hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Återställ operativsystemet Windows MIE på Mini Notebook med HP Recovery

I det här dokumentet anges hur du återställer en Compaq/HP Notebook-dator som ursprungligen konfigurerats med operativsystemet Windows Mobile Internet Experience.
För bärbara datorer som ursprungligen konfigurerats med operativsystemet Windows 7, se Köra HP-systemåterställning (Windows 7).
För bärbara datorer som ursprungligen konfigurerats med operativsystemet Windows Vista, se Återställ operativsystemet Windows Vista med HP Recovery.
För bärbara datorer som ursprungligen konfigurerats med XP eller något annat operativsystem kontrollerar du vilken återställningsprocedur som ska användas i Översikt över återställning eller ominstallation av operativsystemet.
Om en maskinvarukomponent slutar att fungera för att en drivrutin eller inbyggd programvara är skadad kan det vara nödvändigt att installera om de drivrutiner som behövs för att lösa problemet. Men om operativsystemet skadas och datorn slutar att fungera ordentligt på grund av virus, skadlig programvara eller betydande datafel på hårddisken, kanske du måste återställa datorn till den ursprungliga konfigurationen genom att installera om det ursprungliga operativsystemet.

Skillnaden mellan begränsad och fullständig återställning

Skillnaden mellan att utföra en begränsad återställning och fullständigt återställa datorn är procedurens inverkan på filer som finns sparade på datorn.
 • Vid en fullständig återställning raderas hårddisken och det ursprungliga operativsystemet samt fabriksinstallerade program och drivrutiner återställs (d.v.s. att datorn återgår till konfigurationen vid inköpstillfället). Vid den här typen av återställning raderas eventuella operativsystemsuppgraderingar liksom program som har installerats eller uppgraderats av användaren. Dessutom återställs inga personliga datafiler som e-post, personlig korrespondens, musik eller foton som har sparats på datorn.
 • Vid en begränsad återställning kopieras filer över från en säkerhetskopieringsskiva och datorn återställs till de förhållanden som rådde vid en tidigare tidpunkt, en s.k. återställningspunkt.

Återställning av data

I händelse av ett systemfel eller om det blir instabilt kan du återställa operativsystemet och de program som installerades på fabriken.
  varning!
Vid denna återställningsprocess raderas och formateras hårddisken om helt. Alla filer som du har skapat och alla program som du har installerat på datorn avlägsnas permanent. Vid återställningen installeras endast det ursprungliga operativsystemet samt de ursprungliga programmen och drivrutinerna om. Program, drivrutiner och uppgraderingar som inte installerades på fabriken måste installeras om med hjälp av Update Manager.
Anslut den bärbara datorn till vägguttaget innan du börjar den fullständiga återställningen eftersom denna process kan ta flera timmar. Säkerhetskopiera om möjligt alla personliga filer innan du börjar. Se Säkerhetskopiera och återställa egna filer i Mobile Internet Experience
HP Mini med Mobile Internet Experience har stöd för följande återställningsalternativ:
 • Systemåterställning (finns installerat på datorn):
  Med hjälp av verktyget Systemåterställning återställer du det ursprungliga operativsystemet och de ursprungliga programmen.
 • HP MIE Restore Image Creator (med hjälp av ett USB-minne):
  Om du inte kan starta din bärbara dator och inte heller kan använda Systemåterställning, kan du hämta verktyget HP MIE Restore Image Creator och skapa ett startbart USB-minne (köps separat) med en annan dator. Du kan sedan använda USB-minnet till att installera HP MIE-operativsystemet och program på din bärbara dator.

Använda systemåterställning

Följ anvisningarna nedan för att använda Systemåterställning (verktyget finns installerat på den bärbara datorn):
 1. Starta eller starta om datorn och tryck på Esc upprepade gånger medan meddelandet F10 = BIOS-inställningar visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Sidan Systemåterställning öppnas.
 2. Använd piltangenterna för att välja Systemåterställning och tryck på Retur.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa systemet.

Använda HP MIE Restore Image Creator

Om systemåterställningsverktyget inte är tillgänglig på grund av otillräckligt hårddiskutrymme kan du använda Restore Image Creator och skapa en återställningsbild på ett startbart USB-minne.
För att kunna använda Restore Image Creator krävs följande:
 • Ett 2 GB (minimum) USB-minne (köps separat)
 • En annan dator med antingen Windows eller Linux som operativsystem
  varning!
När Restore Image Creator startas formateras USB-minnet om och alla filer raderas. Säkerhetskopiera alla filer på USB-minnet till hårddisken innan du fortsätter.
Följ anvisningarna nedan för att utföra denna återställningsåtgärd:
 • Ladda ner HP MIE Restore Image Creator på en annan dator (den måste ha Windows eller Linux som operativsystem).
 • Skapa den startbara återställningsbilden på USB-minnet.
 • Återställ bilden på HP Mini med hjälp av det startbara USB-minnet.
I avsnitten nedan ges detaljerade beskrivningar av de olika procedurerna beroende på vilket operativsystem du använder för att skapa återställningsbilden.

Skapa ett startbart USB-minne i Windows

Följ anvisningarna nedan för att ladda ner filer till en dator med Windows och skapa ett startbart flashminne för att återställa den bärbara datorn:
 1. I Windows-datorn går du till www.hp.com, klickar på support och drivrutiner, väljer Ladda ned drivrutiner och programvara (och inbyggd programvara), ange produktnumret till Minin och klicka på Nästa.
 2. Om träfflistan innehåller mer än ett produktnummer väljer du den bärbara datorns produktnummer och klickar på Hämtning av programvara och drivrutiner. Välj Linux som operativsystem.
 3. Välj HP MIE Restore Image Creator (för Windows), klicka på Ladda ner och spara filen på en plats som är lätt att hitta, t.ex. skrivbordet.
 4. Leta upp ImageCreator-filen och dubbelklicka på den. Klicka på Nästa > Nästa för att godta standardmappen för installationen och sedan på Nästa igen för att installera verktyget ImageCreator.
 5. Klicka på Start, Program. Klicka sedan på verktyget HP MIE Restore Image Creator i listan som visas.
 6. HP MIE Restore Image Creator öppnas och du ombeds ansluta USB-minnet till någon av portarna på Windows-datorn och sedan klicka på OK.
 7. Välj Ladda ner återställningsbilden för HP Mini Mobile Internet Experience.
 8. Klicka på Start för att ladda ner den senaste versionen av HP Minis operativsystem.
 9. Ett meddelande visas när processen har slutförts (se nedan). Koppla bort USB-minnet.
 10. Anslut USB-minnet till någon av USB-portarna på HP Mini.
 11. Starta eller starta om datorn och tryck på F9 upprepade gånger medan meddelandet F9 = Ändra startordning visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Sidan Systemåterställning öppnas.
 12. Använd piltangenterna för att välja USB-minnet och tryck på Retur.
 13. Tryck på Retur igen för att starta återställningen av datorn.
 14. Följ anvisningarna på skärmen för att installera operativsystemet och programmen.
 15. När du har installerat operativsystemet och programmen kopplar du bort USB-minnet för att starta om datorn.
  obs!
  Den bärbara datorn startas om automatiskt när du avlägsnar USB-minnet. Du uppmanas nu att konfigurera den bärbara datorn.
Kör Update Manager för att installera eventuella uppgraderingar som gick förlorade genom återställningsprocessen. Återställ därefter personliga filer, musik och foton från den senaste säkerhetskopian.

Skapa ett startbart USB-minne i Linux

Följ anvisningarna nedan för att ladda ner filer till en dator med Linux och skapa ett startbart flashminne för att återställa den bärbara datorn:
 1. I Linux-datorn går du till www.hp.com, klickar på support och drivrutiner, väljer Ladda ned drivrutiner och programvara (och inbyggd programvara), ange ditt produktnummer och klicka på Nästa.
 2. Om träfflistan innehåller mer än ett produktnummer väljer du den bärbara datorns produktnummer, klickar på Hämtning av programvara och drivrutiner och väljer Linux som operativsystem.
 3. Välj HP MIE Restore Image Creator (för Linux), klicka på Ladda ner och spara filen på en plats som är lätt att hitta, t.ex. skrivbordet.
 4. Leta upp ImageCreator-filen och dubbelklicka på den. Klicka på Nästa > Nästa för att godta standardmappen för installationen och sedan på Nästa igen för att installera verktyget ImageCreator.
 5. Starta verktyget HP MIE Restore Image Creator från menyn Start, Alla program. Verktyget HP MIE Restore Image Creator öppnas.
 6. Anslut USB-minnet i någon av USB-portarna på Linux-datorn när du ombeds göra det och klicka på OK.
 7. Välj Ladda ner återställningsbilden för HP Mini Mobile Internet Experience.
 8. Klicka på Start för att ladda ner den senaste versionen av HP Minis operativsystem.
 9. Ett meddelande visas när processen har slutförts (se nedan). Koppla bort USB-minnet.
 10. Anslut USB-minnet till någon av USB-portarna på HP Mini.
 11. Starta eller starta om datorn och tryck på F9 upprepade gånger medan meddelandet F9 = Ändra startordning visas i det nedre vänstra hörnet av skärmen. Sidan Systemåterställning öppnas.
 12. Använd piltangenterna för att välja USB-minnet och tryck på Retur.
 13. Tryck på Retur igen för att starta återställningen av datorn.
 14. Följ anvisningarna på skärmen för att installera operativsystemet och programmen.
 15. När du har installerat operativsystemet och programmen kopplar du bort USB-minnet för att starta om datorn.
  obs!
  Den bärbara datorn startas om automatiskt när du avlägsnar USB-minnet. Du uppmanas nu att konfigurera den bärbara datorn.
Kör Update Manager för att installera eventuella uppgraderingar som gick förlorade genom återställningsprocessen. Återställ därefter personliga filer, musik och foton från den senaste säkerhetskopian.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...