hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s enfunktions- och flerfunktionsskrivare - Allvarligt fel "Fel 1331. Det går inte att hitta filen <FILNAMN> i CAB-filen." (MSI-fel 1331) visas vid programinstallation i Windows XP

Problem
Följande felmeddelande om allvarligt fel visas vid installation av HP-programvara: "Fel 1331. Det går inte att hitta <FILNAMN> i kabinettfilen."
Lösning
Följ de här stegen för att utföra en nivå 3-avinstallation, registrera tjänsten Windows Installer och installera sedan om HP-programvaran. När du avinstallerar och installerar om programvaran tas de filer som kan orsaka felet bort och skrivs över, Windows Installer återställs. HP rekommenderar att du hämtar den senaste programvaran från HP:s webbplats för att ta bort filer som kan orsaka det här felet.
Steg ett: Utför en nivå 3-avinstallation
Med den programvara du hämtat från HP:s webbplats kan du utföra en nivå 3-avinstallation. En nivå 3-avinstallation är mer omfattande än avinstallation via Lägg till/ta bort program.
Steg två: Registrera Windows Installer
Följ de här stegen för att återställa registerinställningarna och -alternativen för Windows Installer.
  1. Klicka på Start och på Kör.
  2. Ange msiexec/unreg i rutan Öppna och klicka på OK.
  3. Klicka på Start och på Kör.
  4. Ange msiexec/regserver i rutan Öppna och klicka på OK.
Steg tre: Installera om HP-programmet
Följ de här anvisningarna när du ska installera om HP-programvaran. Genom att installera om programvaran ersätter du allt som behövs för att köra programvaran. Detta tar bort skadade eller saknade filer.
Om du redan har hämtat programvaran behöver du inte göra det igen. Annars följer du anvisningarna som visas på skärmen för att hämta och installera programvaran.
  1. Starta skrivaren.
  2. Om skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel, kopplar du bort USB-kabeln från skrivaren.
  3. Om du så uppmanas, välj en metod för att identifiera din skrivarmodell och följ sedan anvisningarna på skärmen för att gå till sidan för hämtning.
  4. Klicka på Hämta bredvid den kompletta drivrutinen (rekommenderas) eller klicka på Grundläggande drivrutiner för andra alternativa drivrutiner alternativ.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...