hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s och Compaqs stationära datorer - datorn stannar med svart skärm med blinkande markör (Windows XP)

Dokumentet avser stationära HP- och Compaq-datorer med Windows XP.
När datorn startas visas en startmeny med flera startalternativ att välja mellan. Oavsett av vilket startalternativ som väljs, visas sedan en svart eller tom skärm med bara en blinkande markör i det övre vänstra hörnet.
Åtgärda en tom skärm
Följ anvisningarna nedan att åtgärda detta problem:
 1. Ta ut eventuella CD-skivor, DVD-skivor eller minneskort ur datorn.
 2. Koppla bort alla enheter från datorn och låt bara den ursprungliga musen, skärmen och tangentbord samt elnätssladden vara anslutna.
 3. Starta om datorn.
    obs!
  Om detta löste problemet läser du avsnittet Åtgärda en tom skärm i slutet av detta dokument.
 4. Tryck på F1 upprepade gånger när det första startfönstret visas tills meddelandet entering setup (öppnar inställningar) visas. (Tryck på tangenten F10 för att öppna BIOS-inställningsverktyget om datorn är tillverkadi 2009 eller senare).
  Skärmbilden för BIOS-inställningsverktyget öppnas.
 5. Tryck på F5 för att återställa standardinställningarna. Använd piltangenterna för att välja YES (JA) och tryck på ENTER.
 6. Tryck på F10 för att spara ändringarna och avsluta. Använd piltangenterna för att välja YES (JA) och tryck på ENTER.
  Datorn startas om.
 7. När systemet startas om väljer du Senast fungerande konfiguration på startmenyn.
  Datorn bör nu starta normalt. Om problemet med tom skärm kvarstår fortsätter du med följande steg.
 8. Välj Felsäkert läge från menyn Avancerade alternativ för Windows.
 9. Använd Microsoft Systemåterställning för att åtgärda problemet genom återställa datorn till ett tidigare tillfälle.
Om problemet med tom skärm kvarstår eller det är omöjligt att starta i Felsäkert läge utför du en systemåterställning genom att följa anvisningarna i dokumentet HP:s och Compaqs stationära datorer - Utföra en systemåterställning i Microsoft Windows XP.
Förebygga tom skärm
Om bortkoppling av enheter från datorn löste problemet återansluter du en enhet och startar sedan om datorn.
Om det lyckas återansluter du nästa enhet och startar om datorn igen. Repetera denna process tills du finner den enhet som hindrar datorn från att starta på rätt sätt. Kontakta dess tillverkare för råd om problemet.
Håll datorns programvara uppdaterad för att om möjligt hindra att felet uppstår i framtiden:
 • Klicka här för att lära dig hur du uppdaterar Windows.
 • Klicka här för att lära dig hur du uppdaterar BIOS.
 • Programvaran för enheterna kan behöva uppdateras eller återinstalleras. Kontakta enheternas tillverkare för information om de senaste uppdateringarna för enheterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...