hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP och Compaq stationära datorer - Ljudet från högtalarna är för lågt (Windows Vista)

Detta dokument avser HP:s och Compaqs stationära datorer med Windows Vista.
Om högtalarna du använder tillsammans med datorn inte har tillräckligt hög volym, följer du stegen nedan för att öka volymen:
Steg 1: Använd rätt typ av högtalare
En vanlig orsak till låg volym är att fel typ av högtalare används. Bra volym och kvalitet på ljudet kräver nätanslutna högtalare. Kontrollera att nätanslutna högtalare används och gå vidare till nästa steg.
 • Använd nätanslutna högtalare. Nätanslutna högtalare ansluts till ett vägguttag, en USB-port eller används med batterier. De flesta bildskärmshögtalare är nätanslutna. Om högtalarna till din dator eller i bildskärmen har en volymkontroll, är de nätanslutna.
  Figur : Nätanslutna högtalare och ljudutgång från en dator
  Bild på nätanslutna högtalare
 • Passiva högtalare ansluts inte till ett nätuttag och har inga batterier. Använd inte passiva högtalare. Högtalare utan förstärkare måste anslutas till ett uttag på datorn med förstärkt ljud (vanligen en orange högtalarutgång).
  Figur : Använd inte passiva högtalare
  Bild på passiva högtalare
Steg 2: Ändra ljudinställningarna
Det kan hända att volyminställningarna för en eller flera ljudenheter är inaktiverade eller för lågt inställda. Det finns flera saker som kan påverka ljudvolymen: volymkontrollen för högtalarna eller bildskärmen, Windows volymkontroller och volymkontroller i programvara för ljud. Om någon av dessa volymkontroller är för lågt inställda eller helt avstängda påverkas hela ljudupplevelsen. Följ anvisningarna nedan för att justera volymen till önskad nivå:
 1. Om det nätanslutna högtalarsystemet har en volymkontroll ska den ställas in halvvägs mellan min. och max.
  Figur : Högtalarnas volymkontroll (dina högtalare kan se ut på ett annat sätt)
  Volymkontroll för högtalare
 2. Om högtalarna är inbyggda i bildskärmen kontrollerar du att ljudfunktionen för bildskärmen är aktiverad och att volymen är inställd halvvägs mellan min. och max. Justera ljudinställningarna för bildskärmen med hjälp av knapparna på skärmen och/eller menyn på skärmen. Sök efter ytterligare information om hur du använder och justerar bildskärmens högtalarinställningar i supportdokumentationen som medföljde bildskärmen.
  Figur : Bildskärmens meny- och volymknappar (din bildskärm kan se annorlunda ut)
  Bildskärmens meny- och volymknappar
 3. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 4. Klicka på Maskinvara och ljud och Justera ljudvolym under Ljud. Fönstret Volymkontroll öppnas.
  Figur : Volymkontroll
  Volymkontroll
 5. Titta på de fyrkantiga avstängningsknapparna och kontrollera att ljudet inte är avstängt. Om det finns en liten röd cirkel på knappen är ljudet avstängt. Om det är avstängt, klicka på avstängningsknappen för att aktivera ljudet. Den röda cirkeln bredvid den blå högtalaren försvinner när ljudet slås på igen.
 6. När du har kontrollerat att ljudet inte är avstängt, klicka på och dra enhetens skjutreglage till ungefär 75 % av maximum.
 7. Om ljudvolymen bara är låg i ett visst program ska du försöka hitta och ställa in ljudet för just det programmet. Om ljudet i till exempel Windows är bra, men för lågt när du spelar en dvd-film, öppnar du programmet som används för att visa dvd-filmen och ökar volymen med de kontroller som finns tillgängliga.
 8. När du ställt in alla volymnivåer som du vill ha dem är du klar. Fortsätt till nästa steg om den allmänna ljudnivån fortfarande är för låg.
Steg 3: Använd alternativ till bildskärmshögtalare
Hoppa över det här steget om du inte använder bildskärmshögtalare för ljud.
Om du använder högtalare inbyggda i en platt skärm, kan ljudvolymen vara för låg för underhållning t.ex. om du tittar på dvd-skivor. Många platta skärmar har inbyggda högtalare som lämpar sig för en stationär datormiljö, men de flesta skärmutformningar har inte högtalare som räcker till för att underhålla flera personer på avstånd.
För att undvika detta ansluter du nätanslutna högtalare till datorn och placerar dem i närheten av skärmen.
Steg 4: Anslut högtalarna till en annan dator
Om ljudnivån fortfarande är för låg, ansluter du högtalarna eller skärmen till en annan dator, t.ex. en bärbar, för att avgöra om högtalarna kan avge tillräcklig ljudvolym.
 • Lämna in högtalarna för service eller byt ut dem om volymen från högtalarna är för låg när de anslutits till en annan dator.
 • Anslut högtalarna till den ursprungliga datorn igen om högtalarna avger tillräckligt hög ljudvolym när de ansluts till en annan dator. Fortsätt till nästa steg för att konfigurera ljudet i datorn genom att ominstallera ljuddrivrutinen.
Steg 5: Uppdatera ljuddrivrutinen
Gå till HP:s sida för hämtning av programvara, skriv in datorns modellnummer och följ anvisningarna på sidorna för att söka efter en ljuduppdatering till din dator.
Om det finns en uppdatering tillgänglig på HP:s webbplats hämtar du den och installerar den. Testa ljudet när du har installerat programvaran och fortsätt med anvisningarna i det här steget om problemet kvarstår.
Om det inte finns någon ljuduppdatering eller om problemen kvarstår efter ljuduppdateringen följer du anvisningarna nedan för att uppdatera ljuddrivrutinen med Enhetshanteraren:
 1. Anslut till Internet.
 2. Klicka på Start, skriv enhetshanteraren i fältet Starta sökning och klicka sedan på Enhetshanteraren i programlistan.
  Enhetshanteraren öppnas.
 3. Dubbelklicka på Ljud-, video- och spelenheter.
  Figur : Ljudenhet i Enhetshanteraren
  Ljudenhet i Enhetshanteraren
 4. Högerklicka på namnet på ljudenheten under Ljud-, video- och spelenheter.
 5. Välj Uppdatera drivrutin.
  Figur : Drivrutinsuppdatering markerad i Enhetshanteraren
  Drivrutinsuppdatering markerad i Enhetshanteraren
 6. Klicka på Sök automatiskt efter uppdaterade drivrutiner.
  Figur : Hur vill du söka efter drivrutiner?
  Hur vill du söka efter drivrutiner?
 7. Windows söker efter uppdaterade drivrutiner och installerar dem. Ett meddelande visas med information om datorn redan har den senaste drivrutinen installerad eller om Windows har uppdaterat ljuddrivrutinen.
  Figur : Windows har uppdaterat drivrutinerna
  Windows har uppdaterat drivrutinerna
 8. Starta om datorn om ett meddelande visas som uppmanar dig att göra det.
 9. Om du inte hittar någon drivrutin från HP kan du hämta och installera ett uppdaterat ljuddrivrutinspaket från ljudenhetstillverkaren.
  Datorn är antagligen utrustad med programmet Realtek Audio Codec eller Creative Audigy. Hämta och installera ljuddrivrutiner från en av följande webbplatser:
 10. Kontrollera ljudet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...