hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Felsökning av problem med en svart skärm utan felmeddelanden under systemstart

Det finns flera anledningar till att datorn eller Windows inte startar. Om datorn inte startar kan du i de flesta fall se någon typ av symptom som ger en indikation om problemets art. Om du inte är säker på vad som är fel, se Felsökning när datorn inte startar eller inte startar som den ska.

Symptom i samband med startproblem: Lysdioderna lyser, men datorn startar inte och skärmen är svart

Följ anvisningarna i det här dokumentet om lysdioderna lyser och indikerar strömförsörjning, fläktsus eller den roterande hårddisken hörs, men inga färger, bilder eller text visas på lcd-skärmen.
Använd inte det här dokumentet om det inte kommer ljud från datorn när strömmen är påslagen. Kontrollera istället om det finns ett annat problem; till exempel en lös RAM-minneskrets eller bortkopplad hårddisk.
Det här kan bero på ett fel på en maskinvarukomponent eller ett fel i instruktionen från BIOS till en maskinvarukomponent.

Innan du börjar felsöka din dator

Innan du börjar felsöka din dator, utför följande steg:

Steg ett: Utför en maskinvaruåterställning

Om datorn plötsligt inte startar ordentligt ska du utföra en hård återställning.
 1. Koppla bort all kringutrustning och avlägsna alla USB-enheter och mediekort. Syftet med detta är att det är datorn som ska testas, inte tillbehören.
 2. Koppla bort nätadaptern, ta ut batteriet och håll sedan in strömknappen i minst 15 sekunder.
 3. Anslut nätadaptern igen (men sätt inte i batteriet) och tryck på strömbrytaren. Kontrollera om lysdioderna för Caps Lock och Num Lock lyser och lyssna efter fläktsus och ljud från hårddisken som roterar.
Åtgärder efter en maskinvaruåterställning
Svart skärm utan några felmeddelanden
Om skärmen fortfarande inte fungerar (svart skärm eller vit skärm) när du har gjort en hård återställning kan du tillfälligt ansluta en extern skärm för att testa den bärbara datorns visning. Om bilden fungerar på den externa skärmen fortsätter du att utföra testen. Installera drivrutiner och gör de anpassningar som beskrivs i nästa avsnitt.

Testa för fel med hårddisken

För att testa för fel med hårddisken, kan du använda HP:s självtest för hårddisken eller HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).

Testa för fel med hårddisken med HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)

Det finns sex hårddisktester. Om du tror att det finns ett problem med hårddisken ska du först prova snabbtestet (tar cirka 10 minuter). Om snabbtestet inte hittar något problem kör du det omfattande testet (tar minst 2 timmar). Följ stegen nedan för att utföra snabbtestet:
 1. Håll in strömknappen i minst fem sekunder för att slå av datorn.
 2. Starta datorn och tryck direkt på F2-tangenten upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden.
 3. Hemsidan för HP PC Hardware Diagnostic (UEFI) visas.
  Figur : HP PC Hardware Diagnostic (UEFI)-hemskärm
  HP PC Hardware Diagnostic (UEFI)-hemskärm
  obs!
  Om HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) är äldre än versionen som används här kan du uppgradera till den senaste versionen. För information om UEFI och installationsanvisningar för den senaste versionen, gå till Om UEFI och startmenyn.
 4. Välj Komponenttest från listan.
  Figur : Välja Komponenttester
  Välja Komponenttester
 5. Klicka på Hårddisk på sidan Komponenttester.
  Figur : Välja hårddisk
  Välja hårddisk
 6. Klicka först på Snabbtest och klicka sedan på Kör en gång.
  Figur : Klicka på Kör en gång
  Klicka på Kör en gång
  Snabbtestet av hårddisken startar. Om datorn har mer än en hårddisk blir du ombedd att välja en hårddisk, eller testa alla hårddiskar samtidigt, genom att välja Testa alla hårddiskar.
 7. När testet har slutförts visas resultatet på skärmen. Testresultatet är också tillgängligt i Testloggar på huvudmenyn.
  Figur : Testresultat
  Testresultat
  Om hårddisken klarar snabbtestet men det fortfarande finns problem med hårddisken kör du det omfattande testet. Det här testet omfattar SMART-kontroll, kort DST, optimerad DST och långt DST.
  obs!
  Du kan köra det omfattande testet för hårddisken individuellt om du klickar på ett test på menyn Hårddisktester och sedan på Kör en gång.
  För att köra det omfattande testet, gå till nästa steg:
 8. Klicka på Huvudmeny och välj Komponenttest.
 9. Klicka på Hårddisk och klicka sedan på Omfattande test.
 10. Klicka på Kör en gång.
  Figur : Klicka på Kör en gång
  Klicka på Kör en gång
  Om datorn har mer än en hårddisk blir du ombedd att välja en hårddisk, eller testa alla hårddiskar samtidigt, genom att välja Testa alla hårddiskar. Det omfattande testet kör alla tester som är listade på skärmen. Den uppskattade tidsåtgången visas också.
  Figur : Hårddisktestet pågår
  Hårddisktestet pågår
 11. När det Omfattande testet har slutförts visas resultatet på skärmen.
  Om hårddisken inte klarar något av testerna ska du skriva ned informationen så att du har den tillgänglig när du kontaktar HP Support. Informationen är också tillgänglig i Testloggar på huvudmenyn för Diagnostics UEFI.

Kontakta HP

Om du vill kontakta HP går du till www.hp.com/support, väljer ett land eller region och klickar sedan på kontakta HP.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...