hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP Media Center-datorer - Spela in TV-program i Windows Media Center (Windows 7)

Dokumentet avser HP-datorer med Windows 7 Premium och Ultimate och TV-mottagare.
I det här dokumentet får du lära dig mer om:
 • Hur du tar reda på vilken typ av TV-mottagare som finns i datorn
 • Hur du ställer in TV-signaler med Windows Media Center
 • Hur du spelar in HDTV- och SDTV-program
 • Hur du skapar en DVD av inspelade program
  obs!
HP stöder laglig användning av teknik och vare sig rekommenderar eller uppmuntrar inte till användning av företagets produkter i syften som inte tillåts enligt upphovsrättslagstiftningen.
Läs mer om TV-sändningar och datorer
Innan du börjar spela in TV-program behöver du ta reda på vilken typ av TV-mottagare som finns installerad i datorn. Antalet TV-mottagare i datorn och deras typ avgör vilka kanaltyper du kan spela in samt hur många program du kan spela in och titta på samtidigt.
Ta reda på vilken typ av sändningar som finns där du bor.
ATSC – Advanced Television Systems Committee. Marksända digitala sändningar med stöd för HDTV. Används främst i Nordamerika.
DVB-T – Digital Video Broadcasting – Terrestrial. Marksända digitala sändningar med stöd för HDTV. Används främst i Europa, Asien-Stillahavsområdet.
DMB-TH – Digital Terrestrial Multimedia Broadcast. Marksända digitala sändningar med stöd för HDTV. Används främst i Asien och Stillahavsområdet.
NTSC är det analoga TV-system som används främst i Nordamerika. Förkortningen står för National Television Standards Committee, det amerikanska standardiseringsorgan som har infört systemet. Tv-systemet kan användas av de flesta kabel-tv- och satellit-tv-boxar som är försedda med koaxialkabel, komposit- (RCA) eller S-videokabel.
PAL är ett analogt TV-system som används i flera områden i världen. PAL är en förkortning för Phase Alternating Line, ett färgkodningssystem som används i tv-sändningssystem i delar av Sydamerika, Afrika, Europa, Australien och Asien. Systemet är tillgängligt via de flesta kabel-tv- och satellit-tv-boxar med PAL-kabel.
Systemet baseras troligen på någon av följande konfigurationer:
 • En ATSC-anpassad tv-mottagare som kan ta emot luftburna kanaler via en antenn.
 • En dubbel mottagare med två kontaktdon (ATSC/NTSC eller ATSC/PAL) som kan ta emot en analog signal (marksänd eller kabel/satellit) och en digital, marksänd TV-signal.
 • En kombinationsmottagare (ATSC/NTSC) eller (ATSC/PAL) eller (DVB/PAL) eller (DMB/PAL) som kan ta emot en analog signal (marksänd eller kabel/satellit) eller en digital, marksänd TV-signal.
 • En NTSC- eller PAL-anpassad analog tv-mottagare som kan ta emot kabelkanaler.
 • Två NTSC- eller PAL-mottagare som kan ta emot två NTSC- eller PAL-kabelkanaler
 • Två dubbla ATSC/NTSC- eller ATSC/PAL-mottagare som kan ta emot upp till fyra kanaler (två ATSC och två NTSC eller PAL).
  obs!
Det finns även andra möjliga kombinationer av TV-mottagarkonfigurationer än dessa. Generellt sett går det att spela in ett TV-program i Windows Media Center för varje aktiv mottagare på datorn.
TV-mottagare och inspelning från kanal
Datorkonfiguration med TV-mottagare
Analog inspelningskanal (NTSC eller PAL)
Spela in digital kanal
1 ATSC-anpassad TV-mottagare
Kan inte spela in NTSC- eller PAL-program
1
1 dubbel mottagare (ATSC/NTSC eller ATSC/PAL)
1
1
Kombinationsmottagare med NTSC/ATSC, PAL/ATSC, DVB/PAL eller DMB/PAL
1, men inte samtidigt
1, men inte samtidigt
2 NTSC/ATSC- eller PAL/ATSC-kombinationsmottagare
2
2
2 NTSC- eller PAL-anpassade TV-mottagare
2
Kan inte spela in ATSC-program
1 NTSC- eller PAL-anpassad TV-mottagare
1
Kan inte spela in ATSC-program
Öppna Enhetshanteraren för att ta reda på vilka TV-mottagare du har installerade i datorn:
 1. Klicka på Start () och skriv Enhetshanteraren i sökfältet.
  Klicka på Enhetshanteraren bland sökresultaten.
 2. Klicka på + bredvid Ljud-, bild- och spelenheter för att visa namnet på tv-mottagarna.
 3. Högerklicka på TV-mottagaren och välj Egenskaper för att visa mer enhetsinformation.
Ta emot marksänd HDTV via antenn
HDTV (High-Definition Television) är ett digitalt TV-sändningssystem som möjliggör sändningar på större bandbredd. Sändningarna består vanligtvis av program med hög upplösning i format som NTSC, SECAM och PAL.
För att kunna visa och spela in HD-sändningar måste du ha någon av följande enhetskombinationer, beroende på vilken typ av sändningar som erbjuds där du bor:
 • HDTV ATSC TV-mottagare, antenn och HD-visningsenhet (helst HDCP).
 • HDTV DVB tv-mottagare, antenn och HD-visningsenhet (helst HDCP).
 • HDTV DHB TV-mottagare, antenn och HD-visningsenhet (helst HDCP).
 •   obs!
  Mer information om antenner och mottagning av marksändningar finns på CEA:s webbplats Antennaweb.org (på engelska, endast amerikanska förhållanden).
Ta emot HDTV via kabel eller satellit
Om du vill titta på skyddade HDTV-program via kabel eller satellit fordras ett särskilt datorsystem och specialutrustning. HDTV-leverantörer skyddar sitt innehåll för att förhindra att det kopieras och spelas upp på andra system. Om du vill visa och spela in skyddat HDTV-innehåll måste du först låsa upp (avkoda) det. Om du till exempel ska visa skyddat HDTV-innehåll av god kvalitet i Windows Media Center i USA med hjälp av kabel-TV kan du behöva följande enheter: Digitalkabelkompatibel dator med Windows 7, en särskild mottagare för digital kabel-tv, CableCARD-konto som har upprättats av kabel-tv-företaget samt en HDCP-visningsenhet.
De flesta kabel- och satellit-TV-boxar skickar HDTV-signalen via en hdmi- eller dvi-anslutning.
Ställa in TV-mottagare och ladda ner TV-programguide
Innan du ställer in TV-mottagare för användning med Windows Media Center måste du kontrollera att du har en aktiv TV-signal som är ansluten till var och en av datorns TV-mottagare. Du kan använda en kabeldelare mellan två NTSC- eller PAL-mottagare eller mellan två ATSC-mottagare.
Om du har en dubbel ATSC/NTSC- eller ATSC/PAL-mottagare måste du ansluta ATSC-kontakten till en ATSC-kompatibel antenn för marksändningar och NTSC- eller PAL-mottagaren till en analog kabelkälla.
Följ anvisningarna nedan för att ställa in TV-mottagaren och ladda ner TV-programguiden:
 1. Tryck på den gröna knappenMedia Center Start, väljTV + filmer och slutligen Konfigurera tv-signal på fjärrkontrollen.
  Om du redan har kört installationsguiden väljer du Aktiviteter > Inställningar > TV > Konfigurera TV-signal.
  Figur : Ställa in TV-signalen
  Ställa in TV-signalen
 2. Om du redan har genomfört installationen klickar du på Ja för att fortsätta. Regionssidan visas.
  Bekräfta regionen och klicka sedan på Nästa. Windows Media Center laddar ner TV-programguiden för landet/regionen i fråga.
  Figur : Bekräfta region
  Bekräfta land/region
 3. Välj Konfigurera TV-signalen automatiskt (rekommenderas). Windows Media Center söker efter den anslutna TV-signalstypen: kabel, antenn och digitalbox.
  Figur : Ställa in TV-signalen
  TV-inställningsskärmen
 4. Sidan “Villkor för användning av programguiden”. Klicka på Godta och sedan på Nästa.
  Figur : Godta villkoren för användning av programguiden
  Godta villkoren för användning av programguiden
 5. Sidan Godta Microsofts licensavtal för användning av PlayReady PC Runtime. Klicka på Godta och sedan på Nästa.
    obs!
  Med PlayReady kan du spela upp skyddade betal-TV-kanaler i Media Center (förutsatt att de ingår i utbudet).
  Figur : Godta licensavtalet för användning av PlayReady PC Runtime
  Godta villkoren för användning av programguiden
  Windows Media Center laddar ner PlayReady.
 6. Vänta medan Windows Media Center laddar ner den senaste tv-konfigurations- och programguideinformationen från Microsoft-servrarna.
    obs!
  Datorn måste vara ansluten till Internet.
  Figur : Hämtar data för TV-konfiguration
  Hämtar data för TV-konfiguration
  Figur : Hämtar programguiden
  Hämtar programguiden
 7. Vänta medan Media Center analyserar TV-signalerna. Det här kan ta flera minuter.
  Figur : Undersöker TV-signalerna
  Undersöker TV-signalerna
  Windows Media Center visar en lista med alla tv-signaler som är tillgängliga på datorn. Om signallistan stämmer väljer du Ja, konfigurera TV:n med de här resultaten och klicka på Nästa.
  Om signallistan inte stämmer kontrollerar du ingångsanslutningen för tv-signalen, väljer Nej, låt Windows Media Center upptäcka igen eller Nej, jag vill konfigurera min tv-signal manuellt.
  Klicka på Nästa.
  Figur : Visa resultaten av TV-signalsökningen
  Visa resultaten av TV-signalsökningen
 8. Media Center visar sidan "Konfiguration av TV-signal". Klicka på Nästa.
  Figur : Konfigurera TV-signalen
  Konfigurera TV-signalen
 9. När konfigurationen har slutförts visas sidan Konfigurationen av TV-signalen är klar. Klicka på Slutför för att återvända till Media Centers TV-konfigurationsmeny.
  Figur : Slutföra TV-konfigurationen
  Slutföra TV-konfigurationen
 10. Om datorn är försedd med ATSC TV-antenn kan du kontrollera signalstyrkan för ATSC-kanalerna på följande skärm. Klicka på Signalstyrka för digital-TV-antenn för att kontrollera signalstyrkan i ATSC-kanalerna. Klicka på Ja för att fortsätta och sedan på Nästa.
  Figur : Kontrollera signalstyrkan
  Kontrollera signalstyrkan
 11. Windows Media Center söker genom alla kanaler och visar tillgänglig signalstyrka. Det kan hända att du behöver justera antennen för att förbättra signalstyrkan för vissa kanaler. Du kan avmarkera kryssrutan bredvid kanaler som du vill ta bort. Klicka på Nästa för att fortsätta.
  Figur : Justera digital-TV-antennen
  Justera digital-TV-antennen
 12. Klicka på Slutför för att avsluta konfigurationen.
  Figur : Slutföra konfigurationen av TV-signalen
  Slutföra konfigurationen av TV-signalen
 13. Du kontrollerar kanallistan genom att klicka på Föregående. Du kommer tillbaka till huvudmenyn i Media Center där du väljer TV + filmer > Programguiden.
  Figur : Öppna programguiden
  Öppna programguiden
Titta på TV
När du är klar med TV-installationen i Windows Media Center är det bara att trycka på Live TV på fjärrkontrollen eller klickar på Live-TV i Media Center-fönstret. Efter ett ögonblick visas TV-programmet i helskärm.
Byt kanal genom att trycka på +/– eller Ch+/Ch– på fjärrkontrollen eller genom att trycka in kanalnumret på fjärrkontrollens knappsats. Använd övriga kontroller till att pausa direktsända TV-program, höja/sänka ljudet o.s.v.
Ändra kanal snabbt genom att öppna den elektroniska programguiden i Media Center-fönstret och klicka på namnet på önskat TV-program i det aktuella tidsfönstret.
Figur : Visa den elektroniska programguiden
Visa programguiden
Använda den elektroniska programguiden för att spela in TV-program
Du kan spela in flera TV-program samtidigt om datorn är försedd med flera TV-mottagare. Datorn kan t.ex. vara utrustad med två TV-mottagare: en analog och en digital. Då kan du spela in två program samtidigt – ett från en analog sändning och ett från en digital sändning. Om du försöker spela in fler TV-program än antalet TV-mottagare i datorn visas ett meddelande om konflikten i Windows Media Center. Ofta visas också information om alternativa sändningstider för programmen, så att du enklare kan utforma inspelningsschemat.
Följ anvisningarna nedan för att spela in program med TV-programguiden:
 1. Tryck på den gröna knappenMedia Center Startpå fjärrkontrollen, välj TV och filmer och sedan Guide.
 2. Välj ett program i guiden och tryck på Record (Spela in) på fjärrkontrollen. Namnet på TV-programmet är inringat i rött.
  Alternativt
  Tryck på Live TV (Direktsänd TV) på fjärrkontrollen, ange vilken kanal du vill spela in och tryck på knappen Record (Spela in) på fjärrkontrollen. Namnet på TV-programmet är inringat i rött.
    obs!
  Om du har ställt in att flera TV-program ska spelas in och de inte kan spelas in samtidigt visas ett utropstecken i den röda cirkeln för att visa att en konflikt har uppstått i schemat. Om detta inträffar måste du välja vilket/vilka program du vill spela in och vilka du ska ta bort.
 3. Om du har flera TV-mottagare, välj en annan kanal med den sifferknappsatsen på fjärrkontrollen eller det numeriska tangentbordet (till höger på tangentbordet) och tryck på Record (Spela in).
Om en station inte sänder just nu, eller om antennen inte får någon stark signal från en viss kanal, visas följande meddelande:
Figur : Ingen TV-signal identifierad
Fel
Tips vid inspelning av TV-program
 • Om du stänger av datorn går det inte att spela in schemalagda program med Windows Media Center. Datorn måste vara igång eller i viloläge för att du ska kunna spela in TV-program. Datorn går inte automatiskt över i viloläge om Windows Media Center är öppet.
  Var noga med att stänga av bildskärmen och sänka eller stänga av ljudet om du till exempel har ställt in en inspelning mitt i natten och inte vill bli störd.
 • Det kan hända att den schemalagda inspelningen inte fungerar i följande situation: Du har schemalagt att en inspelning ska påbörjas i Windows Media Center om mindre än tio minuter. Därefter stänger du Windows Media Center och försätter genast datorn i vänte- eller viloläge. Gör så här för att den schemalagda inspelningen ska fungera:
  • Stäng inte Windows Media Center innan du försätter datorn i vänte- eller viloläge.
  • När du har schemalagt en inspelning, vänta en minut innan du försätter datorn i vänte- eller viloläge.
 • Om ett inspelningsfel inträffar spelas programmet inte in förrän konflikten har lösts. Windows Media Center spelar in det program som börjar först om det uppstår en konflikt som du sedan inte löser.
 • För att vara säker på att program spelas in eller är schemalagda för inspelning kan du titta i programguiden (det ska stå en röd prick vid programmet) eller välja TV + filmer på huvudmenyn i Windows Media Center. Välj Inspelade program > Visa schemalagda för att visa en lista över alla schemalagda inspelningar.
 • Vid uppspelning av HD-inspelningar kan det ibland hjälpa att stänga alla andra öppna program.
 • När Media Center spelar in TV-program sparas inspelningen i DVR-MS-format
 • Inspelade TV-program sparas som standard i mappen "Inspelade program" i mappen Offentlig på datorns hårddisk.
  Du hittar de inspelade TV-programmen genom att klicka på Start () > Dokument > Offentliga. Dubbelklicka på mappen Inspelade program.
  Figur : Inspelade TV-program
  Mappen "Inspelade program"
Spela in TV-program utan programguiden
Du behöver inte någon elektronisk TV-programsguide för att spela in program. Du kan spela in TV-program genom att trycka på Record (Spela in) på fjärrkontrollen samtidigt som du tittar på TV. Du kan även välja det program som du vill spela in manuellt.
När du spelar in TV-program manuellt kan du välja datum, kanal och tidsperiod för inspelningen. Vid vissa program vill du kanske börja spela in innan programmet är schemalagt att börja och sluta spela in efter att programmet är schemalagt att sluta.
 1. Tryck på den gröna knappenMedia Center Start , väljtv + filmer ,Inspelade program, Lägg till inspelning på fjärrkontrollen.
 2. Välj Kanal och tid.
 3. Välj kanalnummerrutan och ange kanalnumret med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
 4. Tryck på + eller på fjärrkontrollen för att bläddra igenom alternativen och tryck på OK för att välja. Ange inspelningsfrekvens, datum, start- och sluttid samt lagrings- och kvalitetsinställningar.
 5. Om du vill ställa in inspelningen och sedan återgå till fönstret "Inspelade program" väljer du Spela in i fönstret och trycker sedan på OK på fjärrkontrollen.
 6. Om du vill återgå till föregående fönster, tryck på Back (Föregående) på fjärrkontrollen.
  obs!
Inspelade TV-program som har kopierats till en DVD-skiva kan spelas upp på datorn och vissa DVD-spelare. Inspelade TV-program kan säkerhetskopieras som del av en fullständig säkerhetskopiering i datorn och lagras på samma dator, men inte användas på andra datorer.
Skapa CD eller DVD med inspelade TV-program
 1. Tryck på den gröna knappenMedia Center Start på fjärrkontrollen och väljAktiviteter och sedanBränn CD/DVD.
 2. Sätt i en tom, inspelningsbar CD eller DVD.
 3. Välj Ljud-CD/DVD eller Data-CD/DVD och klicka på Nästa.
 4. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja den namnlösa textrutan.
 5. Använd knapparna på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen för att ange ett namn på CD- eller DVD-skivan. Välj OK.
 6. Välj Inspelade program.
 7. Välj de filer som ska spelas in. En bock visas bredvid filen när den har valts. Använd Back-knappen (Föregående) på fjärrkontrollen för att välja fler filer från olika menyer.
 8. När du har lagt till alla filer väljer du Visa CD eller Visa DVD för att visa de valda filerna.
 9. Välj Ja.
 10. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inspelningen av TV-programmen till skivan.
  Skivorna som du skapar kan spelas upp på andra datorer med Windows Media Center eller Windows Media Player 9 eller senare.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...