hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP All-in-One-skrivare - Den automatiska dokumentmataren (ADM) plockar inte upp papper

Det här dokumentet gäller alla HP All-in-One-skrivare som har en automatisk dokumentmatare (ADM).
Den automatiska dokumentmataren (ADM) på skrivaren plockar inte upp papper. Problemet kan omfatta ett felmeddelande i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel, blinkande lampor eller ett felmeddelande på datorn.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
  obs!
Kontrollera att det inte finns fler än 50 pappersark i dokumentmatarens inmatningsfack. Om ADM plockar ett enda ark men plockar inte från pappersbuntar, kontrollera att du sätter i rätt mängd papper.
Steg 1: Kontrollera att det inte är fel på papperet och lägg i det på nytt
Ta bort papperet från ADM-enheten och kontrollera att papperet är rent, inte har häftklamrar eller etiketter, är oskadat och i gott skick och lägg sedan i papperet i den automatiska dokumentmataren. Typ och skicket på papperet kan påverka hur ADM plockar papper.
  obs!
Kanterna av papper med låg kvalitet som har absorberat fukt kan böja eller lyfta arket så att papperet inte matas in i dokumentmataren. Detsamma gäller för fotopapper eller andra papperstyper med glättade ytor som kanske inte går att plocka bra och bör undvikas. Om du är osäker på om du ska skicka papper genom ADM, använd flatbäddsskannern.
 1. Avlägsna papperet från dokumentmataren.
 2. Som ett test, hämta 10 ark nytt vanligt vitt papper för att bilda en pappersbunt.
 3. Jämna till pappersbunten mot en plan yta.
    obs!
  Lufta inte papperet genom att köra fingrarna genom pappersbunten.
 4. Lägg i pappersbunten i inmatningsfacket på dokumentmataren. Kontrollera att pappersbunten är helt intryckt i inmatningsfacket och att skrivaren kan identifiera att papperet har lagts. När papperet är korrekt ilagt i dokumentmataren, bör skrivaren avge en ljudsignal eller en signal från en LED-lampa eller visa ett meddelande på kontrollpanelen.
 5. Skjut in pappersledaren så att den ligger an mot papperets kanter. Kontrollera att guiden ligger försiktigt an mot pappersbunten och inte går trögt.
 6. Försök använda dokumentmataren igen.
  • Om dokumentmataren plockar upp alla ark i pappersbunten, sätt sedan din original in igen och prova att kopiera eller skanna igen.
  • Om den automatiska dokumentmataren inte plockar alla ark i bunten med papper, fortsätter du till steg 2: Rengör den automatiska dokumentmataren.
 7. Om ditt original inte plockas, men alla ark i test pappersbunten är valda, använd flatbäddsskannern för att skanna originalet.
Steg 2: Rengör ADM-plockningsvalsarna
Damm, pappersfibrer och annat skräp kan bilda avlagringar på matarvalsarna och plockvalsarna och leda till papperstrassel och problem med pappersmatningen. För att förhindra problem med pappersmatningen, rengör valsarna i den automatiska dokumentmataren.
 1. Öppna ADM-luckan.
  Figur : Öppna ADM-luckan
  Bild: Öppna ADM-luckan
 2. Fukta en ren, luddfri trasa med destillerat, filtrerat eller buteljerat vatten.
    varning!
  Använd inte kranvatten eller alkohol. Alkohol kan torka ut valsarna. Kranvatten innehåller smuts som kan skada valsarna.
  Tryck trasan mot valsarna och rotera dem uppåt med fingrarna. Tryck lagom hårt för att ta bort damm eller ansamling av smuts.
   Figur : Exempel på delar i den automatiska dokumentmataren
   Bild: Rengör plockvalsarna och avskiljningsstoppet
  1. ADM-lucka
  2. Valsar
  3. Avskiljningsstopp
 3. Rengör avskiljningsstoppet med samma trasa.
 4. Stäng ADM-höljet ordentligt.
 5. Försök använda dokumentmataren igen.
  • Om den automatiska dokumentmataren plockar papperet, kan du avbryta felsökningen.
  • Om den automatiska dokumentmataren inte plockar papperet, fortsätter du till nästa steg.
Steg 3: Återställ skrivaren
Följ stegen här nedanför för att återställa skrivaren.
 1. Koppla bort strömsladden på skrivarens baksida utan att först stänga av skrivaren.
 2. Vänta 30 sekunder och anslut därefter strömsladden till skrivarens baksida igen.
 3. Tryck på strömknappen för att slå på skrivaren, om den inte startar automatiskt.
  • Om den automatiska dokumentmataren plockar papperet, kan du avbryta felsökningen.
  • Om den automatiska dokumentmataren inte plockar papperet, fortsätter du till nästa lösning
Steg 4: Lämna in skrivaren på service
Om de andra stegen i det här dokumentet inte löser felet, serva eller byt ut skrivaren.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...