hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Notebook-datorer - Använda Windows Vista Sync Center

Detta dokument gäller HP-Notebook-datorer med Windows Vista.
Förstå Windows Vista Sync Center
Verktyget Windows Vista Sync Center hjälper dig att ha två eller flera versioner av samma fil, identiska (synkroniserade med varandra) på olika platser. Om du t.ex. lägger till eller tar bort något, eller ändrar något i en fil på en plats, synkroniserar SyncCenter samma fil på övriga platser så att de matchar varandra.
Med Sync Center kan du ha din information synkroniserad mellan en dator och:
 • en annan dator, t.ex. en stationär dator och en notebook-dator.
 • en mobil enhet, som till exempel en digitalkamera, mobiltelefon eller en bärbar musikspelare.
 • filer som lagras på nätverksservrar (det här alternativet finns inte i Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic och Windows Vista Home Premium).
Varje gång du synkroniserar filer på två platser jämför Sync Center ändringar och olikheter i filerna. Om filerna inte är identiska kopierar Sync Center den uppdaterade versionen till den andra platsen och skriver över den gamla filen. Om filerna är identiska gör Sync Center inget. Om Sync Center hittar en ny fil på en plats kopieras den nya filen över till den andra platsen. Om Sync Center exempelvis hittar ett nytt foto i digitalkameran kopieras det nya fotot över till den andra platsen, t.ex. till en notebook-dator. Om en fil raderades på en plats raderar Sync Center samma fil från den andra platsen.
Krav och kompatibilitet
Om du vill synkronisera filer mellan två datorer måste båda datorerna ha Windows Vista. Vista Sync Center synkroniserar inte mellan Windows Vista och Windows XP. Om du synkroniserar filer i ett nätverk måste båda datorerna vara uppkopplade i nätverket och samma användare måste vara inloggad på båda datorerna.
Många olika typer av mobila enheter kan användas tillsammans med Sync Center. Om du vill ta reda på om en enhet är kompatibel öppnar du Sync Center och kopplar in enheten i datorn. Du kan bli tillfrågad om du vill installera program och drivrutiner för enheten. Om enheten kan användas för att synkronisera filer visas namnet på enheten i listan över nya sync-partnerskap i Sync Center.
Installera ett Sync Center-partnerskap
Följ stegen nedan för att köra Windows Sync Center.
 1. Kontrollera att de två platserna för mapparna är klara och att enheterna med mapparna är på och/eller anslutna. Om en av platserna är en mobil enhet, starta den och anslut den till datorn.
  För trådlösa enheter ska du kontrollera att det finns en anslutning mellan enheten och datorn.
 2. Klicka på Start, skriv sync i sökfältet och klicka sedan på Sync Center när det blir tillgängligt för att öppna Sync Center.
 3. I den vänstra rutan i Sync Center, klickar du på Installera nya Sync-partnerskap.
  Figur : Installera nya sync-partnerskap
  Bild av installationsskärmen för nya synkpartnerskap.
  Ett sync-partnerskap beskriver den serie regler som talar om för Sync Center vilka filer och mappar som ska synkroniseras för varje enhet (partnerskap) och när.
 4. I listan med tillgängliga partnerskap för synkronisering väljer du enhet och klickar sedan på Installera i verktygsfältet.
  Figur : Installera. Det här exemplet visar en USB-lagringsenhet som synkroniseras med Windows Media Player
  Det här exemplet visar en USB-lagringsenhet som synkroniseras med Windows Media Player
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att installera detta partnerskap.
 6. När synkroniseringen av partnerskap har upprättats klickar du på Visa Sync-partnerskap. Välj om du vill synkronisera omedelbart eller om du vill bläddra igenom filerna på enheten.
  Alternativt klickar du på Offline-filer och sedan på Schemalägg för att välja när synkroniseringen ska äga rum.
  Figur : Visa sync-partnerskap
  Bild på partnerskärmen Visa synk.
  Du kan även synkronisera filer och mappar i ett partnerskap omedelbart genom att högerklicka på enheten och välja Synkronisera <enhetens namn>.
  Figur : Välja synkronisering
  Bild på Synkurvalsskärm
Använda funktionen Offline-synkronisering
Funktionen offline-filer i Sync Center tillåter åtkomst till sparade versioner av filer som finns permanent på en plats i nätverket. Det ser till att den senaste versionen av filen är åtkomlig. Du kan till exempel ha sparat en viktig fil i en nätverksmapp, men du kanske behöver revidera den när du är på resande fot. Med hjälp av offline-filer sparar du en kopia av filen på notebook-datorns hårddisk innan du kopplar ner från nätverket. Då kan du komma åt och arbeta på filen när nätverket inte är tillgängligt.
När du kommer tillbaka till kontoret och har åtkomst till nätverket igen synkroniserar Sync Center den reviderade filen som sparats på den notebook-datorns hårddisk med filen som sparats i nätverket. Filen i nätverket uppdateras nu med de gjorda ändringarna. På det här sättet är den senaste versionen alltid tillgänglig.
Installera en offline-synkronisering
Om du vill installera offline-filer för synkronisering följer du anvisningarna nedan.
 1. Leta rätt på mappen på datorn som innehåller de filer du vill synkronisera.
 2. Högerklicka på mappen (eller de enskilda filerna) och välj Alltid tillgängliga offline.
  Ett partnerskap för synkronisering installeras med den valda mappen eller filerna.
 3. Klicka på Visa sync-partnerskap.
 4. Klicka på Synkronisera alla för att synkronisera alla filer omedelbart eller klicka på Offline-filer och sedan Schemalägg för att välja när synkroniseringen ska äga rum.
  Välj att antingen synkronisera vid en bestämd tidpunkt (t.ex. varje fredag kl 15.00) eller välj att synkronisera vid en händelse, t.ex. varje gång du loggar in på datorn.
 5. Varje gång en synkronisering offline äger rum visar en förloppsindikator hur stor del av synkroniseringen som är klar och att filerna som synkroniseras är offline-filer.
Felsökning av problem med synkronisering
Följande är lösningar på problem med synkronisering.
Synkroniseringskonflikter
En synkroniseringskonflikt sker när det finns skillnader mellan filerna på de två platserna som inte kan lösas med en standardregel. Om till exempel en fil ändrats på båda platserna sedan senaste synkroniseringen, ger Sync Center ett alternativ vilken av filerna som ska användas som den senaste uppdateringen.
  obs!
Synkronisera dina filer innan du börjar arbeta med dem på den andra platsen för att förhindra de flesta synkroniseringskonflikter där filer har ändrats på båda platserna sedan den sista synkroniseringen.
Om du vill felsöka synkroniseringskonflikter följer du stegen nedan.
 1. När en synkronisering sker visas ett meddelande på skärmen om en konflikt uppstått.
 2. I rutan till vänster klickar du på Visa synkroniseringskonflikter.
 3. Välj lämplig konflikt (eller konflikter).
 4. Klicka på Lös och följ instruktionerna för att lösa konflikten.
Synkroniseringsfel
Ett synkroniseringsfel sker när det har uppstått ett problem med antingen enheten eller datorn, eller med en mapp som du försöker att synkronisera. Om till exempel en enhet inte har satts på när du försöker att synkronisera, eller om den trådlösa anslutningen kopplats ner. Ett synkroniseringsfel hindrar vanligen en synkronisering från att avslutas.
För att visa synkroniseringsfel följer du stegen nedan:
 1. Om Sync Center upptäcker ett fel efter att du startat en synkronisering, visas en konfliktikon med ett meddelande om ett synkroniseringsfel.
 2. Klicka på Visa resultat för synkronisering till vänster.
 3. Visa resultaten för synkroniseringen med en rapport vad som är fel och varför synkroniseringen inte kunde avslutas.
 4. Åtgärda felet och försök synkronisera igen.
Synkroniseringsvarningar
Synkroniseringsvarningar hindrar inte att synkroniseringar avslutas och behöver därför inte åtgärdas omedelbart, men för att vara säker på att det inte är ett problem som kan påverka framtida synkroniseringar bör du gå igenom synkroniseringsvarningarna regelbundet.
Om du vill granska synkroniseringsvarningar följer du stegen nedan.
 1. När en synkronisering avslutats klickar du på skärmen Visa synkroniseringsresultat i den vänstra rutan.
 2. Lägg märke till orsakerna till varningarna och åtgärda problemet.
Mobil enhet finns inte med i listan i Sync Center
Om en mobil enhet inte finns med i listan över tillgängliga partnerskap för synkronisering, kan det vara för att den inte är kompatibel med Vista Sync Center.
Följ stegen nedan för att se om enheten är kompatibel med Sync Center.
 1. Se till att enheten är på och ansluten till datorn.
 2. Om det är en trådlös enhet kontrollerar du att enheterna kommunicerar.
 3. Installera den programvara som följde med enheten.
 4. Om enheten ändå inte visas i Sync Center ansluter du den till datorn igen och stänger den och slår på den.
 5. Klicka på knappen Uppdatera i Sync Center.
 6. Kontrollera om Windows Vista upptäcker enheten (följ nästa steg).
Om du vill kontrollera om Windows upptäcker enheten följer du stegen nedan.
 1. Kontrollera att du är inloggad som administratör.
 2. Klicka på Start, skriv enhet i sökfältet och klicka sedan på Enhetshanteraren när den blir tillgänglig.
 3. Om du blir uppmanad att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse, gör du det.
 4. Identifiera lämplig maskinvarukategori och sök sedan efter enheten. Om den inte återfinns i listan, se efter i Övriga enheter.
  Om den inte återfinns i listan är den troligtvis inte kompatibel med Windows Vista.
Fil som raderats under synkronisering
Om en fil raderas under synkroniseringen upptäcker Sync Center att samma fil har raderats från en av de synkroniserade platserna och därför raderas den även från den andra platsen. Detta är det enda tillfälle då Sync Center raderar en fil. För att förhindra att detta händer kan du antingen låta bli att radera en fil från en plats eller inte synkronisera mappen där du raderat filer.
Några filer synkroniserades inte
Konflikter och fel vid synkronisering förhindrar att synkroniseringen avslutas. Om du vill avgöra varför vissa filer inte synkroniserats följer du stegen nedan.
 1. Klicka på Visa konflikter vid synkronisering och visa alla konflikter och åtgärda dem.
 2. Klicka på Visa resultat för synkronisering och visa alla synkroniseringsfel och åtgärda dem.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...