hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP- och Compaq-datorer - Uppgradera eller byta ut processorn

Med hjälp av det här dokumentet kan du ta bort och byta ut en processor. Använd det som tillägg till informationen som medföljer den nya processorn. Se till att läsa anvisningarna som medföljer den nya processorn innan du installerar den.

Innan du börjar

 • Se till du har en processor som är kompatibel med moderkortet. Ytterligare information finns i Steg 1: Avgöra vilka processorer som är kompatibla med moderkortet.
 • Skaffa en stjärnskruvmejsel och en mellanstor skruvmejsel.
 • Om du lägger till eller återanvänder en processorkylfläkt köper du en tub med termiskt fett från din lokala datorbutik.
 • Använd ett antistatiskt armband och en ledande skumplatta för att eliminera eller minska skador till följd av statisk elektricitet.
 • Hitta en tom, plan, stabil arbetsyta över ett golv som inte är mattbelagt.
  varning!
Kanterna på metallpanelerna kan vara vassa. Se till att du inte kommer i kontakt med någon metallkant inuti datorn.
  varning!
Produkten innehåller komponenter som kan ta skada av statisk elektricitet. Minska risken för skador orsakade av statisk elektricitet genom att arbeta på ett golv utan matta under, använda en arbetsyta som motverkar statisk elektricitet (till exempel en skumplastduk som leder bort statisk elektricitet) och bära ett armband som är anslutet till en jordad yta.

Steg 1: Avgöra vilka processorer som är kompatibla med moderkortet

Innan du skaffar en ny processor bör du ta reda på om den är kompatibel med moderkortet. För de flesta av HP:s och Compaq:s stationära datorer finns det en lista i produktspecifikationerna över vilka typer av processorer som är kompatibla med moderkortet. För några modeller måste du kontrollera moderkortsspecifikationerna.
Följ nedanstående steg för att hitta kompatibla processorer:
 1. Gå till sidan med produktspecifikationer för datormodellen. För att söka efter specifikationerna, skriv datormodellen och ordet "specifikationer" i fältet Fråga eller nyckelord längst upp på sidan. Om du till exempel har en HP Pavilion p6755de stationär dator skriver du p6755de specifikationer.
 2. Tryck på Retur eller klicka på pilarna bredvid fältet Fråga eller nyckelord.
 3. I produktspecifikationerna söker du efter avsnittet Information om processoruppgradering.
  Om avsnittet Information om processoruppgradering inte finns i specifikationerna följer du de här stegen för att söka efter informationen:
  1. Sök efter moderkortets namn på produktspecifikationssidan.
  2. Skriv in moderkortets namn och ordet "specifikationer" i fältet Fråga eller nyckelord längst upp på sidan. Om du till exempel har ett moderkort av typen P4SD-LA (Oxford-UL6E)skriver du Oxford specifikationer.
  3. Tryck på Retur eller klicka på pilarna bredvid fältet Fråga eller nyckelord.
  4. På moderkortets specifikationssida söker du efter något av avsnitten CPU eller Processor och noterar informationen som finns i listan.
 4. Klicka på plustecknet intill Information om processoruppgradering och visa informationen.
  Notera all information i listan, däribland:
  • TDP - Thermal Design Power. Försök inte installera en processor med en högre TDP än den som anges i specifikationen.
  • Uttagstyp - processorn måste använda den typ som anges här.
  • Moderkortet stöder följande processoruppgraderingar - Installera en processor ur en av serierna som anges i listan.

Steg 2: Öppna höljet

När du har hittat en kompatibel processor kan du byta ut den gamla. Följ de här stegen för att påbörja processen genom att öppna datorhöljet:
 1. Stäng av datorn och koppla bort alla kablar.
 2. Ta bort skruven/skruvarna som håller panelen på plats.
  Figur : Exempel på var skruven/skruvarna kan finnas
  Exempel på var skruven/skruvarna kan finnas
 3. Ta bort panelen.
 4. Om du har problem med att ta bort panelerna, gå till HP:s supportwebbplats, ange datorns modellnummer och skriv ta isär eller öppna hölje i textrutan. Fortsätt annars med nästa steg.

Steg 3: Ta bort fläktkåpan och nätenheten

På många datorer sitter processorn bakom en fläktkåpa. Om datorn har en fläktkåpa tar du bort den innan du tar bort processorn. På vissa datorer kan nätenheten också förhindra åtkomst till processorn. Utför följande steg för att ta bort dessa hinder temporärt:
 1. Lägg försiktigt datorn på sidan med den öppna delen lättåtkomlig.
 2. Hitta fläktkåpan. Den finns ovanför processorn och sitter fast baktill på höljets insida.
 3. Undersök om fläktkåpan sitter fast med skruvar eller flikar.
  Om fläkten sitter fast med skruvar tar du bort dem och avlägsnar fläktkåpan. Om fläktkåpan sitter fast med flikar använder du en skruvmejsel för att försiktigt bända tillbaka fliken medan du samtidigt försiktigt drar ut fläktkåpan. Bänd varje flik tills du kan rotera och ta bort fläktkåpan.
  Figur : Flikar på fläktkåpan
  Flikar på fläktkåpan
 4. Koppla bort fläkttrådarna från moderkortet. Notera var anslutningen finns på moderkortet eftersom du måste ansluta trådarna senare.
 5. Nätenheten är en grå rektangulär låda som många trådar kommer ut ur och den finns oftast baktill på datorhöljets insida. Om nätenheten finns ovanför processorn tar du bort de fyra skruvarna och, utan att koppla bort trådarna, lägger du nätenheten åt sidan, helst på cd-enheten. Lägg inte nätenheten på moderkortet.
 6. Processorn är nu fri från hinder. Gå vidare till nästa steg.

Steg 4: Ta bort och installera processorn

Moderkort har antingen en plats eller en sockelkontakt för processorn. Anvisningarna för hur du tar bort och installerar en processor skiljer sig åt för de två typerna. Beroende på vilken sockeltyp du har använder du ett av de följande två avsnitten för att ta bort och installera en processor.
Mer information om hur du bestämmer moderkortets exakta anslutningstyp finns i produktspecifikationen för datormodellen. Om du vill söka efter datorns specifikationer skriver du in modellnumret och specifikationer
Typer av processorkontakter
Figur : Plats
Plats
Figur : Sockel
Sockel

Steg 5: Sätta ihop datorn

Följ följande steg för att sätta ihop datorn igen:
 1. Om nätenheten avlägsnats sätter du tillbaka med fyra skruvar baktill på höljets insida.
 2. Om fläktkåpan avlägsnades sätter du tillbaka den baktill på höljets insida genom att sätta fläktkåpans flikar på rätt platser eller genom att skruva i fläktkåpans skruvar igen.
 3. För tillbaka eventuella utsvängbara eller skjutbara enheter på plats. Kontrollera att det inte ligger några kablar mot processorfläkten.
 4. För höljets paneler tillbaka på respektive plats på datorns sidor.
  Figur : Föra tillbaka höljets paneler på plats
  	Föra tillbaka höljets paneler på plats
 5. Dra åt skruvarna som håller panelerna på plats.
 6. Sätt tillbaka alla kablar på datorns baksida. Sätt i strömkabeln sist.
 7. Slå på datorn och se om den fungerar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...