hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Blinkande lampor på HP Color LaserJet CP1215 och CP1217-skrivare

Inledning
Lamporna på produktens kontrollpanel indikerar produktens status. Dessa lampor kan vara tända, släckta eller blinka beroende på produktens
  obs!
status.
  Figur : Lampor och knappar på kontrollpanelen
  Bild av kontrollpanelens lampor och knappar.
 1. Tonerkassettlampor
 2. Klarlampa
 3. Knappen och lampan Fortsätt
 4. Varningslampa
 5. Lampa för tomt pappersfack
 6. Knappen Avbryt
 7. Lampa för papperstrassel
Blinkande lampor
Nedanstående avsnitt beskriver de vanligaste kombinationerna av blinkande lampor. Avsnitten förklarar produktstatusen eller problemet och lösningar för att åtgärda problem.
  obs!
Det kan finnas mer än en lösning för de blinkande ljusmönster som indikerar ett fel. När du har hittat rätt mönster, provar du varje lösning för att åtgärda problemet.
I följande illustrationer indikerar se smala strecken runt en lampa, att denna lampa blinkar.
Lamporna Klar, Fortsätt och Varning blinkar den ena efter den andra
Status
Detta blinkande ljusmönster indikerar ett av följande lägen:
 • Produkten går igenom startcykeln efter att du slagit på produkten.
 • Produkten återvänder till status Klar efter att du annullerat ett utskriftsjobb.
Vänta till lamporna slutar blinka innan du fortsätter.
Klarlampan lyser
Illustration av lysande Klar-lampa.
Status
Produkten påslagen och redo för utskrift.
Klarlampan blinkar
Illustration av blinkande Klar-lampa.
Status
Produkten bearbetar eller tar emot data.
Vänta tills Klar-lampan slutat blinka innan du fortsätter.
Varningslampan blinkar
Problem
Det här blinkmönstret indikerar att en lucka är öppen.
Lösning
 1. Öppna den främre åtkomstluckan helt.
  Figur : Öppna den främre åtkomstluckan helt
  Bild som visar hur du öppnar den främre åtkomstluckan.
 2. Stäng den främre åtkomstluckan helt.
  Figur : Stäng den främre åtkomstluckan helt
  Bild: Stäng den främre åtkomstluckan helt.
    obs!
  Fullständig öppning och stängning av den främre åtkomstluckan säkerställer att tonern drivmekanism fungerar korrekt efter att du stängt dörren.
  • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
  • Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
 3. Öppna den bakre luckan.
  Figur : Öppna den bakre luckan
  Bild på hur man öppnar den bakre luckan.
 4. Stäng den bakre luckan.
  Figur : Stäng den bakre luckan
  Bild på hur man stänger den bakre luckan.
Varningslampan blinkar och lampan Klar är tänd
Bild: Varningslampan blinkar och lampan Klar är tänd.
Problem
Detta blinkande ljusmönster indikerar ett tillfälligt eller ett kontinuerligt fel.
Lösning ett: Tryck på knappen Fortsätt
På produktens kontrollpanel trycker du på Fortsätt().
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen. Produkten bearbetar data och slutför utskriftsjobbet.
 • Om återställningen fortfarande inte lyckas går du vidare till nästa lösning.
Lösning två: Återställ skrivaren
 1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
 2. Vänta i 30 sekunder.
 3. Tryck på strömbrytaren för att starta produkten.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
Lösning tre: Återställ produktens standardinställningar
  obs!
Att återställa standardinställningarna låser upp menyer som tidigare har låsts och återställer alla kontrollpanelens menyer till fabriksinställningen. Serienumret och sidoräkningen återställs inte.
 1. Öppna Verktygslådan.
  • Windows XP: Klicka på Start (), Alla program, HP, klicka på din produkt och klicka sedan på Verktygslådan för HP Color LaserJet CP1210.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen (), Alla Program, HP, klicka på din produkt och klicka sedan på Verktygslådan för HP Color LaserJet CP1210.
 2. Dubbelklicka på mappen Status för att öppna den, klicka på Enhetsinställningar, klicka på Tjänst och sedan på Återställ i rutan längst till höger.
  Produktens standardinställningar återställs.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
Lösning fyra: Koppla bort USB-kabeln och återställ skrivaren.
 1. Koppla bort USB-kabeln på baksidan av produkten.
 2. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
 3. Vänta i 30 sekunder.
 4. Tryck på strömbrytaren för att starta produkten. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 5. Återanslut USB-kabeln på baksidan av produkten.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
Lösning fem: Kontakta HP
Om ingen av ovanstående lösningar löser problemet, kontakta HP för information om stegen för att utföra en NVRAM-initiering.
Lamporna Klar, Fortsätt och Varning lyser.
Bild: Lamporna Klar, Fortsätt och Varning lyser.
Problem
Det här blinkmönstret indikerar ett allvarligt fel.
Lösning
Följ anvisningarna nedan för att återställa produkten.
 1. Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
 2. Vänta i 30 sekunder.
 3. Tryck på strömbrytaren för att starta produkten.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Lämna in skrivaren på service om problemet kvarstår.
Lampa för gul tonerkassett blinkar
Bild: Lampa för gul tonerkassett blinkar.
Lampa för magenta-tonerkassett blinkar
Bild: Lampa för magenta-tonerkassett blinkar.
Lampa för cyan-tonerkassett blinkar
Bild: Lampa för cyan-tonerkassett blinkar
Lampa för svart tonerkassett blinkar
Bild: Lampa för svart tonerkassett blinkar
Problem
Den tonerkassett som indikeras av den blinkande lampan antingen saknas eller har slut på toner. Följande felmeddelande kan också visas på datorn: "Åsidosättning av nästan tom tonerkassett används".
Lösning ett: Kontrollera att alla tonerkassetter är installerade.
 1. Öppna den främre åtkomstluckan helt.
  Figur : Öppna den främre åtkomstluckan helt
  Bild: Öppna den främre åtkomstluckan helt
 2. Dra ut tonerkassettlådan.
  Figur : Dra ut tonerkassettlådan
  Bild: Dra ut tonerkassettlådan.
 3. Kontrollera att alla tonerkassetter är installerade och sitter fast på respektive färgkodad plats.
 4. Stäng den främre åtkomstluckan helt.
  Figur : Stäng den främre åtkomstluckan helt
  Bild: Stäng den främre åtkomstluckan helt.
    obs!
  Fullständig öppning och stängning av den främre åtkomstluckan säkerställer att tonern drivmekanism fungerar korrekt efter att du stängt dörren.
  • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
  • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
Lösning två: Identifiera och ersätt alla nästan tomma eller tomma tonerkassetter
Följ dessa steg för att identifiera och ersätta alla nästan tomma eller tomma tonerkassetter.
Steg ett: Identifiera alla nästan tomma eller tomma tonerkassetter
 1. På produktens kontrollpanel trycker du på och håller ner knappen Fortsätt() i tre sekunder. En sida med konfigurations- och förbrukningsmaterialstatus skrivs ut.
 2. Kontrollera sidan med status för förbrukningsmaterial för att identifiera nästan tomma eller tomma tonerkassetter.
Steg två: Byt ut alla nästan tomma eller tomma patroner
Följ stegen i animeringen för att byta ut en tonerkassett. De här stegen är endast en grundläggande instruktion för hur du sätter i en ny kassett. För detaljerade steg-för-steg-instruktioner om hur du byter kassetter, se (c02451218) (på engelska).
  obs!
Produkten som visas i animeringen kan skilja sig något från din produkt, men proceduren är densamma.
Provisorisk lösning
Du kan fortfarande skriva ut när en bläckpatron har slut på toner. Men utskriftens kvalitet minskar när en bläckpatron har slut på toner. Följ dessa steg för att konfigurera funktionen Åsidosättande av tom kassett.
  varning!
Användning av Åsidosätt byt ut material kan resultera i otillfredsställande utskriftskvalitet.
  obs!
När du väljer Åsidosätt byt ut material slutar kassettlamporna blinka och lyser med fast sken till du ersätter tonerkassetten.
 1. Öppna Verktygslådan.
  • Windows XP: Klicka på Start (), Alla program, HP, klicka på din produkt och klicka sedan på Verktygslådan för HP Color LaserJet CP1210.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen (), Alla Program, HP, klicka på din produkt och klicka sedan på Verktygslådan för HP Color LaserJet CP1210.
 2. Klicka på mappen Enhetsinställning och klicka sedan på Systeminställningar.
 3. Bredvid Åsidosätt byt ut material väljer du för att aktivera åsidosättningsläget.
 4. Välj Av för att stänga av åsidosättningsläget senare, om så önskas.
Lampa för papperstrassel blinkar
Bild: Lampa för papperstrassel blinkar.
Problem
Papper har fastnat i skrivaren.
Lösning
  Figur : Områden där trassel inträffar
  Illustration som visar var papperstrassel inträffar.
 1. Utmatningsfack
 2. Fack 1
 3. Fixeringsenhet
  varning!
Papperstrassel kan innebära att det finns löst tonerpulver på sidan. Om du får tonerpulver på kläderna bör du skölja dem i kallt vatten. Varmt vatten gör att färgen sprids i fibrerna.
Använd inte vassa föremål som pincetter eller spetstänger för att ta bort trassel. Skador som orsakas av vassa objekt täcks inte av garantin.
När du tar bort papper som fastnat ska du dra det rakt ut från skrivaren. Skrivaren kan skadas om du drar det papper som fastnat i någon annan riktning.
Dessa steg är endast grundläggande instruktioner för hur man rensar papperstrassel. För detaljerade steg-för-steg-instruktioner om hur du åtgärdar papperstrassel, klickar du här (c01897635) (på engelska).
 1. Ta bort allt löst papper från fack 1 och utmatningsfacket.
 2. Åtgärda papperstrassel från utmatningsfacket
 3. Öppna och stäng den bakre luckan så att felmeddelandet släcks.
 4. Öppna åtkomstluckan för papperstrassel, och dra sedan ut fack 1.
 5. Ta bort allt papper som sitter fast i området för fack 1.
 6. Återinstallera fack 1 och stäng sedan åtkomstluckan för papperstrassel.
 7. Tryck på Fortsätt () när du vill fortsätta skriva ut.
 8. Öppna den bakre luckan.
 9. Ta bort pappret som fastnat i fixeringsområdet.
 10. Stäng den bakre luckan.
Lampa för tomt pappersfack blinkar
Bild: Lampa för tomt pappersfack blinkar.
Problem
Det finns inget papper i produkten.
Lösning
Lägg i papper i fack 1
För detaljerade steg-för-steg-instruktioner om hur du lägger i papper, se (c01443509) (på engelska).
Lampa för tomt pappersfack blinkar och Klar-lampan lyser
Bild: Lampa för tomt pappersfack blinkar och Klar-lampan lyser.
Problem
Produkten matar inte papperet.
Lösning
Produkten kan inte mata vissa typer av papper. Följ stegen nedan för att fylla på papper som stöds.
 1. Ta bort allt papper från fack 1.
 2. Fyll på papper som stöds.
  Se produktens användarhandbok eller papperstyper och storlekar, för de papper som stöds, i produktspecifikationsdokumentet (c02813657) (på engelska).
  Om du behöver detaljerade steg-för-steg-instruktioner om hur du lägger i papper, se (c01443509) (på engelska).
 3. Tryck på knappen Fortsätt ().

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...