hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - HP:s supportverktyg i HP Hjälp och Support (på engelska)

Detta dokument avser HP Notebook-datorer med Windows Vista.
Vad är HP:s supportverktyg?
HP:s supportverktyg finns på varje HP-dator med Windows Vista och ger dig tillgång till en svit av supportverktyg. HP:s supportverktyg består av en samling lokala diagnostik- och reparationsprogram som hjälper dig använda din dator mera effektivt.
Den senaste versionen av HP:s supportverktyg (HP Hjälp och Support och det Aktiva supportbiblioteket) kan finnas på http://www.hp.com/go/helpandsupport/
HP Hjälp och Support-system startar följande HP Supportprogram:
Använda HP Hjälp och Support
HP Hjälp och Support är ett tillägg till Microsofts Hjälp- och Supportsystem för Windows Vista. Dess primära mål är att hjälpa dig att hitta information som hjälper dig lösa vanliga problem, lära dig om din dator och använda din dator mer effektivt. Efter start av HP Hjälp och Support guidas du till fyra typer av tillgängliga dokument:
 • Innehåll HP Hjälp och Support - Dokument som tillhandahålls av HP som informerar om HP-specifika program och verktyg och ger grundläggande vägledning inför användningen av Windows Vista. Vissa dokument innehåller breda översikter och andra tillhandahåller uppgiftsbaserade genomgångar som hjälper dig lösa vanliga problem.
  Det lättaste sättet att hitta dokument i HP Hjälp och Support är att söka med hjälp av nyckelord som motsvarar det du behöver veta. Vid en sökning visas en lista med resultat, däribland dokument från både HP och Microsoft som behandlar ämnet.
 • Utbildningscenter - Utbildningscenter ger dig information om olika ämnen som kan hjälpa dig att lära dig mer om din HP-dator. Du kan till exempel använda utbildningscentren till att lära dig mer om ämnen som Strömförsörjning och batteri, Hemnätverk och Prestanda och Underhåll.
 • Användarhandböcker - Dessa användarhandböcker innehåller information som behandlar just din datormodell, däribland var olika knappar och portar är placerade.
 • Microsoft supportinnehåll - Dessa supportdokument från Microsoft innehåller information om operativsystemet Windows Vista och om Microsoft-programvara.
För att öppna HP Hjälp och Support, klicka på Start och sedan på Hjälp och Support.
Figur : HP:s hemsida för Hjälp och Support
Med sökfältet högst upp på skärmen kan du söka i både Microsofts och HP:s hela hjälpbibliotek för att få svar på frågor och hjälp med problem.
Via hemsidan för Hjälp och Support kan du också nå:
 • supportprogramvara såsom verktyget HP Systeminformation
 • dokument såsom Utbildningscenter och Användarhandböcker
 • guider för användningen av verktyg såsom Felsökningsverktyg och Säkerhetskopiering och Återställning
 • programvara, drivrutiner och BIOS-uppdateringar
Använda HP Hälsokontroll
HP Hälsokontroll skannar din dator, uppmärksammar dig om potentiella risker och reparerar dessa innan de blir problem.
Starta HP Hälsokontroll med hjälp av följande steg.
 1. Klicka på Start och sedan på Hjälp och Support.
 2. Klicka på Felsökningsverktyg och därefter, under HP Hälsokontroll, på Använd det här verktyget för att söka genom datorn efter problem med säkerhet, prestanda och underhåll för att öppna HP Hälsokontroll.
  Alternativt, klicka på Start, Alla Program, HP och sedan HP Hälsokontroll.
 3. Klicka på knappen Skanna igen längst upp på skärmen.
HP Hälsokontroll genererar en rapport som listar problem som bör rättas eller repareras för att förbättra datorns skick. Brådskande problem flaggas ”Åtgärd krävs” och markeras i rött. Hälsokontroll visar också länkar till information som kan lära dig använda specifika datorfunktioner.
De punkter som har en skiftnyckel till höger kan korrigeras automatiskt genom att du klickar på skiftnyckeln. Du kanske väljer att rätta varje problem individuellt, eller också kan HP Hälsokontroll rätta alla problem på en gång genom att du klickar på Reparera allt högst upp på skärmen.
HP rekommenderar starkt att HP Hälsokontroll ställs in så att det skannar din dator en gång per vecka.
För mer detaljerad information om HP Hälsokontroll, se supportdokumentet HP Hälsokontroll Svar på vanliga frågor.
Använda verktyget HP Systeminformation
Systeminformationsverktyget skannar datorn och genererar en rapport med information som gäller just din datormodell, såsom storleken på internminnet, hårddiskens storlek, serienumret, produktens namn och produktnummer. Du kan tillfrågas om delar av denna information när du kontaktar kundtjänst.
För att starta verktyget HP Systeminformation, följ stegen här nedan.
 1. Klicka på Start och Hjälp och Support för att öppna HP Hjälp och Support.
 2. Klicka på Felsökningsverktyg och sedan, under HP Systeminformation, klicka på Använd detta verktyg för att visa all maskinvara och programvara som installerats på din dator.
  Alternativt, klicka på Start, Alla Program, HP och sedan på HP Hälsokontroll.
Verktyget HP Systeminformation startas.
Den vänstra rutan i skärmen HP Systeminformation innehåller länkar till alla detaljer om den specifika maskinvaran och programvaran som installeras i datorn. Klicka på dessa länkar för att få detaljerad information i rutan till höger på skärmen. Du kan till exempel klicka på Hewlett Packard under Grundläggande Information i den vänstra rutan så visas detaljerad information om din HP-dator i rutan till höger på skärmen, däribland serienumret, produktens namn, produktnummer, garantins startdatum och serviceID-nummer.
Figur : Fönstret HP Systeminformation.
För mer detaljerad information om Systeminformation se supportdokumentet HP Notebook-datorer - Systeminformation Svar på vanliga frågor.
Använda HP Modemkontroll
Verktyget HP Modemkontroll hjälper dig testa ett modem. Verktyget kontrollerar om det finns ett anslutningsproblem med datorn, telefonlinjen, numret som du försöker ringa till eller ett problem med COM-porten.
Starta HP Modemkontroll med hjälp av följande steg.
 1. Klicka på Start och sedan på Hjälp och Support.
 2. Klicka på Felsökningsverktyg och sedan under Modemkontroll, klicka på Använd detta verktyg för att upptäcka maskinvaruproblem med ditt modem.
 3. Godkänn att processen fortsätter (om du ombeds göra det).
HP Modemkontroll öppnas.
Figur : Fönstret HP Modemkontroll.
För mer detaljerad information om HP Hälsokontroll, se supportdokumentet HP Notebook-datorer - HP Hälsokontroll Svar på vanliga frågor.
Använda HP Batterikontroll
HP Batterikontroll är ett verktyg som ger information om status och skick för batteriet som är installerat i din bärbara dator. Den senaste versionen av HP Battery Check kan hämtas för din HP notebook-dator som kör Windows Vista och Windows 7.
Starta HP Batterikontroll genom att följa stegen nedan.
 1. Klicka på Start, skriv in battery check i sökfältet och välj HP Battery Check i listan.
 2. Alternativet väljer du Felsök i HP Support Assistant och väljer sedan Ström, Temperatur och Mekaniskt.
 3. Klicka på Battery Check och granska batteriets status.
HP Batterikontroll visar rekommendationer för batteriunderhåll som baserats på resultaten av batterikontrollen. Till exempel kan batterikontrollen rekommendera kalibrera batteriet för bästa effektivitet eller ersätt, om batteriet inte längre fungerar eller om batteriets lagringskapacitet är under det rekommenderade användningsintervallet.
Om HP Batterikontroll föreslår att batteriet kalibreras, fungerar batteriet som det ska men har tappat förmågan att avkänna när det är fulladdat respektive helt urladdat. Om inte batteriet kalibreras rapporteras en felaktig status till Windows vilket förkortar den tid som batteriet kan driva den bärbara datorn.
För mer detaljerad information om HP Hälsokontroll, se supportdokumentet HP Notebook-datorer - HP Hälsokontroll Svar på vanliga frågor.
HP Home Network Center
HP Home Network Center är ett visuellt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att koppla upp datorn till ett fast eller trådlöst hemnätverk genom att bekräfta anslutningar eller identifiera potentiella problem på datorn, nätverket och/eller Internet. Det hjälper till med att lösa många problem som inträffar när man vill koppla en dator till ett lokalt nätverk (LAN) genom att ge anvisningar för korrigerande åtgärder.
HP Home Network Center är för närvarande endast tillgängligt på engelska på vissa bärbara datorer.
För att starta HP Home Network Center, följ stegen här nedan.
 1. Klicka på Start och sedan på Hjälp och Support.
 2. Klicka på Felsökningsverktyg och sedan, under Internet-verktyg, klicka på Använd detta verktyg för att kontrollera din Internet-anslutning eller för att skapa och underhålla ett hemnätverk.
HP Home Network Center startas.
Figur : HP Home Network Center
  obs!
Klicka på de länkar som visas i HP Home Network Center för att starta HP Hjälp och Support som beskriver de åtgärder du kan vidta för att lösa problemet.
För mer detaljerad information om HP Home Network Center, se supportdokumentet HP Notebook-datorer - HP Home Network Center Svar på vanliga frågor.
Använda Internet-verktyg
Internet-verktyg är utformade för att hjälpa dig att konfigurera och övervaka en bredbandsanslutning (kabelmodem eller DSL). Internet-verktyg försöker att koppla till en HP-server för att diagnostisera anslutningsproblem, identifiera källan till problemet och ange om problemet är internt eller externt.
Att till exempel lagra ett stort antal temporära filer på hårddisken ger lägre Internet-prestanda. Att klicka på Radera temporära Internet-filer och cookies startar Internet-egenskaper som gör att du kan ta bort temporära Internet-filer från hårddisken.
Följ stegen nedan när du ska aktivera Internet-verktyg.
 1. Klicka på Start och sedan på Hjälp och Support.
 2. Klicka på Felsökningsverktyg och sedan under Internet- Verktyg, klicka på Använd dessa verktyg för att lösa problem med Internet-anslutningen.
En lista med länkar som startar individuella Internet-verktyg visas.
Figur : Internetverktyg
Följande verktyg startas då du klickar på varje individuell länk:
 • Då du klickar på Radera temporära Internet-filer och cookies startas skärmen Ta bort webbläsarhistorik.
 • Då du klickar på Diagnostisera Internet-anslutning startas Diagnosverktyget för Windows nätverk.
 • Då du klickar på Kontrollera ditt uppringda modem startas HP:s Modemkontroll.
 • Då du klickar på Återställer proxyinställningarna för Explorer startas Konfigureringsskärmen för det lokala nätverket (LAN).
 • Då du klickar på Kontrollera om det finns flera brandväggar med Windows Säkerhetscenter startar Windows Säkerhetscenter.
Använda prestanda- och underhållverktyg
Prestanda- och underhållverktyg löser datorprestandaproblem, såsom långsam filhantering och programfunktioner och långsam start.
Följ stegen nedan när du ska aktivera Internet-verktyg.
 1. Klicka på Start och sedan på Hjälp och Support.
 2. Klicka på Felsökningsverktyg och sedan under Prestanda- och underhållsverktyg, klicka på Använd dessa verktyg för att lösa prestandaproblem med datorn.
En lista med länkar som startar individuella prestanda- och underhållsverktyg visas.
Figur : Utförande och underhållverktyg.
Följande verktyg startas då du klickar på varje individuell länk:
 • Då du klickar på HP Hälsokontroll startas HP Hälsokontroll. För mer information om HP Hälsokontroll, se supportdokumentet HP Notebook-datorer - Hälsokontroll Svar på vanliga frågor.
 • Då du klickar på HP Systeminformation startas verktyget HP Systeminformation. För mer detaljerad information om verktyget HP Systeminformation, se supportdokumentet HP Notebook-datorer - HP Systeminformation Svar på vanliga frågor.
 • Då du klickar på Förbättra datorprestanda startas skärmen Microsoft Prestandainformation och verktyg, från vilken du kan köra ett grundläggande test av processorn, arbetsminnet och grafikkortet som är installerat i datorn.
 • Frigöra diskutrymme med Diskrensning - startar Diskrensningsverktyget och avgör hur mycket hårddiskutrymme som kan frigöras genom att oanvända och temporära filer tas bort.
 • Defragmentera din hårddisk - startar Diskdefragmenteraren. Så småningom blir data på hårddisken defragmenterade vilket betyder att de lagras i ett stort antal fragment på flera platser på hårddisken. Fragmentering gör att hårddisken får arbeta mer, vilket gör att datorn arbetar långsammare. Vid en defragmentering omorganiseras data så att de blir mer samlade, vilket gör att hårddisken kan arbeta mer effektivt. När hårddisken är defragmenterad kommer daton att arbeta effektivare.
 • Kontrollera programkompatibilitet - startar Guiden Programkompatibilitet, som testar programvara som fungerade med en äldre version av Windows och avgör om den kommer att fungera med Windows Vista.
 • Öppna Problemrapporter och Lösningar - öppnar verktyget Problemrapporter och Lösningar, som kopplar datorn till Internet och kontrollerar i en HP-databas om det finns kända problem för din datormodell och skapar en rapport med lösningar för dessa problem.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...