hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Stationära HP- och Compaq-datorer - Felsöka trådanslutet tangentbord (Windows 7)

Detta dokument avser HP:s och Compaqs stationära datorer med Microsoft Windows 7.
Använd den här informationen för att felsöka allmänna tangentbordsproblem.
  obs!
Du kan testa tangentbordet för tangent- eller maskinvarufel med verktyget HP Hardware Diagnosticsom följde med datorn. Se HP:s supportdokument HP:s stationära datorer - Testa med avseende på maskinvarufel (Windows 7).
  obs!
Om symptomet inte visas i följande lista i dokumentet och tangentbordet är trådlöst använder du supportdokumentet Felsökning av trådlöst tangentbord och mus.
Tangent sitter fast
Om en tangent fysiskt har fastnat i nedtryckt läge kanske du inte måste byta ut tangentbordet. De flesta tangenter kan enkelt tas bort genom att föra in en smörkniv under tangenten och bända uppåt. När tangenten har tagits bort rengör du undersidan av tangenten och tangentplatsen på tangentbordet med en bomullstopp fuktad med sprit. Sätt tillbaka tangenten genom att trycka den på plats.
Andra tips om du har en tangent som fastnat:
 • Stäng av datorn innan du arbetar med tangentbordet.
 • Om tangentbordet fortfarande omfattas av en garanti och en tangent sitter fast kontaktar du HP för att ta reda på om tangentbordet kan bytas ut innan du tar bort tangenten. Om tangenten har fastnat på grund av vätska eller annat som kommit in i tangentbordet kan rengöring vara det enda alternativet.
 • Längre tangenter som Mellanslag och Enter har troligen en liten metallstång som stöd. Metallstången måste sättas in i tangenten och tangentbordet innan tangenten sätts tillbaka i tangentbordet.
 • Tangenter på tunna, trådlösa tangentbord, som de som används för HP TouchSmart IQ-serien, kan vara mycket svårare att byta ut. Överväg att byta ut tangentbord av denna typ.
Figur : Ta bort och rengöra en tangent som fastnat
Ta bort tangenten
En tangenttryckning ger flera tecken
Om två eller flera tecken visas när du trycker på en tangent gör du så här för att justera tangentupprepningens fördröjning i Windows 7:
 1. Klicka på Start och skriv tangentbord i rutan Sök. Klicka sedan på Tangentbord i Kontrollpanelen.
  Figur : Öppna Egenskaper för tangentbord
  Öppna Egenskaper för tangentbord
  Sidan Tangentbordsegenskaper öppnas.
 2. Ställ in reglaget för upprepningsfördröjningen på Lång och klicka på Verkställ och sedan på OK.
  Figur : Ändra inställning för Tangentrepetition
  Inställning för fördröjning av tangentrepetition
Datorn piper när jag skriver
Om datorn piper ibland när du skriver, är Låstangenter och/eller Tröga tangenter aktiverade. Låstangenter kan pipa till när Lock-tangenterna trycks ner. Funktionen Tröga tangenter kan pipa till när tangenterna Ctrl, Alt, Skift eller Lock trycks ner. Använd följande steg för att inaktivera låstangenter i Windows 7:
 1. Klicka på Start och skriv Hjälpmedeli sökrutan. Välj Hjälpmedelscenter från programlistan.
  Figur : Öppna Hjälpmedelscenter
  Öppna Hjälpmedelscenter
 2. Rulla nedåt på sidan och välj Gör tangentbordet mer lättanvänt.
  Figur : Justera inställningarna för tangentbordet
  Justera inställningarna för tangentbordet
 3. Om alternativet är markerat tar du bort markeringen från Aktivera tröga tangenter. Klicka på Konfigurera tröga tangenter.
  Figur : Konfigurera Tröga tangenter
  Konfigurera Tröga tangenter
  Sidan Konfigurera Tröga tangenter öppnas.
 4. Ta bort markeringen från Aktivera Tröga tangenter när du trycker ned Skift fem gånger i följd.
  Figur : Ändra tangentbordsgenväg för Tröga tangenter
  Konfigurera Tröga tangenter
 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK för att gå tillbaka till sidan Gör tangentbordet mer lättanvänt.
 6. Ta bort markeringen från Aktivera låstangenter.
  Om markerad, ta bort markeringen från Aktivera Låstangenter genom att hålla NUM LOCK-tangenten nedtryckt i 5 sekunder.
  Figur : Ändra inställningar för Låstangenter
  Ändra inställningar för Låstangenter
 7. Klicka på Verkställ, och sedan på OK, och stäng sedan Hjälpmedelscenter.
  Pipet hörs inte längre.
Tangenttryckningar ger långsamma svar
Om det finns en kort fördröjning från när en tangent trycks ned tills tecknet visas på skärmen kan funktionen Filtertangenter vara aktiverad. Funktionen Filtertangenter ger ett bredare urval tangenttryckningsalternativ för att fininställa fördröjningar och förhindra oavsiktliga tangenttryckningar. Följ stegen nedan för att stänga av filtertangenter i Windows 7 och återgå till tangentbordsstandard:
 1. Klicka på Start och skriv Hjälpmedeli sökrutan. Välj Hjälpmedelscenter från programlistan.
  Figur : Öppna Hjälpmedelscenter
  Öppna Hjälpmedelscenter
 2. Rulla nedåt på sidan och välj Gör tangentbordet mer lättanvänt.
  Figur : Justera inställningarna för tangentbordet
  Justera inställningarna för tangentbordet
 3. Ta bort markeringen från Aktivera tangentfilter. Klicka på Konfigurera tangentfilter.
  Figur : Konfigurera Filtertangenter
  Konfigurera Filtertangenter
 4. På sidan Konfigurera filtertangenter avmarkerar du rutan för Aktivera Filtertangenter när du håller ned höger Skift i åtta sekunder.
  Figur : Ändra inställningar för Filtertangenter
  Ändra inställningar för Tangentbordsgenväg
 5. Klicka på Verkställ, och sedan på OK, och stäng sedan Hjälpmedelscenter.
  Tangenterna ska nu reagera snabbare.
Fel tecken visas när jag skriver, ändrar tangentbordsspråk eller Dvorak
Om fel tecken visas när du skriver eller om du använder ett annat tangentbord än det som medföljde datorn, följer du stegen för att synkronisera Windows 7 med den typ av tangentbord du använder:
 1. Klicka på Start och skriv regioni sökfältet.
  Figur : Öppna sidan Nationella inställningar och språkinställningar
  Öppna sidan Nationella inställningar och språkinställningar
 2. Klicka på fliken Tangentbord och språk och sedan på Byt tangentbord.
  Figur : Knappen Byt tangentbord
  Knappen Byt tangentbord
  Fönstret Texttjänster och inmatningsspråk öppnas.
 3. Klicka på Add (Lägg till).
  Figur : Knappen Lägg till
  Knappen Lägg till
 4. Välj det tangentbord du vill använda och klicka på OK.
  Figur : Lägga till ett tangentbord
  Lägga till ett tangentbord
 5. Välj det nya tangentbordet på listan i fönstret Texttjänster och inmatningsspråk och sedan klickar du på Flytta upp tills det står överst i listan. Detta gör det till standardtangentbord.
  Figur : Knappen Flytta upp
  Knappen Flytta upp
 6. Klicka på OK. Du kan nu använda det nya tangentbordet. Om du tycker att det nya tangentbordet fungerar bra och du inte vill använda något annat, upprepa dessa steg och Ta bort tangentborden du inte vill ha från fliken Allmänt i fönstret Texttjänster och inmatningsspråk.
Tangentbordet fungerar inte
Innan du felsöker tangentbordet tar du reda på vilken typ av tangentbord du har genom att titta på kabelns kontakt och jämföra med följande bilder:
Tangentbordets kontakt
Bild på kontakten
PS/2
USB
Om tangentbordet inte längre reagerar, tryck på Ctrl + Esc-tangenterna på samma gång och lägg märke till vad som händer:
 • Om Windows startmeny öppnas fungerar tangentbordet och programmet du använder har slutat att svara. Välj programmet med muspekaren och tryck på Alt + F4 samtidigt för att stanna programmet som slutat fungera.
 • Om Windows startmeny inte öppnas, har tangentbordet eller operativsystemet slutat svara. Följ stegen nedan för att kontrollera anslutningarna och synkronisera tangentbordet med BIOS och Windows.
Återställ tangentbordet i Windows 7
 1. Stäng av datorn (starta inte om).
 2. När datorn är helt avstängd kopplar du bort alla enheter som är anslutna till datorn, utom bildskärmen.
 3. Undersök kontakten på kabeln till PS/2-tangentbordet. Om du märker att stiften är böjda försöker du räta upp dem med hjälp av spetsen på en indragen kulspetspenna. Byt ut tangentbordet om stiften är böjda eller avbrutna och inte går att reparera. Se till att brutna stift inte sitter fast inne i hålen i datorns PS/2-kontakt. Om detta är fallet, ta bort det brutna stiftet ur hålet innan ett nytt tangentbord ansluts.
 4. Återanslut tangentbordet. För USB-tangentbord ansluter du tangentbordet till ett annat USB-uttag på datorns baksida än det användes tidigare.
 5. Starta datorn med endast tangentbord och bildskärm anslutna. Låt Windows starta till Windows skrivbord, tryck på Ctrl + Esc-tangenterna samtidigt och lägg märke till vad som händer:
  • Om Windows startmeny öppnas, fungerar tangentbordet. Det var ett anslutningsproblem. Stäng av datorn med pilknapparna. Återanslut dina andra enheter, inklusive musen.
  • Om Windows startmeny inte öppnas, kan tangentbordet vara trasigt. Anslut tangentbordet till en annan dator och kontrollera om det fungerar. Byt ut tangentbordet om det inte fungerar på en annan dator. Om tangentbordet fungerar på en annan dator, stäng av din dator och fortsätt med följande steg:
 6. Återanslut tangentbordet till datorn.
 7. Starta datorn och tryck omedelbart på F8-tangenten flera gånger tills skärmen Avancerade startalternativ visas.
 8. Välj Felsäkert läge och tryck på Retur.
  Om en inloggningssida öppnas, logga in på din dator med en användare som har administratörsbehörighet. Om du inte kan lösenordet, tryck på Retur.
  Windows startar i Felsäkert läge.
 9. Klicka på Start och skriv enhetshanteraren i sökfältet och tryck på Retur.
  Figur : Öppna Enhetshanteraren
  Öppna Enhetshanteraren
  Enhetshanteraren öppnas.
 10. Klicka på Visa och välj Visa dolda enheter.
  Figur : Visa dolda enheter
  Visa dolda enheter
 11. Klicka på plustecknet intill Tangentbord, högerklicka på ett tangentbordsnamn på listan under Tangentbord och klicka sedan på knappen Avinstallera för att ta bort enheten från Windows.
  Figur : Knappen Avinstallera
  Knappen Avinstallera
 12. Fortsätt ta bort enhetsnamn i tangentbordskategorin tills alla enhetsnamn har avinstallerats.
 13. Låt tangentbordet vara anslutet till datorn och starta om datorn.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...