hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Lösa problem med uppringningsanslutningar för Internet (Windows 7)

Det här dokumentet gäller för HP-datorer med Windows 7.
Detta dokument innehåller lösningar för de vanligaste problemen med uppringningsmodem. Anslutningsproblem kan bero på dålig ljudkvalitet i telefonlinjen, dåliga kabelanslutningar (böjda kablar eller stift), hög belastning hos Internetleverantören eller att modemets drivrutiner och program är felaktigt konfigurerade. Det här dokumentet kan hjälpa dig lösa sådana typer av problem. Läs och följ varje steg tills du hittar en lösning på problemet.
  obs!
Modem är inte installerade på alla datorer. Om det inte finns något modem installerat på din dator kan du ansluta ett modem via USB-kabel eller så kan du installera ett modemkort.
På grund av felsökningen för modemanslutningars egenskaper så är det en bra idé att läsa igenom hela detta dokument innan du börjar felsöka modemanslutningen. Det kan även vara en bra idé att skriva ut det här dokumentet som referens vid felsökningen.
Innan du börjar felsöka problem med uppringd anslutning
Kontrollera följande innan du felsöker problem med uppringningsanslutningen:
 • För att förbereda Windows för felsökning och lösning av de flesta problem förknippade med internetsökning återställer du inställningarna för Internet enligt nedan:
  1. Stäng alla öppna Internet Explorer-fönster.
  2. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Nätverk och Internet.
  3. Klicka på Internetalternativ.
   Fönstret Internetegenskaper öppnas.
  4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Återställ.
   Figur : Knappen Återställ på fliken Avancerat i Internetegenskaper
   Knappen Återställ på fliken Avancerat i Internetegenskaper
   Fönstret Återställ inställningar för Internet Explorer öppnas.
  5. Läs informationen på skärmen och klicka sedan på Återställ.
   Figur : Återställ inställningarna för Internet Explorer
   Fönstret Återställ inställningar för Internet Explorer
  6. Klicka på Stäng när Windows har återställt inställningarna för Internet Explorer.
 • Kontrollera att telefonkabeln är ansluten till RJ11-kontakten på modemet och inte till RJ45-kontakten på nätverkskortet. Försök att ansluta igen om telefonkabeln satt i fel kontakt.
  Figur : RJ11 modemkontakt
 • Kontrollera att du har ett avtal med en Internetleverantör. Internetleverantören bör tillhandahålla viktig information som behövs för att installera ditt konto: minst ett telefonnummer för åtkomst, lösenord (om sådant krävs), speciell programvara för att konfigurera kontot (om sådant används), och speciell information för installation (information om pop3, e-post och nyhetsgrupper, inställningar för kryptering eller komprimering och många andra inställningar). Internetleverantören kan svara på dessa typer av konfigurationsfrågor och hjälpa dig göra nödvändiga justeringar i Windows om du inte redan har gjort det.
 • Skaffa en RJ11 telefonkabel som inte är längre än 1,83 meter. Om möjligt så byt ut den kabeln som du har ansluten till modemet.
 • Kontrollera att du har tillgång till en analog telefonlinje (ett RJ11-uttag).
 • Ordna en fungerande analog telefon.
Steg 1: Kontrollera att kvaliteten på telefonlinjen och ljudkvaliteten är tillräcklig för uppringda anslutningar
Dålig kvalitet på telefonlinjen kan vara orsaken till anslutningsproblem, återkommande avbrott och låga överföringshastigheter. Kontrollera om telefonlinjen eller anslutningen orsakar problemet.
  obs!
Om du försöker ansluta ett uppringningsmodem till en mobiltelefon, en digital ledning eller VOIP-enhet, kan det här dokumentet inte hjälpa dig eftersom särskild maskinvara normalt krävs för att emulera en analog telefonlinje. En del mobiltelefoner kan anslutas till datorn via en USB-kabel och visas i Windows som WinModem. Om du har problem med anslutning eller installation av någon av dessa anslutningar, vänd dig till den support som erbjuds av tillverkaren av mobiltelefonen eller enheten. Tillverkaren kan föreslå att uppringningsmodemet ställs in så att det ignorerar kopplingstonen eller att ställa in en tidsfördröjning för uppringning. Mobiltelefonens eller enhetens tillverkare ska kunna tillhandahålla den information som enheten kräver.
Följ dessa steg för att kontrollera telefonsladden, analoga anslutningar, kopplingston och tydlig röst:
 1. Koppla bort telefonledningen från modemet och anslut en vanlig, analog telefon (inte digital). I testsyfte ska telefonkabeln anslutas direkt från telefonkontakten i byggnaden till telefonen.
  Figur : Ansluta en telefon direkt till telefonlinjen
  Illustration som visar anslutning till en telefonlinje med en analog telefon
    obs!
  Hur vet du om ditt telefonsystem är analogt eller digitalt? Se på baksidan av telefonen som är ansluten till den. Om telefonen har en RJ11 (endast två eller fyra kontakter), en anslutning och ett REN-nummer (Ring Equivalence Number) på en etikett under telefonen, är telefonen och linjen troligen analoga. Om du måste slå ett nummer (vanligen ”9”) till utgående linje och/eller telefonen använder toner, är telefonen troligen digital. Den här manualen behandlar inte digitala telefonsystem eftersom de inte är utformade för att fungera med uppringningsmodem.
 2. Kontrollera i testsyfte att alla följande villkor är uppfyllda för att avlägsna så mycket linjestörningar som möjligt:
  • Linjedelarna är borttagna och kablarna anslutna direkt till telefonuttaget i väggen.
  • Telefonkabeln är inte lindad runt andra kablar och ligger inte hopprullad i en ögla.
  • Telefonkabeln får inte vara i närheten av stereohögtalare och de högtalare som står nära får inte användas under testet.
  • All annan telefonutrustning på samma linje (samma telefonnummer) är inte anslutna. Detta inkluderar kreditkortsmaskiner, faxar, DSL-modem som använder samma telefonnummer som ditt uppringningsnummer, trådlösa telefoner (dessa bör även stängas av). Enheter som är anslutna på samma linje kan försvaga REN-signalen.
 3. Lyft luren och lyssna.
 4. Vad hör du? Beroende på vad som hörs, använd följande information till att hjälpa dig felsöka problemet:
  • Om du hör en kopplingston, kontrollerar du om telefonlinjen har kvalitetsproblem. Ring upp en vän på samma telefon och lyssna efter brus, knäppande ljud eller andra röster på linjen:
   • Om du tror att problemet är telefonlinjens ljudkvalitet, ring till telefonbolaget för att lösa problemet. När kvalitetsproblemen är lösta ansluter du modemet till uttaget och försöker ansluta till Internet igen.
   • Om du kan ringa upp någon och du kan tala och höra utan störningar, koppla inte ur telefonen. Gå till Steg 2: Ringa åtkomstnumret för att felsöka uppringda anslutningar för att se om Internetoperatören svarar.
  • Om du inte hör en kopplingston, kan telefonkontakten i väggen (eller golvet) vara dålig eller så kan telefonlinjen vara ur funktion. Kontrollera att telefonen och telefonkabeln fungerar. Anslut telefonen och kabeln till ett telefonuttag i ett annat rum (som använder samma telefonnummer) och lyssna efter kopplingston:
   • Om du inte kan höra en kopplingston i det andra rummet, kontakta telefonbolaget för att öppna telefonlinjen igen. När en kopplingston hörs ansluter du modemet till uttaget och försöker ansluta till Internet igen.
   • Om en kopplingston hörs i det andra rummet, reparera vägguttaget som modemet använde. När vägguttaget är reparerat och du kan höra en kopplingston på samma linje ansluter du modemet till uttaget och försöker ansluta till Internet igen.
Steg 2: Ringa åtkomstnumret för att felsöka uppringda anslutningar
Ring upp telefonnumret som ansluter till Internet med en telefon och lyssna.
Vad hör du? Beroende på vad som hörs, använd följande information för felsökning av problemet:
 • Om en person svarar, ringer du till fel nummer eller så har åtkomstnumret ändrats. Hitta rätt uppringningsnummer till Internet och försök igen.
 • Om uppringningsnumret fortsätter att ringa och inte svarar, kan åtkomsten vara avaktiverad. Försök använda ett annat åtkomstnummer om ett sådant finns eller ring din Internetleverantörs support för att ta reda på om de har problem med tjänsten. Försök igen.
 • Om en upptagetton hörs, är alla linjer till numret upptagna. Prova ett annat åtkomstnummer eller fortsätt ringa upp tills du får svar på numret.
 • Om du hör brus eller knäppande ljud endast när du ringer det här numret, är linjens kvalitet till detta åtkomstnummer dålig. Använd ett annat åtkomstnummer.
 • Om numret svarar och du hör gälla toner, bör modemet kunna ansluta till Internet. Avsluta samtalet och återanslut modemet till uttaget med telefonkabeln och försök ansluta igen. Om anslutningen fortfarande inte lyckas, fortsätt till nästa steg och kontrollera dina uppringningsalternativ.
Steg 3: Verifiera uppringningsalternativ för att felsöka uppringda anslutningar
Behöver du slå en 9:a innan du kan ringa? Använder du samtal väntar på samma linje? Använder du normalt ett telefonkort för att ringa? Om modemet inte kan ringa upp Internetleverantören eller om Internetanslutningen plötsligt avbryts eftersom ett annat samtal kommer in på samma linje, använd följande steg för att ändra modemets uppringningsregler. Om modemet tidigare har anslutit till Internetleverantören på samma telefonnummer, hoppa över det här steget.
Följ dessa steg för att kontrollera och redigera uppringningsinställningarna i fönstret Telefon och modem:
 1. Klicka på Start , och skriv sedan telefon och modem i Sökrutan. Klicka på Telefon och Modem.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur : Öppna Telefon och Modem
  Öppna Telefon och Modem via Sök-rutan
 2. Välj platsen och klicka på Redigera-knappen i fönstret Telefoner och modem.
  Figur : Telefon och modem
  Fönstret Telefon och modem
 3. Ändra reglerna för uppringning.
  Figur : Uppringningsalternativ för en plats
  Fönstret redigera en plats
  • Välj land/region.
  • Skriv in riktnumret.
  • Om du måste slå ett extranummer för att ringa ett nummer utanför byggnaden, ange numret i fältet ”Slå följande nummer för ankomst till extern linje...”.
  • Vid behov anger du en operatörskod.
  • För att inaktivera samtal väntar när du ansluter till Internet väljer du Inaktivera samtal väntar genom att slå: och välja *70, 1170 eller 70# från rullgardinsmenyn eller skriv numret som din telefontjänst kräver för att inaktivera samtal väntar.
  • Välj Tonuppringning eller Pulsuppringning, beroende på telefonsystem.
  • Om telefonnumret kräver telefonkort för att ringa, klicka på fliken Telefonkort och fyll i informationen.
 4. Klicka på OK och försök ansluta till Internet igen. Om modemet fortfarande inte kan ansluta till Internet, fortsätt till nästa steg för att testa modemets hårdvara.
Steg 4: Kontrollera modem och modeminställningar för uppringd anslutning i Windows 7
HP tillhandahåller ett diagnosverktyg för modem för alla datorer som levereras med modem och Windows 7. Använd detta verktyg för att diagnostisera och reparera problemen:
 1. Spara alla öppna dokument och stäng alla program.
 2. Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på PC-hjälp och verktyg och klicka sedan på Diagnosverktyg för maskinvara.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
 3. Om ett meddelande visas där du ombeds spara alla dokument och stänga alla program, klicka på OK.
  Diagnostikverktyg för maskinvara samlar information om datorn.
 4. Klicka på Kommunikation, och sedan på Kör Test för modemet.
  Figur : Diagnostikverktyg för maskinvara
  Diagnostikverktyg för maskinvara
 5. Markera alla alternativ bredvid modemtest, och klicka sedan på Ja.
  Figur : Modemtester
  Modemtester
  Diagnostikverktyg för maskinvara kör modemtesterna.
 6. När testet kommer till Enkelt anslutningstest öppnas ett fönster. Det enkla anslutningstestet ringer upp ett externt telefonnummer för att testa om modemet kan upprätta en anslutning. Detta görs genom att fylla i de särskilda uppringningskraven för att komma till en extern linje.
  • Ange riktnumret du ringer från i fältet Riktnummer.
  • Om du först måste slå ett nummer innan du ringer en extern linje, ange detta nummer i fältet Prefix till extern linje.
  • Om telefonsystemet använder samtal väntar, ange numret som inaktiverar detta i fältet Inaktivera samtal väntar. Om du inte känner till numret kan testet eventuellt utföras även om du inte anger ett nummer. Om ett samtal kommer in under testet och ett fel inträffar, starta om testet.
  Figur : Enkelt anslutningstest för uppringning
  Enkelt anslutningstest för uppringning
 7. När testet är klart visas eventuella fel i fönstret Information om testresultat. Information som kan vara till hjälp vid felsökning av de fel som hittats visas under resultaten. Utför följande åtgärder beroende på resultaten:
  • Test av kopplingston
   • PASS - Indikerar att modemet upptäckte en kopplingston på telefonlinjen.
   • FAIL - Om detta test misslyckas, borde även det enkla uppringningstestet misslyckas när man använder en telefonlinje med en kopplingston. Detta är vanligtvis ett problem med telefonlinjen, telefonkabeln eller anslutningen. När en telefonlinje utan kopplingston används kan problemet eventuellt lösas genom att låta modemet ignorera kopplingstonen. Använd följande steg för att få modemet att ignorerar kopplingstonen:
    1. Klicka på Start och skriv Enhetshanteraren i sökfältet. Klicka på Enhetshanteraren.
     Figur : Öppna Enhetshanteraren
    2. I Enhetshanteraren dubbelklickar du på Modem.
    3. Högerklicka på modemets namn och välj Egenskaper.
    4. Klicka på fliken Modem. Ta bort markeringen vid Vänta på kopplingston före uppringning.
    5. Klicka på OK, stäng Enhetshanteraren och försök ansluta igen.
  • Test av faxkommando eller sista uppringning
   • Dessa tester gäller endast särskilda modemfunktioner och rör inte Internetanslutningen - godkänt eller misslyckat.
  • Loopback-tester för modem
   • PASS - Indikerar att intern maskinvaruinformation kunde skickas från modemets inbyggda programvara till diagnostikprogrammet. Modemet är sannolikt inte orsaken till anslutningsproblemen. Problemet orsakas troligen av programvara eller linjens anslutning.
   • FAILURE - Om något av loopback-testerna misslyckas, kan även övriga tester komma att misslyckas. Detta indikerar att anslutningen mellan modemet och moderkortets kortplats (eller USB-uttag om ett USB-modem används) är dålig eller så är det fel på modemet. Byt ut modemet om det inte hjälper med att återansluta modemet till dess kortplats. Om du använder ett USB-modem, koppla bort modemet från uttaget, starta om datorn och vänta tills Windows öppnas helt och sätt sedan in modemet i ett annat USB-uttag på datorns baksida.
  • Enkelt uppringningstest
   • PASS - Om anslutningstestet godkänns, är problemet anslutningen till din Internetleverantör. Bekräfta ditt lösenord till anslutningen och ring till din Internetleverantörs support. Din Internetleverantör bör kunna hjälpa dig att ansluta. Om din Internetleverantör försöker hjälpa dig att felsöka modemet, tala om för dem att modemet blev godkänt i ett anslutningstest till en fjärrserver.
   • FAILURE - Modemet kunde inte upprätta en anslutning till testservern. Om testet av kopplingstonen också misslyckades, är problemet sannolikt telefonlinjen. Om höga anslutningsljud hörs under testet, kunde modemet ringa upp men inte upprätta en anslutning. Läs och svara på all användbar information. Om ytterligare felsökning inte löser problemet, kan det vara nödvändigt att byta ut modemet.
Steg 5: Kontakta Internetleverantören efter att du har testat uppringd anslutning
Om datorn fortfarande har problem med att ansluta till Internet och maskinvarutesterna på modemet godkänns, är det möjligt att programvaran till Internetanslutningen som du fick av din Internetleverantör inte är rätt konfigurerad eller så är inställningarna på modemet inte inställda för att ansluta till Internetleverantörens telefonsystem. Be Internetleverantören om hjälp med att konfigurera inställningarna i Windows och programmet från Internetleverantören.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...