hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s notebook-datorer - Konfigurera en ny anslutning till ett lokalt trådlöst nätverk (Windows 7)

Det här dokumentet gäller HP:s notebook-datorer med Windows 7.
Ett trådlöst nätverk eller WiFi-nätverk har samma funktioner som ett trådbundet nätverk. Det ger dig också flexibiliteten att befinna dig på olika platser inom radiosignalens räckvidd. Du kan förbli ansluten till en skrivare och Internet, och dela nätverk med mer än en dator samtidigt som du drar fördel av notebook-datorns mobilitet.
Det här dokumentet förutsätter att du har skapat ett trådlöst hemnätverk enligt Skapa ett trådlöst hemnätverk (Windows Vista), eller att du försöker ansluta till ett känt fungerande nätverk på en plats som erbjuder sina kunder WiFi-åtkomst.

Innan du börjar

Innan du ansluter till ett trådlöst nätverk för första gången måste du ha följande:
 • En trådlös nätadapter till datorn. Denna gör det möjligt för datorn att skicka och ta emot signaler från den trådlösa routern i nätverket. En trådlös nätadapter är inbyggd i de flesta notebook-datorer och identifieras genom en trådlös-ikon placerad på höljets sida eller framsida, ovanför tangentbordet eller på en av funktionstangenterna. Externa trådlösa nätadaptrar, som sätts in i USB-porten eller andra enhetsportar, finns för notebook-datorer och stationära datorer som inte redan är utrustade med en intern trådlös nätadapter.
 • Nätverksnamn och säkerhetsinformation. Du behöver nätverkets namn (Service Set Identifier SSID), säkerhetstypen (WEP eller WPA) och säkerhetsnyckeln (lösenfrasen). Om du konfigurerar ditt hemnätverk har du följande information. Fråga leverantören av ett öppet WiFi-nätverk om denna information.

Konfigurera WiFi-nätverket för första gången

Första gången du ansluter till ett visst WiFi-nätverk måste all konfigurationsinformation anges för att upprätta anslutningen. Det går att låta datorn ansluta automatiskt när den är inom räckhåll för nätverket. Följ anvisningarna nedan och konfigurera WiFi-anslutningen.
obs!
Den ursprungliga fabriksavbildningen för HP-datorn har alla nödvändiga drivrutiner till den inbyggda trådlösa nätverksenheten och HP Wireless Assistant. Om du har bytt operativsystem (OS) ska du ladda ned och installera den senaste versionen av drivrutinen till det trådlösa nätverket och HP Wireless Assistant till din modell och ditt operativsystem. Alla datorer har inte en inbyggd trådlös enhet.
Om datorn inte har en HP fabriksavbildning går det att söka på www.google.com eller www.youtube.com efter information om hur man konfigurerar ett trådlöst nätverk.
 1. Starta datorn och slå på den trådlösa enheten.
  Slå på den trådlösa enheten genom att ställa omkopplaren i läget . Strömbrytaren till den trådlösa nätverksenheten och Bluetooth-enheten (om en sådan finns) är placerad på höljets sida eller ovanför tangentbordet beroende på modell. På vissa datorer är strömbrytaren en pekpunkt på panelen ovanför tangentbordet eller på en av funktionstangenterna.
  På de flesta datorer finns det en LED-lampa som lyser med blått sken när en trådlös enhet är påslagen och aktiverad, och orange när den är av eller inaktiverad. Vissa nyare modeller använder ett annat färgschema och har en lysdiod inbyggd i motsvarande funktionstangent.
 2. Leta upp ikonen till HP Wireless Assistant i verktygsfältets meddelandefält.
  • Om den är fortsätter du till nästa steg.
  • Om den är Av högerklickar du på ikonen och väljer Öppna HP Wireless Assistant. Klicka på Slå på för att aktivera enheten.
  • Om det inte finns någon ikon klickar du på Start, skriver hp wireless assistant i sökfältet och klickar sedan på HP Wireless Assistant i sökfälten. Slå på (aktivera) den trådlösa enheten.
   Om HP Wireless Assistant inte visas i sökresultatet använder du en annan dator för att ladda ned programmet från sidan Drivrutiner och nedladdningar för din HP-produkt.
 3. Leta upp ikonen för det trådlösa nätverket i meddelandefältet när den trådlösa nätverksenheten är på och aktiverad. Om det inte finns en trådlös ikon men en nätverkskabel är ansluten, ta ut nätverkskabeln. Ikonen till det trådlösa nätverket visas.
 4. Högerklicka på den trådlösa nätverksikonen. klicka på Öppna Nätverks- och delningscenter och på Konfigurera en ny anslutning eller ett nytt nätverk, och välj sedan Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt.
  Figur : Konfigurera en anslutning eller ett nätverk
  Bild på fönstret Skapa en anslutning eller ett nätverk
 5. Klicka på Nästa för att fortsätta.
 6. Ange nödvändig säkerhetsinformation. Detta är informationen du använde när du konfigurerade ditt hemnätverk.
  Figur : Anslut till ett trådlöst nätverk manuellt
  Bild på fönstret Anslut manuellt till ett trådlöst nätverk
  • Nätverksnamn (SSID)
  • Säkerhetstyp (WEP och WPA är vanliga typer)
  • Krypteringstyp (extra funktion för en del säkerhetstyper)
  • Säkerhetsnyckel eller lösenfras
  • Starta den här anslutningen automatiskt Välj det här alternativet om du vill att datorn ska logga in automatiskt när den är inom räckhåll för det trådlösa nätverket.
 7. Verifiera att den trådlösa anslutningen är slutförd genom att klicka på nätverksikonen för att visa en lista med tillgängliga nätverk.
  Figur : Tillgängliga trådlösa nätverk
  Bild på fönstret Tillgängliga trådlösa nätverk

Återansluta till ett befintligt nätverk

När du har konfigurerat anslutningen till hemnätverket eller ett offentligt WiFi-nätverk går det att återansluta vid ett senare tillfälle.
Om du valde alternativet Starta den här anslutningen automatiskt under den ursprungliga konfigurationen, ansluts nätverket med de inställningar som ställdes in när datorn är inom räckhåll för det befintliga nätverket.
obs!
Om ett säkerhetsvillkor föreligger, t.ex. att lösenordet har ändrats, begärs det nya lösenordet. Se Hantera det trådlösa nätverket.
Gör följande om du inte ser alternativet för automatisk anslutning när datorn är inom räckhåll för det trådlösa nätverket.
 1. Slå på strömmen till den trådlösa enheten och klicka sedan på nätverksikonen i verktygsfältet för att visa en lista över tillgängliga trådlösa nätverk.
 2. Välj önskat nätverk och klicka på Anslut.
  Figur : Tillgängliga trådlösa nätverk
  Bild på fönstret Tillgängliga trådlösa nätverk
 3. Ange säkerhetsnyckeln eller lösenfrasen vid begäran.

Hantera den trådlösa nätverksanslutningen

Om du har problem att ansluta till nätverket eller om du behöver ändra några av inställningarna, som t.ex. lösenordet, följ dessa steg för att öppna Nätverks- och delningscenter.
 1. Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet och välj Öppna Nätverks- och delningscenter.
 2. Klicka på Hantera trådlösa nätverk i den vänstra rutan i fönstret Nätverks- och delningscenter.
 3. Välj önskat nätverk, högerklicka på det och välj Egenskaper.
  Figur : Hantera trådlösa nätverk
  Bild på fönstret Hantera trådlösa nätverk med ett trådlöst nätverk och Egenskaper valt.
 4. Du kan ändra värden som skyddstyp och lösenfras på fliken Säkerhet. Klicka på OK när du är klar med ändringarna av inställningar.
  Figur : Säkerhetsfliken Egenskaper för trådlöst nätverk
  Bild på säkerhetsfliken Egenskaper för trådlöst nätverk

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...