hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP och Compaq stationära datorer - Testa hårddisken med SMART

Detta dokument avser stationära HP- och Compaq-datorer.
I det här dokumentet ingår information om hur du använder SMART-hårddisktesterna (endast vissa modeller). När SMART är aktiverat söker SMART-statuskontrollen igenom alla hårddiskenheter automatiskt varje gång datorn sätts på eller startas om.
Om du vill göra ett mer omfattande test än SMART-statuskontrollen kan du utföra ett kort SMART-självtest och ett utökat SMART-självtest.
Om du vill ha mer information om hur du kommer åt och använder BIOS och BIOS-inställningarna kan du se Information och menyalternativ i hjälpprogrammet BIOS Setup.

Inställningar för SMART Support

Så här gör du för att använda BIOS SMART-testet:
 1. Starta datorn.
 2. Öppna hjälpprogrammet BIOS Setup med någon av följande metoder:
  • Om datorn tillverkades 2006 eller senare (Windows Vista) trycker du på F10 -tangenten omedelbart. Du kan behöva trycka på knappen flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills skärmen för hjälpprogrammet BIOS Setup öppnas.
  • Om datorn tillverkades före 2006 (Windows XP eller tidigare) trycker du på F1-tangenten. Du kan behöva trycka på knappen flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills skärmen för hjälpprogrammet BIOS Setup öppnas.
 3. Använd pilknapparna för att välja en av de identifierade hårddiskenheterna i listan och tryck på Retur.
 4. Välj SMART Support och tryck på Retur.
 5. Välj ett av följande hårddiskenhetstester:
  • SMART-statuskontroll: Kontrollerar statusen för hårddiskenhetens SMART-status. Visar om SMART är aktiverat eller inaktiverat.
  • Kort SMART-självtest : Kör ett kort självtest på hårddiskenheten.
  • Utökat SMART-självtest: Kör ett utökat självtest på hårddiskenheten. Det kan ta en stund.
 6. Tryck på Retur för att starta testet.
 7. Testet startas och teststatusen visas.
 8. Tryck på Esc när testet är slutfört.
    varning!
  Om testet misslyckas kopierar du datan på hårddiskenheten och byter ut den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...