hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Vi håller på att uppgradera vår hemsida

  Vid tillfälliga problem, vänligen försök igen senare.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Använda HP:s supportverktyg för att uppgradera HP-programvara, drivrutiner och BIOS med Windows 7

Detta dokument avser HP Notebook-datorer med Windows 7.
HP förbättrar fortlöpande sina produkter och tillhandahåller därför regelbundna programuppgraderingar. Drivrutiner, inbyggd programvara och programfiler räknas som programvara i HP:s bärbara datorer. Du bör regelbundet söka efter uppgraderade BIOS-versioner, nya drivrutinsversioner eller Service Pack till program på HP:s webbplats för att se till att HP-datorn fungerar som den ska.
För att du enkelt ska kunna hålla datorn uppdaterad har HP tagit fram flera automatiserade supportverktyg så att datorn hålls uppdaterad. Verktygen hjälper dig att upptäcka föråldrade drivrutiner och installera uppgraderade drivrutiner smidigt och lätt. Om det inte finns något automatiskt verktyg för det aktuella problemet eller om du har ett specialbyggt operativsystem (till exempel en version från ett butikskedja eller ett företag) installerat på datorn eller om du inte vill ladda ner och installera HP Help and Support-verktyg kan du uppdatera BIOS-versionen och enhetens drivrutiner manuellt.

Hitta rätt version av aktuellt BIOS och andra drivrutiner

Innan du lägger tid på att ladda ner och installera uppgraderingar av BIOS eller drivrutiner bör du ta reda på vilka BIOS- och drivrutinsversioner som finns installerade på datorn.
Fönstret Systeminformation i Windows 7 innehåller information om datorns maskinvara, komponenter och program. Öppna fönstret Systeminformation genom att klicka på Start (), skriva information i sökfältet och välja Systeminformation från träfflistan.
Figur : I Systeminformation visas versioner för BIOS och drivrutiner
Markera enskilda komponenter i den vänstra rutan för att visa versionsinformation om drivrutiner.

Uppgradera BIOS och enhetens drivrutiner med automatiska verktyg

Om din dator har det ursprungliga operativsystemet, BIOS och drivrutiner som var installerade på datorn före uppdateringar, använder du ett av de automatiserade verktygen som visas nedan för att installera uppdaterade versioner av BIOS och enhetsdrivrutiner.

Uppgradera BIOS och enhetsdrivrutinerna manuellt

Om du har installerat en Windows 7-version som inte kommer från HP eller om du väljer att inte installera HP Support Assistant använder du ett av våra onlineverktyg eller de manuella processerna nedan för att installera uppgraderade versioner av BIOS och enhetsdrivrutiner.

Använda HP Support Assistant

HP Support Assistant används för att analysera datorn och hålla den uppgraderad. Användaren får påminnelser och tips från HP via verktyget Maintain. Klicka här för att ladda ner den senaste versionen av HP Support Assistant. Med hjälp av verktyget Maintain kan du utföra följande åtgärder:
 • Health Analysis undersöker systemet och informerar användaren om de senaste drivrutinerna för att se till att datorns hålls i gott skick.
 • Software Updates håller programvaran på datorn uppgraderad för att undvika problem.
 • Usage Tips håller användaren informerad genom påminnelser och tips från HP.
 • Automated Tune-up. Regelbundna finjusteringar kan schemaläggas för automatiskt underhåll av datorn.
Verktyget Health Analysis hämtar uppgraderingar från HP:s servrar och upprättar en åtgärdslista genom att samla in information och analysera systemet med avseende på eventuella manuella uppgraderingar.
Följ anvisningarna nedan för att starta Maintain i HP Support Assistant och köra verktyget Health Analysis:
 1. Klicka på Start (), skriv HP Support i sökfältet och välj HP Support Assistant från träfflistan.
 2. Välj Health Analysis från listan under Maintain och klicka på Uppdatera på skärmen för åtgärder som ska utföras.
  Verktyget Health Analysis undersöker automatiskt systemet.
  Figur : En tillståndsanalys pågår

Använda HP Advisor

HP Advisor är ett verktyg som ger smidig tillgång till datorinformation. För att underlätta för användarna startar HP Advisor automatiskt även HP Support Assistant.
Följ anvisningarna nedan om du vill öppna HP Advisor och HP Support Assistant manuellt:
 1. Klicka på Start .
 2. Klicka på Alla program.
 3. I programlistan klickar du på Hewlett-Packard och sedan på HP Advisor.
 4. När aktivitetsfältet visas klickar du på HP Advisor och väljer PC Dashboard för att starta programmet.
  Figur : Aktivitetsfältet i HP Advisor
 5. Klicka på Support i fönstret PC Dashboard.
  HP Support Assistant öppnas.
  Figur : Starta HP Support Assistant

Manuellt söka upp och ladda ner de senaste versionerna av BIOS och enhetsdrivrutiner till datorn

I vissa fall rekommenderar HP support att du laddar ner och installerar en viss SoftPaq eller så kanske du har insett att en viss SoftPaq bör installeras efter att ha läst ett HP-supportdokument. "Softpaq" är den term HP använder för sina BIOS-, enhetsdrivrutins- och programuppgraderingar som är tillgängliga för hämtning och installation på hp.com. Samtliga softpaq-filer har beteckningen "SP" (förkortning för softpaq) följt av ett referensnummer. Till exempel SP12345.
Du kan titta på en video om Använda modellnamn eller produktnummer (på engelska) för att hitta och att hämta uppdaterade drivrutiner på HP:s webbplats.
Sök upp och ladda ned den senaste versionen av BIOS eller enhetsdrivrutinerna för datorn manuellt genom att följa stegen nedan.
 1. Öppna en webbläsare och gå till hemsidan www.hp.com, klicka på SUPPORT OCH DRIVRUTINER högst upp på sidan för att visa sidan Support och drivrutiner.
  Du kan även öppna webbläsaren och klicka på länken för att gå till sidan Programvara och drivrutiner.
 2. Ange modellnumret i fältet Ange produktnamn/nummer och klicka sedan på Kör för att söka efter uppgraderade BIOS- eller drivrutinsversioner till enheter som finns installerade på datorn.
  obs!
  Produktnamn, produktnummer och serienummer står längst ner i fönstret HP Support Assistant. Denna information finns även på undersidan av datorn eller i batterifacket.
  Figur : Fönstret HP Support Assistant
   Figur : Dekal på datorns undersida
  1. Modellnummer
  2. Produktnamn
  3. Produktnummer
 3. På sidan Programvara och drivrutiner använder du listmenyn för att välja operativsystemet och klickar sedan på Nästa för att visa en lista med tillgänglig BIOS och hämtningar av enhetsdrivrutiner.
  obs!
  Uppdateringar av enhetsdrivrutinerna visas indelade efter kategori. Uppdateringar av enhetsdrivrutiner till ljudenheter visas t.ex. under Drivrutiner – Ljudenheter.
 4. Klicka på ikonen för att utvidga aktuell sektion med BIOS eller drivrutiner, klicka på Hämta för att hämta den senaste versionen av BIOS eller enhetsdrivrutinen för just din datormodell.
 5. Klicka på Spara för att spara filen på en lättillgänglig plats på datorn, till exempel på skrivbordet. Du kan även byta namn på filen till något du lätt kan komma ihåg.
 6. Upprepa steg 4 och 5 för alla enhetsdrivrutiner som du vill uppdatera.
Den senaste versionen av BIOS- och/eller drivrutiner har nu sparats på datorn. Fortsätt till nästa avsnitt att undvika att ha flera enhetsdrivrutiner eller att de står i konflikt.

Avinstallera dubbletter av drivrutiner och drivrutiner som står i konflikt med varandra manuellt

Om du bara ska uppdatera en enda drivrutin behöver du inte avinstallera drivrutinen innan du uppdaterar den. Om det finns flera drivrutiner till samma enhet eller om drivrutinerna står i konflikt med varandra kan dock enheten sluta fungera som den ska. Om du har flera drivrutiner installerade till samma enhet eller om drivrutinerna står i konflikt med varandra följer du anvisningarna nedan för att avinstallera alla utom den senaste drivrutinen:
 1. Klicka på Start (), skriv enhet i sökfältet. Välj Enhetshanteraren från träfflistan. Godkänn att processen fortsätter (om du ombeds göra det). Enhetshanteraren öppnas.
 2. Klicka på plustecknet (+) vid den enhet som inte fungerar korrekt för att öppna listan.
 3. Leta efter två eller fler drivrutiner till samma enhet (t.ex. två drivrutiner till en webbkamera) och titta efter drivrutiner med ett gult utropstecken. Utropstecknet markerar drivrutiner som står i konflikt med varandra.
 4. Klicka på namnet till extra drivrutiner eller drivrutiner i konflikt med varandra, högerklicka på dem och välj Avinstallera.
 5. Klicka på OK i fönstret Bekräfta borttagning av enhet. Extra drivrutiner eller drivrutiner i konflikt med varandra avinstalleras.
Extra drivrutiner eller drivrutiner som står i konflikt med varandra har nu tagits bort från datorn. Fortsätt till nästa avsnitt för att installera den senaste drivrutinen/drivrutinerna.

Installera de senaste BIOS- och/eller drivrutinsversionerna till datorn manuellt

Ibland kan det ta en stund att installera den senaste versionen av BIOS-inställningarna eller enhetsdrivrutinerna. Det är viktigt att du har tålamod och inte avbryter processen, annars installeras inte uppdateringarna korrekt.
Installera den senaste versionen av BIOS och/eller enhetsdrivrutinerna för datorn manuellt genom att följa stegen nedan:
 1. Kontrollera att datorn drivs med ström och inte med batteriet.
 2. Leta upp exe-filen med det SoftPaq som du har laddat ned och sparat på en lättillgänglig plats på datorn.
 3. Dubbelklicka på SoftPaq-filen för att öppna den och följ anvisningarna på skärmen.
 4. Upprepa stegen för varje SoftPaq-fil som du har laddat ned och vill installera på datorn.
 5. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.
Den senaste versionen av BIOS-inställningarna och enhetsdrivrutinerna som du har laddat ned och sparat på hårddisken är nu installerade på datorn.

Uppgradera operativsystemet och Microsoft-program med Windows Update

Windows Update söker genom Microsofts webbplats efter tillgängliga uppgraderingar till operativsystemet och Microsoft-program. HP rekommenderar att du ställer in datorn så att Windows Update körs automatiskt. Genom att ställa in Windows Update installeras alla viktiga uppgraderingar automatiskt. Du kan även välja att installera rekommenderade uppgraderingar automatiskt. Du behöver bara ändra inställningarna i Windows Update. Valfria uppgraderingar installeras inte automatiskt, men du kan välja att installera dem manuellt.
Följ anvisningarna nedan om du vill använda Windows Update för att automatiskt ladda ner och installera de senaste BIOS-inställningarna och skrivardrivrutinerna:
 1. Klicka på Start (), skriv uppdatera i sökfältet. Välj Windows Update från träfflistan för att öppna programmet.
 2. Windows Update installerar alla tillgängliga uppgraderingar till operativsystemet och Microsoft-program. Se HP Notebook-datorer – Använda verktyget Windows Update för att uppgradera drivrutiner och program från Microsoft för vidare information.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...