hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart e-allt-i-ett-skrivare (B010a och B010b) - Felsöka problem med utskriftskvaliteten

Problem

Kvaliteten på utskrivna dokument och bilder är sämre än förväntat.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
obs!
För några av lösningarna nedan behövs den fullständiga versionen av HP:s programvara. Klicka här för att öppna webbplatsen för hämtning av programvara och drivrutiner och ladda ned och installera den fullständiga versionen av programvaran om du inte installerade den fullständiga versionen i samband med produktinstallationen.

Lösning ett: Använd HP:s originalbläckpatroner

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Lösning två: Kontrollera papperet

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att papperet du använder lämpar sig för den aktuella utskriften. I annat fall fyller du på med rätt papperstyp.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i produkten.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar bra för utskrift av allmänna textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller foton, ska HP Advanced-fotopapper, som ger bäst resultat, användas.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta på en sval och torr plats. Lägg i 10-20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.
obs!
Olämpligt papper leder ofta till vertikala ränder på utskrifterna (om det rör sig om kopiering beror det ofta på att skannerglaset är smutsigt). Byt inte bläckpatroner för att åtgärda vertikala ränder.
Exempel på horisontella och vertikala ränder på utskriften
Figur : Horisontella ränder på utskriften
Bild som visar horisontella ränder
Fortsätt med felsökningen enligt nedan om det finns horisontella ränder på utskriften eller om du har andra problem med utskriftskvaliteten än vertikala ränder.
Figur : Vertikala ränder på utskriften
Bild som visar vertikala ränder
Byt inte bläckpatronerna om det förekommer vertikala ränder på utskriften. Kontrollera i stället papperet enligt anvisningarna ovan eller sök efter ett dokument som tar upp det aktuella problemet.
Pröva att skriva ut på nytt efter att ha följt anvisningarna ovan.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning tre: Kontrollera utskriftsinställningarna

Kontrollera utskriftsinställningarna enligt anvisningarna nedan för att säkerställa att inställningarna lämpar sig för utskriftsjobbet.

Steg ett: Kontrollera inställningarna för utskriftskvalitet

 1. Öppna dialogrutan Skriv ut i programmet som du försöker skriva ut från.
  • Windows XP: Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen (), flytta markören till Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
 2. Markera din produkt och klicka sedan på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper för skrivaren öppnas.
 3. Välj lämplig flik för att söka efter inställningarna
  • Windows XP: Klicka på fliken Utskriftsgenvägar och sedan på den typ av jobb som du försöker att skriva ut.
  • Windows Vista: Klicka på fliken Papper/kvalitet.
 4. Gå igenom följande alternativ och gör sedan nödvändiga ändringar.
  • Pappersstorlekar: Kontrollera att det valda alternativet motsvarar din pappersstorlek.
  • Papperstyp: Om ett av alternativen stämmer exakt med din papperstyp väljer du detta alternativ.
  • Utskriftskvalitet: Om du inte är nöjd med kvaliteten på utskrifterna ökar du utskriftskvaliteten. Om du vill skriva ut snabbare minskar du utskriftskvaliteten.
 5. Klicka på OK och sedan på OK igen för att skriva ut dokumentet.

Steg två: Kontrollera inställningen för Skriv ut i gråskala

 1. Öppna dialogrutan Skriv ut
  • Windows XP: Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen (), flytta markören till Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
 2. Markera din produkt och klicka sedan på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper för skrivaren öppnas.
 3. Välj lämplig flik för att söka efter inställningarna
  • Windows XP: Klicka på fliken Funktioner.
  • Windows Vista: Klicka på fliken Färg.
 4. Under Färgalternativ kontrollerar du att Skriv ut som gråskalainte är markerat.
 5. Klicka på OK och sedan på OK igen för att skriva ut dokumentet.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fyra: Kontrollera bläcknivåerna och byt bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera bläcknivåerna och byt bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut.
obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
 1. Öppna HP Solution Center:
  • Windows XP: Klicka på Start, Alla program, HP och slutligen på HP Solution Center.
  • Windows Vista och Windows 7: Klicka på Windows-ikonen (), på Alla program, på HP, och sedan på HP Solution Center.
  HP Solution Center öppnas i ett nytt fönster.
 2. Klicka på Inställningar ().
 3. I området Utskriftsinställningar klickar du på Verktygslåda. Skrivarens verktygslåda öppnas.
 4. Klicka på fliken Beräknad bläcknivå. De beräknade bläcknivåerna visas i en figur på datorn.
  Figur : Exempel på uppskattade bläcknivåer i verktygslådan
  Illustration av beräknade bläcknivåer
  Färgfälten anger den beräknade bläcknivån i respektive bläckpatron. Ett fullt färgfält innebär hög bläcknivå, medan fält med lite färg indikerar att bläcket håller på att ta slut.

Lösning fem: Skriv ut och utvärdera en utskriftskvalitetsrapport och felsök problemen

Följ anvisningarna nedan för att skriva ut och utvärdera en rapport om utskriftskvaliteten.

Steg ett: Skriv ut en utskriftskvalitetsrapport

 1. Lägg vanligt vitt papper i pappersfacket.
 2. På produktens kontrollpanel trycker du på inställningsknappen ().
 3. Tryck på ATM-knappen () bredvid Verktyg.
 4. Tryck på ATM-knappen () bredvid Utskriftskvalitetsrapport.
 5. Tryck på ATM-knappen () bredvid OK. Produkten skriver ut en kvalitetsrapport som du kan använda för att ta itu med kvalitetsproblem angående utskrifter.
  Figur : Exempel på en rapport om utskriftskvalitet
  Illustration av en rapport om utskriftskvalitet

Steg två: Granska utskriftskvalitetsrapporten med avseende på defekter

Om produkten och patronerna fungerar som de ska visas i allmänhet alla färgstaplar, utan ränder och med enhetlig färg tvärs över hela sidan. Den svarta texten på sidan ska inte heller uppvisa några bläckränder.
Se tabellen nedan för exempel på defekter som kan förekomma i utskriftskvalitetsrapporten. Dessa exempel är inte heltäckande, utan syftar till att täcka de vanligaste problemen.
Exempel på defekter i utskriftskvalitetsrapporten
Defekt
Exempel
Text i stor teckenstorlek är ojämn i ena änden
bild som visar ojämn stor text
Oregelbundet randiga eller blekta färgstaplar
Bild som visar randiga eller blekta färgstaplar
Ojämna färgstaplar
Bild som visar ojämna färgstaplar
Färgstaplarna innehåller ränder i en annan färg
Bild som visar färgstaplar med ränder
Färgstaplarna innehåller regelbundna ljusa ränder
Bild som visar ljusa ränder i färgstaplarna
Ojämna inriktningsmönster
Bild som visar ojämna inriktningsmönster
 • När du har utvärderat rapporten och inte kan se några defekter på den fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Om utskrifterna fortfarande inte är bra följer du nedanstående allmänna utskriftsanvisningar, men låter bli att utföra resten av felsökningsrutinerna nedan:
  • Kontrollera att bilden du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats för mycket blir ofta suddiga eller otydliga.
  • Om problemet verkar vara begränsat till ett band i närheten av kanten på utskriften kan du använda den programvara du installerade med produkten (eller något annat program) för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
 • Om det finns en eller flera defekter i utskriftskvalitetsrapporten går du vidare till nästa steg.

Steg tre: Kontrollera att bläckpatronerna är ordentligt ventilerade

 1. Starta produkten genom att trycka på huvudströmbrytaren ().
 2. Öppna bläckpatronluckan. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Öppna bläckpatronens lucka
  Bild på hur luckan öppnas
 3. Tryck på fliken på patronens framsida för att lossa den. Dra patronen uppåt och ut ur skrivarvagnen.
  • Om utskriftskvalitetsrapporten anger ett fel med en specifik patron letar du upp patronen och tar sedan bort den från vagnen. Fortsätt med nästa steg.
  • Om utskriftskvalitetsrapporten inte påvisar något fel med en specifik patron, ska du ta bort alla patronerna, en i taget. Fortsätt med nästa steg.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Illustration av hur man tar bort en bläckpatron
 4. Kontrollera ventilationsområdet ovanför HP-logotypen högst upp på bläckpatronen.
  Figur : Ventilationsområde
  Illustration av bläckpatronens ventilationsområde
  • Om den orangefärgade fliken fortfarande sitter kvar på bläckpatronen tar du bort den.
   Figur : Orange flik
   Illustration av den orangefärgade fliken
  • Rengör ventilen omsorgsfullt med en nål om den är igensatt.
   Figur : Ren ventil
   Figur : Igensatt ventil
 5. Upprepa denna procedur för att inspektera ventilationshålen på samtliga bläckpatroner.
 6. När du har kontrollerat att bläckpatronerna är ordentligt ventilerade sätter du tillbaka dem.
  Sätt tillbaka bläckpatronen genom att vända den så att bläckpatronens kontakter är vända mot skrivhuvudet och skjuta in den på den tomma patronplatsen. Tryck ned bläckpatronen med fast hand tills den knäpper på plats.
  Figur : Sätt tillbaka bläckpatronen
  Bild som visar hur du sätter tillbaka bläckpatronen

Steg fyra: Rengör skrivhuvudet

Följ anvisningarna nedan för att köra verktyget för rengöring av skrivhuvudet.
 1. Öppna HP Solution Center:
  HP Solution Center öppnas i ett nytt fönster.
 2. Klicka på Inställningar ().
 3. I området Utskriftsinställningar klickar du på Verktygslåda. Skrivarens verktygslåda öppnas.
 4. Öppna fliken Enhetsunderhåll och klicka på Rengör skrivhuvudena ().
 5. Klicka på Rengör för att starta processen.
  obs!
  Mekaniskt buller under rengöringsprocessen är normalt. En testsida skrivs ut när rengöringen är klar.

Steg fem: Rikta in skrivhuvudena

Följ anvisningarna nedan för att öppna skrivarverktygen och justera enheten om det förekom defekter i utskriftskvalitetsrapporten.
 1. Lägg i vanligt vitt oanvänt A4-papper i inmatningsfacket.
 2. Öppna HP Solution Center:
  • Windows XP: Klicka på Start, Alla program, HP och slutligen på HP Solution Center.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen () > Alla program > HP > HP Solution Center.
  HP Solution Center öppnas i ett nytt fönster.
 3. Klicka på Inställningar ().
 4. Under Skrivarinställningar klickar du på Skrivarverktyg. Skrivarens verktygslåda öppnas i ett nytt fönster.
 5. Klicka på fliken Enhetsunderhåll.
 6. Klicka på Rikta in skrivaren och sedan på OK. Produkten skriver ut en inriktningssida.
  Figur : Exempel på inriktningssida
  Bild av inriktningssida
 7. Placera arket med utskriften nedåt på skannerglasets främre högra hörn och tryck på OK för att skanna sidan.
  När huvudströmbrytaren slutar blinka är inriktningen klar.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning sex: Byt de bläckpatroner som orsakar problem

Byt den bläckpatron som indikeras vara defekt i utskriftskvalitetsrapporten om ingen av ovanstående lösningar hjälper. Byt magentapatronen om exempelvis en av magentastaplarna uppvisar defekter. Följ anvisningarna nedan för att byta den patron som orsakar problemet.

Steg ett: Byt patronerna

 1. Starta produkten genom att trycka på huvudströmbrytaren ().
 2. Öppna bläckpatronluckan. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills skrivarvagnen stannat innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronens lucka
  Bild på hur luckan öppnas
 3. Tryck på fliken på patronens framsida för att lossa den. Dra patronen uppåt och ut ur hållaren.
  Figur : Ta bort patronen från hållaren
  Bild som visar hur du tar bort en bläckpatron
    varning!
  Lyft inte upp det grå spärrhandtaget på vagnen. Detta kan nämligen leda till att bläckpatronerna rubbas ur sina lägen och problem med utskriften uppstår. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska installeras ordentligt.
 4. På den nya patronen drar du bort den orangefärgade fliken för att ta bort plastomslaget.
  Figur : Ta bort plastomslaget
  Illustration av hur man tar bort omslaget till bläckpatronen
 5. Vrid det orangefärgade locket moturs så att det lossnar.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket
  Illustration av hur man tar bort det orangefärgade locket från bläckpatronen
 6. Sätt tillbaka bläckpatronen genom att vända den så att bläckpatronens kontakter är vända mot skrivhuvudet och skjuta in den på den tomma patronplatsen. Tryck ned bläckpatronen med fast hand tills den knäpper på plats.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Illustration av hur man installerar bläckpatronen
 7. Upprepa proceduren för samtliga bläckpatroner som behöver bytas.
 8. Stäng bläckpatronluckan. Vagnen flyttas till produktens högra sida.
  Figur : Stäng bläckpatronluckan
  Illustration av hur man stänger bläckpatronluckan

Steg två: Rikta in allt-i-ett-enheten

Följ anvisningarna nedan om skrivarinriktningen inte startar automatiskt för att rikta in skrivaren.
 1. Lägg i vanligt vitt oanvänt A4-papper i inmatningsfacket.
 2. Öppna HP Solution Center:
  • Windows XP: Klicka på Start, Alla program, HP och slutligen på HP Solution Center.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen () > Alla program > HP > HP Solution Center.
  HP Solution Center öppnas i ett nytt fönster.
 3. Klicka på Inställningar ().
 4. Under Skrivarinställningar klickar du på Skrivarverktyg. Skrivarens verktygslåda öppnas i ett nytt fönster.
 5. Klicka på fliken Enhetsunderhåll.
 6. Klicka på Rikta in skrivaren och sedan på OK. Produkten skriver ut en inriktningssida.
  Figur : Exempel på inriktningssida
  Bild av inriktningssida
 7. Placera arket med utskriften nedåt på skannerglasets främre högra hörn och tryck på OK för att skanna sidan.
  När huvudströmbrytaren slutar blinka är inriktningen klar.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning sju: Byt ut skrivhuvudet

Kontakta HP för att få skrivhuvudet utbytt om du har genomfört samtliga felsökningssteg ovan och fortfarande har problem.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning åtta: Lämna in allt-i-ett-enheten på service

obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...