hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP- och Compaq-LCD-skärmar, HP TouchSmart-datorer och Allt-i-ett-datorer - HP:s pixelpolicy

Det här dokumentet gäller för alla HP- och Compaq-LCD-skärmar, stationära HP TouchSmart- och Allt-i-ett-datorer med plattskärmar från 2003 och framåt.
  obs!
Artikeln gäller inte för skärmmaskinvara i bärbara datorer.
Lär dig mer om pixel- och underpixeldefekter
Vad är en pixel?
Pixel, som är en förkortning av "picture element" är en enskild punkt i en grafisk bild. HP TouchSmart-datorer, Allt-i-ett-datorer och LCD-plattskärmar visar bilder genom att dela upp skärmen i tusentals (eller miljontals) pixlar, ordnade i rader och kolumner. Pixlarna placeras nära tillsammans så att de ser ut att hänga ihop.
En fullständig pixel är en kombination av en röd, en grön och en blå underpixel.
Vad är pixel- och underpixeldefekter?
En fullständig pixeldefekt är en klar vit punkt eller mycket märkbar svart punkt på skärmen. Inga fullständiga pixeldefekter tillåts enligt HP:s skärmspecifikation.
Underpixeldefekt kallas även punktdefekt.
Ljusa punkt-/underpixeldefekter är permanent "på", vilket gör att en röd, grön eller blå fläck alltid visas på skärmen.
Mörka punkt-/underpixeldefekter är permanent "av", vilket gör att en svart punkt alltid visas på skärmen.
Det förekommer även en annan typ av defekt som orsakas av mikroskopiska föroreningar inom tillverkningsprocessen. Föroreningarna resulterar i en mörk "fläck" som täcker en eller flera underpixlar. Detta är egentligen inte pixel- eller underpixeldefekter. Inga föroreningar tillåts enligt HP:s policy.
Mörk underpixeldefekt – i den här bilden orsakas en mörk fläck mot en vit bakgrund av en grön underpixel, som har status "av" eller mörk.
Ljus underpixeldefekt – i den här bilden orsakas en ljus fläck mot en svart bakgrund av underpixlar (i det här fallet en röd underpixel), som har status "på".
Smuts som fastnat inom LCD-konstruktionen kan leda till mörka fläckar, men under förstoring kan dessa skiljas från en underpixel som är "av", eftersom formen på den förorenande partikeln är synlig.
Lär dig mer om HP:s pixelpolicy
Den policy som gäller för skärmen beror på skärmens tillverkningsdatum. Följande policyer tillämpas under HP:s begränsade garantiperiod:
Policy för HP-skärmar och allt-i-ett-datorer tillverkade i maj 2009 eller senare:
Ljusa underpixeldefekter
Max. 2
Mörka underpixeldefekter
Max. 5
Totalt ljusa och mörka underpixeldefekter kombinerat
Max. 5
Fullständiga pixeldefekter:
Tillåtet 0
Policy för HP-skärmar och allt-i-ett-datorer tillverkade innan maj 2009:
Ljusa underpixeldefekter
Max. 3
Mörka underpixeldefekter
Max. 5
Totalt ljusa och mörka underpixeldefekter kombinerat
Max. 5
Fullständiga pixeldefekter:
Tillåtet 0
Tillverkningsdatumet finns på en etikett på skärmens eller allt-i-ett-datorns baksida.
HP:s garanti för noll ljusa punkter för vissa högpresterande skärmar
För vissa högpresterande HP-skärmar garanterar HP noll ljusa punkter.
Denna policy gäller för Z24i, Z27i, Z30i, Z22n, Z23n, Z24n, Z24nf, Z24nq, Z25n, Z27n, Z24x, Z27x, Z27s, Z27q, Z24s, Z34c, Z32x (oavsett tillverkningsdatum):
Ljusa underpixeldefekter
Max. 0
Mörka underpixeldefekter
Max. 4
Totalt ljusa och mörka underpixeldefekter kombinerat
Max. 4
Fullständiga pixeldefekter:
Tillåtet 0
  obs!
Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i den här texten skall anses utgöra ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnad information i dokumentet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...