hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Photosmart A646 kompakt fotoskrivare - Felsöka problem med utskriftskvalitet

Problem
Kvaliteten på utskriften eller den utskrivna bilden är inte den förväntade.
Försök lösa problemet med hjälp av följande lösningar i tur och ordning. Om problemet åtgärdas med någon av lösningarna behöver du inte fortsätta med felsökningen.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Ibland kan problem med utskriftskvaliteten lösas efter en period med inaktivitet. Vänta i cirka 40 minuter och försök sedan att skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning tre: Kontrollera papperet
Använd dessa riktlinjer för att kontrollera att papperet du använder passar för utskriften. Om det inte gör det lägger du i lämpligt papper i produkten.
 • Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor. Lägg i papperet med utskriftssidan mot skrivarens framsida.
 • Använd rätt papperstyp för projektet. För dokument med tät utskrift, t.ex. fotografier, använder du HP Advanced-papper som ger bäst resultat.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i produkten.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara papperet på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Placera inte fotopapperet i enheten förrän du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
När du har försökt följa ovanstående riktlinjer provar du att skriva ut på nytt.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning fyra: Kontrollera utskriftsinställningarna
Kontrollera utskriftsinställningarna enligt dessa anvisningar för att säkerställa att inställningarna är lämpliga för din utskrift.
 1. I programmet som du försöker skriva ut från klickar du på Arkiv och sedan på Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas.
 2. Markera din produkt och klicka på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper öppnas för skrivaren.
 3. Granska följande alternativ och ändrar inställningarna om det behövs.
  • Pappersstorlekar: Kontrollera att det valda alternativet motsvarar din pappersstorlek.
  • Papperstyp: Om ett av alternativen stämmer exakt med din papperstyp, ska du välja detta alternativ.
  • Utskriftskvalitet: Om du inte är nöjd med kvaliteten på utskrifterna ökar du utskriftskvaliteten.
 4. Klicka på OK och sedan på Skriv ut igen för att skriva ut utskriften.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning fem: Kontrollera bläcknivåerna och byt ut bläckpatroner som har låg bläcknivå eller är tomma
Kontrollera produktens bläcknivåer och byt ut bläckpatroner som har låg bläcknivå eller är tomma i enlighet med statusen.
 1. På pekskärmens startmeny trycker du på ikonen Inställningar ().
 2. I menyn Inställningar trycker du på Verktyg.
 3. I menyn Verktyg trycker du på Skrivarstatus.
  Ikonen för bläcknivå i menyn Skrivarstatus visar uppskattad bläcknivån i patronen.
  Figur : Uppskattad bläcknivå – Patronen är full
  Bild på full bläckpatron
  Figur : Uppskattad bläcknivå – Patronen är tom
  Bild på tom bläckpatron
    obs!
  Ikonen för bläcknivå () på startmenyn på pekskärmen visar också bläcknivån.
Lösning sex: Skriv ut och utvärdera en testsida och felsök problemen
Steg ett: Skriv ut en testsida
 1. Lägg HP Advanced-fotopapper i inmatningsfacket.
 2. På pekskärmens startmeny trycker du på ikonen Inställningar ().
 3. I menyn Inställningar trycker du på Verktyg.
 4. I menyn Verktyg trycker du på Skriv ut testsida. Testsidan skrivs ut.
  Figur : Testsida
  Bild på testsida
Steg två: Kontrollera testsidan för att se om det finns defekter
Om produkten och bläckpatronerna fungerar som de ska, saknar mönstret överst på testsidan (ser ut som rutnät med linjer) få eller inga linjer och det bör inte finnas färger som saknas.
Linjer som saknas eller strimmiga staplar
Om fler än bara ett fåtal linjer saknas eller om en stapel är strimmig, fungerar inte bläckpatronen som den ska.
Figur : Linjer som saknas i en färgstapel – Bläckpatronen fungerar inte som den ska
Bild på linjer som saknas i en färgad stapel
Om det saknas rader eller finns strimmiga staplar på testsidan, fortsätter du till nästa steg.
Färger som saknas
Om några av färgmönstren eller staplarna saknas helt, fungerar inte bläckpatronen som den ska.
Figur : Alla färger skrivs ut, inga färger saknas
Figur : Gul saknas – Bläckpatronen fungerar inte som den ska
Om något mönster eller några staplar saknas, fortsätter du till nästa steg.
Steg tre: Rengör bläckpatronen med det automatiska hjälpprogrammet
Följ dessa steg för att köra ett hjälpprogram för att göra rent bläckpatronen om du upptäckte defekter på en testsida.
 1. På pekskärmens startmeny trycker du på ikonen Inställningar ().
 2. I menyn Inställningar trycker du på Verktyg.
 3. I menyn Verktyg trycker du på neråtpilen () för att hitta Gör rent bläckpatron. Tryck sedan på Gör rent bläckpatron.
 4. Följ instruktionen på pekskärmen för att göra rent bläckpatronen.
Steg fyra: Justera skrivaren
 1. Lägg HP Advanced-fotopapper i inmatningsfacket.
 2. På pekskärmens startmeny trycker du på ikonen Inställningar ().
 3. I menyn Inställningar trycker du på Verktyg.
 4. I menyn Verktyg trycker du på Justera bläckpatronen.
 5. Tryck på OK. Justeringssidan skrivs ut.
  Figur : Justeringssida
  Exempel på justeringssida
 6. Granska justeringssidan för att se om bläckpatronen fungerar som den ska.
  • Om du ser bockar (), fungerar bläckpatronen som den ska. Du behöver inte fortsätta felsökningen.
  • Om du ser kryss ( ), trycker du på Justera bläckpatron för att justera bläckpatronen igen.
 7. Försök skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
Lösning sju: Byt ut bläckpatronen
 1. Tryck på strömbrytaren () för att starta produkten.
 2. Lägg HP Advanced-fotopapper i inmatningsfacket.
 3. Öppna bläckpatronsluckan.
 4. Tryck ner bläckpatronen och dra sedan ut den.
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.
 6. Ta tag i den rosa fliken och dra bort skyddstejpen från bläckpatronen.
  Figur : Ta bort den genomskinliga tejpen från den nya bläckpatronen
  Illustration av hur man tar bort skyddstejpen från den nya bläckpatronen
    varning!
  Rör aldrig kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
 7. Håll bläckpatronen med etiketten uppåt och kopparkontakterna vända mot produktens insida.
 8. Sätt i bläckpatronen i hållaren tills det knäpper till.
  Figur : Sätt i bläckpatronen
  Illustration av hur man sätter i bläckpatronen
 9. Stäng bläckpatronsluckan.
    obs!
  När du har satt i bläckpatronen justerar produkten automatiskt bläckpatronen. Om justeringssidan inte skrivs ut automatiskt, följer du anvisningarna i lösning sex, steg fyra i detta dokument för att justera produkten.
 10. Försök skriva ut igen.
 • Om problemet löstes med hjälp av de här stegen, så kan du avbryta felsökningen.
 • Fortsätt till nästa lösning om problemet kvarstår.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...