hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet 1050 All-in-One series - Beskrivning av enhetens kontrollpanel

HP Deskjet 1050 All-in-One series - Beskrivning av enhetens kontrollpanel

    Figur : Bild - Kontrollpanelen på HP Deskjet 1050 All-in-One series
  1. 1 På: Slår på och stänger av enheten. När enheten är avstängd drar den fortfarande ström, även om förbrukningen är minimal. Om du vill koppla bort strömmen helt stänger du av enheten och drar ur strömsladden.
  2. 2 Avbryt: Avbryter den aktuella åtgärden.
  3. 3 Starta kopiering Svart: Startar ett svartvitt kopieringsjobb. Öka antalet kopior (upp till 10) genom att trycka på knappen upprepade gånger. Används för att återuppta utskriften när utskriftsproblem har lösts.
  4. 4 Starta kopiering Färg: Startar en färgkopiering. Öka antalet kopior (upp till 10) genom att trycka på knappen upprepade gånger. Används för att återuppta utskriften när utskriftsproblem har lösts.
  5. 5 Varningslampa: Indikerar att papperet fastnat, att skrivaren har slut på papper eller något annat som kräver din uppmärksamhet.
  6. 6 Bläckpatronlampa: Indikerar låg bläcknivå eller ett bläckpatronsproblem.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...