hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Skydda och sköta om HP Notebook-datorn.

Dokumentet avser HP Notebook-datorer.
HP Notebook-datorer har utformats för användning i vanliga kontors-, skol- och hemmiljöer. När de används i de här miljöerna och i enlighet med riktlinjerna i detta dokument, så utgör HP Notebook-datorer ingen risk för dig eller för omgivningen. Normal användning av en bärbar dator genererar dock värme och förbrukar elektricitet, så de rätta försiktighetsåtgärderna bör vidtas för att förhindra person- och egendomsskada. Detta dokument skisserar grundläggande riktlinjer för korrekt användning av bärbara datorer. Om du vill ha mer detaljerad information kan du läsa Säkerhets- och komforthandboken som medföljer produkten och finns tillgänglig på www.hp.com/ergo.
Även om säkerhet är en viktig angelägenhet, så vill du också få ut mesta möjliga ur din bärbara dator, och undvika dyrbara reparationer. Om du följer riktlinjerna och försiktighetsåtgärderna i detta dokument så kan din bärbara dator från HP ge dig flera år av oproblematisk användning.
  varning!
För att minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning av datorn bör datorn inte placeras direkt i knäet, och datorlufthålen bör inte övertäckas. Använd endast datorn på hårda, plana underlag. Låt inte andra hårda ytor, till exempel en angränsande skrivare, eller mjuka ytor, till exempel kuddar, mattor eller kläder, spärra av luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka ytor, till exempel kuddar, mattor eller kläder, när den används. Datorn och nätadaptern efterlever de gränsvärden för temperaturer hos ytor som är åtkomliga för användare som definieras i International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Miljötips för HP notebook-datorer

Du kan minska riskerna som den bärbara datorn utsätts för genom att vara uppmärksam på miljön omkring den. Läs ett avsnitt nedan för information om enkla miljöförsiktighetsåtgärder som du kan vidta för att se till att den bärbara datorn fungerar som avsett.

Eltips för HP notebook-datorer

Rätt underhåll av den bärbara datorns elektriska komponenter, till exempel nätadaptern och strömsladden, kan hålla både dig och den bärbara datorn skyddade mot potentiella skador. Gör ingenting med den bärbara datorn eller dess komponenter som du inte skulle göra med andra typer av elektriska enheter.

Transporttips för HP notebook-datorer

De flesta bärbara datorer utformas för att vara lätta att ta med sig, men det gör dem inte immuna mot transportolyckor. Om du är omsorgsfull när du hanterar den bärbara datorn kan du minska risken för olyckor.

Batteritips för HP notebook-datorer

Det är viktigt att känna till hur du kan ta hand om batteriet i din bärbara dator. Vissa omständigheter kan försämra batteriets drifttid och livslängd.
Detaljerad information om batteriprestanda finns i Förbättra batteriprestanda (Windows).

Rengöringstips för HP notebook-datorer

Damm, smuts, aska, hår från husdjur och andra föroreningar kan ansamlas såväl på som i den bärbara datorn med risk för repor eller överhettning. Du förlänger den bärbara datorns livstid genom att avlägsna avlagringar som annars skulle kunna skada datorn. Rengör den bärbara datorn regelbundet.
HP rekommenderar följande rengöringsutrustning:
  • Tryckluftssprej (finns att köpa hos de flesta datoråterförsäljare).
    Om du vill ha detaljerad information om rengöring av den bärbara datorn kan du läsa HP Notebook-datorer - Rengöra din bärbara dator.
  • Rengöringslösning eller skärmdukar avsedda för LCD-skärmar (finns att köpa hos de flesta datoråterförsäljare).
  • En ren, mjuk bomullsduk (lämpligen den typ av duk som används för att rengöra glasögon). För att rengöra delar som webbkameraobjektiv från HP kan du använda en mikrofiberduk för bildskärmar.
    Om du vill ha detaljerad information om underhåll av webbkameraobjektiv kan du läsa Så här gör du rent objektivet på HP-webbkameran.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...