladd
Steg två: Ställa in faxens ljudvolym
Så här ställer du in volymen för faxens ringsignal.
 1. Tryck på högerpilen () på produktens kontrollpanel för att öppna den andra navigeringsskärmen.
 2. Tryck på ikonen Inställningar () .
 3. Tryck på Faxinställningar och sedan på Grundläggande faxinställningar.
 4. Tryck på nedåtpilen () och sedan på Fax Sound Volume (Ringsignalsvolym för fax).
 5. Tryck på Soft (Låg), Loud (Hög) eller Off (Av).
Steg tre: Ställ in faxhuvudet
Så här skapar du ett faxhuvud för de fax som du skickar.
 1. Tryck på högerpilen () på produktens kontrollpanel för att öppna den andra navigeringsskärmen.
 2. Tryck på ikonen Inställningar () .
 3. Tryck på Faxinställningar och sedan på Grundläggande faxinställningar.
 4. Tryck på Fax Header (Faxhuvud). Ett skärmtangentbord och en numerisk knappsats visas.
 5. Med hjälp av skärmtangentbordet anger du namnet eller företagsnamnet i fältet Ange ditt namn: och trycker sedan på Done (Klar).
 6. Med hjälp av knappsatsen anger du ditt faxnummer i fältet Fax Number (Faxnummer) och trycker sedan på Done (Klar).
  .
Steg fyra: Kör ett faxtest
Kör ett faxtest för att kontrollera att enheten är korrekt konfigurerad.
 1. Tryck på högerpilen () på produktens kontrollpanel för att öppna den andra navigeringsskärmen.
 2. Tryck på ikonen Inställningar () .
 3. Tryck på nedåtpilen () och sedan på Verktyg.
 4. Tryck på nedåtpilen () och sedan på Kör faxtest. Produkten skriver ut en faxtestrapport.
 5. Tryck på OK.
 6. Kontrollera faxinställningarna som anges i rapporten för att förvissa dig om att inställningarna är korrekta. En tom eller felaktig faxinställning kan skapa problem vid faxning.
    obs!
  Om testet misslyckas granskar du rapporten för mer information om hur du ska rätta till problemet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...