hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP notebook-datorer - Felmeddelandet "PXE-E61: Media Test Failure" visas på den svarta skärmen

HP rekommenderar följande lösningar till felmeddelandena "bootfel" eller "svart skärm" som kan förekomma i Windows.

PXE-E61: Media Test Failure

Det här felmeddelandet kan visas när datorns BIOS är inställt på att starta från ett nätverk och inte kan hitta ett startbart operativsystem i nätverket eller på något av lagringsenheterna som ingår i notebook-datorns startsökväg.
Åtgärda felet med följande steg:
obs!
Om du stöter på felet "Media Test Failure" när du installerar en ny hårddisk eller en utbyteshårddisk, och felet följs av meddelandet Ogiltig partitionstabell fortsätter du till steg 4: Ominstallera Windows operativsystem på hårddisken.

Steg 1: Ta bort den ogiltiga systemdisken från datorn

Följ nedanstående steg för att ta ur alla ogiltiga systemdiskar och starta om din notebook-dator.
 1. Koppla ur alla USB- eller 1394-(firewire)-enheter från datorn.
 2. Ta ur alla CD- och DVD-skivor ur enheterna.
 3. Om datorn har en diskettenhet tar du ur eventuella disketter ur enheten.
 4. Tryck på strömbrytaren och håll den nedtryckt i 5 sekunder för att stänga av datorn. Sätt på datorn genom att släppa upp strömbrytaren.
obs!
Under start söker en notebook-dator igenom flera enheter efter ett operativsystem i en förbestämd ordning. Du kan ändra sökordningen genom att ändra Startordning i system BIOS. Ytterligare information om hur du ändrar startordningen finns i HP notebook-datorer - Konfigurera startordningen på en notebook-dator från HP.

Steg 2: Testa hårddisken

Använd stegen nedan för att testa hårddisken i en bärbar dator med hjälp av HP:s självtest av hårddisk.
 1. Koppla in nätadaptern till den bärbara datorn.
 2. Tryck in och håll strömbrytaren nedtryckt i 5 sekunder för att stänga av datorn.
 3. Tryck på och håll ned F10-tangenten samtidigt som du trycker på strömbrytaren för att starta datorn. Släpp F10-tangenten när text visas på bildskärmen.
 4. När verktyget för BIOS-inställningarna visas använder du högerpilen för att välja menyn Tools (Verktyg).
 5. Välj Hard Drive Self Test (Självtest av hårddisk).
 6. Tryck på Retur för att starta testet.
Självtest av hårddisken ger dig en uppskattad testtid. Ett snabbtest test, ett omfattande test och ett SMART-test utförs när Retur-tangenten trycks ner.
Om något av testerna misslyckas kontaktar du HP:s Service och Support för anvisningar om hur du beställer en utbyteshårddisk.
Om alla tester blir godkända är hårddisken inte skadad. Som tumregel gäller att HP inte byter ut en hårddisk med garanti om den klarar HP:s självtest av hårddisk.
Många datorproblem beror på enkla fel på hårddisken. Den omfattande delen av HP:s självtest av hårddisken reparerar enkla fel på hårddisken, men rapporterar inte felen. När testet är klart startar du om datorn för att se om testet reparerade problemet du hade med datorn.

Steg 3: Ta bort och montera hårddisken igen

Om testet inte kan identifiera hårddisken ska du ta bort och montera hårddisken igen genom att följa stegen nedan.
obs!
Instruktionerna nedan kanske inte gäller din notebook-modell. Läs underhålls- och serviceanvisningarna för din specifika notebook-modell för detaljerade instruktioner om borttagning och montering. Underhålls- och serviceanvisningarna finns i avsnittet Handböcker för din produkt. Kontakta en HP-tekniker om du behöver hjälp med procedurerna nedan.
 1. Skjut och håll låsspärren till batteriet i upplåst läge.
 2. Använd fingret för att lyfta upp batteriet och ta ur det.
 3. Ta bort de två stjärnskruvarna som håller fast hårddisken i bashöljet.
 4. Lyft den inre kanten på hårddisken så att hårddiskens kontakt lossnar från systemkortet.
 5. Dra ut hårddisken ur hårddiskfacket.
 6. För in den yttre kanten på hårddisken i hårddiskfacket.
 7. Tryck ned hårddisken så att hårddiskens kontakt får säte i systemkortet.
 8. Sätt tillbaka de två stjärnskruvarna.
 9. Sätt i batteriet i den bärbara datorn.
 10. Tryck in batteriet i bashöljet tills du hör ett klick.

Steg 4: Återinstallera Windows operativsystem på hårddisken

Om datorn identifierar hårddisken när du har utfört stegen 1-3 ska du gå vidare och installera om Windows. Gå till steg 5 om datorn inte identifierar hårddisken när du har utfört stegen 1-3: Schemalägga en reparation.
Om du vill installera om operativsystemet Windows på en notebook-dator från HP följer du anvisningarna i dokumentet HP:s notebook-datorer - Översikt över att reparera eller installera om operativsystemet.

Steg 5: Schemalägga en reparation

Om föregående steg inte löser felet, kontakta HP för att beställa reparation.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...