hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

    Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

    Information

    Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP:s datorer - Windows fjärranslutningsfelkoder

Detta dokument avser Windows.
I det här dokumentet får du en lista över DUN- (dial-up networking) och RAS-felkoder (Remote Access Service), och du får även en kort beskrivning av varje kod.
obs!
Det här dokumentet ger inga lösningar för dessa felkoder. De flesta fel kan åtgärdas om du startar om datorn och tar bort eller installerar om modemet från Enhetshanteraren.
Figur : Exempel på fel
Bild på Fel 680-meddelande.
Figur : Exempel på fel
Bild på Fel 633-meddelande.
Nätverksfelkoder
Felkoder
Beskrivning
14
Anslutningen har tagits bort eller anslöts igen.
600
En aktivitet väntar. Modemets inställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
601
Porthanteringen är ogiltig. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
602
Porten är redan öppen. Ett annat program använder modemet.
603
Buffertinställningarna (tillåtet utrymme i datorn för åtkomst till modemet) är för små. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
604
Fel information angiven. Modemets serieport kan ha ändrats.
605
Kan inte ange portinformation. Modemets serieport kan ha ändrats.
606
Porten är inte ansluten. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
607
Händelsen är ogiltig. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
608
Enheten finns inte. Modemets serieport kan ha ändrats.
609
Enhetstypen finns inte.
610
Bufferten är ogiltig. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
611
Rutten är inte tillgänglig. NetBIOS kanske inte har konfigurerats eller installerats (NT-nätverk).
612
Rutten är inte allokerad. NetBIOS kanske inte har konfigurerats eller installerats (NT-nätverk).
613
Ogiltig komprimering angiven. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
614
Inte tillräckligt utrymme tillåtet för att datorn ska kunna få åtkomst till modemet. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
615
Porten hittades inte. Modemets serieport kan ha ändrats.
616
En asynkron begäran väntar. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
617
Koppla bort.
Felkoder
Beskrivning
618
Porten är inte öppen. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
619
Porten är bortkopplad. Modemets serieport kan ha ändrats.
620
Det finns inga slutpunkter. Modemets serieport kan ha ändrats.
621
Kan inte använda telefonboksfilen. Filen rasphone.pbk kanske saknas eller är skadad (endast NT och XP).
622
Kan inte läsa in telefonboksfilen. Filen rasphone.pbk kanske saknas eller är skadad (endast NT och XP).
623
Kan inte hitta telefonboksfilen. Filen rasphone.pbk kanske saknas eller är skadad (endast NT och XP).
624
Kan inte skriva telefonboksfilen. Filen rasphone.pbk kanske saknas eller är skadad (endast NT och XP).
625
Ogiltig information hittades i telefonboken. Filen rasphone.pbk kanske saknas eller är skadad (endast NT och XP).
626
Kan inte läsa in en sträng. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
Felkod
Beskrivning
627
Hittar inte nyckel.
628
Porten är bortkopplad.
629
Porten har kopplats bort av den fjärranslutna datorn. Den vanligaste anledningen till det här felet är fel lösenord.
630
Porten är frånkopplad på grund av ett hårdvarufel.
631
Porten har kopplats bort av användaren.
632
Strukturstorleken är felaktig. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
633
Porten används redan eller har inte konfigurerats för fjärråtkomst.
obs!
Det här felet är ett av de vanligaste felen som vanligtvis kan lösas om du tar bort namnet för det uppringda modemet från Enhetshanteraren, startar om datorn och sedan väntar på att Windows Plug and Play-process ska hitta och installera om modemet.
634
Kan inte registrera datorn i fjärrnätverket. En annan dator kanske redan har loggat in med samma inloggningsuppgifter.
635
Okänt fel.
Felkoder
Beskrivning
636
Fel enhet är ansluten till porten. Det betyder att modemet kan ha installerats felaktigt.
637
Strängen kunde inte konverteras. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
638
Timeout-gränsen för begäran har passerats. En modeminställning kan ha ändrats utan att Windows startats om.
639
Inget asynkront nät finns tillgängligt.
640
Ett NetBIOS-fel har uppstått. Anslutningshastigheten kan vara för hög för linjens kvalitet.
641
Servern kan inte allokera erforderliga NetBIOS-resurser för att ge stöd för klienten.
642
Ett av dina NetBIOS-namn har redan registrerats på fjärrnätverket. En annan dator kanske redan har loggat in med samma inloggningsuppgifter.
643
En nätverksadapter vid servern fungerade inte.
644
Du får inte popup-meddelanden med nätverksinformation.
645
Internt autentiseringsfel. Erforderligt krypterat lösenord kan ställas in i Servertyper. Länkningsprogram för den handhållna enheten kan vara aktivt.
646
Kontot tillåter inte att du loggar in vid den här tidpunkten på dagen.
647
Kontot är inaktiverat.
648
Lösenordet har upphört att gälla.
649
Kontot har inte behörighet för fjärråtkomst.
650
Fjärråtkomstservern svarar inte.
651
Modemet (eller annan anslutningsenhet) har rapporterat ett fel. Modemet kan ha installerats med fel .inf-fil.
652
Oidentifierat svar från enheten. Modemet kan ha installerats med fel .inf-fil.
653
Ett makro som krävs av enheten kunde inte hittas i enhetens .inf-filavsnitt.
654
Ett kommando eller ett svar i enhetens .inf-filavsnitt hänvisar till ett odefinierat makro.
Felkoder
Beskrivning
655
Makrot <message> kunde inte hittas i enhetens .inf-filavsnitt.
656
Makrot <defaultoff> i enhetens .inf-filavsnitt innehåller ett odefinierat makro.
657
Enhetens .inf-fil kunde inte öppnas.
658
Enhetsnamnet i enhetens .inf-fil eller mediets .INI-fil är för långt.
659
Mediets .INI-fil hänvisar till ett okänt enhetsnamn.
660
Enhetens .inf-fil innehåller inga svar för kommandot.
661
Enhetens .inf-fil saknar ett kommando.
662
Försökte att ange ett makro som inte fanns med i enhetens .inf-filavsnitt.
663
Mediets .INI-fil hänvisar till en okänd enhetstyp.
664
Kan inte allokera minne. Stäng några program och prova igen.
665
Porten är inte konfigurerad för fjärråtkomst.
666
Modemet (eller annan anslutningsenhet) fungerar inte.
667
Kan inte läsa mediets .INI-fil.
668
Anslutningen avbröts. Prova att ringa upp igen.
669
Användningsparametern i mediets .INI-fil är ogiltig.
670
Kan inte läsa avsnittsnamnet från mediets .INI-fil.
671
Kan inte läsa enhetstypen från mediets .INI-fil.
672
Kan inte läsa enhetsnamnet från mediets .INI-fil.
673
Kan inte läsa användningen från mediets .INI-fil.
Felkoder
Beskrivning
674
Kan inte läsa den maximala b/s-anslutningshastigheten från mediets .INI-fil.
675
Kan inte läsa leverantörens maximala b/s-hastighet från mediets .INI-fil.
676
Linjen är upptagen. Försök att ringa igen.
677
En person, och inte ett modem, svarade. Kontrollera att numret går till en Internetleverantör och att det inte är ett telefonnummer.
678
Inget svar.
679
Kan inte hitta en leverantör. Det kan vara ett problem med din Internetleverantör.
680
Ingen kopplingston. Kontrollera om det finns meddelanden på din telefon som inte lyssnats av.
681
Allmänt fel rapporterat av enheten. Kontrollera att modemet fungerar.
682
ERROR WRITING SECTIONNAME.
683
ERROR WRITING DEVICETYPE.
684
ERROR WRITING DEVICENAME.
685
ERROR WRITING MAXCONNECTBPS.
686
ERROR WRITING MAXCARRIERBPS.
687
ERROR WRITING USAGE.
688
ERROR WRITING DEFAULTOFF.
689
ERROR READING DEFAULTOFF.
690
ERROR EMPTY INI FILE.
691
Åtkomst nekad på grund av ogiltigt användarnamn och/eller lösenord på domänen. Kontrollera att du har angett ditt användarnamn och/eller lösenord korrekt.
692
Maskinvarufel i port eller ansluten enhet.
693
ERROR NOT BINARY MACRO.
Felkoder
Beskrivning
694
ERROR DCB NOT FOUND.
695
ERROR STATE MACHINES NOT STARTED.
696
ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED.
697
ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING.
698
Ett svarsnyckelnamn i enhetens .inf-fil är inte i förväntat format.
699
Enhetssvaret orsakade överfull buffert.
700
Det utökade kommandot i enhetens .inf-fil är för långt.
701
Enheten övergick till en b/s-hastighet som COM-drivrutinen inte har stöd för.
702
Enhetssvar mottogs när inget förväntades.
703
ERROR INTERACTIVE MODE.
704
ERROR BAD CALLBACK NUMBER.
705
ERROR INVALID AUTH STATE.
706
ERROR WRITING INITBPS.
707
X.25 diagnostisk indikation.
708
Kontot har upphört att gälla.
709
Fel vid byte av lösenord.
710
Seriell överskrivning upptäcktes vid kommunikation med ditt modem.
711
RasMan-initialiseringsfel. Kontrollera händelseloggen.
712
Biplex-porten initialiseras. Vänta i några sekunder och ring upp igen.
713
Inga aktiva ISDN-linjer är tillgängliga.
Felkoder
Beskrivning
714
Tillräckligt många ISDN-kanaler är inte tillgängliga för att ringa samtalet.
715
För många fel uppstod på grund av dålig kvalitet på telefonlinjen. Det betyder att det kan finnas statisk elektricitet på telefonlinjen.
716
IP-konfigurationen för fjärråtkomst är inte användbar.
717
Inga IP-adresser är tillgängliga i den statiska poolen med IP-adresser för fjärråtkomst.
718
PPP-timeout.
719
PPP avslutades av fjärransluten dator.
720
Inga PPP-kontrollprotokoll har konfigurerats.
721
Den fjärranslutna PPP-servern svarar inte.
722
PPP-paketet är ogiltigt.
723
Telefonnumret, inklusive prefix och suffix, är för långt.
724
IPX-protokollet kan inte ringa ut på porten eftersom datorn är en IPX-router.
725
IPX-protokollet kan inte ringa in på porten eftersom IPX-routern inte är installerad.
726
IPX-protokollet kan inte användas för att ringa ut på mer än en port i taget.
727
Kan inte öppna TCPCFG.DLL.
728
Kan inte hitta en IP-adapter som är kopplad till fjärråtkomst.
729
SLIP kan inte användas om inte IP-protokollet är installerat.
730
Datorregistreringen är inte slutförd.
731
Protokollet är inte konfigurerat.
732
PPP-förmedlingen är inte konvergerad.
733
PPP-kontrollprotokollet för det här nätverksprotokollet är inte tillgängligt på servern.
Felkoder
Beskrivning
734
PPP-länkkontrollprotokollet är avslutat.
735
Servern nekade den begärda adressen.
736
Fjärrdatorn avslutade kontrollprotokollet.
737
Loopback upptäckt.
738
Servern tilldelade inte en adress och därför kan inte modemet ringa in.
Felkoder
Beskrivning
739
Fjärrservern kan inte använda det krypterade Windows NT-lösenordet.
740
TAPI-enheterna som konfigurerats för fjärråtkomst kunde inte initieras eller har inte installerats korrekt.
741
Den lokala datorn stöder inte kryptering.
742
Fjärrservern stöder inte kryptering.
743
Fjärrservern kräver kryptering.
744
Kan inte använda IPX-nätnumret som tilldelats av fjärrservern. Kontrollera händelseloggen.
745
En fil som behövs för uppringning saknas.
752
Ett syntaxfel uppstod när ett skript bearbetades.
753
Anslutningen, skapad av en router med flera protokoll, kunde inte kopplas från.
754
Kunde inte hitta paket med flera länkar.
755
Kan inte ringa på grund av anpassad uppringare.
756
Anslutningen rings redan upp (förmodligen av en annan process).
757
Fjärråtkomst kan inte starta automatiskt. Se händelseloggen.
758
ICS är redan aktiverad.
760
Aktivering av routingfunktioner misslyckades.
Felkoder
Beskrivning
761
Aktivering av ICS misslyckades.
763
ICS misslyckades på grund av att mer än en LAN-anslutning delar samtidigt.
764
Ingen smartkortläsare installerad.
765
ICS kan inte aktiveras. LAN-adressen finns redan (automatisk adresstilldelning).
766
Inget certifikat.
767
ICS kan inte aktiveras. Mer än en av samma IP-adresser finns på samma privata LAN. Konfigurera om LAN-nätverket så att endast unika IP-adresser används.
768
Krypteringsprocessen misslyckades.
769
Destination inte nåbar.
770
Fjärrdatorn nekade det här anslutningsförsöket.
771
Nätverket upptaget.
772
Fjärrhårdvaran är inte kapabel att hantera anslutningsbegäran.
773
Destinationsnumret har ändrats.
774
Temporärt fel.
775
Samtal blockerat av fjärrdator.
776
Fjärrhårdvara använder stör-inte-funktion.
777
Fjärrmodem fungerar inte.
778
Kan inte verifiera serverns identitet.
779
Anslutningen kräver ett smartkort. Aktivera smartkort.
780
De funktioner som testats är inte giltiga på den här typen av anslutning.
781
Inga giltiga certifikat hittades för kryptering.
Felkoder
Beskrivning
782
NAT (Network Address Translation) installerad som routingprotokoll. Ta bort innan du försöker aktivera ICS.
783
ICS kan inte aktiveras. Det valda LAN-nätverket som valts som privat nätverk har kopplats bort eller är inte tillgängligt.
784
Användarnamnet skiljer sig från det som efterfrågas av smartkortet.
785
Anslutningen inte konfigurerad för smartkort. Aktivera det från anslutningens egenskaper.
786
L2TP-anslutning kunde inte upprättas. Inget giltigt datorcertifikat.
787
L2TP-anslutning kunde inte upprättas. Säkerhetsfunktionen kunde inte autentisera fjärrdatorn.
788
L2TP-anslutning kunde inte upprättas. Säkerhetsfunktionen och fjärrdatorn kunde inte etablera parametrar.
789
L2TP-anslutning kunde inte upprättas. Säkerhetsfunktionen stötte på ett bearbetningsfel med fjärrdatorn.
790
L2TP-anslutning kunde inte upprättas. Certifikatets validering misslyckades vid fjärrdatorn.
791
L2TP-anslutning kunde inte upprättas. Säkerhetspolicy hittades inte.
792
L2TP-anslutning kunde inte upprättas. Timeout-fel uppstod vid säkerhetsförhandling.
793
L2TP-anslutning kunde inte upprättas. Fel uppstod vid säkerhetsförhandling.
794
RADIUS-protokoll av ramtyp är inte PPP.
795
RADIUS av tunneltyp är inte korrekt.
796
Servicetypen RADIUS är varken av ramtyp eller samtalsramtyp.
797
Modemet kunde inte hittas eller är upptaget.
798
Certifikat som använder Extensible Authentication-protokollet hittades inte.
799
ICS kan inte aktiveras. IP-adresskonflikt Säkerställ att endast värddatorn använder IP 192.168.0.1
800
VPN-servern är otillgänglig, kan inte nås eller är inte konfigurerad för den här anslutningen.
995
Åtgärden avbröts.
Felkoder
Beskrivning
1382
Max. längd har överskridits.
1793
Kontot har upphört att gälla.
2250
Nätverksanslutningen finns inte.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...