hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Deskjet D1600-skrivarserien - Felsöka problem med utskriftskvaliteten

Problem

Kvaliteten på utskrivna dokument och bilder är sämre än förväntat. Procedurerna i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter utan svart eller andra färger, utskrifter med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
obs!
Några av lösningarna nedan kräver den fullständiga versionen av HP:s programvara. Klicka här för att öppna webbplatsen för nedladdning av programvara och drivrutiner och ladda ner och installera den fullständiga versionen av programvaran om du inte installerade den fullständiga versionen i samband med produktinstallationen.

Lösning ett: Använd äkta bläckpatroner

Figur : Äkta HP-patroner
Bild: Äkta HP-patroner
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.

Lösning två: Låt skrivaren vila

Ibland kan du lösa problem med utskriftskvaliteten genom att låta skrivaren vila en stund. Vänta i cirka 40 minuter och prova sedan att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning tre: Kontrollera papperet

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att papperet lämpar sig för den aktuella utskriften.

Video om att kontrollera papperet

Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har en skrivbar och en icke-skrivbar sida, t.ex. fotopapper och kuvert. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd rent, ej skrynkligt papper.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
  • Vissa papper kan inte absorbera bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10–20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.
obs!
Välvt eller skrynkligt papper orsakar ofta vertikala ränder på utskrifterna. Byt inte patronerna för att åtgärda vertikala ränder på utskriften.
Exempel på horisontella och vertikala ränder på utskriften
Figur : Horisontella ränder på utskriften
Bild som visar horisontella ränder
Figur : Vertikala ränder på utskriften
Bild som visar vertikala ränder
Fortsätt med nedanstående felsökningssteg om du får horisontella ränder på utskrifterna eller om du har andra problem som inte berör vertikala ränder.
Byt inte bläckpatronerna om det är vertikala ränder på utskriften. Kontrollera i stället papperet enligt anvisningarna ovan eller sök efter ett dokument som tar upp det aktuella problemet. Vertikala ränder i kopior kan ofta rättas till genom rengöring av skannerglaset.

Lösning fyra: Kontrollera utskriftsinställningarna

Följ stegen nedan för att ändra utskriftsinställningarna för utskriftsjobbet.

Steg ett: Kontrollera inställningarna för utskriftskvalitet

Du kan titta på en video eller följa stegen för att kontrollera inställningarna för utskriftskvalitet.

Video om att kontrollera inställningarna för utskriftskvalitet

Du kan titta på en video eller följa stegen för att kontrollera inställningarna för utskriftskvalitet.
Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Öppna dialogrutan Skriv ut i programmet som du försöker skriva ut från.
  • Windows XP: Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen (), flytta markören till Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
 2. Markera din produkt och klicka sedan på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper för skrivaren öppnas.
 3. Välj lämplig flik för att söka efter inställningarna
  • Windows XP: Klicka på fliken Utskriftsgenvägar och sedan på den typ av jobb som du försöker att skriva ut.
  • Windows Vista: Klicka på fliken Papper/kvalitet.
 4. Gå igenom följande alternativ och gör sedan nödvändiga ändringar.
  • Pappersstorlekar: Kontrollera att det valda alternativet motsvarar din pappersstorlek.
  • Papperstyp: Om ett av alternativen stämmer exakt med din papperstyp väljer du detta alternativ.
  • Utskriftskvalitet: Om du inte är nöjd med kvaliteten på utskrifterna ökar du utskriftskvaliteten. Om du vill skriva ut snabbare minskar du utskriftskvaliteten.
 5. Klicka på OK och sedan på OK igen för att skriva ut dokumentet.

Steg två: Kontrollera inställningen för gråskala

Du kan titta på en video eller följa stegen för att kontrollera inställningarna för gråskala.

Video om att kontrollera inställningen för gråskala

Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Öppna dialogrutan Skriv ut
  • Windows XP: Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen (), flytta markören till Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
 2. Markera din produkt och klicka sedan på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper för skrivaren öppnas.
 3. Välj lämplig flik för att söka efter inställningarna
  • Windows XP: Klicka på fliken Funktioner.
  • Windows Vista: Klicka på fliken Färg.
 4. Under Färgalternativ kontrollerar du att Skriv ut som gråskalainte är markerat.
 5. Klicka på OK och sedan på OK igen för att skriva ut dokumentet.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning fem: Skriv ut en diagnostikrapport om utskriftskvalitet och felsök problemen

Följ anvisningarna nedan för att skriva ut en diagnostikrapport om utskriftskvalitet och analysera problemen.

Steg ett: Skriv ut en diagnostikrapport om utskriftskvalitet

Du kan titta på en video eller följa stegen för att skriva ut en diagnostikrapport om utskriftskvalitet.

Video om att skriva ut en diagnostikrapport om utskriftskvalitet

Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Fyll på vanligt papper i facket.
 2. Håll strömbrytaren () nedtryckt.
 3. Lyft och sänk framluckan tre gånger.
 4. Släpp strömbrytaren ().
  En diagnostikrapport om utskriftskvalitet skrivs ut.
  Figur : Exempel på diagnostikrapport om utskriftskvalitet
  Bild av utskriftskvalitetsrapporten

Steg två: Kontrollera bläcknivåerna och byt bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut

obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
Undersök indikatorerna för bläcknivå mitt på sidan. De färgade staplarna representerar bläcknivån i motsvarande patron. Fulla färgstaplar motsvarar hög bläcknivå, medan färgstaplar som börjar närma sig den vänstra sidan av stapeln motsvarar låg bläcknivå.
Exempel på bläcknivåindikatorer som visar fulla patroner
Exempel på bläcknivåindikatorer som visar patroner med mindre bläck
Bild av full bläcknivå
Bild av låg bläcknivå
Byt bläckpatronen om den är tom. Obs! Om bläckpatronens munstycke är igensatt kan du få signaler om att patronen är tom. Om patronerna är nya bör du därför fortsätta felsökningen.
 • Om grafiken för bläcknivå visar att bläcknivån är låg eller att patronerna är tomma och du inte är nöjd med utskriftskvaliteten, ska du byta patronerna nu. Om du vill veta hur du ska installera nya patroner kan du klicka här. Obs! Om bläckpatronens munstycke är igensatt kan du få signaler om att patronen är tom. Om patronerna är nya bör du därför fortsätta felsökningen.
 • Om grafiken för bläcknivå visar att patronerna är fulla behöver du kanske inte byta patronerna. Fortsätt med nästa lösning.

Steg tre: Granska diagnostikrapporten för utskriftskvalitet

Om produkten och patronerna fungerar som de ska, bör färgstaplarna skrivas ut över hela sidans bredd utan ränder och med jämn färgfördelning. Det ska inte finnas ränder i den svarta texten.
Se denna tabell för exempel på defekter som kan finnas i diagnostikrapporten av utskriftskvalitet. Exemplen illustrerar några av de vanligaste problemen.
 • Om du inte hittar några defekter i diagnostikrapporten för utskriftskvalitet, fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Om utskrifterna fortfarande inte är bra följer du nedanstående allmänna utskriftsanvisningar, men låter bli att utföra resten av felsökningsrutinerna nedan:
  • Kontrollera att bilden du tänker skriva ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats för mycket blir ofta suddiga eller otydliga.
  • Om problemet verkar vara begränsat till ett band i närheten av kanten på utskriften kan du använda produktprogramvaran (eller något annat program) för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
 • Om du ser en eller flera av följande defekter på diagnostiskrapporten om utskriftskvalitet ska du fortsätta till lämplig lösning.
Exempel på defekter i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet
Om du ser den här defekten ...
... gå till det här steget (i det här dokumentet)
Oregelbundet randiga eller blekta färgstaplar
Bild som visar randiga eller blekta färgstaplar
Ojämna färgfält
Bild som visar ojämna färgstaplar
Färgstaplarna innehåller ränder i en annan färg
Bild som visar färgstaplar med ränder
Vita strimmor i färgblock, eller saknade block
Bild som visar vita ränder i färgstaplarna
Ojämna inriktningsmönster
Bild som visar ojämna justeringsmönster
Texttrycket lämnar spår eller fläckar efter sig
Bild av spår och fläckar efter texttrycket
 • När du har utvärderat rapporten och inte kan se några defekter på den fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Om utskrifterna fortfarande är otillfredsställande, går du igenom dessa generella riktlinjer för utskriftskvalitet. Fortsätt inte med felsökningsstegen i detta dokument.
  • Kontrollera att den utskrivna bilden har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats för mycket kan se suddiga eller otydliga ut.
  • Om problemet verkar vara begränsat till ett band i närheten av kanten på utskriften kan du använda den programvara du installerade med produkten (eller något annat program) för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
  • Låt inte bläckpatroner ligga oskyddade utanför produkten en längre tid.
  • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Det skyddar bläckpatronerna mot exponering för luft.
  Förvrängd, ologisk text och ofullständig utskrift (bild)
  Om du får förvrängd, rörig eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller om text eller bilder saknas går du till Lösa problem med utskrifter med konstig, förvrängd eller ologisk text, ofullständiga utskrifter eller med text eller bilder som saknas (c01954177).
 • Om det finns en eller flera defekter i rapporten om utskriftskvalitet går du vidare till nästa steg.

Steg fyra: Rengör bläckpatronerna med det automatiska verktyget

Steget används till alla nedanstående fel i diagnostikrapporten:
 • Oregelbundet randiga eller bleka färgfält
 • Ojämna färgfält
 • Färgstaplarna innehåller ränder i en annan färg
 • Ljusa ränder i färgblock

Video om automatiserad rengöring av patroner

Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Öppna mappen Skrivare:
  • Windows XP: Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen dubbelklickar du på Skrivare och fax.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen () och sedan på Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen, klicka på Skrivare.
  • Windows 7: Klicka på Windows-ikonen () och sedan på Kontrollpanelen. Klicka på Enheter och skrivare i Kontrollpanelen.
  Mappen Skrivare öppnas.
 2. I mappen Skrivare, högerklicka på HP-produkten och klicka sedan på Skrivarinställningar.
 3. Klicka på fliken Funktioner.
 4. Klicka på Skrivartjänster. HP:s verktygslåda öppnas.
 5. På fliken Underhåll enheten klickar du på Rengör bläckpatronerna ().
 6. Klicka på Rengör för att starta processen.
  obs!
  Mekaniskt buller under rengöringsprocessen är normalt. En testsida skrivs ut när rengöringen är klar.
 • Ibland krävs fler än en rengöring för att få bästa resultat. Du kan upprepa de här stegen tills ytterligare rengöring inte längre tycks förbättra utskriftskvaliteten.
 • Om problemet löstes med de här stegen kan du avbryta felsökningen. Följande försiktighetsåtgärder kan hjälpa till att förhindra problemet i framtiden.
  • Låt inte bläckpatroner ligga oskyddade utanför produkten en längre tid.
  • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Det skyddar bläckpatronerna mot exponering för luft.
 • Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg fem: Rikta in bläckpatronerna

Följ de här stegen för att justera patronerna i skrivaren, om utskriften indikerar ett justeringsproblem.

Video om att justera patroner

Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Kontrollera att oanvänt, vanligt vitt papper lagts i pappersfacket.
 2. Öppna mappen Skrivare:
  • Windows XP: Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen dubbelklickar du på Skrivare och fax.
  • Windows Vista: Klicka på Windows-ikonen () och sedan på Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen, klicka på Skrivare.
  • Windows 7: Klicka på Windows-ikonen () och sedan på Kontrollpanelen. Klicka på Enheter och skrivare i Kontrollpanelen.
  Mappen Skrivare öppnas.
 3. I mappen Skrivare, högerklicka på HP-produkten och klicka sedan på Skrivarinställningar.
 4. Klicka på fliken Funktioner.
 5. Klicka på Skrivartjänster. HP:s verktygslåda öppnas.
 6. Klicka på fliken Enhetsunderhåll.
 7. Klicka på Justera bläckpatronerna ().
 8. Klicka på Justera. En sida med mönster skrivs ut.
  Figur : Exempel på inriktningssida
  Bild som visar inriktningssidan.
 9. Granska mönstren och besvara därefter frågorna som visas på skärmen.
 • Om problemet löstes med de här stegen kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa steg.

Steg sex: Rengöra ytorna runt bläckmunstyckena

Genomför bara de här stegen om det finns spår eller kladd i texten i rapporten om utskriftskvalitet enligt den tidigare beskrivningen i detta dokument.
  varning!
Utför inte stegen om inte rapporten om utskriftskvalitet specifikt har kladdig text eller spårmärken. Om rapporten inte visar denna defekt fortsätter du till nästa lösning.

Video om att rengöra området runt bläckmunstyckena

Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 1. Starta produkten genom att trycka på strömbrytaren ().
 2. Öppna bläckpatronsluckan.
  Vagnen flyttas till mitten av produkten. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Bild som visar hur du öppnar bläckpatronluckan
 3. Tryck ner den defekta bläckpatronen för att frigöra den och dra sedan ur den.
    varning!
  Ta inte ur båda bläckpatronerna samtidigt. Lämna inte en bläckpatron utanför enheten i mer än 30 minuter.
  Figur : Ta ut bläckpatronen
  Bild som visar hur man tar bort en bläckpatron
 4. Placera bläckpatronen på ett papper med bläckmunstyckena vända uppåt.
 5. Fukta en ren skumgummitopp med destillerat vatten.
 6. Rengör området i och runt bläckmunstycket med skumgummitoppen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Figur : Rengör ytorna runt bläckmunstyckena
   Bild av munstyckena
  1. Munstycksplatta - RENGÖR INTE
  2. Område runt bläckmunstycket - Rengör
 7. Låt antingen bläckpatronen vara i 10 minuter för att låta det rengjorda området självtorka eller torka av det med en ny bomullspinne.
 8. Håll bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot produkten och för sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast. Kontrollera att ikonen på patronen matchar ikonen i hållaren.
  Figur : Exempel på hur du sätter i trefärgspatronen
  Bild av hur man sätter i en patron.
 9. Stäng bläckpatronluckan.
 10. Prova att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning sex: Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet

Följ dessa steg för att byta bläckpatronen som orsakar felet.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin för bläcket eller tonern går du till Översikt över skrivare och sidkapacitet och läser den begränsade garantin för förbrukningsmaterialet.

Steg ett: Avgör vilken bläckpatron som orsakar felet

Gör på följande sätt när du ska avgöra vilken patron som använts för att skriva ut de olika områdena på rapporten om utskriftskvalitet. Problempatronen är den som skrev ut områdena där felen visas.
 • Den svarta patronen skriver ut de svarta områdena i rapporten, till exempel de svarta staplarna och den svarta texten.
 • Färgpatronen skriver ut de färgade områdena i rapporten, till exempel färgstaplar i cyan (blått), magenta och gult.
  Figur : Vilka patroner skriver ut vilka olika områden på diagnostikrapporten om utskriftskvalitet
  Bild av de olika delarna av diagnostikrapporten om utskriftskvalitet
 1. Skrivs ut av den svarta bläckpatronen
 2. Skrivs ut av färgpatronen

Steg två: Byt ut den felaktiga bläckpatronen

Om det visas fel i rapporten om utskriftskvalitet och de föregående åtgärderna inte löste problemet byter du ut problempatronen. Problempatronen är den som skrev ut felen i rapporten om utskriftskvalitet.
Nedan följer grundläggande instruktioner för hur du sätter i en ny patron. Det finns ett annat dokument med mer detaljerade instruktioner, klicka här om du vill få stegvisa instruktioner för att byta ut patronerna (c01756221).
 1. Ta ur den gamla bläckpatronen när produkten är påslagen.
 2. Ta ut den nya patronen ur förpackningen.
 3. Ta bort tejpen från den nya bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena på bläckpatronen. Om du gör det kan det leda till en dålig elektrisk anslutning, igensatta bläckmunstycken eller dålig utskriftskvalitet.
 4. Håll patronen i sidorna med munstyckena mot produkten, för in den på plats enligt färgkoden och se till att den snäpps fast. Kontrollera att ikonen på patronen matchar ikonen i hållaren.
  • Installera trefärgspatronen på dess plats.
  • Sätt i den svarta bläckpatronen i hållaren till höger.
 5. Följ stegen i Lösning fem: steg fem i dokumentet för att justera patronerna i skrivaren.

Video om att justera patroner

Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek kan du se den på YouTube genom att klicka här.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.

Lösning sju: Lämna in skrivaren på service

obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...