hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Byta skrivhuvudet för HP Photosmart Premium e-All-in-One-skrivarserie (C310)

Detta dokument gäller för skrivarmodellen HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310).
Skrivhuvudenheten består av patroner som installerats i ett skrivhuvud. Om skrivhuvudenheten är defekt, skadad eller inkompatibel med skrivaren behöver den sannolikt bytas. Reservdelar som skrivhuvudenheter är endast tillgängliga från HP Support eller auktoriserade serviceleverantörer.

Beställ skrivhuvudenheten

Dessa steg gäller endast i USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya patroner.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Parts Store (på engelska).
 2. Under Sök efter delar, skriv in CN642A i textrutan Sök enligt artikelnummer.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN642A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Den här informationen gäller endast Asien-Stillahavsområdet.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya patroner. Kontakta HP Kundtjänst om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut.

Byt skrivhuvudenheten

Följ anvisningarna nedan för att byta skrivhuvudenheten.
obs!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort patronerna. Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Om skrivhuvudet och patronerna lämnas utanför skrivaren under längre perioder kan både skrivaren och förbrukningsartiklarna skadas.

Steg ett: Ta ut de gamla bläckpatronerna

 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna bläckpatronluckan.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter enligt anvisningarna nedan.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild: Öppna bläckpatronluckan
 3. Tryck på fliken på framsidan av den gamla bläckpatronen så att den frigörs. Ta ut den ur patronhållaren genom att dra uppåt.
  Figur : Ta bort bläckpatronerna
  Bild: Ta bort bläckpatronerna
 4. Upprepa föregående steg för att ta bort alla patroner.

Steg två: Ta bort det gamla skrivhuvudet

 1. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp.
  Figur : Lyft upp spärrhandtaget
  Bild: Lyft upp spärrhandtaget
 2. Lyft skrivhuvudet för att ta bort det från vagnen.
  Figur : Ta bort det gamla skrivhuvudet
  Bild: Ta bort det gamla skrivhuvudet

Steg tre: Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren

Vid byte av skrivhuvudenheten är det viktigt att se till att de elektriska kontakterna inuti skrivaren är så rena som möjligt. Våtdukar medföljer reservskrivhuvudsenheten.
Figur : Våtdukar
Bild: Våtdukar
Använd våtdukarna för att göra rent de elektriska kontakterna inuti skrivaren. Torka endast kontakterna uppifrån och ned, dvs. i en enda riktning. Kasta våtdukarna när de blir smutsiga och ta en ny.
  varning!
Torka inte uppifrån och ned eller från sida till sida eftersom det kan skada skrivaren.
Figur : Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren
Bild: Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren

Steg fyra: Installera det nya skrivhuvudet

 1. Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen.
  Figur : Ta ut det nya skrivhuvudet
  Bild: Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen
    varning!
  Vidrör inte de kopparfärgade elektriska kontakterna. Repa inte skrivarens kontakter eller andra ytor på enheten.
  Figur : Vidrör inte de elektriska kontakterna
  Vidrör inte de elektriska kontakterna
 2. Håll skrivhuvudet upprätt med de färgkodade ikonerna på ovansidan.
 3. För ned skrivhuvudet i vagnen.
  Figur : Installera det nya skrivhuvudet
  Sätt i det nya skrivhuvudet
 4. Fäll försiktigt ned spärrhandtaget.

Steg fem: Fyll på vanligt papper

 1. Fäll upp utmatningsfacket och håll det öppet.
 2. Skjut pappersbreddstödet till det yttersta läget.
  Figur : Skjut pappersstödet utåt
  Bild: För pappersbreddstödet utåt
 3. Lägg i pappersbunten i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.
  Figur : Fyll på vanligt papper
  Bild: Fyll på vanligt papper
 4. Flytta pappersbreddstödet tills det ligger an mot pappersbunten.
  Figur : Justera pappersbreddstödet efter pappersbredden.
  Bild: Justera pappersbreddstödet så att det ligger an mot pappersbunten.
 5. Fäll ned utmatningsfacket. Dra fackets förlängning mot dig så långt det går. Fäll upp pappersstoppet vid fackets förlängning.
  Figur : Fäll ned utmatningsfacket
  Bild: Fäll ned utmatningsfacket

Steg fem: Installera nya bläckpatroner

obs!
Återanvänd inte de gamla patronerna. De kan skada det nya skrivhuvudet.
 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen () om den inte redan är på. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 2. Öppna bläckpatronluckan. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills skrivarvagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild: Öppna bläckpatronluckan
 3. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen genom att dra den orangefärgade fliken rakt bakåt.
  Figur : Ta bort plastomslaget
  Bild: Ta bort plastomslaget
 4. Vrid det orangefärgade locket moturs så att det lossnar.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket
  Bild: Ta bort det orangefärgade locket
 5. Håll patronens kontakter mot skrivhuvudet och för in var och en av bläckpatronerna på plats i enlighet med de färgade ikonerna på patronen och skrivhuvudet. Tryck ner varje bläckpatron tills de klickar på plats.
  Figur : Sätt i den nya bläckpatronen
  Bild: Sätt i den nya bläckpatronen
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen när du ska installera bläckpatronerna. Detta kan leda till att bläckpatronerna rubbas ur sina lägen, vilket skapar problem med utskriften. Spärren måste vara nedfälld för att bläckpatronerna ska sitta ordentligt på plats.
 6. Upprepa dessa steg när du installerar de andra patronerna.
 7. Stäng bläckpatronsluckan. Vagnen återgår till enhetens högra sida.
  Figur : Stäng bläckpatronluckan
  Bild: Stäng bläckpatronluckan

Steg sju: Justera skrivaren

Fyll på vanligt vitt papper och tryck på OK på skrivarens kontrollpanel. En inriktningssida skrivs automatiskt ut som du kan använda för att justera patronerna.
Figur : Exempel på inriktningssida
Bild: Exempel på inriktningssida

Steg åtta: Returnera defekta delar till HP

Om den nya skrivhuvudenheten levereras med en frankerad returadressetikett och anvisningar om att returnera defekta delar till HP är vi tacksamma om du utnyttjar denna möjlighet. I syfte att förbättra och vidareutveckla sina skrivare vill HP analysera defekta delar.
Om det inte medföljer en frankerad returadressetikett med den nya skrivhuvudenheten är du klar och du behöver inte fortsätta felsökningen.
 1. Lägg det gamla skrivhuvudet i plastförpackningen som det nya skrivhuvudet levererades i.
  Figur : Lägg det gamla skrivhuvudet i förpackningen
  Lägg det gamla skrivhuvudet i förpackningen
 2. Dra av dekalen märkt B från locket och försegla skrivhuvudförpackningen med den.
  Figur : Dra av dekalen från locket
  Dra av dekalen från locket
  Figur : Försegla förpackningen med dekalen
  Försegla förpackningen med dekalen
 3. Sätt fast de orangefärgade locken från de nya bläckpatronerna på de gamla patronerna.
  Figur : Sätt fast locken på de gamla patronerna
  Sätt fast de orangefärgade locken från de nya patronerna på de gamla patronerna
 4. Lägg de gamla delarna och formuläret som kom med de nya delarna i den förpackning som de nya delarna levererades i. Inkludera om möjligt även en provutskrift som visar problemet med det gamla skrivhuvudet.
  Figur : Lägg de gamla komponenterna, formuläret och provutskriften i kartongen
  Lägg de gamla komponenterna, formuläret och provutskriften i kartongen
 5. Förslut kartongen, klistra fast den frankerade returadressetiketten och posta kartongen.
  Figur : Skicka tillbaka kartongen till HP
  Skicka tillbaka kartongen till HP

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...