hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP bärbara datorer - Ta ut och lägga till minne i HP bärbara Mini-datorer

Detta dokument gäller HP Mini-modeller.
Det finns ett minnesmodulfack på enhetens undersida. Enhetens minneskapacitet kan uppgraderas genom att du byter ut den befintliga minnesmodulen på den primära minnesmodulplatsen.
  varning!
För att minska risken för elstötar och skada på utrustningen ska du dra ut nätkabeln och ta ut alla batterier innan du installerar en minnesmodul.
  varning!
Elektrostatiska urladdningar kan skada elektroniska komponenter. Innan du börjar ska du kontrollera att du är urladdad genom att röra vid ett jordat metallföremål.

Ta ut minnesmoduler

Gör på följande sätt för att ta bort en minnesmodul:
 1. Spara ditt arbete.
 2. Stäng av enheten och fäll ned bildskärmen. Om du är osäker på om enheten är avstängd eller i viloläge sätter du på enheten med hjälp av strömbrytaren. Stäng sedan av enheten via operativsystemet.
 3. Koppla bort alla externa enheter.
 4. Dra ut nätkabeln ur vägguttaget.
 5. Vänd enheten upp och ned på en plan yta.
 6. Ta ut batteriet ur enheten.
 7. Med hjälp av en skruvmejsel eller annat spetsigt föremål för du spärren försiktigt åt sidan för att öppna locket till minnesmodulfacket (1).
  Lossa luckan till minnesfacket.
    varning!
  Undvik att skada minnesmodulen genom att endast hålla den i kanterna. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen.
 8. Lyft bort locket till minnesmodulfacket (2) från enheten.
 9. Ta bort den befintliga minnesmodulen genom att dra isär klämmorna (1) på vardera sida av minnesmodulen. Minnesmodulen vinklas upp.
  Avlägsna en minnesmodul.
 10. Ta tag i kanten på minnesmodulen (2) och dra försiktigt ut den ur minnesmodulplatsen. För att skydda en minnesmodul efter borttagning, placera den i en elstötssäker behållare.

Installera en minnesmodul

Gör så här för att installera en minnesmodul:
 1. Passa in den skårade kanten (1) på minnesmodulen med fliken i minnesmodulsplatsen.
  Installera en minnesmodul
    varning!
  Undvik att skada minnesmodulen genom att inte böja den.
 2. Med minnesmodulen vinklad i 45 grader från minnesmodulsfackets yta trycker du in modulen (2) på minnesmodulplatsen tills den sitter på plats.
 3. Tryck försiktigt ned minnesmodulen (3) genom att trycka både på minnesmodulens vänstra och högra kanter tills klämmorna snäpper på plats.
 4. Passa in flikarna (1) på locket till minnesmodulfacket med spåren på enheten.
 5. Stäng luckan (2).
  Stäng luckan
 6. Sätt tillbaka batteriet.
 7. Lägg enheten med den högra sidan uppåt och anslut sedan nätkabeln och de externa enheterna.
 8. Starta datorn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...