hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Köra HP Systemåterställning (Windows 7)

Det här dokumentet gäller för HP- och Compaq-datorer som levererats med Windows 7 installerat.
Detta dokument förklarar hur du återställer datorn till dess ursprungliga leveransläge och är indelat i avsnitt baserat på de olika sätten att utföra en systemåterställning.
Säkerhetskopiera alla personliga filer och läs alla säkerhetsföreskrifter innan du utför en systemåterställning.
En fullständig återställning kan ta 4–6 timmar eller mer att utföra. För bästa resultat, se till att datorn är ansluten till Internet. Datorn startas om flera gånger under processen. Stäng inte av strömmen och avbryt inte återställsprocessen, utan vänta tills du uppmanas att logga in i Windows.

Typer av systemåterställning

Datorn kanske hade tre typer av systemåterställning tillgängliga, eller kanske bara två. Använd den återställningstyp som löser problemet utan att göra fler ändringar än nödvändigt.
 • Systemåterställning: Detta alternativ formaterar om systemenheten (normalt C:), installerar om det ursprungliga operativsystemet samt alla ursprungliga maskinvarudrivrutiner och programvara. Systemåterställningen påverkar inte partitioner som användaren har skapat. Om det finns två hårddiskar ändrar systemåterställningen endast enheten med operativsystemet.
    varning!
  Om storleken på operativsystemets partition (normalt C:) har reducerats under minimikravet för storlek tas de andra användarskapade partitionerna bort och lagrade data förstörs.
 • Fabriksåterställning: Fabriksåterställning tar bort alla partitioner, formaterar om hela hårddisken, installerar om det ursprungliga operativsystemet, alla ursprungliga maskinvarudrivrutiner och all programvara. Det här alternativet omskapar också den nödvändiga återställningspartitionen (normalt D:) och UEFI-partitionen (normalt E:) och installerar om den nödvändiga programvaran.
  Fabriksåterställningsalternativet återställer all programvara på datorn till det tillstånd den var i vid köpet. Alla ändringar eller tillägg som användaren har gjorts tas bort.
 • Minimerad återställningsavbildning: Minimerad avbildningsåterställning finns i många av HP:s bärbara datorer och tar bort alla partitioner, formaterar om hela hårddisken, installerar om det ursprungliga operativsystemet samt hårdvarans drivrutiner och installerar om HP:s nödvändiga programvara (så som HP Support Assistant och HP Recovery Manager). Minimerad avbildningsåterställning installerar inte om provversioner eller spel.

Den här videon visar hur du utför en HP-systemåterställning i Windows 7

Återställning från skrivbordet i Windows 7

Om Windows 7 öppnas på rätt sätt utför du följande steg för att starta en systemåterställning från Startmenyn i Windows 7.
obs!
 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort all kringutrustning förutom bildskärmen, tangentbordet, musen och strömsladden. Ta ur alla medier i de inbyggda enheterna och koppla från intern maskinvara som nyligen har lagts till.
 3. Starta datorn.
 4. Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Återställningshanteraren och klicka sedan på Återställningshanteraren igen.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden. Om ett fönster för Kontroll av användarkonto ställer frågan om du vill tillåta att programmet gör ändringar i datorn klickar du på Ja.
  Återställningshanteraren
 5. Under Jag behöver hjälp genast klickar du på Systemåterställning.
 6. Du får en fråga i Återställningshanteraren om du vill återställa datorn till fabriksinställningarna. Klicka på Ja och sedan på Nästa.
  Bekräftelseskärm för Återställningshanterare
 7. Datorn startas om. Om återställningspartitionen på hårddisken fungerar visas fönstret Återställningshanteraren.
  obs!
  Om återställningspartitionen på hårddisken inte fungerar på rätt sätt behöver du en uppsättning återställningsskivor för att köra en systemåterställning. Följ anvisningarna i avsnittet Återställning från återställningsskivor.
  Återställningshanteraren efter omstart
 8. Klicka på Systemåterställning.
 9. När Systemåterställning uppmanar dig att säkerhetskopiera filerna väljer du ett säkerhetskopieringsalternativ:
  • Om du redan har säkerhetskopierat personliga filer eller om du inte vill säkerhetskopiera personliga filer, väljer du Återställ utan att säkerhetskopiera filer och klickar sedan på Nästa. Gå vidare till nästa steg.
 10. Klicka på OK i varningsrutan som visas.
 11. När systemåterställningen är klar klickar du på Slutför för att starta om datorn. Slutför installationsguiden och vänta tills installationen är klar.
 12. När installationen är slutförd stänger du av datorn, återansluter alla enheter och kablar, och startar sedan datorn.
 13. Innan du använder datorn måste du uppdatera och skydda den. Ominstallera de virus- och säkerhetsprogram som fanns installerade på datorn före systemåterställningen.
 14. Ominstallera program som har lagts till efter att du köpte datorn och ersätt eventuella säkerhetskopierade filer.

Återställa från startskärmen (under systemstart) ELLER när du inte kan starta till inloggningsfönstret

Om Windows 7 inte öppnas korrekt ska du utföra följande steg för att återställa datorn:
obs!
Om återställningspartitionen på hårddisken inte fungerar korrekt fungerar inte heller den här metoden och ett felmeddelande visas. Om felmeddelandet anger att Systemåterställning inte kan köras från startskärmen krävs en uppsättning återställningsskivor för att kunna göra en systemåterställning. Följ anvisningarna i avsnittet Återställning från återställningsskivor.
 1. Stäng av datorn.
 2. Koppla bort all kringutrustning förutom bildskärmen, tangentbordet, musen och strömsladden. Ta ur alla medier i de inbyggda enheterna och koppla från intern maskinvara som nyligen har lagts till.
 3. Starta datorn och tryck på F11-tangenten flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills Återställningshanteraren öppnas.
  Återställningshanteraren
 4. Under Jag behöver hjälp genast klickar du på Systemåterställning.
 5. När Systemåterställning uppmanar dig att säkerhetskopiera filerna väljer du ett säkerhetskopieringsalternativ:
  • Om du redan har säkerhetskopierat personliga filer eller om du inte vill säkerhetskopiera personliga filer, väljer du Återställ utan att säkerhetskopiera filer och klickar sedan på Nästa. Gå vidare till nästa steg.
 6. Klicka på OK i varningsrutan som visas.
 7. När systemåterställningen är klar klickar du på Slutför för att starta om datorn. Slutför installationsguiden och vänta tills installationen är klar.
 8. När installationen är slutförd stänger du av datorn, återansluter alla enheter och kablar, och startar sedan datorn.
 9. Innan du använder datorn måste du uppdatera och skydda den. Ominstallera de virus- och säkerhetsprogram som fanns installerade på datorn före systemåterställningen.
 10. Ominstallera program som har lagts till efter att du köpte datorn och ersätt eventuella säkerhetskopierade filer.

Återställning från återställningsskivor

Utför följande steg om du vill återställa datorn med hjälp av en uppsättning återställningsskivor (antingen CD- eller DVD-skivor). Dessa skivor kan vara en uppsättning som HP-supporten har skickat eller skivor som du själv har skapat.
obs!
HP bifogar inte återställningsskivor i kartongen med datorer eftersom återställningsprogramvaran finns på hårddisken. HP-supporten kan tillhandahålla återställningsskivor eller så kan du använda programvaran Återställningshanteraren för att själv skapa en uppsättning återställningsskivor. HP rekommenderar att du skapar en uppsättning återställningsskivor när datorn levereras och förvarar dem på en säker plats. Återställningsskivor som supporten skickat kan behöva upp till 4-6 timmar för att slutföra en systemåterställning medan återställningsskivor du själv skapa normalt sett tar kortare tid på sig för att slutföra en systemåterställning. Mer information om hur du skapar en uppsättning återställningsskivor finns i Skapa återställningsskivor eller spara en återställningsavbildning på ett USB-flashminne i Windows 7.
 1. Starta datorn och sätt sedan in den första återställningsskivan i enheten.
 2. Tryck på och håll ned strömknappen för att slå av datorn.
 3. Koppla bort all kringutrustning förutom bildskärmen, tangentbordet, musen och strömsladden. Ta ur alla medier i de inbyggda enheterna och koppla sedan från intern maskinvara som nyligen har lagts till.
 4. Starta datorn.
 5. Tryck på Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden, tills startmenyn eller menyn Välj startenhet öppnas.
 6. Valen som du behöver göra varierar lite beroende på vilken typ av meny som visas på skärmen:
  • Visas menyn Välj startenhet använder du upp- eller nedpilen för att välja CD/DVD-enheten och trycker sedan på Retur för att fortsätta.
  • Om en Startmeny öppnas trycker du på F9 för att öppna ”menyn Startordning” eller ”Alternativ för startenhet”. Använd upp och ner pilknappen för att välja CD/DVD-enhet. Tryck sedan på Retur.
   obs!
   Det kan finnas fler än en CD-/DVD-enhet i listan med startenheter. I så fall välj något av CD/DVD i listan för att se om HP Recovery startas. Om återställningen inte startas eller om ett felmeddelande om att disken inte är en systemdisk visas startar du om datorn genom att trycka på strömbrytaren och sedan upprepa dessa steg för att välja en annan CD-/DVD-enhet. När återställningen startar fortsätter du att följa stegen för att avsluta återställningen.
 7. Ett fönster kan visas med en fråga om du vill köra Återställningshanteraren från hårddisken eller från den insatta skivan. Om det här fönstret visas väljer du Kör programmet från skiva och klickar på Nästa.
 8. Välj ett alternativ baserat på vilka typer av återställningsskivor du har:
  • Återställningsskivor från HP:s support:
   Välj något av följande beroende på vilket val som visas på skärmen och klicka sedan på Nästa.
   • Fabriksåterställning - återställ datorn genom att radera hela enheten och återställa den till fabriksinställningarna
   • Återställ datorn genom att radera hela enheten och återställa den till fabriksinställningarna
   Återställningshanteraren med återställningsskivor från HP
 9. När Systemåterställning uppmanar dig att säkerhetskopiera filerna väljer du ett säkerhetskopieringsalternativ:
  • Om du redan har säkerhetskopierat personliga filer eller om du inte vill säkerhetskopiera personliga filer, väljer du Återställ utan att säkerhetskopiera filer och klickar sedan på Nästa. Gå vidare till nästa steg.
 10. Klicka på OK i varningsrutan som visas.
 11. Läs och besvara frågorna på skärmarna i takt med att de visas. Om du ombeds sätta i en skiva, sätt i nästa skiva. I vissa fall kan du bli ombedd att sätta i samma skiva flera gånger innan du meddelas att du kan fortsätta.
 12. När systemåterställningen är klar tar du ur skivan. Om skivan inte matas ut automatiskt gör du det manuellt genom att trycka på utmatningsknappen på datorns hölje.
 13. Om skärmbilden "Återställningen har slutförts" visas klickar du på Slutför.
  Om skärmbilden "Filkopieringen har slutförts" visas klickar du på Slutför.
 14. Beroende på vilken datormodell du har stängs datorn antingen av eller startas om. Om datorn stängs av väntar du 5 sekunder och startar sedan datorn.
  obs!
  Om du använder återställningsskivor som från HP:s support kan det ta mer än en timme att slutföra återställningsprocessen. Avbryt inte återställningsprocessen. Återställningsprocessen är slutförd när fönstret Windows Setup visas.
 15. Slutför Windows-installationen när guiden visas.
 16. När Windowsinstallationen är slutförd stänger du av datorn, återansluter alla enheter och kablar, och startar sedan datorn.
 17. Innan du använder datorn måste du uppdatera och skydda den. Ominstallera de virus- och säkerhetsprogram som fanns installerade på datorn före systemåterställningen.
 18. Ominstallera program som har lagts till efter att du köpte datorn och ersätt eventuella säkerhetskopierade filer.

Starta från en USB-återställningsenhet

Använd följande steg för att återställa datorn från ett USB-flashminne.
obs!
Mer information om hur du skapar en återställningsavbildning på ett USB-flashminne finns i Skapa återställningsskivor eller spara en återställningsavbildning på ett USB-flashminne i Windows 7.
 1. Starta datorn och sätt i USB-flashminnet i en USB-port.
 2. Stäng av datorn genom att trycka på och hålla in strömbrytaren.
 3. Koppla bort all kringutrustning förutom bildskärmen, tangentbordet, musen och strömsladden. Ta ur alla medier i de inbyggda enheterna och koppla från intern maskinvara som nyligen har lagts till.
 4. Tryck på Esc upprepade gånger, ungefär en gång i sekunden, tills startmenyn eller menyn Välj startenhet öppnas.
 5. Valen som du behöver göra varierar lite beroende på vilken typ av meny som visas på skärmen:
  • Visas menyn "Välj startenhet" använder du upp- eller nedpilen för att välja ditt USB-flashminne och trycker sedan på Retur för att fortsätta.
  • Om en startmeny öppnas trycker du på F9 för att öppna ”menyn Startordning” eller ”Alternativ för startenhet”. Använd upp- eller nedpilen för att välja namnet på USB-flashminnet (enhetens etikett). Fortsätt sedan genom att trycka på Retur.
  Välkomstfönstret Återställningshanteraren
 6. Ett fönster kan visas med en fråga om du vill köra Återställningshanteraren från hårddisken eller från det insatta mediet. Om det här fönstret visas väljer du alternativet för USB-flashminne och klickar på Nästa.
 7. Klicka på Systemåterställning under Jag behöver hjälp genast. På nästa skärm väljer du Ja för att bekräfta att du vill återställa datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna och klickar på Nästa för att fortsätta.
  Verifiering för att återställa datorn
 8. När Systemåterställning uppmanar dig att säkerhetskopiera filerna väljer du ett säkerhetskopieringsalternativ:
  • Om du redan har säkerhetskopierat personliga filer eller om du inte vill säkerhetskopiera personliga filer, väljer du Återställ utan att säkerhetskopiera filer och klickar sedan på Nästa. Gå vidare till nästa steg.
 9. Klicka på Nästa. Ett varningsmeddelande anger att alla enheter bör kopplas bort från datorn. Se till att alla enheter utom återställningsflashenheten kopplas bort och klicka sedan på OK.
 10. Läs och besvara frågorna på skärmarna i takt med att de visas. När systemåterställningen har slutförts visas skärmen "Återställning slutförd".
 11. Ta bort USB-flashminnet från USB-porten.
 12. Klicka på Avsluta för att starta om datorn.
 13. Beroende på vilken datormodell du har stängs datorn antingen av eller startas om. Om datorn stängs av väntar du i 5 sekunder och startar sedan datorn.
 14. Slutför Windows-installationen när guiden visas.
 15. När Windowsinstallationen är slutförd stänger du av datorn, återansluter alla enheter och kablar, och startar sedan datorn.
 16. Innan du använder datorn måste du uppdatera och skydda den. Ominstallera de virus- och säkerhetsprogram som fanns installerade på datorn före systemåterställningen.
 17. Ominstallera program som har lagts till efter att du köpte datorn och ersätt eventuella säkerhetskopierade filer.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...