hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Använda Microsoft Systemåterställning (Windows 7)

Detta dokument gäller för HP:s och Compaqs stationära och bärbara datorer med Windows 7.
I det här dokumentet beskrivs hur du använder och felsöker funktionen Systemåterställning i Windows 7.
Om Microsofts Systemåterställning i Windows 7
Systemåterställning är en programvara som är tillgänglig i alla versioner av Windows 7. Systemåterställning skapar automatiskt återställningspunkter, ett minne av systemfilerna och inställningar på datorn vid en viss tidpunkt. Du kan även skapa återställningspunkter själv. När du sedan använder Systemåterställning för att återställa datorn till en tidpunkt innan ett problem började returnerar Systemåterställning datorn till filerna och inställningarna från återställningspunkten. Dina personliga filer och dokument påverkas inte.
Du kan också ångra en Systemåterställning om återställningen inte löser problemet eller om problemet blir värre.
Skillnader mellan Systemåterställning och HP Recovery Manager
Microsofts Systemåterställning blandas ibland ihop med HP Recovery Manager.
 • Systemåterställning gör det möjligt för dig att ändra en dators systemfiler till en konfiguration som fanns vid en viss tidpunkt. Du förlorar inga av dina personliga datafiler, till exempel e-post, dokument eller foton.
 • HP Recovery Manager gör det möjligt för dig att återställa datorns hela programkonfiguration till dess ursprungliga fabriksinställning. Den installerar om det ursprungliga operativsystemet (till exempel Windows, Linux eller FreeDOS) och tar bort all annan programvara och personliga datafiler.
När ett problem plötsligt uppstår med datorn bör du först köra Systemåterställning för att försöka lösa problemet innan du utför en fullständig återställning av systemet med HP Recovery Manager.
Aktivera Systemåterställning i Windows 7
Microsoft Systemåterställning är aktiverad som standard på de flesta, om inte alla, HP-datorer som levereras med Windows 7. Microsoft Systemåterställning kan dock inaktiveras och kan orsaka problem om du försöker återställa från en föregående punkt. Kontrollera att Systemåterställning är aktiverad genom att utföra följande steg:
Visa mig hur
 1. Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj sedan Egenskaper. Systemfönstret visas.
  Figur : Systemfönster
  Bild: Systemfönster
 2. Klicka på Systemskydd på vänster sida i System-fönstret. Fönstret Systemegenskaper visas och fliken Systemskydd är aktiv.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur : Fönstret Systemegenskaper
  Bild: Fönstret Systemegenskaper
 3. I mitten av fönstret Systemegenskaper, kontrollera om Systemåterställning är aktiverad:
Skapa en återställningspunkt i Systemåterställning, Windows 7
Windows 7 skapar automatiskt återställningspunkter regelbundet och ofta inför programvaruinstallationer. Följ anvisningarna nedan om du vill skapa en återställningspunkt manuellt:
Visa mig hur
 1. Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj sedan Egenskaper.
 2. Klicka på Systemskydd på vänster sida i System-fönstret. Fönstret Systemegenskaper visas och fliken Systemskydd är aktiv.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur : Fönstret Systemegenskaper
  Bild: Fönstret Systemegenskaper
 3. Välj en disk där du lagrar återställningspunktssystemfiler från listan, vanligtvis (C:) och klicka sedan på Skapa.
  Figur : Skapa en återställningspunkt
  Bild: Skapa en återställningspunkt
 4. Ange ett namn som beskriver återställningspunkten.
  Figur : Namnge återställningspunkten
  Bild: Namnge återställningspunkten
 5. Klicka på Skapa.
  Windows skapar återställningspunkten.
 6. När processen har slutförts visas ett fönster med meddelandet att återställningspunkten har skapats.
  Figur : Bekräftelsemeddelande
  Bild: Bekräftelsemeddelande
Återställa Windows 7 till en tidigare punkt
Om datorn slutar fungera som den ska kan du återställa den till en tidigare tidpunkt då den fungerade. Följ stegen nedan för att återställa datorns konfiguration.
Visa mig hur
 1. För att vara på den säkra sidan bör du säkerhetskopiera alla viktiga filer innan du återställer datorn med hjälp av en återställningspunkt.
 2. Stäng öppna programfönster.
 3. Klicka på Start (), Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och sedan på Systemåterställning.
  Fönstret Återställ systemfiler och inställningar öppnas.
  Figur : Fönstret Återställ systemfiler och inställningar
  Bild: Fönstret Återställ systemfiler och inställningar
 4. Välj Välj en annan återställningspunkt och klicka sedan på Nästa.
 5. Välj ett datum och ett klockslag i listan över tillgängliga återställningspunkter och klicka sedan på Nästa.
  Systemfiler läggs till, tas bort eller ändras till den version som fanns i datorns systemkonfiguration vid det valda datumet.
    varning!
  Det kan hända att programvara och drivrutiner som installerats efter det valda datumet inte fungerar som de ska och det kan hända att de behöver installeras om.
  Figur : Välja en återställningspunkt
  Bild: Välja en återställningspunkt
 6. Kontrollera att det är den återställningspunkt som du vill använda och klicka sedan på Slutför.
  Figur : Bekräfta din återställningspunkt
  Bild: Bekräfta din återställningspunkt
 7. Klicka på Ja i bekräftelsemeddelandet som visas.
 8. Datorn startas om automatiskt när återställningen har slutförts.
  Figur : Bekräftelsemeddelande
  Bild: Bekräftelsemeddelande
 9. Klicka på Stäng. Filer och program på din dator har nu återställts till hur de var vid datumet för den återställningspunkt som du valt.
    obs!
  Om följande felmeddelande visas, gå till avsnittet: Vad du gör när Systemåterställning misslyckas i Windows 7.
  Systemåterställningen slutfördes inte. Datorns systemfiler och inställningar har inte ändrats...
 10. När systemåterställning är klar ska du ladda ned de senaste Windows-uppdateringarna från Microsoft. Ladda även ned de senaste uppdateringarna för ditt antivirusprogram och kör en virussökning.
Ångra en systemåterställning i Windows 7
Följ de här stegen för att ångra återställningen och ställa tillbaka filer och program på datorn till hur de var innan du använde Systemåterställning.
Visa mig hur
 1. Klicka på Start (), Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och sedan på Systemåterställning.
 2. Välj Ångra Systemåterställning och klicka sedan på Nästa.
  Figur : Ångra en Systemåterställning
  Bild: Ångra en Systemåterställning
 3. Bekräfta att du har valt rätt datum och tid och klicka sedan på Slutför.
  Figur : Bekräfta ångra
  Bild: Bekräfta ångra
 4. Klicka på Ja i bekräftelserutan som visas.
 5. Datorn ska starta om automatiskt när funktionen ångra återställningen har slutförts.
  Ett meddelande som säger att åtgärden lyckats visas.
  Figur : Bekräftelsemeddelande
  Bild: Bekräftelsemeddelande
 6. Klicka på Stäng. Återställningen har ångrats.
    obs!
  Systemåterställningen slutfördes inte. Datorns systemfiler och inställningar har inte ändrats...
Använda Systemåterställning när Windows 7 inte startar normalt
Följ anvisningarna nedan när Windows inte öppnas normalt.
Visa mig hur
 1. Stäng av datorn och vänta minst fem sekunder med datorn avstängd.
 2. Starta datorn igen och tryck på F11 upprepade gånger under startprocessen.
 3. Under Jag behöver hjälp omedelbart klickar du på Microsoft Systemåterställning.
 4. Följ stegen i avsnittet Återställning av Windows 7 till en tidigare tidpunkt för att använda Systemåterställning.
Vad du gör när Systemåterställning misslyckas i Windows 7
Följ stegen nedan om Systemåterställning inte lyckas skapa någon återställningspunkt eller inte lyckas återställa systemet till den önskade punkten.
Steg ett: Inaktivera virusskyddet när Systemåterställning misslyckas i Windows 7
Program som skyddar mot skadlig programvara kan ha inbyggda skyddssystem som förhindrar att annan programvara (inklusive Systemåterställning) ändrar dess struktur. När Systemåterställning inte kan använda filerna i antivirusprogrammet fungerar inte systemåterställningsfunktionen och följande meddelande visas:
Systemåterställningen slutfördes inte. Datorns systemfiler och inställningar har inte ändrats...
Inaktivera temporärt virussökningen och det inbyggda skyddet för att möjliggöra en återställning av systemet.
Många av HP:s och Compaqs stationära datorer levereras t.ex. med programmet Norton Internet Security. Om datorn har Norton Internet Security följer du anvisningarna nedan för att temporärt inaktivera det inbyggda skyddet.
  obs!
Om din dator har en annan typ av virusskydd, följer du tillverkarens anvisningar för att tillfälligt inaktivera skyddet.
Visa mig hur
 1. Koppla bort från Internet. Dra ur nätverkskabeln eller tryck på knappen för att koppla bort routern.
 2. Klicka på Start, Alla program, Norton Internet Security och sedan på Norton Internet Security.
 3. I avsnittet Internet, klicka på Inställningar.
  Figur : Huvudfönstret för Norton Internet Security
  Bild: Huvudfönstret för Norton Internet Security
 4. I avsnittet Ytterligare alternativ klickar du på Virus- och spionprogramskydd.
 5. Klicka på Diverse inställningar och klicka sedan på knappen bredvid Intrångsskydd för Norton-produkt för att inaktivera skyddet.
  Figur : Diverse inställningar
  Bild: Diverse inställningar
 6. Meddelandet Säkerhetsbegäran visas. Låt varaktigheten vara 15 minuter och klicka sedan på OK.
  Figur : Säkerhetsbegäran
  Bild: Säkerhetsbegäran
Steg två: Aktivera Systemåterställning i Windows 7
Om Systemåterställning inte fungerar i Windows 7 följer du stegen nedan för att se till att Systemåterställning är aktiverad och aktiv:
Visa mig hur
 1. Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj sedan Egenskaper. Systemfönstret visas.
  Figur : Systemfönster
  Bild: Systemfönster
 2. Klicka på Systemskydd på vänster sida i System-fönstret. Fönstret Systemegenskaper visas och fliken Systemskydd är aktiv.
  Om ett administratörslösenord eller en bekräftelse efterfrågas anger du lösenordet eller bekräftar åtgärden.
  Figur : Fönstret Systemegenskaper
  Bild: Fönstret Systemegenskaper
 3. I mitten av fönstret Systemegenskaper, kontrollera om Systemåterställning är aktiverad:
  • Om visas i kolumnen Skydd är Systemåterställning aktiverad.
  • Om Av visas i kolumnen Skydd är Systemåterställning inaktiverat. Klicka på Konfigurera, välj Återställ systeminställningar och tidigare versioner av filer och klicka sedan på OK. Fönstret Systemegenskaper visas och fliken Systemskydd är aktiv.
   Figur : Aktivera Systemåterställning
   Bild: Aktivera Systemåterställning
 4. Följ stegen i avsnittet Återställning av Windows 7 till en tidigare tidpunkt för att använda Systemåterställning.
  Om meddelandet Systemåterställningen avslutades inte korrekt. Datorns systemfiler och inställningar har inte ändrats... visas, fortsätt till nästa steg.
Steg tre: Använda Systemåterställning i Felsäkert läge i Windows 7
Följ anvisningarna nedan för att öppna och använda Systemåterställning i Felsäkert läge i Windows 7:
Visa mig hur
 1. Starta datorn och tryck omedelbart på F8 upprepade gånger tills en startmeny visas.
 2. Från menyn Advancerade startalternativ väljer du Felsäkert läge med kommandotolk och trycker på Retur.
 3. Skriv rstrui.exe i kommandotolken och tryck på Retur.
 4. Läs igenom och agera på skärmarna för att återställa systemet.
  Om meddelandet Systemåterställningen avslutades inte korrekt. Datorns systemfiler och inställningar har inte ändrats... visas, fortsätt till nästa steg.
 5. Koppla in nätverksanslutningen igen när du är klar.
Steg fyra: Starta från Windows Systemåterställningalternativ i Windows 7
Följ anvisningarna i avsnittet Använd Systemåterställning när Windows 7 inte startar normalt för att öppna Systemåterställning från fönstret Systemåterställningsalternativ.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...