hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart eStation allt-i-ett-skrivarserien (C510) - Installera allt-i-ett-skrivaren (maskinvara)

Inledning
Det här dokumentet beskriver hur du installerar produktens fysiska delar. Gå igenom dessa steg innan produktens programvara installeras på datorn.
Det här dokumentet innehåller följande steg för produktinstallation:
 • Packa upp allt-i-ett-skrivaren
 • Anslut nätsladden och nätadaptern
 • Slå på strömmen
 • Välj språk/region
 • Fyll på vanligt papper
 • Installera bläckpatronerna
 • Justera skrivaren
Konfigurera allt-i-ett-enheten
Följ anvisningarna nedan för att installera maskinvaran och installera programmet.
Steg ett: Packa upp allt-i-ett-skrivaren
 1. Ta bort all tejp från produktens framsida och baksida.
  Figur : Ta bort förpackningstejpen
  Bild: Ta bort förpackningstejpen
 2. Öppna enheten och avlägsna allt förpackningsmaterial invändigt.
  Figur : Ta bort förpackningsmaterialet inne i produkten
  Bild: Ta bort förpackningsmaterialet inne i produkten
 3. Placera HP eStation Zeen (kontrollpanelens display) i dockningsporten.
  Figur : Placera HP eStation Zeen i dockningsporten
  Bild: Placera HP eStation Zeen i dockningsporten
Steg två: Anslut nätsladden och nätadaptern
 1. Anslut strömsladden på produktens baksida.
  Figur : Anslut nätsladden till produktens baksida
  Bild: Anslut nätsladden till produktens baksida
 2. Anslut nätsladden till nätadaptern.
  Figur : Anslut nätsladden till nätadaptern
  Bild: Anslut nätsladden till nätadaptern
 3. Anslut strömsladden till eluttaget.
  Figur : Anslut nätsladden till ett vägguttag
  Bild: Anslut nätsladden till ett vägguttag
Steg tre: Slå på strömmen
Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
Figur : Tryck på strömbrytaren
Bild: Tryck på strömbrytaren
Steg fyra: Följ inställningsguiden
Inställningsguiden visas på HP eStation Zeen. Slutför inställningen av produkten genom att följa instruktionerna i inställningsguiden.
Figur : Följ inställningsguiden
Bild: Följ inställningsguiden
 1. Lyft upp utmatningsfacket till öppet läge och öppna luckan på inmatningsfacket.
 2. Skjut pappersledaren för bredd till det yttersta läget.
  Figur : Skjut pappersledaren för bredd utåt
  Bild som visar hur du skjuter pappersledaren för bredd utåt
 3. Lägg i pappersbunten i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.
  Figur : Fyll på papper i inmatningsfacket
  Bild som visar hur du fyller på papper i inmatningsfacket
 4. Justera pappersledaren för bredd tills den ligger an mot pappersbunten.
  Figur : Skjut pappersledaren för bredd inåt
  Bild som visar hur du skjuter pappersledaren för bredd inåt
 5. Sänk ned utmatningsfacket och stäng luckan på inmatningsfacket.
Steg sex: Installera bläckpatronerna
  obs!
Återanvänd inte gamla patroner. De kan skada det nya skrivhuvudet.
 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen () om den inte redan är på.
 2. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild som visar hur du öppnar patronens åtkomstlucka
 3. Dra den orangefärgade fliken på den nya patronen rakt bakåt för att ta bort plastomslaget.
  Figur : Ta bort plastomslaget från patronen
  Bild: Ta bort plastomslaget
 4. Vrid det orangefärgade locket moturs så att det lossnar.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket
  Bild: Ta bort det orangefärgade locket
 5. Sätt tillbaka patronen genom att vända den så att patronens kontakter är riktade mot skrivhuvudet och skjut in den på den tomma patronplatsen. Tryck ned patronen med fast hand tills den snäpps fast på plats.
    obs!
  Kontrollera att den färgade ikonen på patronen matchar den färgade ikonen på hållaren i vagnen.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Bild som visar hur du installerar patronen
 6. Upprepa dessa steg när du installerar de andra patronerna.
 7. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka. Vagnen återgår till enhetens högra sida.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild som visar hur du stänger patronens åtkomstlucka
Steg sju: Justera produkten
Fyll på vanligt vitt papper och tryck på OK på enhetens kontrollpanel. En inriktningssida skrivs automatiskt ut som du kan använda för att justera patronerna.
Figur : Exempel på inriktningssida
Bild: Exempel på inriktningssida
Komma igång med ePrint
Med ePrint kan du fortsätta vara ansluten och produktiv även när du är på resande fot. Du kan du skriva ut direkt till din ePrint-förberedda HP-skrivare via en smart mobil, bärbar dator eller annan mobil enhet. För ytterligare information om installation och användning av ePrint klickar du på länken.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...