hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Ett meddelande om skrivhuvudproblem eller om att skrivhuvudet verkar saknas eller är skadat visas för HP Photosmart Premium All-in-One-skrivare (B209a, B209b och B209c)

Detta dokument gäller för HP Photosmart Premium allt-i-ett-skrivare (B209a, B209b och B209c).
Ett meddelande omProblem med skrivhuvudet ellerom att Skrivhuvudet verkar saknas eller vara skadat visas på kontrollpanelen. Det här dokumentet tar upp den här typen av skrivhuvudproblem.
Lösning ett: Ta bort, rengör och sätt tillbaka skrivhuvudet
Följ dessa steg för att ta bort, rengöra och sätta tillbaka skrivhuvudet igen.
 1. Starta skrivaren, genom att trycka på strömknappen, om den inte redan är igång.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av skrivaren. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Ta bort alla bläckpatroner och placera dem på en bit papper med bläcköppningen uppåt.
    obs!
  Lämna inte bläckpatronen utanför skrivaren längre än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild: Ta ut bläckpatronen
 4. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen tills det tar stopp.
  Figur : Lyft upp spärrhandtaget
  Bild: Lyft upp spärrhandtaget
 5. Lyft handtaget och ta ut skrivhuvudet.
  Figur : Ta bort skrivhuvudet
  Bild: Ta bort skrivhuvudet
 6. Rengör skrivhuvudet.
  Det finns tre områden på skrivhuvudet som ska rengöras: de sluttande plastytorna på båda sidorna av bläckmunstyckena, kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna.
   Figur : Tre områden som ska rengöras
   Bild: Rengör de tre områdena på skrivhuvudet som ska rengöras: de sluttande plastytorna på båda sidorna av bläckmunstyckena, kanten mellan munstyckena, samt de elektriska kontakterna.
  1. Sluttande plastyta på sidan om bläckmunstyckena
  2. Kanten mellan bläckmunstyckena och de elektriska kontakterna
  3. De elektriska kontakterna
    varning!
  Rör inte vid munstyckena. Rör inte området med de elektriska kontakterna med fingrarna. Vidrör endast de elektriska kontaktområdena med rengöringsmaterial.
  Så här rengör du skrivhuvudet:
  1. Ta fram rengöringsmaterial:
   • Ren, luddfri trasa eller pappersservett (kaffefilter eller rengöringsduk för glasögon fungerar också bra).
   • Destillerat vatten eller vatten på flaska.
  2. Fukta en luddfri trasa lätt och torka av området runt elkontakterna nedifrån och upp. Rengör inte längre än till kanten mellan munstyckena och de elektriska kontakterna. Fortsätt tills inget nytt bläck syns på trasan.
   Figur : Rengör skrivhuvudets kontakter
   Bild: Rengör skrivhuvudets kontakter.
  3. Använd en ren, lätt fuktad luddfri trasa och torka bort bläck och skräp som samlats i området mellan munstyckena och kontakterna.
   Figur : Rengör skrivhuvudets kant
   Bild: Rengör skrivhuvudets kant.
  4. Använd en ren, lätt fuktad, luddfri trasa för att torka av de sluttande plastytorna på båda sidor av munstyckena. Torka bort från munstyckena.
   Figur : Rengör skrivhuvudets sluttande plastytor
   Bild: Rengör skrivhuvudets sluttande plastytor.
  5. Torka av de rengjorda områdena med en torr, luddfri trasa innan du går vidare till nästa steg.
 7. Rengör de elektriska kontakterna inuti skrivaren:
  1. Fukta en ren, luddfri trasa med flaskvatten eller destillerat vatten.
  2. Rengör de elektriska kontakterna i skrivaren genom att torka av dem uppifrån och nedåt med trasan. Använd så många rena trasor som behövs. Fortsätt tills det inte syns något bläck på trasan.
   Figur : Rengör kontakterna i skrivaren
   Bild: Rengör kontakterna i skrivaren.
  3. Torka av området med en torr, luddfri trasa innan du fortsätter med nästa steg.
 8. Se till att spärrhandtaget är uppfällt och sätt sedan in skrivhuvudet igen.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet
  Bild: Sätt i skrivhuvudet
 9. Fäll försiktigt ned spärrhandtaget.
    varning!
  Se till att fälla ned spärrhandtaget innan du sätter dit bläckpatronerna. Om spärrhandtaget lämnas uppfällt kan bläckpatronerna hamna fel och skrivarproblem uppstå.
  Figur : Fäll ner spärrhandtaget
  Bild: Fäll ner spärrhandtaget
 10. Skjut varje patron i rätt hållare tills den klickar på plats. Kontrollera att den färgade ikonen på bläckpatronernas etikett matchar den färgade ikonen på hållaren i vagnen.
  Figur : Sätt i alla patroner igen
  Bild: Sätt i alla patroner igen
 11. Stäng åtkomstluckan till bläckpatronen.
Lösning två: Återställ skrivaren
Återställning av skrivaren kan lösa vissa problem med skrivhuvudet. Följ stegen här nedanför för att återställa skrivaren.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
    obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Lösning tre: Byt ut skrivhuvudet
Byt ut skrivhuvudet om du har genomfört samtliga felsökningssteg ovan och problemet kvarstår.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. HP rekommenderar att du inte lämnar bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Annars kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
Dessa steg gäller för alla länder/regioner förutom USA.
Om HP byter ut skrivhuvudenheten under garantin får du en ny skrivhuvudenhet, nytt rengöringsmaterial och en fullständig uppsättning nya bläckpatroner och ersättningsskrivhuvudet.
Om skrivhuvudenhetens garantitid har löpt ut kan du köpa en ny online.
 1. Gå till webbplatsen HP Så här köper du, och klickar sedan på språket för ditt land.
 2. Sidan Köp HP visas. Leta reda på HP:s butik för reservdelar på den här sidan. Placeringen av HP:s butik för reservdelar varierar beroende på region. Klicka på HP:s butik för reservdelar.
 3. Under Sök efter delar, skriv in CN643A i textrutan Sök enligt artikelnummer. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
När du har det nya skrivhuvudet går du till Byta skrivhuvudenheten för detaljerade anvisningar.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...