hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart Plus e-allt-i-ett-serien (B210a, B210b, B210c och B210e) - Installera allt-i-ett-enheten (maskinvara)

Inledning
Det här dokumentet beskriver hur du installerar produktens fysiska delar. Gå igenom dessa steg innan produktens programvara installeras på datorn.
Det här dokumentet innehåller följande steg för produktinstallation:
 • Packa upp allt-i-ett-enheten
 • Anslut nätsladden och nätadaptern
 • Slå på strömmen
 • Välj språk/region
 • Fyll på vanligt papper
 • Installera bläckpatronerna
 • Justera skrivaren
Konfigurera allt-i-ett-enheten
Följ anvisningarna nedan för att installera maskinvaran och installera programmet.
 1. Avlägsna all tejp från produktens fram- och baksida och från kontrollpanelens display.
  Figur : Avlägsna förpackningstejpen
  Illustration av hur tejpen tas bort
 2. Öppna enheten och avlägsna allt förpackningsmaterial invändigt.
  Figur : Ta bort förpackningsmaterial
  Illustration av hur förpackningsmaterialet tas bort
 1. Anslut nätsladden på produktens baksida.
  Figur : Anslut nätsladden till enheten.
  Anslut nätsladden till enheten.
 2. Anslut nätsladden till nätadaptern.
  Figur : Anslut nätsladden till nätadaptern.
  Anslut nätsladden till nätadaptern.
 3. Anslut nätsladden till ett vägguttag.
  Figur : Anslut nätsladden till ett vägguttag
  Anslut nätsladden till ett vägguttag
Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
Figur : Tryck på strömbrytaren
Bild: Tryck på strömbrytaren
Steg fyra: Välj språk/region
När enheten slås på visas en lista med tillgängliga språkinställningar. Följ anvisningarna nedan för att ställa in standardspråk och -region för enheten.
 1. Tryck på önskat språk på kontrollpanelen. Tryck på nedåtpilen () för att bläddra igenom språken vid behov.
 2. Tryck på Ja eller Nej för att bekräfta eller avvisa språkvalet när du ombeds att göra det.
 3. Tryck på önskat land/önskad region på kontrollpanelen. Tryck på nedåtpilen () för att bläddra igenom lands- och regionsalternativen vid behov.
 4. Tryck på Ja eller Nej för att bekräfta eller avvisa lands- eller regionvalet när du ombeds att göra det.
 1. Fäll upp utmatningsfacket och håll det öppet.
 2. Skjut pappersbreddledaren till det yttersta läget.
  Figur : Skjut pappersledaren utåt
  Bild: För pappersbreddledaren utåt
 3. Lägg pappersbunten i inmatningsfacket med kortsidan framåt och utskriftssidan nedåt.
  Figur : Fyll på vanligt papper
  Bild: Fyll på vanligt papper
 4. För pappersbredledaren inåt så att den ligger an mot pappersbunten.
  Figur : Skjut pappersbreddledaren inåt
  Bild: För pappersbreddledaren så att den ligger an mot pappersbunten
 5. Fäll ned utmatningsfacket. Dra fackets förlängning mot dig så långt det går. Vänd pappersstoppet vid fackets förlängning.
  Figur : Fäll ned utmatningsfacket
  Bild: Fäll ned utmatningsfacket
 1. Starta produkten genom att trycka på strömknappen () om den inte redan är på. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Dra den orangefärgade fliken på den nya patronen rakt bakåt för att ta bort plastomslaget.
  Figur : Ta bort plastomslaget
  Bild: Ta ut den nya patronen ur omslaget
 4. Vrid det orangefärgade locket moturs så att det lossnar.
  Figur : Ta bort det orangefärgade locket
  Bild: Vrid det orangefärgade locket så att det lossnar
 5. Skjut patronen på plats med kontakterna vända mot skrivhuvudet. Tryck ned bläckpatronen med fast hand tills det hörs ett klick.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Bild: Installera den nya bläckpatronen
 6. Upprepa dessa steg när du installerar de andra patronerna.
  Figur : Alla patroner installerade
  Alla patroner installerade
 7. Stäng bläckpatronluckan. Vagnen återgår till enhetens högra sida.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild: Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
Steg sju: Justera produkten
Tryck på OK på skrivarens kontrollpanel när du har installerat bläckpatronerna. En justeringssida skrivs automatiskt ut som du kan använda för att rikta in skrivaren.
Figur : Exempel på inriktningssida
Bild: Exempel på inriktningssida
Komma igång med ePrint
Med ePrint kan du fortsätta vara ansluten och produktiv även när du är på resande fot. Du kan du skriva ut direkt till din ePrint-förberedda HP-skrivare via en smart mobil, bärbar dator eller annan mobil enhet. För ytterligare information om installation och användning av ePrint klickar du på länken.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...