hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Meddelande om "papperstrassel eller felmatat papper" visas på HP Photosmart Premium Fax All-in-One-skrivare (C410a, C410b, C410c, C410d, and C410e)

Problem

Under utskrift, har papperet fastnat i produkten och felmeddelandet “papperstrassel eller felmatat papper” visas på kontrollpanelen.
Har du ofta problem med papperstrassel?
Om du letar efter information om hur du förebygger papperstrassel kan du gå till avsnitten om förebyggande och orsaker i det här dokumentet.

Så här använder du lösningarna i det här dokumentet

Lös problemet genom att prova varje lösning i det här dokumentet och använd sedan stegen i det här avsnittet för att skriva ut en självtestrapport. Detta steg avgör om produktens programvara fungerar korrekt. När problemet är åtgärdat och produkten skriver ut en självtestrapport behöver du inte fortsätta felsökningen.

Skriv ut en funktionsrapport

Så här skriver du ut en funktionsrapport.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck på knappen Inställningar () på produktens kontrollpanel.
 3. Tryck på OK för att välja Skriv ut rapport.
 4. Tryck på OK för att välja Statusrapport för skrivaren.
  Produkten skriver ut en rapport om skrivarens status.
VIKTIGT! Pröva att skriva ut en funktionsrapport efter varje lösning, även om problemet åtgärdats.
obs!
Meddelanden om papperstrassel kan vara verkliga eller falska. Det kan hända att produkten rapporterar ett papper som fastnat när det inte finns något. Följande lösningar gäller både verkliga och falska papperstrassel.

Lösning ett: Åtgärda papperstrasslet från produkten

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera med avseende på papper som fastnat i produkten och ta bort det.

Steg ett: Ta bort allt löst papper

Ta bort alla lösa pappersark från inmatnings- och utmatningsfacken.
  varning!
Ta inte bort det papper som fastnat nu. Om du försöker att ta bort papper som fastnat från framsidan av produkten kan du skada utskriftsmekanismen.
Ta bort allt löst papper
Dra inte ut papper som fastnat
Bild som visar löst papper i facket
Bild som visar varning för att dra i papper som sitter fast

Steg två: Åtgärda papperstrassel från produktens baksida

  varning!
Dra aldrig ut fastklämt papper från produktens framsida. Om du kan dra ut det från baksidan av produkten eller facket, försök alltid därifrån först. Produkten kan få mekaniska skador om du drar ut papper från den främre luckan.
 1. Koppla bort USB-kabeln från produktens baksida.
 2. Tryck på startknappen () för att stänga av enheten.
 3. Vänd produkten så att du kommer åt baksidan.
 4. Skjut duplexenhetens högra sida åt vänster och dra sedan ut duplexenheten. Lägg duplexenheten åt sidan.
 5. Ta försiktigt bort allt papper och eventuella pappersbitar som fastnat på valsarna inuti produkten. Dra ut eventuella hela ark med båda händerna för att undvika att de rivs sönder.
  Figur : Ta bort papper som har fastnat
  Bild som visar hur man tar ut papper som fastnat från produktens baksida
    varning!
  Använd en ficklampa för att kontrollera valsarna och hjulen noga, så att det inte finns några pappersbitar kvar inuti produkten. Om pappersbitar sitter kvar inuti produkten finns det risk för nya papperstrassel.
  Figur : Ta bort alla pappersrester
  Fotografi som visar hur du tar bort pappersrester
 6. Ta bort allt papper från den övre delen av pappersbanan.
  Figur : Den övre delen av pappersbanan
  Fotografi av den övre delen av pappersbanan.
 7. Håll duplexenheten framför dig och öppna duplexenheten genom att trycka på tungorna på duplexenhetens båda sidor.
  Figur : Tungornas placering på duplexenheten
  Bild: Tungornas placering på duplexenheten
 8. Dra försiktigt ut papper som fastnat i duplexenheten.
 9. Stäng duplexenhetens lucka.
 10. För in de två stiften på duplexenhetens vänstra sida i enhetens vänstra sida och skjut försiktigt in duplexenheten. Kontrollera att duplexenheten sitter ordentligt på plats.

Steg tre: Åtgärda pappersstopp från produktens framsida

 1. Utan att öppna bläckpatronens åtkomstlucka söker du i utmatningsfacket om det finns papper som fastnat.
 2. Om det har fastnat papper, drar du ut det försiktigt.
    varning!
  Avlägsna försiktigt papper som fastnat från framsidan av produkten. Om du drar för hårt i papper som sitter fast, kan det leda till skador på utskriftsmekanismen.
 3. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild som visar hur du öppnar bläckpatronens åtkomstlucka
  obs!
  Skrivarvagnen kan börja röra sig mot åtkomstområdet. Låt den i så fall förflytta sig till det läget.
 4. Kontrollera om det finns något papper som har fastnat inuti produkten.
    varning!
  Ta bort papperet från produktens framsida så försiktigt som möjligt. Om pappersbitar sitter kvar inuti produkten finns det risk för nya papperstrassel och skrivarmekanismen kan skadas. Använd en ficklampa, så att du är säker på att hitta alla spår av papper.
 5. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild som visar hur du stänger bläckpatronens åtkomstlucka.
 6. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 7. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().

Steg fyra: Skriv ut en funktionsrapport

Skriv ut en funktionsrapport. Se avsnittet i början av dokumentet om hur du använder dessa lösningar.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning två: Kontrollera att skrivarvagnen kan röra sig fritt

Kontrollera att vagnen rör sig obehindrat genom att följa stegen nedan.

Steg ett: Kontrollera pappersbanan

 1. Om produkten inte redan är påslagen slår du på den genom att trycka på strömknappen ().
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild som visar hur du öppnar bläckpatronens åtkomstlucka
  obs!
  Skrivarvagnen kan börja röra sig mot åtkomstområdet. Låt den i så fall förflytta sig till det läget.
 3. Dra ut strömkabeln på baksidan av produkten medan produkten är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur eluttaget.
    varning!
  Strömkabeln måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 5. Kontrollera om det finns papper eller föremål som blockerar skrivarvagnen.
  Figur : Exempel på papper som kan hindra skrivarvagnen
  Illustration av papper som kan hindra skrivarvagnen
 6. Ta bort allt papper och alla föremål du hittar.
  obs!
  Om papperet går sönder när du tar bort det från valsarna bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och vid hjulen. Om pappersbitar finns kvar inuti produkten finns det risk för nya papperstrassel.
 7. För in handen genom bläckpatronens åtkomstlucka och flytta vagnen manuellt.
  • Om vagnen har fastnat på höger sida flyttar du den till produktens vänstra sida.
  • Om vagnen har fastnat på vänster sida flyttar du den till produktens högra sida.
  • Om vagnen har fastnat i mitten flyttar du den åt höger.
 8. Kontrollera att vagnen kan röra sig obehindrat längs hela produktens bredd genom att försiktigt skjuta vagnen åt vänster och sedan åt höger.
 9. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild som visar hur du stänger bläckpatronens åtkomstlucka.
 10. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 11. Anslut strömsladden till strömkällan eller eluttaget igen.
 12. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().

Steg två: Skriv ut en funktionsrapport

Skriv ut en funktionsrapport. Se avsnittet i början av dokumentet om hur du använder dessa lösningar.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning tre: Rengöra valsarna

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan samlas på matarvalsarna och leda till pappersstopp och problem med pappersmatningen. Följ dessa steg för att rengöra matarvalsarna.

Steg ett: Rengör valsarna i det bakre åtkomstområdet

 1. Du behöver följande:
  • En ren, luddfri trasa eller någon annan trasa som inte går sönder eller släpper fibrer
  • Destillerat, filtrerat eller buteljerat vatten (kranvatten kan skada produkten)
  • En ren, ludd-fri bomullstopp
 2. Tryck på startknappen () för att stänga av enheten.
 3. Vänd produkten så att du kommer åt baksidan.
 4. Dra ut strömsladden på baksidan av produkten.
 5. Skjut duplexenhetens högra sida åt vänster och dra sedan ut duplexenheten. Lägg duplexenheten åt sidan.
 6. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.
 7. Pressa trasan mot valsarna i produkten, och rotera dem uppåt med fingrarna. Tryck med måttlig kraft för att avlägsna damm och smutsavlagringar.
  Figur : Rengör valsarna inuti i enheten
  Foto: Rengör valsarna inuti i enheten
 8. Se in i det bakre åtkomstområdet på produkten och lokalisera plockvalsarna. De finns nära mitten av produkten bakom pappersmatningsvalsarna.
  Figur : Upphämtningsvalsarnas placering
  Foto av plockvalsarnas placering
  obs!
  Du kan behöva använda en ficklampa för att lysa på plockvalsarna.
 9. Fukta lätt en luddfri bomullstopp och rengör plockvalsarna med den.
   Figur : Plockvalsarna
   Foto av plockvalsarna inne i produkten
  1. Plockvals
  2. Upphämtningsvals
 10. Låt valsarna torka i 10–15 minuter.

Steg två: Rengör duplexenhetens valsar

 1. Håll duplexenheten framför dig och öppna duplexenheten genom att trycka på tungorna på duplexenhetens båda sidor.
  Figur : Tungornas placering på duplexenheten
  Bild: Tungornas placering på duplexenheten
 2. Kontrollera pappersmatningsvalsarna på tillbehöret för dubbelsidig utskrift för att förvissa dig om att de är rena, fria från pappersbitar och kan rotera fritt.
  Figur : Kontrollera valsarna i duplexenheten
  Foto: Kontrollera valsarna i duplexenheten
 3. Rengör valsarna på tillbehöret för dubbelsidig utskrift på samma sätt som du rengjorde valsarna i produkten.
 4. Låt valsarna i duplexenheten torka i 10 eller 15 minuter.
 5. För in de två stiften på duplexenhetens vänstra sida i enhetens vänstra sida och skjut försiktigt in duplexenheten. Kontrollera att duplexenheten sitter ordentligt på plats
 6. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 7. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().

Steg tre: Skriv ut en funktionsrapport

Skriv ut en funktionsrapport. Se avsnittet i början av dokumentet om hur du använder dessa lösningar.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.

Lösning fyra: Återställ produkten

Följ anvisningarna nedan för att återställa produkten.

Steg ett: Utför en strömåterställning

 1. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
 2. Dra ut strömkabeln på baksidan av produkten medan produkten är påslagen.
 3. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 6. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömknappen () för att starta den.

Steg två: Skriv ut en funktionsrapport

Skriv ut en funktionsrapport. Se avsnittet i början av dokumentet om hur du använder dessa lösningar.
 • Om stegen löste problemet och funktionsrapporten skrivs ut kan du avbryta felsökningen. Koppla in USB-kabeln för att fortsätta utskriftsjobbet.
 • Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
 • Om självtestrapporten inte skrivs ut fortsätter du med nästa lösning.

Steg tre: Söka efter mer information

Om du fortfarande har problem, går du till HP:s webbplats för produktsupport och söker efter ett annat dokument som handlar om problemet du har.
Högerklicka på länken Webbplats för produktsupport och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.
obs!
Om fel land/region eller språk visas på sidan ska du klicka på länken Region - Språk överst till höger i webbläsaren. Välj sedan rätt land/region och språk.

Lösning fem: Lämna in produkten på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

Förebygga papperstrassel

Använd riktlinjerna nedan för att förhindra papperstrassel.
Följande rekommendationer kan hjälpa dig förebygga återkommande papperstrassel i din HP-produkt.
 • Innan du lägger i en bunt papper i facket, håller du i bunten och stöter nederkanten mot ett jämnt underlag så att papperet är jämnt i alla kanter.
 • Kontrollera att de båda pappersstöden på facket har rätt position och skjut sedan pappersbunten framåt tills det tar stopp.
    varning!
  Tvinga inte in papperet för långt i pappersfacket.
 • Fyll inte på för mycket papper i facket.
 • Fyll bara på papper i inmatningsfacket när enheten inte skriver ut.
 • Kontrollera att papperstypen kan användas i HP-produkten. Mer information finns i dokumentationen som medföljde HP-produkten.
 • Skriv inte ut på papper med gem eller häftklamrar.
 • Använd inte papper som är böjt, rivet, dammigt, fuktigt, rynkigt, rullat eller papper som inte ligger plant.
 • Lägg bara i en papperstyp i taget. Blanda inte olika typer, vikter, eller storlekar av papper.
 • Använd inte papper som är för tunt, för tjockt eller för glansigt för produkten.

Orsaker

Följande faktorer kan orsaka papperstrassel:
 • Papperet har fyllts på på fel sätt i inmatningsfacket.
 • Skadade eller smutsiga valsar.
 • Trasigt, skrynkligt eller fuktigt papper har fyllts på i pappersfacket.
 • Den bakre åtkomstluckan eller tillbehör för dubbelsidig utskrift (duplexer) är kanske inte stängd eller sitter fast ordentligt.
 • Papper las till i en bunt som redan fanns i facket medan HP-produkten skrev ut.
 • Facket innehåller fler än en typ av papper.
 • Pappret har fastnat inne i HP-produkten där du kan inte se det.
 • Pappersbanan är blockerad.
 • Bitar av papper från ett föregående trassel har fastnat i produkten.
 • Facket är överfullt.
 • Vid utskrift på ett kuvert kan kanterna vara vikta.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...