hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Officejet Pro L7500- och L7600-allt-i-ett-skrivarserien - Installera allt-i-ett-enheten (maskinvara)

Inledning
Det här dokumentet beskriver hur du installerar produktens fysiska delar. Gå igenom dessa steg innan produktens programvara installeras på datorn.
Det här dokumentet innehåller följande steg för produktinstallation:
 • Packa upp allt-i-ett-enheten
 • Installera tillbehör för dubbelsidig utskrift och kontrollpanelsskydd
 • Installera inmatningsfacket
 • Installera patronerna
 • Installera skrivhuvudena
 • Anslut strömsladden och nätadaptern
 • Välj språk och region
 • Ställ in datum och tid
 • Fyll på vanligt papper
 • Anslut telefonsladden
Följ dessa steg i den ordning de anges. När du är klar klickar du på den relevanta länken i slutet av dokumentet om du behöver anvisningar om hur du installerar skrivarens programvara.
  obs!
Anslut inte USB-kabeln nu. Om du tänker använda en USB-kabel för att ansluta skrivaren till datorn visas ett meddelande under programinstallationen när det är dags att göra det.
  obs!
Kontrollpanelen på din produkt kan se något annorlunda ut än illustrationerna i dokumentet.
Avlägsna all tejp och allt emballage från enheten och tillbehören.
  varning!
Var noga med att ta bort all kartong kring skrivhuvudena.
Figur : Ta bort emballaget
Ta bort tejpen på produktens ovansida och framsida. Lyft på locket och ta bort tejpen längst upp till höger och kartongfyrkanten längst upp till vänster.
Avlägsna all tejp och allt emballage från enheten och tillbehören.
  varning!
Var noga med att ta bort all kartong kring skrivhuvudena.
Figur : Ta bort emballaget
Ta bort tejpen på produktens ovansida och framsida. Lyft på locket och ta bort tejpen längst upp till höger och kartongfyrkanten längst upp till vänster.
Tillbehöret för dubbelsidig utskrift används för att skriva ut på båda sidor av pappersark. Du måste sätta fast kontrollpanelsskyddet innan produkten fungerar. Installera delarna med hjälp av följande steg.
 1. Tryck på knapparna på den bakre åtkomstpanelen och ta bort panelen från enheten.
 2. Skjut in enheten för dubbelsidig utskrift i produkten tills den låses fast. Tryck inte på knapparna på sidorna av tillbehöret när du installerar det. Använd bara dessa knappar för att ta loss tillbehöret.
  Figur : Installera enheten för dubbelsidig utskrift
  Ta bort den bakre åtkomstluckan och skjut in enheten för dubbelsidig utskrift
 3. Om du inte har satt fast kontrollpanelsskyddet ännu, placera det över knapparna ovanpå produkten och snäpp fast skyddet.
  Figur : Rikta in skyddet
  Placera skyddet så att det sitter exakt över kontrollpanelens knappar
 1. Lyft upp locket ovanpå produkten.
 2. Skjut in den automatiska dokumentmataren i öppningen.
 3. Stäng den övre luckan.
Figur : Installera den automatiska dokumentmataren
Lyft locket på vänster sida och skjut in den automatiska dokumentmataren
Alla fyra bläckpatronerna måste installeras korrekt för att enheten ska fungera.
 1. Öppna luckan till bläckpatronerna.
 2. Ta ut de nya bläckpatronerna ur förpackningarna.
 3. Sätt i patronerna på den plats som är märkt med samma färg. Tryck ned patronerna ordentligt tills de snäpps fast så att kontakterna har god kontakt.
 4. Stäng bläckpatronsluckan.
Figur : Installera bläckpatronerna
Öppna bläckpatronluckan längst ner till vänster och skjut in patronerna på rätt plats
 1. Öppna den övre luckan.
  Figur : Öppna luckan
  Lyft på den övre luckan på produkten
 2. Lyft upp skrivhuvudspärren.
  Figur : Lyft upp skrivhuvudspärren
  Till vänster, lyft upp skrivhuvudspärren som sitter över skrivhuvudplatsen
 3. Skaka skrivhuvudsförpackningen snabbt minst sex gånger innan du öppnar den.
  Figur : Skaka skrivhuvudsförpackningen
  Skaka skrivhuvudsförpackningen i förpackningen minst sex gånger
    varning!
  Skaka inte skrivhuvudena när du har tagit bort de orangefärgade skyddshattarna.
 4. Ta ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen och ta av de orangefärgade skyddshattarna.
  Figur : Ta ut skrivhuvudet och ta av skyddshattarna
  Ta ut skrivhuvudet ur förpackningen och dra av de två skyddshattarna
 5. Sätt i skrivhuvudet (följ färgkodningen på enheten). Tryck ner skrivhuvudet ordentligt så att det sitter på plats.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet
  Vänd skrivhuvudets platta sida uppåt och för in det på plats.
 6. Dra skrivhuvudsspärren hela vägen fram och tryck sedan ner den för att se till att spärren griper in. Det kan hända att du behöver trycka ordentligt för att spärren ska gripa i.
 7. Stäng den övre luckan.
  Figur : Sätt tillbaka spärren och stäng luckan
  Tryck ner spärren på skrivhuvudet och stäng sedan luckan.
  varning!
Tryck ner skrivhuvudet ordentligt så att kontakterna har god kontakt innan du stänger skrivhuvudsspärren.
 1. Anslut nätsladden och adaptern till produkten.
 2. Anslut nätsladdens stickkontakt till ett vägguttag.
  Figur : Anslut nätsladden
  Anslut nätsladden till öppningen längst upp till vänster på produktens baksida, anslut den medföljande adaptern till förlängningssladden och anslut sedan förlängningssladden till ett eluttag.
 3. Tryck på knappen On () på kontrollpanelen för att starta produkten.
  Figur : Starta enheten
  Tryck på den runda strömknappen längst upp i hörnet av kontrollpanelen.
Inställningen av språk avgör vilket språk meddelanden visas på i displayen. Du kan ändra dessa inställningar när som helst genom att följa de här stegen: Använd pilknapparna runt OK-knappen på kontrollpanelen för att navigera till önskade alternativ.
Så här ställer du in språk
 1. Tryck på Setup (Inställning).
 2. Välj Preferences (Inställningar) och tryck på OK.
 3. Välj Set Language (Ange språk) och tryck sedan på OK.
 4. Bläddra bland språken. När det språk du vill använda visas trycker du på OK.
 5. Välj Yes (Ja) eller No (Nej) när du ombeds bekräfta valet av språk och tryck sedan på OK.
Inställningen av land/region avgör vilka pappersstorlekar och layouter som används för utskrift. Du kan ändra dessa inställningar när som helst genom att följa de här stegen:
Så här ställer du in land/region
 1. Tryck på Setup (Inställning).
 2. Välj Preferences (Inställningar) och tryck på OK.
 3. Välj Set Country/Region (Land/Region) och tryck sedan på OK.
 4. Bläddra bland länder/regioner. När landet/regionen som du vill välja visas trycker du på OK.
 5. När du ombeds bekräfta land/region trycker du på Yes (Ja) eller No (Nej) och väljer OK.
Använd pilknapparna runt OK-knappen på kontrollpanelen för att navigera till önskade alternativ.
 1. Tryck på Setup (Inställning).
 2. Välj Tools (Verktyg) och tryck på OK.
 3. Välj Date and Time (Datum och klockslag) och tryck på OK.
 4. Följ anvisningarna på displayen för att ange korrekt datum och klockslag med knappsatsen. Ange klockslaget i 24-timmarsformat. Använd pilknapparna för att flytta markören om så behövs.
 5. Tryck på OK och bekräfta sedan om du ombeds göra det.
Steg nio: Fyll på vanligt papper
Fyll på papper när du ombeds göra det.
 1. Lyft utmatningsfacket.
  Figur : Lyft utmatningsfacket
 2. Lägg i högst 250 pappersark i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och placera dem till höger i facket. Se till att bunten ligger mot fackets högra och bakre kant och inte överskrider linjemarkeringen i facket.
  Figur : Fyll på och rikta in papperet
 3. Skjut in pappersstöden tills de vilar tätt intill pappersbunten.
 4. Sänk ner utmatningsfacket och dra ut förlängningsdelen.
  Figur : Förläng utmatningsfacket
 5. Tryck på knappen OK.
För att uppnå bästa möjliga utskriftskvalitet sker nu en automatisk inriktning av skrivhuvudena. Processen tar ungefär 12 minuter. När momentet är slutfört skrivs inriktningssidorna ut automatiskt.
Figur : Utskrift av inriktningssidor
Anslut ena änden av den medföljande telefonsladden till en av faxportarna på produktens baksida och andra änden till ett telefonjack.
  Figur : Baksidan av HP allt-i-ett-produkten
  Ingångar på produktens baksida
 1. Strömtillförsel
 2. Ethernet-nätverksport
 3. Bakre USB-port
 4. Faxportar

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...