hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP- och Compaq-datorer - Skapa en uppsättning återställningsskivor i (Windows XP)

Detta dokument avser stationära HP- eller Compaq-datorer med Windows XP.
HP-datorer som levereras med Microsoft Windows XP och stationära Compaq Presario-datorer som tillverkades våren 2003 eller senare har en dold förinstallerad återställningspartition. Med hjälp av denna dolda partition kan du återställa all ursprunglig programvara i händelse av ett allvarligt problem genom att trycka på F10 upprepade gånger när datorn först startas. Det finns emellertid tillfällen när återställningsskivor krävs för att återställa datorn, till exempel när ett virus förstör återställningspartitionen. Med hjälp av återställningsprogrammet CD-DVD Creator kan du skapa en uppsättning återställningsskivor som du kan använda för att återställa datorns ursprungliga tillstånd.
Återställningsprogrammet CD-DVD Creator levereras i stationära HP- och Compaq-datorer tillverkade våren 2003 eller senare. Vi rekommenderar att du skapar en uppsättning återställningsskivor. Om du inte har programmet HP Recovery CD Creator i den stationära HP- eller Compaq-datorn med Windows XP, eller om du inte hade skapat några återställningsskivor innan återställningspartitionen skadades eller raderades, måste du hitta en uppsättning återställningsskivor som överensstämmer med ditt modellnummer från internet eller installera ett nytt operativsystem.
Du kan endast skapa en uppsättning återställningsskivor till datorn med programmet Recovery Disc Creation. Uppsättningen återställningsskivor är en fullständig kopia av det ursprungliga operativsystemet, drivrutiner och program som medföljer datorn.

Visa en video om att skapa en uppsättning återställningsskivor i Windows XP

Funktioner och viktig information

Följande är en lista med funktioner och viktig information om programmet Recovery CD Creator:
 • Programmet Recovery CD-DVD Creator skapar en uppsättning systemåterställningsskivor av tomma, skrivbara cd- eller dvd-skivor. HP rekommenderar att du använder cd-r- eller dvd+r-skivor (om systemet har stöd för de formaten). Programmet Recovery CD-DVD skriver inte till dvd-r-skivor även om dvd-rw-enheten har funktioner för att skriva till dvd-r-skivor. Använd en skiva från en tillverkare som du litar på, eftersom dessa återställningsskivor är mycket viktiga. Du behöver upp till 10 tomma cd-r-skivor eller 2 tomma dvd+r-skivor. Programmet CD-DVD Creator anger hur många skivor som behövs.
  obs!
  Vissa versioner av programmet Recovery CD Creator fungerar inte med vissa skivor (till exempel MiniDisc-, dvd-r-, dvd-rw- eller dvd+rw-skivor eller dvd-skivor med dubbla lager). Inkompatibilitetsinformation för medier anges i de första fönstren i programmet Recovery CD Creator.
 • Med programmet Creator kan du endast skapa en komplett uppsättning cd-skivor.
 • Programmet Creator bränner och verifierar cd-skivorna för att säkerställa att de fungerar som de ska.
 • För att det ska gå att skapa en uppsättning cd-skivor med programmet Creator krävs en återställningspartition helt utan fel. Oskadad betyder att återställningspartitionen inte har ändrats eller tagits bort.
 • Det krävs 10 till 12 minuter per cd-skiva, och du behöver inte skapa hela återställningsuppsättningen i en session.
 • Du kan avbryta programmet när du vill, utom under bränningsprocessen, genom att klicka på knappen Avbryt. Nästa gång du kör programmet tar det automatiskt vid där det avslutades.

Skapa återställningsskivor från Windows

Utför följande steg för att skapa en uppsättning återställningsskivor:
obs!
Vissa versioner av Recovery CD-DVD Creator fungerar inte med vissa skivor (till exempel MiniDisc-, cd-rw-, dvd-r-, dvd-rw- eller dvd+rw-skivor eller dvd-skivor med dubbla lager).
 1. Koppla ned från internet och stäng alla andra program. Det är inte nödvändigt, men det kan minska risken för att problem uppstår.
 2. Klicka på Start och klicka sedan på Alla program.
 3. Välj det alternativ nedan som är tillämpligt för din dator:
  • För HP Pavilion- och Media Center-datorer klickar du på Hewlett-Packard och klickar sedan på HP PC Recovery CD Creator, så startas programmet.
   Alternativt:
   Klicka på PC Help & Tools > HP PC Recovery CD Creator för att starta programmet.
  • För Compaq-datorer klickar du på Compaq och klickar sedan på Compaq PC Recovery CD Creator, så startas programmet.
   Alternativt:
   Klicka på Compaq, klicka på Compaq PC Tools och klicka sedan på Recovery CD Creator
 4. När du först öppnar programmet Recovery CD Creator visas en välkomstskärmbild och en Readme-skärmbild med en beskrivning av hur programvaran fungerar.
  Klicka på knappen Fortsätt i skärmbilderna när du vill börja skapa skivorna.
 5. I ett fönster visas hur många tomma skivor som krävs för en fullständig uppsättning. Klicka på Ja för att fortsätta.
 6. Märk de tomma skivorna på lämpligt sätt, till exempel Återställningsskiva 1 av 8.
 7. Klicka på Ja för att fortsätta. Recovery CD Creator-skärmbilden visas. När detta fönster visas pågår flera processer:
  • Lista filer – En lista med nödvändiga filer skapas.
  • Samla in filinnehåll - Nödvändiga filer samlas in från den dolda återställningspartitionen.
  • Skriv filer på en cd- eller dvd-skiva – Programmet är klart att bränna den första skivan.
  • Kontrollera innehållet på cd- eller dvd-skivorna – Innehållet på skivorna kontrolleras.
 8. När processen med att skapa cd-skivor påbörjas sätter du i skiva 1 av 8 (cd- eller dvd-skiva) i cd-rw/dvd-enheten.
  Figur : Sätt i skiva, meddelande
  Sätt i skiva, meddelande
  obs!
  Om processen med att skapa skivor avbryts med något av följande felmeddelanden löser du felet genom att söka efter och hämta programvaruuppdateringen SP24057 från HP:s webbplats.
  Cd-\dvd-bildfilen är större än 4 457 MB
  Ogiltigt medium
 9. När skrivprocessen har avslutats verifieras skivan och matas ut. Skriv- och verifieringsprocesserna tar 10 till 12 minuter för varje cd-r-skiva och omkring 45 minuter för varje dvd+r-skiva. När skiva 1 har verifierats öppnas luckan till CD-enheten automatiskt. Programvaran samlar sedan in filinnehållet för nästa skiva innan en ny skiva kan sättas i.
    varning!
  Sätt inte i nästa tomma skiva förrän en uppmaning om det visas på skärmen. Om du sätter i en skiva och stänger enhetsfacket innan uppmaningen visas kan det leda till att skivan skadas och inte går att använda.
 10. När bildskärmen med uppmaningen visas sätter du i skivan med det nummer som anges. Fortsätt med processen tills alla skivor har skapats och verifierats. En gratulationsskärmbild visas när en komplett och giltig uppsättning cd-skivor för återställning har skapas.
 11. Om du inte hinner skapa alla skivorna klickar på Avbryt (se VIKTIGT nedan innan du avbryter). Programmet Recovery CD-DVD Creator kommer ihåg var processen avbröts och tar vid där den avbröts nästa gång programmet startas.
    varning!
  Om du avbryter processen medan skrivning till en skiva pågår kan det leda till att skivan skadas och inte går att använda. Vänta tills skriv- och verifikationsprocessen har slutförts för skivan, och en uppmaning om att sätta i nästa skiva visas, innan du avbryter.
 12. Om programmet Recovery CD Creator startas igen efter att en fullständig uppsättning återställningsskivor har skapats visas en skärm med information om att endast en uppsättning kan skapas. Det enda alternativet är att klicka på OK och avsluta programmet. Om du inte kunde skapa en uppsättning återställningsskivor och detta meddelande visas måste du söka reda på eller reparera de skivor som du skapade tidigare, söka reda på en ny uppsättning återställningsskivor som överensstämmer med din datormodell eller installera ett nytt operativsystem.
  Figur : Meddelande om att återställningsskivor redan har skapats
  Meddelande om att en återställningsuppsättning redan har skapats

Skapa en uppsättning återställningsskivor från Kommandotolken

Följ anvisningarna nedan för att skapa en uppsättning återställningsskivor utan att starta Windows:
obs!
Du kan endast skapa CD-skivor för återställning med den här metoden. Du kan inte skapa dvd-skivor för återställning i andra miljöer än Windows.
 1. Starta datorn och tryck på F10 upprepade gånger när den första skärmbilden visas.
 2. Den första återhämtningsskärmbilden visas. Utför någon av följande åtgärder beroende på vad som visas:
  • Klicka på Start, klicka på PC Recovery, klicka på Nästa, klicka på OK och klicka sedan på Avancerade alternativ.
  • Klicka på Avancerade alternativ.
 3. Tryck på och håll Alt nedtryckt, tryck på D och släpp sedan tangenterna.
  Ett fönster med en kommandorad (C:\minint\system32) öppnas.
 4. Om datorn inte har en minneskortläsare anger du följande: d:
  Om datorn har en minneskortläsare anger du följande: h:
 5. Tryck på Enter och ange följande vid kommandoraden D:\> eller H:\>: cd windows
 6. Tryck på Enter och ange följande vid kommandoraden D:\Windows> eller H:\Windows>: cd creator
 7. Tryck på Enter och ange kommandot nedan exakt som det visas (inklusive citattecken och mellanslag): "CD Creator.exe"
 8. Tryck på Enter och klicka på Börja skapa eller NÄSTA (beroende på datorn). Om inget av de här alternativen visas trycker du på Enter på tangentbordet för att starta programmet Recovery CD Creator.
 9. När programmet Recovery CD Creator startas följer du anvisningarna för att skapa en uppsättning återställningsskivor.

Ytterligare frågor och svar

FRÅGA: Varför kan endast en uppsättning återställningsskivor skapas?
SVAR: På grund av licensavtal med Microsoft kan endast en fullständig uppsättning återställningsskivor skapas med programmet Recovery CD Creator.
FRÅGA: Vad bör jag göra om ett fel uppstår i programmet under processen?
SVAR: Ett fel kan bero på att skivan är av dålig kvalitet. Skriv till en skiva från en annan tillverkare.
FRÅGA: Min väns dator har en skadad hårddisk och går inte att starta. Vi har exakt samma datormodell. Kan jag skapa en uppsättning återställningsdiskar på min dator och låna ut skivorna till min kollega?
SVAR: Ja, det är möjligt men det finns några nackdelar:
 • Det går inte att skapa fler återställningsskivor för den dator där skivorna skapades (vilket kan vara ett problem om din kollega förlorar eller skadar din uppsättning återställningsskivor).
 • Det går inte längre att skapa en uppsättning cd-skivor från den dator som återställdes med uppsättningen cd-skivor från den första datorn.
FRÅGA: Kan samma uppsättning återställningsskivor användas på en annan datormodell?
SVAR: Nej, de återställningsskivor som skapades på en viss datormodell kan endast användas för samma datormodell.
FRÅGA: Varför kan jag inte använda omskrivbara skivor när jag skapar cd- eller dvd-skivor för återställning?
SVAR: Endast en uppsättning skivor kan skapas. Dvd+r- eller cd-r-skivor måste användas för att förhindra att en kopierad skiva skrivs över, vilket skulle förstöra uppsättningen skivor.
FRÅGA: Vad gör jag när jag ett felmeddelande eller en felkod visas?
SVAR: Mer information finns i Recovery CD Creator Utility Error Codes (Felkoder från verktyget Recovery CD Creator).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...