hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Felsökning av problem med HDMI-bildskärm och -ljud (Windows)

Det här dokumentet avser HP-datorer med en HDMI-kontakt.
När du ansluter din dator till en HDMI-enhet, till exempel bildskärm, TV eller surroundhögtalare, kan du eventuellt få vissa problem med bildskärmen eller ljudet. Använd informationen i det här dokumentet för att kontrollera inställningar och felsöka problem.

Steg 1: Använd rätt HDMI-kabel till HDMI-enheten

De flesta HDTV-enheter har fler än en HDMI-ingång, och därför är det viktigt att HDMI-skärmens ingång är inställd på samma HDMI-port som är ansluten till datorn, till exempel HDMI 2 till HDMI 2.
Om datorn och HDMI-enheten använder olika typer av kabel kan du köpa adaptrar. Se Översikt över HDMI- och DVI-anslutningar för datorer för ytterligare information.
HDMI-kabelkontakter
Bild på kontakten på en HDMI-kabel
HDMI 19 stifts port (normal)
HDMI 19 stift (normal)

Steg 2: Välj HDMI-ljudutgången som förvald ljudenhet

Välj HDMI-enheten som förvald utenhet. När en extern ljudenhet inte är ansluten till datorn återställs ljudinställningarna till datorns högtalare och hörlurar. Om HDMI-enheten är ansluten till datorn ändras ljudinställningarna till HDMI-enheten. Öppna ljudinställningarna för att se till att rätt utenhet är vald.
obs!
Bilderna som visas i det här dokumentet kanske ser annorlunda ut jämfört med din dator, men stegen är desamma.
 1. Anslut HDMI-kabeln till din dator och till din utdataenhet.
 2. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Ljud och sedan på fliken Uppspelning.
 4. Fönstret Ljud öppnas. På fliken Uppspelning ska du välja Högtalare/hörlurar eller Högtalare och hörlurar och sedan klicka på Ange standard.
  obs!
  Använd Standardenheter för ljudutgångsenheter, t.ex. hörlurar eller högtalare. Använd Standardkommunikationsenhet för att ringa och ta emot telefonsamtal.
  Ställa in Högtalare/Hörlurar som standardenhet för Ljud
 5. Välj den utgående enhet som är ansluten med HDMI-kabeln och klicka sedan på Ange som standard.
  Ställa in utgående enhet som är ansluten med HDMI-kabeln som standardenhet
 6. Högerklicka på den utgående enhet som är ansluten med HDMI-kabeln och välj sedan Visa frånkopplade enheter. HDMI-kabeln måste vara ansluten när enheten konfigureras.
  Välja Visa frånkopplade enheter
 7. Om du vill visa alla tillgängliga ljudenheter, högerklicka på någon av enheterna som visas i fönstret Ljud och välj alternativet Visa inaktiverade enheter och Visa frånkopplade enheter.

Steg 3: Kör ljudkontrollen i HP Support Assistant

Kör ljudkontrollen i HP Support Assistant för att se till att ljudenheten fungerar ordentligt.
 1. Gå till HP Support Assistant för att ladda ner och installera programmet HP Support Assistant, om det inte redan finns installerat på datorn.
 2. I Windows söker du efter och öppnar HP Support Assistant.
 3. Under fliken Mina enheter ska du klicka på din dator.
  Välj datorn efter att ha öppnat HP Support Assistant
 4. Klicka på fliken Felsökning och åtgärder och klicka sedan på Ljudkontroll i avsnittet Åtgärder med ett klick.
 5. Klicka på Nästa och vänta tills ljudtestet har slutförts.
  Klicka på Nästa för att starta ljudkontrollen
 6. Granska testresultaten i fönstret för diagnostikresultat för ljud och mikrofon och sedan Testa ljud.
  Granska ljudtestresultaten och klicka sedan på Testa ljud
 7. Om ljudet inte hörs korrekt ska du klicka på Det går inte att höra ljud och sedan följa anvisningarna på skärmen.
Om ljudproblemet kvarstår fortsätter du med nästa steg.

Steg 4: Använd ljudfelsökaren i Windows

Använd felsökaren för att lösa problem med uppspelning av ljud.
 1. I Windows söker du efter och öppnar Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Felsökning.
  obs!
  Om du inte ser Felsökning i listan ändrar du Visa som: (Finns i det övre högra hörnet på skärmen) till Stora ikoner.
 3. Under Maskinvara och ljud klickar du på Felsök ljuduppspelning.
  obs!
  Administratörsbehörighet krävs för att köra programmet. Ange administratörlösenordet eller bekräfta om du uppmanas att göra det.
   Klicka på Felsökning av ljuduppspelning
 4. Ljudfelsökaren öppnas. Klicka på Nästa. Felsökaren börjar kontrollera statusen för ljudtjänsten.
  Klicka på Nästa kör att köra Ljudfelsökaren för uppspelning av ljud
 5. Markera den enhet som du vill felsöka och klicka sedan på Nästa.
 6. Följ anvisningarna på skärmen och gör eventuella ändringar föreslagna av felsökaren. När du är klar, stäng felsökaren.

Avancerad felsökning

Om stegen i det här dokumentet inte löste HDMI-problemet, se HP-datorer – Avancerad felsökning av HDMI-bildskärm och ljud (Windows).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...