hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Meddelande om "papperstrassel" visas på HP Officejet 4400 (K410), Deskjet Ink Advantage (K209) och Deskjet F4400 och F4500 i All-in-One-skrivarserien

Problem
Produkten skriver inte ut och felmeddelandet “Papperstrassel” visas på skärmen.
Video som visar hur du åtgärdar papperstrassel
Se på videon eller välj något av de nedanstående ämnena för att se hur du åtgärdar papperstrassel.
Videon visar de steg som beskrivs på den här sidan. Produktens utsida kanske ser annorlunda ut men stegen är desamma för din produkt.
Om du har problem att se videon eller vill se videon i en annan storlek går det att se den på YouTube genom att klicka här.
Lös problemet genom att prova varje lösning i det här dokumentet och använd sedan stegen i det här avsnittet för att skriva ut en funktionsrapport. Detta steg avgör om produktens programvara fungerar korrekt. När problemet är åtgärdat och produkten skriver ut en funktionsrapport behöver du inte fortsätta felsökningen.
Så här skriver du ut en funktionsrapport
 1. Lägg i vanligt vitt oanvänt A4- eller Letter-papper i inmatningsfacket.
 2. Tryck in knapparna Papperstyp och Anpassa till sida på kontrollpanelen samtidigt och håll dem intryckta.
   Figur : Tryck på båda knapparna för att skriva ut en självtestrapport
   Bild som visar knapparna Anpassa till sida och Papperstyp
  1. Knappen Papperstyp
  2. Knappen Anpassa till sida
 3. Släpp båda knapparna samtidigt. Enheten skriver ut en funktionsrapport.
VIKTIGT! Pröva att skriva ut en funktionsrapport efter varje lösning, även om problemet åtgärdats.
Lösning ett: Ta bort det papper som sitter fast
Följ stegen i den ordning de anges för att lösa problemet.
Ta bort alla lösa pappersark från inmatnings- och utmatningsfacken.
  varning!
Ta inte bort det papper som fastnat nu. Om du försöker åtgärda papperstrassel från framsidan av produkten kan utskriftsmekanismen skadas.
Ta bort allt löst papper
Dra inte ut papper som fastnat
Bild som visar löst papper i pappersfacket
Bild som visar varning för att dra i papper som sitter fast
Steg två: Åtgärda papperstrassel från produktens baksida
  varning!
Dra aldrig ut fastklämt papper från produktens framsida. Om du kan dra ut det från baksidan av produkten eller facket, försök alltid därifrån först. Produkten kan få mekaniska skador om du drar ut papper från den främre luckan.
Video av hur man tar bort papper från baksidan av produkten när det har fastnat
I följande video kan du se steg för att åtgärda papperstrassel på HP Deskjet F4200 All-in-One-skrivarserien. En annan produkt än din kanske visas i videon, men stegen är desamma.
 1. Koppla bort USB-kabeln från produktens baksida.
 2. Tryck på startknappen () för att stänga av enheten.
 3. Dra ut strömsladden på baksidan av produkten.
 4. På produktens baksida ska du öppna den bakre åtkomstluckan genom att trycka in fliken till vänster på den bakre åtkomstluckan. Dra bort luckan från produkten.
  Figur : Ta bort den bakre åtkomstluckan
  Bild som visar hur du tar bort den bakre åtkomstluckan
 5. Ta försiktigt bort allt papper och eventuella pappersbitar som fastnat på valsarna inuti produkten. Använd båda händerna när du drar ut hela pappersark för att undvika att riva sönder dem.
  Figur : Ta försiktigt bort papper som har fastnat
  Bild på borttagning av papper som fastnat
    varning!
  Använd en ficklampa för att kontrollera valsarna och hjulen noga, så att det inte finns några pappersbitar kvar inuti produkten. Om pappersbitar sitter kvar inuti produkten finns det risk för nya papperstrassel.
  Figur : Ta bort alla pappersrester
  Bild som visar hur man tar bort löst papper
 6. Sätt tillbaka den bakre luckan på enheten.
Steg tre: Åtgärda pappersstopp från produktens framsida
 1. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen.
  Bild som visar hur du öppnar bläckpatronluckan.
 2. Ta försiktigt bort allt papper som fastnat från produktens framsida.
    obs!
  Ta bort papperet från produktens framsida så försiktigt som möjligt. Om pappersbitar sitter kvar inuti produkten finns det risk för nya papperstrassel och skrivarmekanismen kan skadas.
 3. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild som visar hur du stänger bläckpatronens åtkomstlucka
 4. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 5. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
Steg fyra: Skriv ut en funktionsrapport
Skriv ut en funktionsrapport. Se avsnittet i början av dokumentet om hur du använder dessa lösningar.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.
Lösning två: Kontrollera att skrivarvagnen kan röra sig fritt
Kontrollera att vagnen rör sig obehindrat genom att följa stegen nedan.
Steg ett: Kontrollera pappersbanan
 1. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
 2. Öppna åtkomstluckan till bläckpatronen. Om skrivarvagnen försöker röra sig till produktens mitt, vänta tills den är klar.
  Figur : Skrivarvagnen i normalläge
  Bild på skrivarvagnen i normalläge
 3. Koppla från strömsladden på produktens baksida utan att först stänga av produkten.
    varning!
  Strömkabeln måste kopplas bort så att du ska kunna flytta delar för hand utan risk för elektriska stötar.
 4. Dra ut strömsladden ur eluttaget.
 5. Kontrollera om det finns papper eller föremål som blockerar skrivarvagnen.
    obs!
  Du kan behöva en ficklampa för att kunna se ordentligt.
 6. Ta bort alla pappersbitar eller hinder som du hittar.
 7. Stick in handen i produkten och flytta vagnen för hand.
  • Om vagnen har fastnat på höger sida av produkten flyttar du den till vänster sida.
  • Om vagnen har fastnat på vänster sida av produkten flyttar du den till höger sida.
  • Om vagnen har fastnat i mitten av produkten flyttar du den till höger sida.
 8. Kontrollera att vagnen kan röra sig obehindrat längs hela produktens bredd genom att försiktigt skjuta vagnen åt vänster och höger.
 9. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka.
  Figur : Stäng bläckpatronens åtkomstlucka
  Bild som visar hur du stänger bläckpatronens åtkomstlucka
 10. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 11. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 12. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.
Lösning tre: Rengöra valsarna
Damm, pappersfibrer och annat skräp kan samlas på matarvalsarna och leda till pappersstopp och problem med pappersmatningen. Följ dessa steg för att rengöra matarvalsarna.
Steg ett: Rengöra valsarna
 1. Du behöver följande:
  • En ren, luddfri trasa eller någon annan trasa som inte går sönder eller släpper fibrer
  • Destillerat, filtrerat eller buteljerat vatten (kranvatten kan skada produkten)
 2. Tryck på startknappen () för att stänga av enheten.
 3. Dra ut strömsladden på baksidan av produkten.
 4. På produktens baksida ska du öppna den bakre åtkomstluckan genom att trycka in fliken till vänster på den bakre åtkomstluckan. Dra bort luckan från produkten.
  Figur : Ta bort den bakre åtkomstluckan
  Bild som visar hur du tar bort den bakre åtkomstluckan
 5. Fukta en ren, luddfri trasa lätt med buteljerat eller destillerat vatten och krama ur trasan ordentligt.
 6. Tryck trasan mot valsarna och rotera dem sedan uppåt med fingrarna. Tryck med måttlig kraft för att avlägsna damm och smutsavlagringar.
  Figur : Rengör papperets matarvalsar
  Illustration av hur man rengör valsarna innanför bakluckan
 7. Låt valsarna torka i 10 - 15 minuter.
 8. Kontrollera att matarvalsarna på den bakre åtkomstluckan är rena och fria från pappersbitar och att de roterar fritt.
  Figur : Valsarna innanför den bakre åtkomstluckan
  Bild på valsarna i den bakre luckan
 9. Skjut försiktigt in den bakre åtkomstluckan i produkten tills den knäpper på plats.
 10. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 11. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömknappen ().
Steg två: Skriv ut en funktionsrapport
Skriv ut en funktionsrapport. Se avsnittet i början av dokumentet om hur du använder dessa lösningar.
 • Om stegen löste problemet, och testsidan skrivs ut, kan du avbryta felsökningen.
 • Om problemet kvarstår fortsätter du till nästa lösning.
 • Fortsätt med nästa lösning om testsidan inte skrivs ut.
Lösning fyra: Återställ produkten
Följ anvisningarna nedan för att återställa produkten.
Steg ett: Utför en strömåterställning
 1. Starta enheten genom att trycka på startknappen ().
 2. Dra ut strömsladden från baksidan av enheten medan enheten är påslagen.
 3. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 4. Vänta i minst 15 sekunder.
 5. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
 6. Anslut strömsladden till produktens baksida igen.
 7. Om produkten inte slås på automatiskt trycker du på strömknappen () för att starta den.
Steg två: Skriv ut en funktionsrapport
Skriv ut en funktionsrapport. Se avsnittet i början av dokumentet om hur du använder dessa lösningar.
 • Om stegen löste problemet och funktionsrapporten skrivs ut kan du avbryta felsökningen. Koppla in USB-kabeln för att fortsätta utskriftsjobbet.
 • Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
 • Om självtestrapporten inte skrivs ut fortsätter du med nästa lösning.
Steg tre: Söka efter mer information
Om du fortfarande har problem, går du till HP:s webbplats för produktsupport och söker efter ett annat dokument som handlar om problemet du har.
Högerklicka på länken Webbplats för produktsupport och klicka sedan på Öppna i nytt fönster.
  obs!
Om fel land/region eller språk visas på sidan ska du klicka på länken Region - Språk överst till höger i webbläsaren. Välj sedan rätt land/region och språk.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...