hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  CORONAVIRUS (COVID19) Påverkan:

  Vi upplever längre än förväntade väntetider för att nå en agent. Vänligen använd våra digitala tjänster som Virtual Agent (på engelska) och Diagnostik verktyg (på engelska) eller ditt HP Konto för snabbare service. Instant Ink kunder vänligen gå till instantink.com.

  Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP-datorer - Partitionera och namnge hårddiskar (Windows 7)

Det här dokumentet avser HP- och Compaq-datorer med Windows 7.

Förstå enheter, partitioner och volymer i Windows 7

En partition är en del av hårddisken som kan formateras och tilldelas en enhetsbeteckning. På varje hårddisk är en volym en formaterad primär partition eller logisk enhet. Termerna partition och volym används ofta för samma sak.
HP- och Compaq-datorer med Windows 7 har hårddiskenheter som består av minst två partitioner: Huvudpartitionen för Windows och ditt arbete samt en återställningspartition för återställning av datorn till fabriksskick. Följande är en lista över några av de partitioner som kan finnas på hårddisken:
 • Huvudpartitionen, vanligen med enhetsbeteckningen C, innehåller systemfiler, programfiler och användbart fillagringsutrymme.
 • En återställningspartition, vanligen med enhetsbeteckningen D och namnet RECOVERY, innehåller systemåterställningsinformation om C-partitionen förstörs eller inte kan användas.
 • Det kan finnas en gömd partition med namnet SYSTEM. En SYSTEM-partition används av Windows till att lagra skyddade filer för felsökning och bör inte ändras.
 • Datorn kan också ha en partition kallad "HP_TOOLS". I så fall innehåller partitionen HP-verktyg för UEFI som du kan använda som hjälp vid felsökning av startproblem eller test av maskinvarufel.
  varning!
När du använder stegen i det här dokumentet ska du inte ta bort SYSTEM-, återställnings- eller FACTORY_IMAGE-partitionen eller använda den för fillagring. Om du gör det kan du förhindra felsökning av eller återställning i händelse av att ett större datorproblem inträffar.

Lägga till en ny enhetsbeteckning i Windows 7

För att skapa mer lagringsutrymme eller visa en annan enhet, lägg till en ny enhetsbeteckning på datorn genom att använda någon av följande metoder:
 • Installera en till hårddisk – Om du behöver mer utrymme för foton, filmer, musik eller andra filer kan du lägga till en ny hårddiskenhet eller USB-lagringsenhet. Den nya hårddisken kan vara inbyggd i datorn (intern) eller en extern enhet som ansluts till en USB-kontakt på datorn. När du lägger till en ny lagringsenhet tilldelas den automatiskt en bokstavsbeteckning i Windows.
  obs!
  Om du vill lägga till en intern hårddisk måste du ha ett tomt enhetsfack. De flesta stationära datorer av medelhöjd eller större har utrymme för en eller flera extra hårddiskar. Nästan alla Notebook-, Slimline- och AiO-datorer saknar utrymme för ytterligare interna hårddiskar.
 • Skapa partition på befintlig enhet – Om du inte behöver mer fillagringsutrymme men vill att en till enhet ska visas i Windows kan du skapa en ny partition på den befintliga hårddisken. Det kan vara bra om du vill dela filer på en enhet, men vill förhindra åtkomst till dina personliga filer genom att spara dem på en annan enhet.
  Den här metoden lägger inte till mer utrymme, men allokerar om en del av det tomma utrymmet på den befintliga hårddisken till en annan partition. Det här utrymmet behandlas som en annan enhet och får en egen enhetsbeteckning.

Skapa en ny partition i Windows 7

För att kunna återallokera tomt utrymme på hårddisken genom att skapa fler partitioner eller volymer måste hårdisken ha oallokerat utrymme som inte är en del av en befintlig partition. Krymp volymen på en befintlig enhet för att skapa oallokerat utrymme och skapa formatera sedan en hårddiskpartition.
 1. För att öppna verktyget Diskhantering klickar du på Start . Skriv partition i Sökfältet. Klicka sedan på Skapa och formatera hårddiskpartitioner.
  Figur : Sökresultat för Partition
  Sökresultat för Partition
  Verktyget Diskhantering öppnas och visar information om datalagringsenheterna på datorn.
 2. Om du vill skapa utrymme som inte är allokerat på enheten högerklickar du på den enhet du vill skapa en partition på. Oftast väljer du C: -enheten.
  Klicka sedan på Krymp volym...
    varning!
  Använd inte återställnings- eller FACTORY_IMAGE-partitionen till att skapa en ny partition. Om du gör det kan det hindra HP Recovery Manager från att återställa datorn när informationen på C: -partitionen är skadad.
  Figur : Krymp volym...
  Krymp volym...
 3. Gör inga justeringar av inställningarna i fönstret Krymp. Klicka på Krymp.
  Figur : Fönstret Krymp C: Fönstret
  Fönstret Krymp C: Fönstret
  När Krymp har utförts visas den nya partitionen i hjälpprogrammet för diskhantering som Inte allokerat utrymme.
  Figur : Fönstret Diskhantering med oallokerat utrymme inringat i rött
  Fönstret Diskhantering med oallokerat utrymme inringat i rött
 4. Högerklicka på den nya partitionen. På menyn som visas klickar du på Ny enkel volym...
  Figur : Ny enkel volym...
  Ny enkel volym...
 5. Guiden Ny enkel volym öppnas. Fortsätt genom att klicka på Nästa.
 6. Fönstret Välj volymstorlek öppnas. Skriv in volymens storlek eller klicka på Nästa för att godkänna standardinställningen.
  Figur : Fönstret Ange volymstorlek
  Fönstret Ange volymstorlek
 7. Fönstret Tilldela enhetsbeteckning eller sökväg visas. Välj en enhetsbeteckning och klicka på Nästa.
  Figur : Fönstret Tilldela enhetsbeteckning eller sökväg
  Bild på fönstret Tilldela enhetsbeteckning eller sökväg
 8. Fönstret Formatera partition öppnas. Om du vill ge enheten ett namn anger du namnet i rutan Volymetikett. Klicka sedan på Nästa.
  obs!
  Välj inteSnabbformatera eller Aktivera fil- och mappkomprimering.
  Figur : Fönstret Formatera partition
  Fönstret Formatera partition
 9. Fönstret med inställningar visas. Klicka på Slutför.
  Figur : Avsluta guiden Ny enkel enhet
  Avsluta guiden Ny enkel enhet
 10. Verktyget Diskhantering öppnas för att visa formateringsförloppet.
  Figur : Formatering
  Formatering
  När formateringen är slutförd visas den nya enheten i verktyget Diskhantering.
  Om fönstret Spela upp automatiskt öppnas klickar du på X i övre högra hörnet för att stänga det.
  Figur : Ny volym
  Ny volym

Ändra en enhetsbeteckning i Windows 7

Bokstäverna C till Z kan tilldelas till varje enhet på din dator. Systempartitionen har vanligtvis bokstaven C, medan bokstäverna A och B är reserverade för diskettenheter eller flyttbara enheter. Om datorn inte har någon diskettenhet kan du tilldela dina volymer bokstäverna A och B.
obs!
Vissa MS‑DOS- och Windows-program refererar till vissa enhetsbeteckningar. Om du ändrar en enhetsbeteckning kan det hända att vissa program som finns installerade på hårddisken inte fungerar som de ska. Det går inte att ändra en enhetsbeteckning om enheten antingen är en systempartition eller en startpartition. Om ett fel uppstår kan det hända att partitionen eller enheten som du försöker ändra beteckning på används. Stäng eventuella program eller fönster som använder partitionen eller enheten och försök igen.
Följ de här stegen för att ändra enhetsbeteckning.
 1. För att öppna verktyget Diskhantering klickar du på Start . Skriv partition i Sökfältet. Klicka sedan på Skapa och formatera hårddiskpartitioner.
  Figur : Sökresultat för Partition
  Sökresultat för Partition
  Verktyget Diskhantering öppnas och visar information om datalagringsenheterna på datorn.
 2. Högerklicka på den partition eller enhet du vill byta namn på och klicka sedan på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar...
  Figur : Ändra enhetsbeteckning eller sökvägar...
  Ändra enhetsbeteckning eller sökvägar...
 3. I fönstret Ändra enhetsbeteckning klickar du på Ändra.
  Figur : Fönstret Ändra enhetsbeteckning med Ändra markerat
  Fönstret Ändra enhetsbeteckning med Ändra markerat
 4. På menyn väljer du den nya enhetsbeteckningen. Klicka sedan på OK.
  Figur : Fönstret Ändra enhetsbeteckning
  Fönstret Ändra enhetsbeteckning
 5. Varningsmeddelandet för diskhantering visas. Klicka på Ja för att fortsätta.
  Figur : Varningsmeddelande för Diskhantering
  Varningsmeddelande för Diskhantering.

Ta bort en enhetsbeteckning i Windows 7

Lagringsutrymme kan rensas och bli åtkomliga på din dator genom borttagning av enhetsbeteckningar. Enhetsbeteckningar kan tas bort med diskhanteringsverktyget.
  varning!
Om du tar bort en volym raderas alla data på den. Säkerhetskopiera alla data du vill behålla innan du tar bort volymen.
 1. Säkerhetskopiera alla data du vill behålla, från den enhet du vill ta bort.
 2. För att öppna verktyget Diskhantering klickar du på Start . Skriv partition i Sökfältet. Klicka sedan på Skapa och formatera hårddiskpartitioner.
  Figur : Sökresultat för Partition
  Sökresultat för Partition
  Verktyget Diskhantering öppnas och visar information om datalagringsenheterna på datorn.
 3. Högerklicka på den enhetsbeteckning som du vill ta bort. Klicka sedan på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar...
  Figur : Ändra enhetsbeteckning eller sökvägar...
  Ändra enhetsbeteckning eller sökvägar...
 4. I fönstret Ändra enhetsbeteckning klickar du på Ta bort.
  Figur : Fönstret Ändra enhetsbeteckning med Ta bort markerat
  Fönstret Ändra enhetsbeteckning med Ta bort markerat
 5. Varningsmeddelandet för diskhantering visas. Klicka på Ja för att fortsätta.
  Figur : Varningsmeddelande för Diskhantering
   Varningsmeddelande för Diskhantering
  Enhetsbeteckningen försvinner. Om du vill använda det här hårddiskutrymmet igen fortsätter du till nästa avsnitt för att ta bort partitionen.

Ta bort en partition i Windows 7

Lagringsutrymme kan rensas och bli åtkomliga på din dator genom borttagning av partitioner. En partition kan tas bort från delen Diskhantering i fönstret Datorhantering när du väljer Ta bort volym, klickar på Ta bort partitionen och sedan lägger till det oallokerade utrymmet till en annan disk.
  varning!
Om du tar bort en volym raderas alla data på den. Säkerhetskopiera alla data du vill behålla innan du tar bort volymen.
 1. För att öppna verktyget Diskhantering klickar du på Start . Skriv Datorhantering i Sökfältet. Klicka sedan på alternativet Datorhantering i sökresultatet.
  Figur : Sökresultat för Datorhantering
  Sökresultat för Datorhantering
  Fönstret Datorhantering öppnas.
 2. I menyraden till vänster om fönstret Datorhantering, välj Diskhantering.
  Figur : Diskhantering
  Diskhantering
  Partitioner på din dator visas.
 3. Högerklicka på den volym eller partition du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort volym...
  Figur : Ta bort volym...
  Ta bort volym...
 4. Om du har säkerhetskopierat alla data du vill behålla klickar du på Ja.
  Enhetsbeteckningen försvinner och partitionen visas som Ledigt utrymme.
  Figur : Ledigt utrymme i partitionen
  Ledigt utrymme i partitionen
 5. Högerklicka på det lediga utrymmet. På menyn som visas klickar du på Ta bort partition...
  Figur : Ta bort partition...
  Ta bort partition...
  Nu visas utrymmet som Inte allokerat.
 6. Högerklicka på den enhet som du vill lägga till oallokerat utrymme för. På menyn som visas klickar du på Utöka volym...
  Figur : Utöka volym...
  Utöka volym...
 7. Guiden Utöka volym visas. Klicka på Nästa.
  Figur : Guiden Utöka volym
  Guiden Utöka volym
 8. Fönstret Välj diskar visas. Ändra inte några inställningar. Klicka på Nästa.
  Figur : Fönstret Välj diskar
  Fönstret Välj diskar
 9. Klicka på Slutför.
  Figur : Avsluta guiden Utöka volymen
  Avsluta guiden Utöka volymen
  Det oallokerade utrymmet kan nu användas.

Support om att partitionera och namnge hårddiskar (Windows 7)

För mer information om hårddiskpartitioner, se Microsofts supportartikel vad är systempartitioner och startpartitioner? (på engelska)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...