hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP och Compaq stationära datorer - Bygelinställningar för installation av IDE-hårddiskar och CD-, CDRW- och DVD-enheter

Följande information hjälper dig att ställa in erforderliga kabelvalsinställningar på hårddisken eller på en optisk enhet. Varje hårddiskinställning som används av datorns BIOS informerar systemet om var hårddisken finns och vilken prioritet den har i förhållande till andra enheter. För de flesta hårddiskar och datorer som tillverkats efter 2002 behöver förmodligen inte bygelinställningarna för hårddisken ändras - det gäller alla SATA-enheter.
Om du vill kontrollera hårddiskens bygelinställningar eller fysiskt installera hårddiskbyglar fortsätter du att använda det här dokumentet.
obs!
Det här dokumentet innehåller procedurer som är mycket tekniska till sin natur. Det är därför viktigt att den som utför detta arbete har god erfarenhet av både maskin- och programvara.
  varning!
Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.
  varning!
Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.

Placering av bygeln, IDE-portarna och bandkablarna

Byglarna för hårddisken (hårddiskarna) och CD/DVD-enheterna finns på enhetens baksida. Bygeln är en liten glidkontakt av metall som täcks av en rektangulär plastbit. Hårddiskbyglar är utformade för att föras över och koppla ihop två metallstift så att elektricitet kan flöda mellan dem.
Innan du kan använda byglarna måste du känna till hårddiskinställningen för varje stiftpar.
Information om stiften finns tryckt direkt på hårddisketiketten, på hårddiskens PCA-kort under stiften, eller etsat på de omgivande plast- eller metalldelarna nära stiften. För vissa diskar används en standardinstallation utan byglar. Hårddiskinställningarna kan vara, men är inte begränsade till, följande:
 • MS, MA, DS, 0 eller M = Master eller Disk 0. Disken är den första disken som används på kabeln/kanalen (ansluten till ändkontakten på en IDE-kabel).
 • SL, PK, 1 eller S = Slave eller Disk 1. Disken är den andra disken som ska användas på kabeln/kanalen (ansluten till den mittersta kontakten på en IDE-kabel).
 • CS, CSEL = Kabelval. Disken kan ställas in automatiskt av ett kompatibelt system.
Om du inte hittar namnen på hårddiskinställningarna för stiften måste du läsa informationen från disktillverkaren - antingen via disktillverkarens supportwebbplats eller från tillgängliga handböcker som medföljde disken när den köptes.
Stiften finns vanligtvis på diskens baksida bredvid kontakten för bandkabeln. Disken bör ha tre eller fyra par stift för installation av enheten.
Sedan behöver du veta var varje tillgänglig kanalport finns på moderkort och vilka typer de är. Det finns två huvudtyper av portar som används av diskarna:
 • IDE och SATA. En IDE-bandkabel ansluts antingen till en primär eller sekundär IDE-port på moderkortet. Varje IDE-kabel stöder upp till två IDE-kompatibla hårddiskar.
 • En SATA-kabel ansluts till en SATA-port. Varje kabel har stöd för en disk. I allmänhet behövs ingen bygelkonfiguration.
Varje port är markerad på moderkortet. Datorn kan ha en eller eventuellt ingen IDE-port. Den kan också ha flera SATA-portar eller ingen alls. Kapaciteten för att ansluta en hårddisk till datorn är begränsad av antalet IDE- och SATA-portar på moderkortet och av vilken typ de är. Du kan till exempel inte ansluta 2 SATA-diskar om det bara finns en SATA-port på moderkortet.
  Figur : Exempel på moderkortsportar för diskar (din datorkonfiguration kan vara annorlunda)
 1. IDE-portar (primära och sekundära)
 2. SATA-port 1 till 4
Slutligen kan kabeltypen också påverka diskarnas konfiguration.
För SATA-diskar behöver du bara ansluta SATA-kabeln till moderkortsporten och disken.
  Figur : Exempelvis på SATA-anslutningar
 1. Nätkabelsanslutning
 2. SATA-kabel och -port (90 graders typ, porttypen kan variera)
För IDE-diskar används dock en IDE-bandkabel (40-trådig standard eller 80-trådig Ultra-IDE eller EIDE). Bandkabeln ansluter en hårddisk eller CD/DVD-enhet till moderkortet. Det går att ansluta upp till två diskar på samma bandkabel, så länge som kabeln har tre kontakter (en som ansluts till moderkortet och två som kopplas in på diskens baksida).
  Figur : Övre IDE-kabelanslutningar
 1. Slavkontakt (mitten)
 2. Masterkontakt (ända)
  Figur : Exempel på en IDE-anslutning
 1. IDE-bandkabel och -anslutning
 2. nätkabelsanslutning
Nu när du förstår hårddiskinstallationen, kanalanslutningarna och kabeltyperna är du redo att kontrollera bygelinställningarna för diskarna.

Bygelinställningar för 1 hårddisk och 1 CD/DVD-enhet

obs!
När du använder en Western Digital-hårddisk på en kabel kan du behöva ställa in den på "Enkel". I hårdvarudokumentationen finns närmare detaljer.
 • Ställ in hårddiskbygeln som CS eller Enkel. Anslut disken med masterkontakten på den primära IDE-kabeln.
 • Ställ in CD/DVD-enhetens bygel som CS. Anslut disken med masterkontakten på den sekundära IDE-kabeln.

Bygelinställningar för 2 hårddiskar och 1 CD/DVD-enhet

obs!
Om Master (MA) väljs som den första enheten måste den andra enheten på samma kabel ställas in på Slav (SL). Om Kabelval (CS) används på den första enheten, måste den andra enheten på samma kabel också använda CS.
 • Ställ in den första hårddiskbygeln som Master (alternativt kan Kabelval användas, men ställ då in den andra hårddisken på Kabelval). Anslut disken med masterkontakten på den primära IDE-kabeln.
 • Ställ in den andra hårddiskbygeln på Slav (använd Kabelval om Kabelval ställts in på den första hårddisken). Anslut disken med slavkontakten på den primära IDE-kabeln.
 • Ställ in CD/DVD-enhetens bygel som Kabelval. Anslut disken med masterkontakten på den sekundära IDE-kabeln.

Bygelinställningar för 1 hårddisk och 2 CD/DVD-enheter

obs!
När du använder en Western Digital-hårddisk på en kabel kan du behöva ställa in den på "Enkel". I hårdvarudokumentationen finns närmare detaljer.
obs!
Om Master (MA) väljs som den första enheten måste den andra enheten på samma kabel ställas in på Slav (SL). Om Kabelval (CS) används på den första enheten, måste den andra enheten på samma kabel också använda CS.
 • Ställ in hårddiskbygeln som Kabelval eller Enkel. Anslut disken med masterkontakten på den primära IDE-kabeln.
 • Ställ in den första CD/DCD-enheten på Master (alternativt kan Kabelval användas om du ställer in den andra CD/DVD-enheten på Kabelval). Anslut disken med masterkontakten på den sekundära IDE-kabeln.
 • Ställ in bygeln för den andra CD/DVD-enheten på Slav (använd Kabelval om Kabelval användes på den första CD/DVD-enheten). Anslut disken med slavkontakten på den sekundära IDE-kabeln.

Bygelinställningar för 2 hårddiskar och 2 CD/DVD-enheter

obs!
Om Master (MA) väljs som den första enheten måste den andra enheten på samma kabel ställas in på Slav (SL). Om Kabelval (CS) används på den första enheten, måste den andra enheten på samma kabel också använda CS.
 • Ställ in den första hårddiskbygeln som Master (Kabelval kan användas om du ställer in den andra hårddisken på Kabelval). Anslut disken med masterkontakten på den primära IDE-kabeln.
 • Ställ in den andra hårddiskbygeln på Slav (använd Kabelval om Kabelval ställts in på den första hårddisken). Anslut disken med slavkontakten på den primära IDE-kabeln.
 • Ställ in den första CD/DCD-enhetsbygeln på Master (alternativt kan Kabelval användas om du ställer in den andra CD/DVD-enheten på Kabelval). Anslut disken med masterkontakten på den sekundära IDE-kabeln.
 • Ställ in den andra CD/DVD-enhetsbygeln på Slav (använd Kabelval om Kabelval användes på den första CD/DVD-enheten). Anslut disken med slavkontakten på den sekundära IDE-kabeln.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...