hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Vi håller på att uppgradera vår hemsida

  Vid tillfälliga problem, vänligen försök igen senare.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP and Compaq stationära datorer - Ta ur och byta ut CMOS-batteriet

Om datorn visar fel som rör klockan eller CMOS när datorn startas måste CMOS-batteriet på moderkortet förmodligen bytas ut.
Stationära datorer använder ett batteri för att hålla reda på tiden när de är avstängda, på många sätt likt en klocka. Precis som batteriet i en klocka ska det bytas när det blir dåligt. Byt ut batteriet med hjälp av stegen nedan.
Visa mig hur
  varning!
Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.
  varning!
Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.
obs!
Skriv ut det här dokumentet som referens när du arbetar på datorn.
 1. Dra ur alla kablar utom strömkabeln. Skriv ner var alla kablar ska sitta om du inte redan vet det.
 2. Koppla ur nätkabeln och när du tagit ur den trycker du på knappen Ström på datorns framsida.
  obs!
  Din dator kan se annorlunda ut än datorn på bilderna i det här dokumentet. Stegen och bilderna som används i det här dokumentet kan tillämpas på de flesta datormodeller. Om det är svårt att öppna höljet eller komma åt batteriet kan du läsa Uppgradering- och serviceguide för din dator. Om Uppgradering- och serviceguiderna är tillgängliga kan de laddas ner från handboksavsnittet på datorns supportsida.
 3. Ta bort skruvarna på datorns baksida.
 4. Ta av sidopanelen från datorns baksida.
 5. Lokalisera batteriet. Det är en liten, blank, rund metallskiva (som ett stort batteri till ett armbandsur).
 6. Kom ihåg hur batteriet sitter. Vanligen sitter den graverade sidan, plussidan, uppåt. Ta bort batteriet från moderkortet.
  Exempel 1
  Exempel 2
 7. Kontakta en lokal databutik för att se om det finns ett utbytesbatteri. Använd uppgifterna som står på batteriet för att besvara frågor som databutiken ställer.
 8. Skaffa batteriet och sätt tillbaka det på samma plats som det gamla. Se till att det nya batteriet sätts i exakt åt samma håll som det gamla.
    varning!
  Det finns risk för explosion om batteriet sätt tillbaka på ett felaktigt sätt. Byt endast till samma (eller motsvarande) typ av batteri.
 9. Sätt tillbaka sidopanelen genom att passa in det med fliköppningarna på höljet.
 10. Sätt dit sidopanelen och skjut den framåt.
 11. Skruva i skruvarna för att fästa sidopanelen.
 12. Anslut alla kablar och sätt på datorn för att ställa in tiden.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...