hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

    Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

    Information

    Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s bärbara datorer - Använda startfönstret och widgets i Mobile Internet Experience

Det här dokumentet avser HP Mini-modeller med Mobile Internet Experience.

Så här fungerar startskärmen

Startskärmen är den första skärmen (standardskärmen) som visas när du har loggat in i systemet. Huvudsyftet med startskärmen är att ge snabb och smidig tillgång till e-post, Internet och multimedia (med hjälp av ikoner, så kallade widgets). På startskärmen har du även lätt tillgång till filnavigering och systeminställningar (från den översta panelen).
På startskärmen kan du snabbt visas foton, lyssna på musik, surfa på nätet och kontrollera e-posten. Startskärmen kan anpassas med hjälp av länkar till favoritwebbplatser, foto- och musikalbum eller spellistor.
Startskärmens widgets fungerar som portaler till program (som öppnas i helskärmsläge) och ger snabb tillgång till informationsfunktioner i dem. Widgets är utrustade med grundläggande funktioner (t.ex ”Change favorite” [Ändra favorit]) via popup-menyer. I det här läget kan enskilda widgets inte ändras eller bytas ut mot andra widgets.
Komponent
Beskrivning
E-post
Kontrollera och visa e-postmeddelanden.
Webb
Surfa på Internet. Här kan du även skapa länkar till olika webbplatser.
Musik
Lyssna på musik och skapa länkar till album och spellistor.
Fotografier
Visa foton och skapa länkar till fotoalbum.
Program Launcher (Programöppnaren)
Klicka på Start New Program (Starta nytt program) för att öppna ett nytt program eller visa alla program som är installerade på enheten.

Navigering på startskärmen med hjälp av widgets

Följande funktioner gör det enkelt att komma åt de olika delarna av startskärmen.
Komponent
Beskrivning
Klicka på e-postwidgeten för att kontrollera e-posten.
Klicka på programväxlarwidgeten för att visa knappen Start New Program (Starta nytt program).
Klicka på startwidgeten för att gå tillbaka till startskärmen.
Klicka på Start New Program (Starta nytt program) för att öppna Program Launcher (Programöppnaren) och visa alla program som är installerade på enheten eller för att öppna ett nytt program.
Klicka på hjälpwidgeten för att visa hjälpen och lära dig mer om systemet och enheten.
Använd minispelaren för lyssna på musik. Den är utrustad med funktioner för spela/paus samt snabbspolning framåt och bakåt.
obs!
Minispelaren visas endast när du spelar upp musik på startskärmen.
Klicka på Logout (Logga ut) för att öppna energisparfunktioner som Suspend (Vänteläge), Restart (Starta om), Hibernate (Viloläge), Log out (Logga ut), Lock the screen (Lås skärmen) och Shutdown (Avstängning).
Klicka på Settings (Inställningar) för att visa och anpassa både grundläggande och avancerade inställningar.
Klicka på Files (Filer) för att öppna filhanteraren där du visar och hanterar filer.
Klicka på den trådlösa nätverkswidgeten för att öppna Wireless Network (Trådlöst nätverk) där du skapar, hanterar och använder trådlösa anslutningar.
Bluetooth-widgeten indikerar om det finns en Bluetooth-anslutning eller en Bluetooth-enhet i närheten.
Connection Manager
Connection Manager (Anslutningshanteraren) används för att kontrollera och konfigurera stationära och trådlösa anslutningar (LAN- och WLAN-nätverk).
I systemfältet visas batteriindikatorn, volymkontrollen, en klocka och datum.
Programlistan, även kallad Launcher (Programöppnaren) Detta fönster visas när du klickar på Start New Program (Starta nytt program). Här visas alla program som för närvarande är installerade på enheten. Launcher (Programöppnaren) är indelade i sex flikar (Internet, Media, Work [Kontorsprogram], Utilities [Verktyg], Play [Lek och spel] och All [Alla]) som var och en motsvarar en programkategori, vilken indikeras av namnet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...