hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s notebook-datorer - Lösa problem med Bluetooth-hörlurar

Detta dokument gäller HP:s notebook-datorer med Windows 7 och Vista.
Bluetooth är ett digitalt trådlöst protokoll som används för att ansluta flera enheter till varandra på korta avstånd. Bluetooth använder, precis som andra trådlösa protokoll, radiofrekvenser för att ansluta enheter till varandra, och de saker som stör alla trådlösa enheter och radio kan även störa en Bluetooth-anslutning. Andra enheter som använder radiofrekvenser, till exempel trådlösa telefoner, kan till exempel störa Bluetooth-signalen. Miljöbetingade faktorer mellan enheten och datorn, till exempel metallrör i en vägg, kan också påverka prestandan.
Om dessa typer av konflikter kan undvikas, går de flesta Bluetooth-problem att åtgärda. Specifika problem, till exempel problem att konfigurera Bluetooth, problem med Bluetooth-headsets, bandbreddsfrågor och frågor som gäller uppspelning av mediefiler kan åtgärdas genom att man kopplar bort enheten för att radera anslutningsinställningarna, installerar den senaste Bluetooth-drivrutinen från HP från HP:s webbplats och sedan parar ihop enheterna igen. Om problemet kvarstår, se relevanta avsnitt i detta dokument.

Varför får jag ett meddelande om att "Bluetooth-maskinvaran inte hittas"?

När du har installerat den senaste Bluetooth-drivrutinen från HP, ansluter du Bluetooth-enheten till en dator igen. Om felmeddelandet om att maskinvaran inte hittas eller Bluetooth inte identifieras visas, finns det risk för att datorn inte är Bluetooth-utrustad. För att kontrollera om Bluetooth finns tillgängligt på datorn följer du stegen nedan.
 1. Klicka på Start, skriv enhet i sökfältet och välj sedan Enhetshanteraren från listan.
 2. Dubbelklicka för att expandera listan Nätverkskort och leta efter Bluetooth.
 3. Om det inte finns någon post för Bluetooth-maskinvaran finns den inte installerad på datorn.
Du kan även öppna HP Wireless Assistant och kontrollera att Bluetooth inte finns under Nätverk. För att göra det dubbelklickar du på ikonen för HP Wireless Assistant i Aktivitetsfältet.
Om ikonen för HP Wireless Assistant inte finns i Aktivitetsfältet, kan du aktivera den funktionen i programalternativen. Klicka på Start, skriv wireless i sökfältet och välj HP Wireless Assistant i listan. Klicka sedan på Egenskaper. Välj Visa Wireless Assistant-ikonen i meddelandefältet och klicka på Verkställ.
Om ikonen för HP Wireless Assistant fortfarande inte visas, klickar du på ikonen Visa dolda ikoner . Klicka på Anpassa och välj sedan Visa ikon och meddelanden i listrutan bredvid ikonen för HP Wireless Assistant .
obs!
Bluetooth-programvaran som medföljde din dator installeras, även om datorn inte är Bluetooth-utrustad. Det gör att en Bluetooth-ikon kan visas i Aktivitetsfältet.

Varför finns det inte något alternativ för hörlurar när jag använder Snabbanslutning?

Det finns inte något alternativ för hörlurar när du högerklickar på Bluetooth-ikonen i systemfältet. Välj snabbanslutning. Om du väljer headset, känns inte några hörlurar av. Headset och hörlurar använder olika tjänster.

Varför kan jag inte spela upp en mediefil från mitt trådlösa nätverk via ett Bluetooth-headset?

Hörlurar använder över 90 % av den tillgängliga bandbredden för Bluetooth. Om du inleder någon annan Bluetooth-aktivitet (visar enheter inom räckvidden eller försöker använda några andra Bluetooth-tjänster), spelas musiken upp oregelbundet, hoppar eller så kan hörlurarnas synkronisering med ljudkällan avbrytas.
Mängden radiobrus i området påverkar prestandan och begränsar räckvidden. Andra trådlösa sändare i närheten, till exempel en trådlös telefon eller en babyvakt, kan störa Bluetooth-signalen. Överföring av en fil via ett trådlöst nätverk (WLAN) medan du lyssnar på musik via en Bluetooth-anslutning kan dessutom skapa distortion och/eller leda till att anslutningen avbryts.
Generellt sett kan man förvänta sig störningar i musikuppspelningen när avståndet mellan datorn och hörlurarna ökar. Maximal prestanda uppnås vid ett avstånd som understiger 5 meter. För bästa prestanda bör du använda Bluetooth-headsetet i närheten av en dator. Använd inte Bluetooth till någonting annat när du använder ett Bluetooth-headset. Bluetooth har inte tillräcklig bandbredd för att stödja en annan enhet vid uppspelning av ljud i stereokvalitet.
obs!
Trådlösa nätverk och Bluetooth använder samma olicenserade 2,4 GHz band. Därför kan det uppstå problem när de används på samma gång. Ljud av stereokvalitet kräver dessutom en stor bandbredd för att bevara ljudkvalitet och anslutning.

Varför tystnar musiken i hörlurarna ibland? Varför upprepas den och varför är den osynkroniserad?

Om problemet inte har med bandbredden att göra (se föregående avsnitt), kan det orsakas av ett antal andra saker. Använd checklistan nedan för att försöka lösa problemet.
 • Har du nyligen växlat mellan skärmen och en extern skärm?
  När du växlar mellan olika visningslägen kan musiken upprepas, tystna eller hoppa över ett par sekunder innan den åter synkroniseras.
 • Har du nyligen försatt datorn i viloläge, vänteläge eller stängt av strömmen?
  Om du har gjort det, gör hörlursanslutningen timeout. Synkroniseringen av ljudet i hörlurarna måste göras om när enheten är igång igen. Din spelare kanske måste stängas och startas om, när hörlursanslutningen har upprättats.
 • Har du nyligen stängt av ljudet på spelaren och slagit på det igen?
  Om du har gjort det, kan det ta några sekunder för anslutningen att aktiveras.
 • Installerar du, tar du bort eller kopierar du filer från ett SD-kort medan du lyssnar?
  Att installera, ta bort eller kopiera filer tar systemresurser i anspråk och det kan leda till att ljudkvaliteten försämras i dina hörlurar.
 • Har du laddat dina hörlurar nyligen?
  Kontrollera att hörlurarna är laddade. Dålig strömförsörjning kan störa signalen.
 • Har du en äldre version av Bluetooth-hörlurar?
  Äldre modeller av Bluetooth-hörlurar kan drabbas av problem med drivrutinskompatibilitet.

Varför hör jag inte någon musik i mina hörlurar?

Du måste stänga och starta om musikspelaren efter att du har hittat, parat ihop och aktiverat ljudsynkronisering för hörlurarna, innan du kan höra musiken i hörlurarna.

Varför kan jag inte höra musik på datorhögtalarna efter användning av Bluetooth-hörlurar?

Du måste avaktivera ljudsynkroniseringen för hörlurarna samt stänga och starta om musikspelaren innan musiken återigen spelas upp via den enhet som är standard för ljuduppspelning. På vissa plattformar kan du behöva koppla loss hörlurarnas Bluetooth-anslutning innan ljudet återigen spelas upp via den enhet som är standard för ljuduppspelning.

Hur ändrar jag volymen?

Det finns två olika inställningar för volymkontroll. En på själva hörlurarna och en på datorn.
Första gången du använder hörlurarna är datorns volymkontroll inställd på max. När du har justerat volymen på datorn använder den samma inställning nästa gång du upprättar en anslutning till hörlurarna.
För att justera volymen på datorn väljer du volymikonen i Aktivitetsfältet för att öppna kontrollpanelen för volym. Justera sedan hörlursvolymen via skjutreglaget.
Observera i kontrollpanelen för volym: Att välja Ljud av för alla enheter eller bara skjutreglaget har ingen effekt.
Knappar för maskinvaruvolym, till exempel i ett tangentbord eller en dockningsstation, påverkar inte volymen i högtalarna. På samma sätt har inte knappen för ljud av på ett tangentbord eller en dockningsstation någon effekt på hörlurarna.
Om hörlurarna har mikrofon finns det en knapp för ljud av på headsetet, men den knappen kontrollerar endast mikrofonen. Det bästa sättet att stänga av ljudet helt och hållet är att använda spelarens funktion för ljud av. När du har stängt av ljudet och slagit på det igen på spelaren kan det ta några sekunder för ljudet att synkroniseras.

Varför fortsätter inte knappen Framåt/Nästa för Bluetooth-hörlurarna till nästa medium i spellistan i Vista?

Detta problem kan åtgärdas genom att justera några inställningar. För att göra det här följer du stegen nedan.
 1. Klicka på Start, skriv ljud i sökfältet och välj Ljud och ljudenhet i listan.
 2. På fliken Ljud avmarkerar du "Använd endast standardenheter", markera sedan samma ruta. Spara inställningarna och stäng fönstret.

Varför fortsätter inte knappen Framåt/Nästa för Bluetooth-hörlurarna till nästa medium i spellistan i Windows 7?

Det här problemet kan lösas genom att man ställer in hörlurarna som standardenhet. För att göra det här följer du stegen nedan.
 1. Klicka på Start, skriv ljud i sökfältet och välj sedan Ljud i listan.
 2. Högerklicka på Bluetooth-hörlurarna i listan och välj Ange som standardenhet.
 3. Klicka på Verkställ och sedan OK för att spara inställningarna och stänga fönstret.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...