hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Datorn startar inte och avger en indikator- eller ljudsignalkod

Detta dokument avser HP och Compaq notebook-datorer.
Om datorn inte startar kan lysdioder (LED) eller ljudsignaler hjälpa till att identifiera problemet. Följande information beskriver felkoderna för blinkande lampa och ljudsignal och hur du löser problemet.
Bärbar dator med öppet lock och blinkande indikatorer.
obs!
Om lysdioderna slutar blinka och datorn inte startar kan du trycka på strömknappen igen för att upprepa blinksekvensen.
Vissa mönster av långa och korta blinkningar tillsammans med långa och korta signaler (i tillämpliga fall) identifierar fel under systemstart. Nyare datorer har tvådelade blinksekvenser med olika färger som indikerar specifika fel. Sekvens av blinkande lysdiod/ljudsignal nära Caps Lock- och Num Lock-tangenter indikerar typ av felmeddelande:
 • Den röda Caps Lock-lysdiodens blinkningar är långsamma.
 • Den vita Caps Lock-lysdiodens blinkningar är snabba. Till exempel indikerar "3.5" 3 långsamma röda blinkningar och 5 snabba vita blinkningar.
 • På system som inte har en tvåfärgad lysdiod är både långsamma och snabba blinkningar vita.
 • Vissa system har inte en högtalare och piper inte.
Notera blinkningssekvensen och använd diagrammet för att identifiera feltillståndet. Använd felsökningsstegen för att lösa problemet.
Komponenten testad
Lamp- och pipmönster
Feltillstånd
Felsökningssteg
BIOS
2.2 (blinkar)
Huvudområdet (DXE) i BIOS har skadats och det finns ingen binär bild för återställning tillgänglig. (Händer också när BIOS uppdateras).
Utför BIOS-återställning med extern media (USB eller CD-ROM). Gå till HP:s bärbara datorer – Återställa BIOS för mer information.
BIOS
2.3 (blinkar)
Den inbäddade styrenhetspolicyn kräver att användaren ska ange en nyckelsekvens.
Koppla ifrån strömförsörjningen och strömförsörj datorn med batteriström. Det här återställer den inbyggda styrenheten/tangentbordsstyrenheten.
 1. Koppla bort AC-strömmen från datorn.
 2. Tryck ned strömbrytaren i mer än 12 sekunder.
 3. Släpp strömbrytaren (efter minst 12 sekunder).
  Datorn slås på och bör starta normalt.
 4. Återanslut nätsladden till datorn.
BIOS
2.4 (blinkar)
Den inbyggda styrenheten kontrollerar eller återställer startblocket.
Koppla ifrån strömförsörjningen och strömförsörj datorn med batteriström. Det här återställer den inbyggda styrenheten/tangentbordsstyrenheten.
 1. Koppla bort AC-strömmen från datorn.
 2. Tryck ned strömbrytaren i mer än 12 sekunder.
 3. Släpp strömbrytaren (efter minst 12 sekunder).
  Datorn slås på och bör starta normalt.
 4. Återanslut nätsladden till datorn.
Maskinvara
3.2 (blinkar)
Den inbyggda styrenheten passerar tidsgränsen under väntan på att BIOS ska återgå från minnesinitiering.
Installera om minnet. Se avsnittet Återplacera minnesmoduler i en bärbar dator för mer information.
Om återplacering av minnet inte löser problemet, testa byta ut minnesmodulerna. Du kan även överväga att kontakta support för reparation på grund av ett möjligt RAM- eller moderkortsfel.
Maskinvara
3.3 (blinkar/ljudsignal)
Den inbyggda styrenheten passerar tidsgränsen under väntan på att BIOS ska återgå från grafikinitieringen eller om det inte gick att initiera en enhet för grafik.
Kontakta supporten för åtgärder på grund av grafik- eller videofel.
Maskinvara
3.4 (blinkar)
Moderkortet visas strömavbrott.
Kontrollera strömkabelns anslutning. Kontrollera att eventuell extern nätadapter har tillräckligt hög kapacitet för systemet.
Maskinvara
3.5 (blinkar)
Ingen CPU upptäcktes.
Kontakta supporten för åtgärder på grund av fel med moderkortet eller processorn.
Termisk
4.2 (blinkar/ljudsignal)
Överhettning av processorn har upptäckts.*
Låt datorn svalna och gå sedan till avsnittet Ta bort damm från kylningsområden på en bärbar dator.
Termisk
4.3 (blinkar/ljudsignal)
Överhettning av den omgivande temperaturen har upptäckts.
Om felet kvarstår efter kylning och rengöring av den bärbara datorn, kan det vara värmerelaterade skador på interna komponenter. Kontakta supporten för reparation.
Termisk
4.4 (blinkar/ljudsignal)
En GPU-överhettning (grafisk processenhet) har upptäckts.
Moderkort
5.2 (blinkar)
Den inbyggda styrenheten inte kan hitta giltig inbyggd programvara.
Koppla ifrån strömförsörjningen och strömförsörj datorn med batteriström. Det här återställer den inbyggda styrenheten/tangentbordsstyrenheten.
 1. Koppla bort AC-strömmen från datorn.
 2. Tryck ned strömbrytaren i mer än 12 sekunder.
 3. Släpp strömbrytaren (efter minst 12 sekunder).
  Datorn slås på och bör starta normalt.
 4. Återanslut nätsladden till datorn.
Moderkort
5.3 (blinkar)
Den inbyggda styrenheten passerar tidsgränsen i väntan på BIOS.
Dra ur alla tillbehörsenheter från den bärbara datorn.
Om felkoden kvarstår, kontakta supporten för möjliga åtgärder.
Moderkort
5.4 (blinkar/ljudsignal)
Den inbyggda styrenheten passerar tidsgränsen i väntan på att BIOS ska återgå från initiering av moderkortet (slut på POST).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...