hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP och Compaq stationära datorer - Att göra efter en systemåterställning (Windows XP)

Dokumentet avser stationära HP- eller Compaq-datorer med Windows XP.
Efter en normal eller fullständig systemåterställning är datorn mer mottaglig för säkerhetsproblem, eftersom den inte innehåller de senaste säkerhetsuppdateringarna. Använd nedanstående avsnitt för att säkerställa att datorn är korrekt uppdaterad och säker.
  obs!
Om du utförde en återställning som inte är förstörande och du vill söka efter dina tidigare dokument och filer klickar du på Den här datorn och klickar sedan på C: -enheten. Klicka på Document and Settings och sök efter din gamla kontomapp, till exempel Owner\Pavilion eller kanske till och med en siffra. Klicka på mappen för att öppna den och leta efter dina gamla filer. Om de är i mappen kopierar du dem till mappen Mina dokument som du skapade nyss. Om du inte har åtkomst till mapparna använder du HP:s supportdokument Unable to Access Data from User Accounts after a System Recovery in Windows XP för att ändra användarbehörigheten så du kan få åtkomst till och hämta filerna från föregående användarkonto.
Först kontrollerar du huruvida din dator med Windows XP har Service Pack 2 eller högre installerat och använder relevant avsnitt i detta dokument.
 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och välj Egenskaper.
 2. På fliken Allmänt finns Service Pack-versionen angiven under System.
  Om Service Pack 2 eller högre finns angivet, använder du avsnittet Service Pack 2 är installerat.
  Om ett Service Pack inte finns med eller om Service Pack 1 finns med, använder du avsnittet Service Pack 2 är inte installerat.
Service Pack 2 (eller högre) är installerat
 1. Koppla från nätverks- och modemkabeln om de är anslutna till datorn.
 2. Kontrollera att brandväggen i Windows är aktiverad enligt följande:
    obs!
  Din HP- eller Compaq-dator kan ha levererats med en testversion av Norton Personal Firewall. Som ett alternativ kan du använda Norton Personal Firewall istället för brandväggen i Windows.
  1. Klicka på Start och därefter på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Security Center .
  3. Om brandväggen är Av, klickar du på Rekommendationer, Aktivera nu, Stäng fönstret som öppnas och klicka sedan på OK.
  4. Stäng fönstren Security Center och Kontrollpanelen.
 3. När brandväggen är aktiverad återansluter du nätverks- eller modemkablarna till datorn och konfigurerar Internet-anslutningen.
 4. Efter anslutningen hämtar du alla tillgängliga kritiska uppdateringar via www.windowsupdate.com (på engelska).
 5. Kontrollera att Automatiska uppdateringar är aktiverat enligt följande:
  1. Klicka på Start och högerklicka på Den här datorn.
  2. Välj Egenskaper och klicka på fliken Automatiska uppdateringar.
  3. Välj Automatisk eller ett alternativ som passar dig bättre.
  4. Klicka på OK när du är klar.
 6. Öppna Norton Anti-Virus, registrera programvaran och använd sedan funktionen Live Update för att hämta alla tillgängliga uppdateringar och virusdefinitioner. Kör Live Update upprepade gånger tills det inte längre finns några tillgängliga uppdateringar.
    obs!
  Om du har köpt ett annat virusprogram, installerar du programmet och använder dess uppdateringsfunktion för att hämta alla de senaste uppdateringarna.
 7. Öppna programmet för skanning av spionprogram som medföljde datorn och använd dess uppdateringsfunktion för att hämta de senaste uppdateringarna för att skydda dig mot spionprogram (SpySubtract, Norton Internet Security 2006/2007).
    obs!
  Om datorn inte har något program som skyddar mot spionprogram, kan det vara en bra idé att installera ett sådant nu.
 8. Ställ till sist in en punkt för systemåterställning enligt nedan. (Om datorn måste återställas till ett tidigare datum slipper du då gå igenom alla föregående steg igen.)
  1. Klicka på Start, Program, Tillbehöroch sedan Systemverktyg.
  2. Klicka på Systemåterställning.
  3. Välj Skapa en återställningspunkt och klicka på Nästa.
  4. Ge återställningspunkten ett namn som är enkelt att komma ihåg.
  5. Klicka på Skapa och stäng sedan Systemåterställning när det är klart.
 9. Uppdatera program och drivrutiner. För mer information, se HP:s supportdokument Hämta programvara och drivrutiner.
    obs!
  Uppdatering av BIOS och inbyggd programvara för enheter måste inte göras om efter en systemåterställning.
Din dator är nu uppdaterad.
Service Pack 2 är inte installerat
 1. Koppla från nätverks- och modemkabeln om de är anslutna till datorn.
 2. Konfigurera Internet-anslutningen, men anslut inte nätverks- eller modemkabeln ännu. Använd programvaran eller instruktioner från din Internetleverantör (AOL, MSN etc.).
 3. Avaktivera brandväggen i Windows XP enligt följande:
  1. Klicka på Start och därefter på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Nätverks- och Internetanslutningar och sedan på Nätverksanslutningar.
     obs!
   Vissa Internetleverantörer, t.ex. AOL, kanske inte tillåter att Microsofts brandvägg avaktiveras under inställning av kontot. Om så är fallet måste du eventuellt ställa in kontot innan du aktiverar brandväggen i Windows.
  3. Högerklicka på Internet-anslutningen (antingen Anslutning till lokalt nätverk eller relevant ikon under Fjärranslutning)och välj Egenskaper.
  4. Klicka på fliken Avancerat och välj Skydda min dator och mitt nätverk genom att begränsa eller neka åtkomst till den här datorn från Internet.
  5. Klicka på OK och stäng Kontrollpanelen.
 4. När brandväggen har aktiverats ansluter du nätverks- eller modemkablarna till datorn.
 5. Hämta och installera alla relevanta Service Pack-uppdateringar från HP innan du installerar det senaste Service Pack från Microsoft i nästa steg.
 6. Hämta och installera det senaste Service Pack och alla tillgängliga kritiska uppdateringar från Microsoft på http://www.windowsupdate.com (på engelska).
  Öppna Norton Anti-Virus, registrera programvaran och använd sedan funktionen Live Update för att hämta alla tillgängliga uppdateringar och virusdefinitioner. Kör Live Update upprepade gånger tills det inte längre finns några tillgängliga uppdateringar.
    obs!
  Om du har köpt ett annat virusprogram, installerar du programmet och använder dess uppdateringsfunktion för att hämta alla de senaste uppdateringarna.
 7. Öppna programmet för skanning av spionprogram som medföljde datorn och använd dess uppdateringsfunktion för att hämta de senaste uppdateringarna för att skydda dig mot spionprogram (SpySubtract, Norton Internet Security 2006/2007).
    obs!
  Om datorn inte har något program som skyddar mot spionprogram, kan det vara en bra idé att installera ett sådant nu.
 8. Ställ till sist in en punkt för systemåterställning enligt nedan. (Om datorn måste återställas till ett tidigare datum, slipper du då gå igenom alla föregående steg igen.)
  1. Klicka på Start, Program, Tillbehör och sedan Systemverktyg.
  2. Klicka på Systemåterställning.
  3. Välj Skapa en återställningspunkt och klicka på Nästa.
  4. Ge återställningspunkten ett namn som är enkelt att komma ihåg.
  5. Klicka på Skapa och stäng sedan Systemåterställning när det är klart.
 9. Uppdatera program och drivrutiner. För mer information, se HP:s supportdokument Hämta programvara och drivrutiner.
Din dator är nu uppdaterad.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...