hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Säkerhetskopiera filer i Windows 7

Det här dokumentet avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.
Tyvärr tänker inte de flesta människor på att säkerhetskopiera sina filer förrän det är för sent. Du kan oavsiktligt förlora den information som finns på datorn på många sätt. Ett barn som av misstag tar bort program eller data, strömavbrott, naturkatastrofer. Vi rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar dina filer och förvarar dem på en annan plats. Om du gör det blir det lättare att ersätta en del, kanske t.o.m. all information, om något skulle hända med originalen på datorn.
Säkerhetskopiering av filer med Windows 7:s inbyggda CD-bränning
Använd Windows 7 för att säkerhetskopiera dina viktiga filer på en CD. Använd följande steg för att skapa en säkerhetskopia.
Innan du börjar att säkerhetskopiera dina filer
Innan du börjar säkerhetskopiera, gör upp en lista med dina viktiga filer. Använd sedan listan för att hålla reda på filerna när du skapar skivan och för att hämta dem senare vid behov. Här är några förslag på filer så att du kommer igång med listan:
 • Mappen Dokument
 • Digitala foton
 • Bankuppgifter och annan ekonomisk information
 • E-postadressbok
 • Internetfavoriter
Skapa säkerhetskopieringsskivor i Windows 7
Skapa en lista över de filer du vill säkerhetskopiera, innan du börjar. Följ de här stegen för att säkerhetskopiera dina filer med Windows 7:
Visa mig hur
 1. Placera en tom CD eller DVD i CD- eller DVD-enheten.
  Ett fönster för den skrivbara enheten öppnas automatiskt. Om ett fönster inte öppnas, klick på Start , klicka på Dator och klicka sedan på den skrivbara enheten. Gå till Steg 3.
  Figur : Fönstret AutoPlay
  Fönstret AutoPlay
 2. Klicka på Bränn filer till skiva.
 3. Skriv in ett namn på skivan och välj Som USB-flashminne. Klicka på Nästa.
  Figur : Hur vill du använda den här skivan?
  Förbered skivfönstret
 4. Windows formaterar skivan.
  Figur : Formatering av skivan
  Formatering av skivan
    obs!
  Det tar tid att formatera skivan. Stäng inte datorn förrän skivan är formaterad.
  När formateringen är klar öppnas fönstret för skivenheten.
  Figur : Skivenhetens fönster
  Skivenhetens fönster
 5. Öppna fönstret Dator eller Utforskaren och bläddra till filerna som ska säkerhetskopieras.
 6. Klicka på filerna från ett annat fönster eller från Utforskaren. Håll ner den vänstra musknappen och dra filerna till CD- eller DVD-enhetens fönster. Släpp den vänstra musknappen för att släppa filerna och bränna dem på skivan. När du drar filer till diskenhetens mapp bränner Windows 7 automatiskt filerna till en skiva.
  Fortsätt att kopiera filer tills alla filer finns i diskenhetens mapp och har kopierats till skivan.
Du har nu skapat en skiva med kopierade filer om något skulle hända med originalfilerna. Säkerhetskopiera de här filerna regelbundet för att förhindra att du förlorar viktig information.
Döp skivan med ett beskrivande namn och förvara den på en säker plats. För att återställa filerna från skivan sätter du i skivan i skivenheten och flyttar över filerna till hårddisken.
Använda Windows säkerhetskopiering och återställning i Windows 7
Med Windows säkerhetskopiering och återställning kan du skapa säkerhetskopior av filer och mappar. Windows säkerhetskopiering och återställning är kompatibel med Windows Vista och kan automatiskt säkerhetskopiera nya och ändrade filer regelbundet.
Du kan även skapa en avbildning av hela datorn. Den här bilden kan användas för återställning efter ett maskinvarufel. För mer information, se Skapa en systemavbildning i Windows 7.
Följ dessa anvisningar om du vill använda Windows säkerhetskopiering och återställning:
Visa mig hur
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Under System och säkerhet klickar du på Säkerhetskopiera datorn.
  Figur : System och säkerhet
  Avsnittet System och säkerhet i Kontrollpanelen
  Säkerhetskopiering och återställning öppnas.
    obs!
  Om du inte har använt Säkerhetskopiering och återställning tidigare, visar Säkerhetskopiering och återställning texten Windows säkerhetskopiering har inte konfigurerats. För mer information, se Konfigurera säkerhetskopiering och återställning för första gången i Windows 7. I annat fall, fortsätt med nästa steg.
 3. Klicka på Säkerhetskopiera nu.
  Figur : Säkerhetskopiering och återställning
  Säkerhetskopiering och återställning
  Säkerhetskopiering och återställning säkerhetskopierar mappar och bibliotek till den plats som valts för säkerhetskopiering.
Konfigurera Säkerhetskopiering och återställning för första gången i Windows 7
Om det är första gången du öppnar Säkerhetskopierings- och återställningscenter följer du de här stegen för att konfigurera Säkerhetskopiering och återställning:
Visa mig hur
 1. Klicka på Konfigurera säkerhetskopiering.
  Figur : Säkerhetskopiering och återställning
  Fönstret Säkerhetskopiering och återställning
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
 2. Välj den plats där du vill spara din säkerhetskopia, antingen på en extern enhet eller hårddisken.
  Figur : Välj en plats för säkerhetskopiering
  Välj en plats för säkerhetskopiering
 3. Välj vilka filer som ska säkerhetskopieras. Välj Låt Windows välja för att säkerhetskopiera filer som sparats i de vanligaste mapparna, eller välj Låt mig välja för att manuellt välja de filer och mappar som ska säkerhetskopieras.
  Figur : Välj filer och mappar som ska säkerhetskopieras
  Välj filer och mappar som ska säkerhetskopieras
 4. Klicka på Next (Nästa).
 5. Om du valde Låt Windows välja, går du till nästa steg.
  Om du valde Låt mig välja, väljer du de bibliotek och mappar som ska säkerhetskopieras och klickar sedan på Nästa.
  Figur : Välj objekt som ska säkerhetskopieras
  Välj objekt som ska säkerhetskopieras
 6. Granska inställningarna och klicka sedan på Spara inställningar och kör säkerhetskopiering.
    obs!
  Säkerhetskopiering och återställning schemalägger en säkerhetskopiering varje vecka som standard. För att ändra schemat eller avbryta automatisk säkerhetskopiering klickar du på Ändra inställningar.
  Figur : Se över dina inställningar för säkerhetskopiering
  Se över dina inställningar för säkerhetskopiering
Återställa filer med hjälp av Windows guide för säkerhetskopiering av filer i Windows 7
Använd Windows guide för säkerhetskopiering av filer för att återställa alla filer du kopierade med hjälp av guiden. Följ stegen nedan för att återställa dina kopierade filer:
Visa mig hur
 1. Om de kopierade filerna finns på en CD eller DVD, sätt i skivan i enheten.
  Om filerna finns på en extern hårddisk, ansluter du den till datorn.
 2. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Under System och säkerhet klickar du på Säkerhetskopiera datorn.
  Säkerhetskopiering och återställning öppnas.
 4. Klicka på Återställ mina filer eller Återställ alla användares filer.
  Figur : Säkerhetskopiering och återställning
  Säkerhetskopiering och återställning
  Fönstret för återställning av filer öppnas.
  Figur : Fönstret för återställning av filer
  Fönstret för återställning av filer
 5. Lägg till filer och mappar som ska återställas med hjälp av Sök, Sök filer, eller Sök mappar.
 6. När du har valt filer och mappar klickar du på Nästa.
  Figur : Fönstret Återställ plats
  Fönstret för återställning av filer med På deras ursprungliga plats markerat
 7. Välj att spara de återställda filerna På deras ursprungliga plats eller På följande plats.
  Om du väljer att spara dem på en annan plats ska du klicka på Bläddra för att spara på en annan plats.
 8. Klicka på Återställ.
  Windows guide för säkerhetskopiering av filer återställer nu filerna.
 9. När guiden är klar med att återställa filerna klickar du på Avsluta för att bekräfta.
Skapa en systemavbildning i Windows 7
Med Windows Säkerhetskopiering och återställning kan du skapa en avbildning av hela datorn. Den här bilden kan användas för återställning efter ett maskinvarufel.
Följ anvisningarna nedan när du vill skapa en systemavbildning:
Visa mig hur
 1. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Under System och säkerhet klickar du på Säkerhetskopiera datorn.
  Säkerhetskopiering och återställning öppnas.
  Figur : Säkerhetskopiering och återställning
  Säkerhetskopiering och återställning
 3. Klicka på Skapa en systemavbildning.
  Windows söker efter tillgängliga enheter för säkerhetskopiering, som t.ex. en hårddisk, enhet för att bränna DVD eller nätverksenhet.
 4. Välj den plats där du vill spara systemavbildningen och klicka sedan på Nästa.
  • På en hårddisk
  • En eller flera DVD-skivor
  • På en plats i nätverket
    varning!
  Spara inte kopian på återställningspartitionen: FACTORY_IMAGE eller Recovery. Om du gör det förstör du HP:s återställningsinformation.
  Figur : Välj en plats där systemavbildningen ska sparas
  Spara säkerhetskopieringen till en DVD-RW-enhet (E:)
 5. Bekräfta inställningarna och klicka på Starta säkerhetskopiering.
  Figur : Bekräfta inställningarna för säkerhetskopiering
  Bekräfta fönstret för inställningarna för säkerhetskopiering
  Säkerhetskopiering och återställning sparar systemavbildningen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...